AnasayfaBlogEğitim Koordinatörü Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Eğitim Koordinatörü Nedir? Ne İş Yapar?

02 Nisan 2021
Eğitim Koordinatörü

Eğitim koordinatörü, okul müfredatı tasarlar ve öğrenci başarısını ölçmek için etkili öğretim yöntemlerini teşvik etmekle yükümlü olan kişidir. Eğitim koordinatörü çalışanların yeterliliklerini değerlendirmek ve becerilerin eksik olduğu eğitim oturumlarını planlamak ve gerekli çalışmaları yürütmek üzere görevlendirilen meslek mensuplarına verilen addır.

Eğitim Koordinatörü ayrıca, yeni çalışanların yeni rollerine uygun olacak şekilde hazırlanması için gerekli eğitimleri organize etmek ve ihtiyaçları sağlamaktan da sorumludur. Bir Eğitim Koordinatörü olarak başarılı olmak istiyorsanız öncelikle mükemmel planlama becerilerine sahip olmanız gerekir. Başarılı ve tecrübeli bir eğitim koordinatörü, çalışanların nerede daha fazla eğitime ihtiyacı olduğunu ve bu eğitimi nasıl uygun bir şekilde verebileceklerini ölçümleyen kişidir.

Yazımızda Eğitim Koordinatörü Nedir? Eğitim Koordinatörü ne iş yapar? Eğitim Koordinatörü nasıl olunur? Gibi sorulara yanıt aradık.

Eğitim Koordinatörü Nedir?

Eğitim koordinatörü; eğitim programları geliştirmek, değerlendirmek ve koordine etmek üzere idari ve öğretim becerilerini kullanarak çalışmalar yapan uzmanlardır. Bu program için ders tasarlamayı da içermektedir. Bir kuruluşta sahip olduğu role bağlı olarak, bir eğitim koordinatörü; öğretmenler, idareciler, kurum çalışanları ve ebeveyn arasında irtibat kuran önemli görevleri üstlenen kişiler olarak görülmektedir.

Genellikle eğitim koordinatörü okul öncesi, anaokulları, kolejler ve yetişkin eğitim programları gibi akademik bir ortamı kapsayan her alanda hizmet vermektedir. Ayrıca sürekli ve uzman olmayı gerektiren eğitimlere gereksinim duyan hastaneler ve diğer endüstriler içinde de yer aldıkları görülmektedir. Örnek olarak, bir hastane travma bölümü için eğitim koordinatörü ihtiyacını karşılamak üzere bir hemşire kullanabilir. Bir eğitim koordinatörü olmak aslında kişinin alanında tecrübe kazanmış bir kişi olması demektir.

Bunun yanı sıra en yeni trendler ve gelişmelerden haberdar olması beklenir. Tüm bunlar kişinin üniversite eğitimi tamamlandıktan sonra kendini geliştirmesi ile alakalıdır. İletişim becerilerinin güçlü olması, yönetim becerisi göstermeleri ve ekip çalışması içinde olmaları beklenir.

Eğitim Koordinatörü Ne İş Yapar?

Eğitim koordinatörü etkili öğretim tekniklerini ve belirli bir konuda bir müfredatın ya da ders programının nasıl tasarlandığını biliyor olmalıdır. Akademik bir ortamda, yerel, bölgesel ve ulusal ihtiyaçları göz önünde bulundurarak eğitim programları tasarlarlar. Bu gereksinimler, ne öğretilmesi gerektiğini açıklayacak niteliktedir. Bunu yapamayan bir program, öğrencilere bilmeleri gerekenleri öğretemez. Eğitim koordinatörü bu eksikleri ve gerekleri en iyi şekilde saptayan kişilerdir.

Eğitim koordinatörü tam olarak bu noktalarda önemli görevler üstlenir. Eğitim koordinatörünün en temel görevi, kurumların uygulaması gereken tüm eğitim programlarını tasarlamak, geliştirmek, koordine etmek ve yürütülmesi için çalışmalarda bulunmaktır. Meslek çalışanlarının diğer önemli sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Okul veya bulunduğu kurumun eğitim ihtiyaçlarını belirler.

 • Uzun vadeli eğitim programları geliştirmesi beklenir

 • Öğretmen ya da kurum personelinin işe alım sürecine destek verir.

 • Program etkinliğini değerlendirmek üzere veri analizi yapar.

 • Eğitim programının amaç ve sınırlarını oluşturacak politika ve prosedürler geliştirmesi beklenir.

 • Eğitim hizmetleri hakkında kurum mensuplarına; öğretmen, personel ve öğrencilere danışmanlık yapar.

 • Broşür, rapor ve diğer eğitim materyallerini oluşturur.

 • Eğitimci, öğrenci ve personel için gelişimi destekleyici seminer ve atölyeler düzenler.

 • Görevlendirilen okul personelini denetler, eğitir ve değerlendirir.

 • Kurum yöneticilerine sunma üzere eğitim programı verimliliğini özetleyen istatistiksel raporlar hazırlar.

 • Eğitim kurumu ya da işletme tarafından kendisine atanan bütün eğitim koordinasyonu görevlerini yerine getirir.

 • Mesleki gelişimini sürdürmeye devam eder.

Eğitim Koordinatörü Maaşları

Kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrenci velileri ile birlikte çalışabilme becerisi bir eğitim koordinatörü için önemli bir beceridir. Öğrenci programlarını koordine etmek aynı zamanda öğrenci performansı hakkında bilgi edinmek üzere diğer öğretmenlerle işbirliği içinde çalışabilir. Yetenekli bir koordinatör, programa kimin kayıt olması gerektiğine de karar vermekten sorumlu olabilir. Bu nedenle, ebeveynlerle işbirliği içinde çalışırken incelik ve şefkate de sahip olmak gerekir. Öğrencileri anlayan, öğretmenlerin beklentilerini karşılayan, bir koordinatör işinde başarı göstermiş olduğunu kanıtlar.

Bir eğitim koordinatörü, tüm eğitim uygulamasını denetleme deneyimi ve yeteneğine sahip olan kişidir. Bir eğitim koordinatörü ayrıca bu alanda çalışmalar yapabilmek için gereken lisans ya da derece gereksinimlerini de karşılamalıdır. Bu nitelikler lisans derecesinden yüksek lisans derecesine hatta doktora derecesine kadar değişebilmektedir. Eğitim koordinatörlerinin maaş kazancı çalıştıkları kuruma, eğitimlerine, tecrübelerine göre değişiklik göstermektedir. Bu alanda çalışmalar yürütecek kişilerin kişisel gelişim eğitimlerine önem vermesi ve kendini geliştirmeye devam etmesi gerekir. Kendi alanlarına göre uzmanlık yetkilerine sahip olan çalışanların kazançları aşağıdaki gibidir.

 • Yeni mezun olmuş ve çalışmaya başlamış bir eğitim koordinatörünün 3.000 TL maaş kazandığı görülmektedir.

 • Belli bir süre tecrübe edinmiş ve gelişimine devam eden bir koordinatör ortalama 4.500 TL gelir elde etmektedir.

 • Uzun yıllar bu sektörde hizmet vermiş çalışanların ise en yüksek 6.500 TL kazandıkları görülmektedir.

Eğitim Koordinatörü Nasıl Olunur?

Eğitim koordinatörü olmak için, bu isim adı altında resmi bir eğitim mecburiyeti bulunmaz. Verilen eğitim türü ya da faaliyet gösterilen sektöre göre adaylardan farklı lisans programlarından mezun olma kriterleri aranır. Herhangi bir lisans programından mezun olan bir kişi, içinde bulunduğu sektörde uzmanlaşarak eğitim koordinatörü olarak çalışabilir. Başarısı kendini geliştirmesi ile doğru orantılıdır.

Kurumların tüm eğitim süreçlerini planlamakla sorumlu olan eğitim koordinatörünün öncelikli olarak organizasyonel becerilerinin güçlü olması beklenir. Ayrıca iyi analiz yapabilmesi gerekir. İletişim yönlerinin güçlü olması başarılarının önemli anahtarlarından biridir. İşverenlerin meslek profesyonellerinde aradığı diğer önemli nitelikler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına hakim olmaları gerekir.

 • İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları ve prensipleri hakkında bilgi sahibi olmalılar.

 • Raporlama ve sunum yapabilme becerisi göstermeliler.

 • Ekip yönetiminde başarılı olmaları beklenir. İşlerinin büyük bir çoğunluğu ekip çalışması gerektirir.

 • Kusursuz sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemeleri gerekir.

 • Dinamik iş ortamına uyum sağlayacak güçte olmaları beklenir.

 • Zaman yönetimi ve iş dağılımı konusunda iyi koordine olmaları beklenir.

eğitim koordinatörü eğitim koordinatörü nedir eğitim koordinatörü ne iş yapar eğitim koordinatörü maaşları
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.