AnasayfaBlogAnestezi Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Anestezi Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?

22 Nisan 2021
Gözlük ve mavi gömlek giyen bir kadın. Kızıl saçları var ve yüzü yakından görünüyor. Boynu da yakın plandadır ve geniş bir gülümsemesi vardır. Gözleri görülebiliyor ve gözlük camları ışığı yansıtıyor. Mavi gömlek düz bir renk ve dar. Gömleğin alt kısmı kot pantolonunun içine sokulmuştur. Arka planda siyah metinli beyaz bir tabela var. Arka planda bir hastane yatağının bulanık bir görüntüsü de var.
GörevAçıklamaDikkat Edilmesi Gerekenler
Anestezi Cihazları ve Ekipman KontrolüAnestezide kullanılacak olan bütün cihaz ve ekipmanların kontrolünü ve hazırlığı sağlar.Anestezi cihazında işlem öncesi mutlaka kontrol yapılmalıdır.
Merkezi Gaz Kaynakları KontrolüMerkezi gaz kaynaklarının bağlantı durumunu kontrol eder, azot protoksit ve oksijen tüplerinin doluluklarını ve bağlantılarını denetler.Gaz kaynaklarının bağlantı durumları ve dolulukları işlem öncesi kontrol edilmelidir.
Malzeme ve İlaç HazırlığıAnestezi yöntemine göre gerekli malzeme ve ilaçları hazırlar.Hastayı duyarsız hale getirmeye yardımcı olmak için gereken ilaçlar ve malzemeler belirlenmeli ve hazırlanmalıdır.
Anestezi Uygulama YardımıAnestezi uygulamaları ve monitörizasyon kapsamında hasta hazırlar ve anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına yardımcı olur.Uygun ve güvenli anestezi uygulaması için uzmanın gereksinimlerini karşılar.
Anestezi Kayıtlarını YönetmeGerçekleştirilen anestezi uygulaması hakkında kayıtları tutar ve bu bilgileri anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı ile paylaşır.Hastaya ait tüm bilgileri ve anestezi sırasında alınan verileri doğru ve eksiksiz bir şekilde kaydetmelidir.
Hasta TaşımaAnestezi işleminin sona ermesi akabinde hastanın derlenme odasına güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar.Bu aşamada hastanın güvenliği ve rahatlığı ön planda olmalıdır.
Cihaz Bakımını YönetmeAnestezi cihazının temizliğini, bakımını ve sterilizasyonunu sağlar ve cihazı her zaman kullanılabilir halde bulundurur.Cihazın bakımı ve sterilizasyonu, her işlem öncesi ve sonrası düzenli olarak gerçekleştirilmelidir.
Ameliyat Masası HazırlığıAmeliyat masasını ve anestezi cihazını her ameliyattan önce kontrol eder ve kullanıma hazır hale getirir.Ameliyat öncesi her ekipmanın düzgün çalışır durumda olduğundan emin olunmalıdır.
Gereksinim BildirimiAnestezi cihazında arızayı, anestezik madde ihtiyacını ve yardımcı ilaç malzeme ihtiyacını anestezi uzmanına vakit kaybetmeksizin bildirir.Herhangi bir arıza ya da eksiklikte hemen ilgili uzmana bildirimde bulunmalıdır.
Oksijen Bombası KontrolüAzot protoksit ve oksijen bombalarının doluluk durumunu denetler ve gerektiği zaman değişimini sağlar.Oksijen ve azot protoksit bombalarının doluluk seviyeleri sürekli olarak izlenmelidir.

Sağlık mesleklerinde yeni çalışmaların ortaya çıkması ve yeni teknolojilerin ikame edilmesi nedeniyle farklı iş kolları ortaya çıkarmıştır. Anestezi teknikerliği mesleği de bu gelişmeler ışığında ortaya çıkmıştır. Anestezi teknisyeni; ameliyathane ortamına alınan hastanın anestezi süreci boyunca sorumluluğu altında bulunduğu doktora yardımcı olan, ihtiyaç duyulabilecek malzemeleri hazırlayan ve gerek duyulan tıbbi cihazları hazırlayan ve bunları anestezi doktoru kontrolünde gerçekleştiren sağlık personeli olarak tarif edilebilir.

Yazımızda ameliyathane personeli arasında yer alan anestezi teknisyenlerinin görev ve sorumluluklarına yer verdik.

Anestezi Teknisyeni Nedir?

Sağlık hizmetlerinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyleyebiliriz. Hastalıkların ortaya çıkması beraberinde farklı tedavi yöntemlerini de getirmiş oldu. Bu tedavi yöntemleri bitki kürlerinin elde edilmesiyle ilaç kullanımı şeklinde tedaviyi amaçladığı gibi çok sonraları uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir ameliyat ve sonrasında da ilaç kullanımı şeklinde olabilmektedir. Burada ilaç kullanımlarından ziyade gerçekleşmesi gereken bir ameliyatın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesidir. Sağlık mesleklerinde yeni çalışmaların ortaya çıkması ve yeni teknolojilerin ikame edilmesi nedeniyle farklı iş kolları ortaya çıkarmıştır.

Anestezi teknikerliği mesleği de bu gelişmeler ışığında ortaya çıkmıştır. Anestezi teknisyeni; ameliyathane ortamına alınan hastanın anestezi süreci boyunca sorumluluğu altında bulunduğu doktora yardımcı olan, ihtiyaç duyulabilecek malzemeleri hazırlayan ve gerek duyulan tıbbi cihazları hazırlayan ve bunları anestezi uzman doktoru kontrolünde gerçekleştiren sağlık personeli olarak tarif edilebilir. Burada anestezi teknisyeninin gerçek amacı hastayı duyarsız hale getirerek ağrı yaşamasına engel olmaktır.

Anestezi uzmanının kontrolünde çalışacak personelin nitelikli olması oldukça önemlidir. Bu kapsamda anestezi teknisyenlerinin olabildiğince daha fazla vaka ile karşılaşması önemli bir husustur. Çünkü anestezi çalışanlarının dışın bu işte uzmanlaşmamış başka bir sağlık çalışanın çalıştırılması aksamalar hatta beklenmedik komplikasyonlara neden olabilir. Böyle bir durumda ise hastanın hayati durumu ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle anestezi teknisyeni oldukça önemli bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anestezi Teknisyeni Ne İş Yapar?

Anestezi teknisyenin birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Kurumun göstermiş olduğu hedefler, politikalar ve kurallar kapsamında hizmetlerin sağlanması ve kurumdaki hizmet sürekliliğinin verilmesi adına gerekli çalışmaları yürütür. Bununla beraber anestezi teknisyeninin görevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür.

 • Anestezide kullanılması planlanan bütün cihaz ve ekipmanın kontrolünü sağlar ve anestezi uygulamasına hazırlamak gibi bir görevi vardır.

 • Merkezi gaz kaynaklarının bağlantı durumunu kontrol ederek, bağlı olup olmadığını, azot protoksit, oksijen tüplerinin doluluklarını ve bağlantılarını kontrol eder.

 • Yapılacak anestezi yöntemine göre gerekli malzeme ve ilaçların hazırlanmasını sağlar.

 • Anestezi cihazında meydana gelen arızaları, anestezik maddelerle, anestezide kullanımı olan tüm yardımcı ilaç ve malzeme ihtiyacını anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına vakit kaybetmeksizin haber verir.

 • Anestezi uygulamaları ve monitörizasyon kapsamında hastayı hazırlamak gibi görevleri vardır.

 • Anestezinin güvenli bir şekilde yapılabilmesinde, devam edilebilmesinde ve sonrası için sonlandırılabilmesinde anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına bu konularda yardımcı olur.

 • Gerçekleştirilecek anestezi uygulamasında hastaya ilişkin anestezi kayıtlarını yapar.

 • Anestezi işlemine ve hastaya ait takip bilgilerini anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanıyla paylaşarak hastanın durumu hakkında fikir sahibi olmak

 • Anestezi işleminin sonlandırılması akabinde hastanın derlenme odasına güvenli bir şekilde tesliminin sağlanması hususunda yardımcı olur(Hastanesi, n.d.).

Yukarıda yer alan ilgili görev ve sorumluluklar 12.01.1983 yılında 17927 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği dikkate alınmıştır. Bu yönetmeliğin 137. maddesine göre ise;

 • anestezi teknisyeni; anestezi uzmanı ya da bulun bulunmadığı durumlarda ameliyathane sorumlu uzmanın sorumluluğu kapsamında, bunların ve ameliyatı gerçekleştirecek uzmanın istekleri doğrultusunda ameliyatın ve narkozun rahat ve salimen bir şekilde sonuçlandırılması için gerek görülenleri yapar.

 • Anestezi cihazının temizlenmesinden, bakımından, sterilizasyonundan ve her zaman kullanılabilir halde bulundurulmasında görevlidir.

 • Ameliyat masasını ve anestezi cihazını her ameliyattan önce kontrolünü gerçekleştirir ve kullanıma hazır hale getirir

 • Azot protksit, oksijen bombalarının doluluğunu kontrol eder.

 • Anestezi cihazında yer alan arızaları, anestezik maddelerle, anestezide kullanımı beklenen bütün yardımcı ilaç malzeme ihtiyacını anestezi uzmanına vakit kaybetmeksizin haber verir.

 • Anestezi uzmanı olmayan hastanelerde anestezi teknisyeni, ameliyatı olması beklenen hastayı en az bir gün önceden görmesi gerekmektedir.

 • Hastayla ilgili dosyaları inceler

 • Ameliyat ve anestezi yönünden eksik olan tetkikleri gerçekleştirir. Karşılaştığı herhangi bir zorluk durumunda operatöre bilgilendirme gibi görevleri bulunmaktadır.

Anestezi Teknisyeni Maaşları

Anestezi teknisyenlerinde maaş alımları görev yapılan hastaneden hastaneye göre değişmektedir. Bir tek kriter elbette bu değildir. Sunulan sağlık hizmetlerinin hangi coğrafi bölgede olduğu, görev yapılan sürenin dışında ek görevlerin alımı, evli ya da bekar olunması, hastanenin kamuya veya tüzel kişiye ait olması, Tüzel kişilikle kurulan bir hastanenin olması durumunda ise bu hastanenin kurumsal kimliği maaş alımlarını değiştirebilmektedir. Bir diğer önemli kriter ise faaliyette bulunduğu hizmet yılıdır.

Anestezi teknisyenlerinin devlet ve özel hastanelerde ortalama maaş alımları 3180 TL civarındadır. Yeni başlayanları için bu rakamın geçerli olabileceğini söyleyebiliriz. En yüksek maaş alımı ise kamu hastanelerinde olabilmekte ve burada alınan maaş ise 4600 TL seviyelerindedir. Özel hastaneler kamu hastanelerine göre daha az maaş vermektedir. özel hastanelerde anestezi teknisyenlerinin aldıkları en düşük maaş 3080 TL iken evli, olması hizmet yılının yüksek olması, kurumsal bir hastanede görev yapıyor olması, fazladan çalışma saatlerinin olması gibi sebeplerle maaş alımları 4350 TL sına kadar yükselmektedir. Kamu hastanelerinde benzer kriterleri sağlayan anestezi teknisyenlerinin almış oldukları maaş alımları ise en yüksek 4600 TL seviyelerindedir.

Yukarıda ifade etmiş olduğumuz maaş alımları 2020 yılına ait olup çalışan anestezi uzmanlarının evli ve çocuklu olmaları durumunda ise aile yardımı ayrıca yapılacağını belirtebiliriz. Fakat bu aile yardımı kamu hastaneleri için geçerli olup kurumsal kimliğe sahip olan hastanelerde içinde geçerli iken diğer özel hastaneler için geçerli olmadığını belirtebiliriz.

Anestezi Teknisyeni Nasıl Olunur?

Anestezi teknisyeni ve anestezi teknikeri birbirinden ayrı kavramlardır. anestezi teknikerliği lise eğitimi sonunda yüksek öğretim kurumunun düzenlemiş olduğu temel yeterlilik testine (tyt) sınavına girerek başarılı olmak gerekir. daha sonra üniversitelerin ön lisans eğitimlerini tamamlayarak anestezi teknikeri olunabilmektedir. Ya da eğitim alınabilecek bir sağlık meslek lisesinden mezun olduktan sonra sınavsız geçiş hakkından faydalanarak ilgili üniversitelerin anestezi teknikerliği bölümüne kayıt yaptırmaları ve bu bölümden başarılı bir şekilde mezun olabilmeleri yeterli olabilmektedir.

Aynı durumu anestezi teknisyenleri için söylemek mümkün değildir. Bunun için iyi bir ortaöğretim eğitiminin akabinde sağlık meslek lisesine yerleşmek ve burada mezun olmak gerekir. Mezuniyet sonrası iki yıl sadece bir kez yapılan Ortaöğretim KPSS sınavına girerek başarılı olunduktan sonra kamu hastanelerinde anestezi teknisyeni görevine atabilirler. Görev almış oldukları kamu hastanelerinde kurumun uyguladı hizmet içi eğitimlere katılarak kendilerini daha fazla bir şekilde yetiştirebilirler. Özel teşebbüsle kurulan hastanelerde görev alabilmek için herhangi bir sınava girmeye gerek yoktur. Fakat işe alımlarda ilgili özel hastaneler başvuru sayısına göre kendi yönetmeliği kapsamında bir bilimsel sınav uygulayarak adaylar arasında eleme gerçekleştirebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, ister kamuya ait hastaneler olsun isterse özel hastanelerde olsun her zaman sağlık çalışanlarına (anestezi teknisyenlerine ve teknikerlerine) her zaman ihtiyaç olacaktır. Çünkü sürekli artan bir nüfusa karşı sağlık çalışanlarının hep aynı sayıda kalması beklenemez.

Anestezi Cihazları ve Ekipman Kontrolü, Anestezide kullanılacak olan bütün cihaz ve ekipmanların kontrolünü ve hazırlığı sağlar, Anestezi cihazında işlem öncesi mutlaka kontrol yapılmalıdır, Merkezi Gaz Kaynakları Kontrolü, Merkezi gaz kaynaklarının bağlantı durumunu kontrol eder, azot protoksit ve oksijen tüplerinin doluluklarını ve bağlantılarını denetler, Gaz kaynaklarının bağlantı durumları ve dolulukları işlem öncesi kontrol edilmelidir, Malzeme ve İlaç Hazırlığı, Anestezi yöntemine göre gerekli malzeme ve ilaçları hazırlar, Hastayı duyarsız hale getirmeye yardımcı olmak için gereken ilaçlar ve malzemeler belirlenmeli ve hazırlanmalıdır, Anestezi Uygulama Yardımı, Anestezi uygulamaları ve monitörizasyon kapsamında hasta hazırlar ve anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına yardımcı olur, Uygun ve güvenli anestezi uygulaması için uzmanın gereksinimlerini karşılar, Anestezi Kayıtlarını Yönetme, Gerçekleştirilen anestezi uygulaması hakkında kayıtları tutar ve bu bilgileri anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı ile paylaşır, Hastaya ait tüm bilgileri ve anestezi sırasında alınan verileri doğru ve eksiksiz bir şekilde kaydetmelidir, Hasta Taşıma, Anestezi işleminin sona ermesi akabinde hastanın derlenme odasına güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar, Bu aşamada hastanın güvenliği ve rahatlığı ön planda olmalıdır, Cihaz Bakımını Yönetme, Anestezi cihazının temizliğini, bakımını ve sterilizasyonunu sağlar ve cihazı her zaman kullanılabilir halde bulundurur, Cihazın bakımı ve sterilizasyonu, her işlem öncesi ve sonrası düzenli olarak gerçekleştirilmelidir, Ameliyat Masası Hazırlığı, Ameliyat masasını ve anestezi cihazını her ameliyattan önce kontrol eder ve kullanıma hazır hale getirir, Ameliyat öncesi her ekipmanın düzgün çalışır durumda olduğundan emin olunmalıdır, Gereksinim Bildirimi, Anestezi cihazında arızayı, anestezik madde ihtiyacını ve yardımcı ilaç malzeme ihtiyacını anestezi uzmanına vakit kaybetmeksizin bildirir, Herhangi bir arıza ya da eksiklikte hemen ilgili uzmana bildirimde bulunmalıdır, Oksijen Bombası Kontrolü, Azot protoksit ve oksijen bombalarının doluluk durumunu denetler ve gerektiği zaman değişimini sağlar, Oksijen ve azot protoksit bombalarının doluluk seviyeleri sürekli olarak izlenmelidir
anestezi teknisyeni kimdir anestezi teknisyeni ne iş yapar anestezi teknisyeni nasıl olunur anestezi teknisyeni maaşları
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.