AnasayfaBlogTürk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Meslekler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

05 Mayıs 2021
Bir adam elinde iki kitap tutarken gülümserken görülüyor. Beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Gözleri mavi ve kısa bir sakalı var. Arkasında, üzerinde hilal ve yıldız bulunan kırmızı bir bayrak görülüyor. Bayrağın üzerinde beyaz bir yazı görülüyor. Ön planda, mor bir nesne tutan elinin yakın çekimi görülüyor. Ayrıca, kırmızı zemin üzerinde beyaz bir yıldız da görüntüde yer alıyor. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek büyüleyici bir görüntü oluşturuyor.
KonuDetaylarEk Bilgiler
Edebiyatın Kökeni ve AmacıArapça kökenli ver terbiye, incelik ve iyi ahlak anlamlarını taşır. İyi ahlaklı, entelektüel bireyler yetiştirmeyi hedefler.Sadece hoşça vakit geçirmek için değil, aynı zamanda kişinin dil kullanımı ve kendini ifade etme yeteneğini geliştirmek için de kullanılır.
Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiÖrgün eğitime katkı sağlar, önemli dil bilgisi ve edebiyat konularında eğitim verir.Öğretmenler hem Türk hem de dünya edebiyatına hâkim olmalıdır.
Öğretmen GereksinimleriÖğretmenler, zengin bir kitap kültürüne sahip olmalı ve gelişmiş sözel yeteneklere, duygusal zeka ve etkili iletişim becerilerine sahip olmalıdır.Sevecenlik, hoşgörü, sabır ve etkili bir diksiyon aynı zamanda önemlidir.
Çalışma AlanlarıDevlet ve özel okullarda, dershanelerde, radyo-TV ve basılı yayın kuruluşlarında, reklam ajanslarında metin yazarı olarak çalışabilirler.Aynı zamanda yazar, şair, araştırmacı ve köşe yazarı olabilirler.
GörevleriTDK revizyonlarını takip etme, edebi eserleri biçim, içerik ve üslup yönünden inceleme, okuma etkinlikleri düzenlemeKütüphane düzenleme, öğrencilere kompozisyon konuları belirleme ve öğrencilere öykü, roman ve şiir yazma teknikleri konusunda bilgi verme ve teşvik etme gibi görevleri de bulunur.
Yeteneği olan derslerDil ve anlatım, Türkçe, Drama, Çocuk Edebiyatı, Halk Bilim, Diksiyon, Sanat Etkinlikleri, Halk Kültürü, Diksiyon ve Hitabet derslerinde görev alabilirler.Bulundukları okulun müfredatı doğrultusunda değişiklik gösterebilir.
Öğretmen MaaşlarıTürk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin maaşları, atandıkları dereceye ve kıdemlerine göre belirlenir.Atama puanının 85 üzerinde olması ve kadroların sınırlı açılması durumları da mevcuttur.
Edebiyatın ÖnemiEdebiyat, hem bireyin dil kullanımını hem de kendini ifade etme yeteneğini geliştirir.Aynı zamanda duygusal ve düşünsel gelişim için de önemlidir.
Edebiyatın Bilim ve Sanat BoyutuEdebiyat, kendine özgü yöntemler tasarladığı için bilim olarak kabul edilir. Estetik aktarma yöntemleri nedeniyle de sanat kategorisine giren bir disiplindir.Edebiyat, bir bilim ve sanat formu olarak hem bilgi sağlar hem de duygusal ve düşünsel bir yanıt oluşturur.
Türk Dili ve Edebiyatının AmacıTürk Dili ve Edebiyatı, bireylerin dil ve anlatım yeteneklerini geliştirmeyi, estetik anlayışı kazandırmayı amaçlar.Aynı zamanda toplumun sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı hedefler.

Edebiyat kelimesinin kökeni Arapça’ya dayanır. “Edepli olmak” anlamı yanında incelik, terbiye, iyi ahlak gibi derinlikler içerir. Olayları, gözlemleri, duygu ve düşünceleri insanda güzellik duygusu yaratacak estetikte anlatma sanatıdır. Edebiyatın öznesi insandır. Eti, kemiği, hüzünlü ve mutlu tüm duygularıyla insan edebi eserlerde nefes alır. Edebiyat kendine özgü yöntemler içermesi yönüyle bilimdir. Duygu ve düşünceleri en estetik aktarma yolu olduğu için de sanattır. Edebiyat kıvrak bir zekanın ürünüdür. İçinde hayatın renklerini, güzelliklerini bulundurur. Anlama ve anlaşılma vesilesidir.

Edebiyatın amacı sadece güzel duyguları tetiklemek ve hoşça vakit geçirmek değildir. Asıl amaç: İyi ahlak sahibi, entelektüel, Türkçe’yi doğru ve etkili konuşan, kendini etkili ifade edebilen kültürel farkındalığı yüksek bireyler yetiştirmektir. Zaten üniversitelerin edebiyat bölümleri bu amaç temel alınarak açılmıştır.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri sözel ve eşit ağırlık puanı ile üniversite tercihi yapacak öğrencilerin kılavuzu görevini üstlenirler. Görev alanlarını sadece eğitim öğretim faaliyetleriyle sınırlamamak gerekir. Dil ve edebiyat üzerine projeler üreten idealist Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri edebi ve kültürel varlığımızı tüm dünyaya anlatmamıza vesile olacaktır. 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nedir?

Örgün eğitim kapsamında eğitim kurumlarında dil bilgisi, edebiyat ve imla kuralları gibi konu başlıklarında eğitim veren öğretmenlere Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni denir. Edebiyat öğretmenlerinin hem Türk hem de dünya edebiyatına hâkim olması beklenir. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları hangi yöntemlerle kazandıracağı MEB tarafından onaylanan öğretim programları ile belirlenmiştir. Bana göre Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinde olması gereken ilk özellik zengin bir kitap kültürüne sahip olmasıdır. Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatı klasiklerine hâkim olan ve güncel kitapları takip eden öğretmenler öğrencilere örnek olacaktır. Tabi ki kitap okuma noktasında. Aranacak diğer özellikleri sıralayacak olursak:

 • Dil ve edebiyata ilgili olma

 • Gelişmiş sözel yetenek

 • Yüksek duygusal zeka

 • Öğrencilerle etkili iletişim kurabilme

 • Düşüncelerini açık ve anlaşılır ifade edebilme

 • Sevecenlik, hoşgörü, sabır

 • Etkili bir diksiyon

 • Öğrencilerin farklı öğrenme stillerine hitap edebilme

İlgili eğitim: Diksiyon Sertifikası

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri, devlet ve özel okullarında görev yapabilir. dershanelerde kendi branşlarında görev alabilirler. fen edebiyat fakültesi mezunu türk dili ve edebiyatı öğretmenleri alan dışı radyo-tv ve basılı yayın kuruluşlarında çalışabilirler. yazar, şair, araştırmacı ve köşe yazarı olabilirler. reklam ajanslarında metin yazarlığı yapabilirler. gazete ve dergilerde editörlük üstlenebilirler.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ne İş Yapar? 

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin farklı çalışma alanları vardır. Yazımın bu bölümünde özel ve devlet okullarında görev yapanlar için üstlenecekleri işleri maddelemek isterim: 

 • TDK revizyonlarını takip eder. Yeni geliştirilen ve değiştirilen kuralları takip eder ve öğrencilerine aktarır.

 • Edebi eserleri biçim, içerik ve üslup yönünden inceler.

 • Görev yaptığı okulun kütüphanesinden sorumludur. Kütüphanenin düzenlenmesi, kitap zenginliğinin arttırılması vb. görevleri üstlenir. 

 • Kütüphanecilik Kulübü çalışmalarına rehberlik eder.

 • Romantizm, realizm ve natüralizm gibi edebiyat akımlarının özelliklerini anlatır, karşılaştırma yapar.

 • Okuma etkinlikleri düzenler.

 • Öğrencilerin yararlanabileceği kitap, dergi, ansiklopedi gibi yararlanabileceği kaynakları belirler.

 • Öğrencilerin yazılı iletişimlerini geliştirmek için kompozisyon konuları belirler.

 • Edebiyata ilgi duyan öğrencileri öykü, roman ve şiir yazma teknikleri konusunda bilgilendirir. Teşvik eder. Yarışmalara katılmalarını ve özgüven kazanmalarını destekler.

 • Söz sanatlarını örnek metinler üzerinden açıklar.

 • Kültür ve edebiyat kolu çalışmalarını yürütür. 

 • Gelişen eğitim teknolojilerine uyum sağlar.

 • Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kongre, sempozyum vb. katılır.

 • Okul dergisi, okul gazetesi, okul bülteni vb. çalışmalarını organize eder.

Branşıyla ilgili görevleri dışında, çalışma planları hazırlamak, öğrencilerin başarılarını ölçme ve değerlendirme, nöbet tutmak, eğitsel kol çalışmalarına katılma, toplantı ve törenlere katılmak gibi görevleri yerine getirir. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri:

 • Dil ve anlatım

 • Türkçe

 • Drama

 • Çocuk Edebiyatı

 • Halk Bilim

 • Diksiyon

 • Sanat Etkinlikleri

 • Halk Kültürü

 • Diksiyon ve Hitabet

Derslerinde görev alabilirler.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Maaşları 

Devlet okullarına Türk Dili Ve Edebiyatı öğretmenleri 9.derecenin 1.kademesinden atanırlar ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olurlar. Bu noktada atama puanının 85 üzerinde olduğu ve kadroların kısıtlı açıldığı bilgisini de paylaşmakta fayda var.

 • Tüm öğretmenlere eğitim öğretim yılı başında bir defaya mahsusu eğitim-öğretim tazminatı ödenir.

 • Özel okullarda görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ortalama 3000TL- 6000 TL ücret alırlar.

 • Devlet okullarında görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri haftalık 15 saat üzerinden maaş alırlar. 2021 yılı için bu maaş 4400TL’dir. Üzerine girdikleri ek dersler saatlik 18.22 TL’den hesaplanarak aylık maaşa ilave edilir. Kurs ücreti se 36 TL’dir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ), prim ve diğer ek ödeneklerde maaşa eklenir.

 • Dershanede çalışan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri genelde asgari ücret alırken Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde 4500TL civarında ücretlendirmeler olabiliyor.

 • Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri için özel ders ücretleri de önemlidir. Ortalama 50-100 TL arasında değişir. 200-250 TL'yi bulabilen ücretler de söz konusudur.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nasıl Olunur? 

Son yıllarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni yetiştiren üniversitelerin sayısı gittikçe artmakta. Bu durum istihdam açısından dezavantaj yaratıyor. 2020 yılı verileri baz alındığında ülkemizde 75 Fen-Edebiyat fakültesi olduğunu görürüz. Bu fakültelerde yaklaşık 285.000 öğrenci okumakta. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olmak isteyenlerin mezun oldukları bölüme göre farklı yollar izlemesi gerekir. Sonrasında kadrolu, sözleşmeli ve ücretli statüsünde görev yaparlar. Dilerseniz bu konuyu biraz açalım:

Şayet Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu iseniz KPSS sınavına girip yeterli puanı almak şartıyla atama isteyebilirsiniz. Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun iseniz gerekli şartları karşılamanız durumunda öğretmenlik yapabilirsiniz. (Formasyon sertifikası gibi) Aynı durum;

 • Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü

 • Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

 • Fars Edebiyatı

 • Arap Edebiyatı

 • Filoloji Bölümü 

Mezunları için de geçerli. Aynı yeterlilikler AÖF Türk Dili ve Edebiyatı mezunları için de sorgulanmakta. Bu yıl ataması yapılacak olan öğretmenler formasyon belgeleri olması durumunda hak kaybı yaşamayacaklar. Bundan sonraki süreçte öğretmen aday adayları için YÖK tarafından öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programları açılacak. Sadece bu programdan mezun olanların başvuruları kabul edilecek.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri, TDK' da görev alabilirler. İlköğretimde Türkçe öğretmenliği yapabilirler. Ülkemizde açılan yabancı okullarda müdür/ müdür yardımcısı statüsüyle görev yapabilirler. Osmanlıca bilgisine sahip olan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri bakanlıkların arşiv bölümlerinde çalışabilir.

Edebiyatın Kökeni ve Amacı, Arapça kökenli ver terbiye, incelik ve iyi ahlak anlamlarını taşır İyi ahlaklı, entelektüel bireyler yetiştirmeyi hedefler, Sadece hoşça vakit geçirmek için değil, aynı zamanda kişinin dil kullanımı ve kendini ifade etme yeteneğini geliştirmek için de kullanılır, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Örgün eğitime katkı sağlar, önemli dil bilgisi ve edebiyat konularında eğitim verir, Öğretmenler hem Türk hem de dünya edebiyatına hâkim olmalıdır, Öğretmen Gereksinimleri, Öğretmenler, zengin bir kitap kültürüne sahip olmalı ve gelişmiş sözel yeteneklere, duygusal zeka ve etkili iletişim becerilerine sahip olmalıdır, Sevecenlik, hoşgörü, sabır ve etkili bir diksiyon aynı zamanda önemlidir, Çalışma Alanları, Devlet ve özel okullarda, dershanelerde, radyo-TV ve basılı yayın kuruluşlarında, reklam ajanslarında metin yazarı olarak çalışabilirler, Aynı zamanda yazar, şair, araştırmacı ve köşe yazarı olabilirler, Görevleri, TDK revizyonlarını takip etme, edebi eserleri biçim, içerik ve üslup yönünden inceleme, okuma etkinlikleri düzenleme, Kütüphane düzenleme, öğrencilere kompozisyon konuları belirleme ve öğrencilere öykü, roman ve şiir yazma teknikleri konusunda bilgi verme ve teşvik etme gibi görevleri de bulunur, Yeteneği olan dersler, Dil ve anlatım, Türkçe, Drama, Çocuk Edebiyatı, Halk Bilim, Diksiyon, Sanat Etkinlikleri, Halk Kültürü, Diksiyon ve Hitabet derslerinde görev alabilirler, Bulundukları okulun müfredatı doğrultusunda değişiklik gösterebilir, Öğretmen Maaşları, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin maaşları, atandıkları dereceye ve kıdemlerine göre belirlenir, Atama puanının 85 üzerinde olması ve kadroların sınırlı açılması durumları da mevcuttur, Edebiyatın Önemi, Edebiyat, hem bireyin dil kullanımını hem de kendini ifade etme yeteneğini geliştirir, Aynı zamanda duygusal ve düşünsel gelişim için de önemlidir, Edebiyatın Bilim ve Sanat Boyutu, Edebiyat, kendine özgü yöntemler tasarladığı için bilim olarak kabul edilir Estetik aktarma yöntemleri nedeniyle de sanat kategorisine giren bir disiplindir, Edebiyat, bir bilim ve sanat formu olarak hem bilgi sağlar hem de duygusal ve düşünsel bir yanıt oluşturur, Türk Dili ve Edebiyatının Amacı, Türk Dili ve Edebiyatı, bireylerin dil ve anlatım yeteneklerini geliştirmeyi, estetik anlayışı kazandırmayı amaçlar, Aynı zamanda toplumun sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı hedefler
Edebiyat öğretmen türk dili türk dili ve edebiyatı türk dili ve edebiyatı öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nedir Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ne iş yapar Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni maaşları Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni nasıl olunur
Saçları düzgünce arkadan bağlanmış genç bir kadın parlak mavi bir başörtüsü takıyor. Cildi sıcak, karamel renginde ve gözleri koyu kahverengi. Kameraya bakarken yüzünde nazik, gülümseyen bir ifade var. Beyaz bir üst ve mavi ve yeşil çiçek desenli, desenli, uzun bir etek giyiyor. Bir çift küpe ve altın bir kolye ile aksesuarlarını tamamlamış. Kıyafetleri, içinde bulunduğu güneşli, açık hava ortamına mükemmel bir uyum sağlıyor.
İlknur Işık
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu çevrimiçi kurs görüntüsü uzun saçlı, mutlu bir şekilde gülümseyen bir kadını gösteriyor. İtalyanca kursundan (A1) keyif alıyor gibi görünüyor. Saçları uzun ve dalgalanıyor ve yüzünde parlak, neşeli bir ifade var. Görünüşe göre bir süredir İtalyanca öğreniyor ve artık becerilerini sergileyecek kadar kendine güveniyor. Kendini dil öğrenme yolculuğuna adamış biri için harika bir örnek. Bunu yaparak başarısını hak etti ve İtalyanca A1 kursunun mükemmel bir temsili.
5
(3)

İtalyanca Kursu (A1)

30 Konu5 Saat
Uzun siyah saçlı güzel bir kadın, beyaz bir bluz giymiş ve yüzünde parlak bir gülümsemeyle kameranın önünde duruyor. Gözleri sevinçle parlıyor ve dudakları hafifçe ayrılmış, neşeli ve memnun görünüyor. Ellerini vücudundan hafifçe uzakta tutarak ayakta duruyor ve ince vücudunu sergiliyor. Bakışları davetkâr ve kendinden emin, ifadesi ise hayat ve enerji dolu. Bu resim onun mutlu ve kaygısız tavrını yansıtıyor ve neşeli ifadesinin ona bakan herkesi gülümseteceği kesin.Duygu Çetin
1175464
Bu görüntü, masa başında oturan ve beyaz tahtaya doğru bakan bir kadını yakalıyor. Kulaklık takıyor, bu da odaklandığını ve işinden keyif aldığını gösteriyor. Ayrıca içinde bitki olan bir saksı, bir dizüstü bilgisayar, tripod üzerinde bir telefon, içinde kalemler olan bir file bardak, bir kitap ve masanın üzerinde kitap tutan bir el görülüyor. Bu sahne muhtemelen İngilizce dil derslerine odaklanan çevrimiçi bir kursun parçası. Resimdeki kadın, öğrencisine yararlı ipuçları ve tavsiyeler veren özel bir öğretmen gibi görünüyor. Beyaz tahta, öğrencisine farklı dilbilgisi kuralları ya da dille ilgili konular öğretiyor olabileceğini düşündürüyor. Havada bir coşku ve bilgi hissi var, öğrenci öğreniyor ve öğretmen faaliyete katılıyor. Öğrenci not alırken öğretmen kendinden emin bir şekilde beyaz tahtayı işaret ettiği için görüntü profesyonel bir rehberlik hissi uyandırıyor. Genel olarak, bu görüntü olumlu bir öğrenme ve eğitim atmosferi yansıtmaktadır.
Yüzünde parlak bir gülümseme olan genç bir kadın doğrudan kameraya bakıyor. Uzun siyah saçları, koyu kahverengi gözleri ve açık bir teni var. Mavi-gri bir kazak, beyaz kot pantolon ve siyah botlar giyiyor. Dudakları hafifçe ayrılmış ve gözleri neşe ve mutluluk dolu. Başı hafifçe yana eğik, bu da gülümsemesinin daha da sıcak görünmesini sağlıyor. Bu anda kendinden emin ve memnun görünüyor, parlak gözleri ve gülümsemesi neşe saçıyor.İlayda Özkul
32002000