AnasayfaBlogİdealist Ne Demek? İdealizm Nedir?
Ne Demek?

İdealist Ne Demek? İdealizm Nedir?

04 Kasım 2020
Uzun, dalgalı saçlı bir kadın beyaz ve mavi çizgili bir gömlek giyiyor. Üzerinde beyaz yazılar olan siyah beyaz bir tabelanın önünde durmaktadır. Yüzü kameraya dönüktür ve dudakları hafifçe ayrılmıştır. Göğsünün yakın çekiminde küçük gümüş boncuklardan yapılmış bir kolye görülüyor. Gözleri kapalıdır ve uzun saçları yüzünü çerçevelemektedir. Ağzının yakın çekimi dişlerini ortaya çıkarıyor. Rahatlamış ve memnun görünüyor. Beyaz gömleğinin uzun kolları ve sol tarafında küçük bir cebi var. Gömlek ayrıca minik mavi ve beyaz şeritlerle süslenmiş.
TerimlerAçıklamalarÖrnekler
İdealistBelirli bir ülkü veya ideal peşinde olan ve yaşamını bu doğrultuda şekillendiren kişi.Öğretmenler, siyasetçiler, krallar.
İdealizmNesnel gerçeklik düşünceden ibarettir diyen felsefi anlayış.Felsefe disiplininde, insan zihninden bağımsız nesnelerin olmadığını savunur.
ÜlkücüBelirli bir ideal veya ülkü etrafında toplanmış kişilere verilen isim.Ülkü Ocakları üyeleri
MateryalizmVarlığın maddi ya da maddesel olduğunu, düşüncenin de maddeden özellikler taşıdığını savunan felsefi görüş.Evrenin ve canlıların varlığını anlamak için fizik, kimya ve biyoloji gibi maddi bilimlere başvurulur.
Fazla ÜmitliIdealist bir bireyin genellikle her şeye olumlu bakabilme yeteneği.Hedeflerine ulaşmak için engellere rağmen umudunu yitirmeyen kişiler.
Kamu YararıIdealist bireyler genellikle kişisel çıkarlarından öte toplumun yararını düşünürler.Sosyal hizmetlerde çalışan profesyoneller, gönüllüler.
Düşünselİdealizmin varoluşu tamamen düşünce zeminine indirgediği bir anlayış.Felsefi ve teorik çalışmalar, düşünsel kavramlara dayanır.
Amaca Bağlıİdealist bireyler, belirledikleri amaç doğrultusunda hareket ederler.Toplumsal değişiklikler için çalışan aktivistler.
Planlı ve Programlıİdealistler genellikle hedeflerine ulaşmak için düzenli ve planlı bir şekilde hareket ederler.Bir projeyi başarıyla tamamlayan proje yöneticisi.
Düşünceye Bağımlı Varlıkİdealizme göre, varlık düşünceye bağımlıdır, yani düşünce olmaksızın varlık olamaz.Felsefi düşünceler, düşüncelere dayalı varlık anlayışını savunur.

İdealist kelimesi, dilimize Fransızcadan gelmiş bir sözcüktür. İdealist kelimesi, idealizm felsefesinden doğan bir kelimedir. Ülkü sahibi, ülkücü demektir. İdealist kelimesi, çeşitli amaçlara sahip olan ve bu amaçları gerçekleştirmeyi kendisine felsefe edinen kişilere denir. İdealist demek, yaşamda bazı amaçlara bağlı kalmak demektir. Bir bireyin yaşamda bağlı kaldığı bu amaçlar, kişinin kendini geliştirmesine yardımcı olmaktadır. İdealist olan kişi de yaşamını bağlı kaldığı amaçlara göre yaşamaktadır.

İdealist demek, idealizm felsefesini benimseyen ve buna bağlı olarak yaşayan demektir. Ülkü sahibi olan, ülkücü demektir. İdealist kelimesi, idealizm ve idealist olmak kavramlarını da akıllara getirmektedir. Bu kelime günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kelimelerin başında yer alır. Ayrıca, tarih, sosyoloji, felsefe vb. disiplinlerde de oldukça sık kullanılan bir kelimedir. İdealist kelimesi, bağlanacak ideal veya idealleri olan kişi anlamını da taşır.

İdeal ve mefkure sahibi olmak da bu kelimenin anlamları arasındadır. Fazla ümitli olan, ideal sahibi olan, kişisel çıkarları düşünmeyip sadece kamu yararını düşünerek çalışan demektir. İdealist kelimesi, ne kadar fazla anlama sahip olsa da ortaya çıkardığı anlam mutlaka bir ideal ya da idealist olmak kavramlarına dayanmaktadır. İdealist olmak kavramı genel haliyle öğretmenler için kullanılsa da lider, yönetici, siyasetçi, krallar, toplumlar vb. içinde kullanılmaktadır. Hepsinde ortak nokta belirli bir amaca bağlı kalarak yaşamaya çalışmaktır. Belirli ülkülere sahip olup o ülkülerin ilkeleri ışığında yaşamı sürdürmektir. İdealist kelimesi hakkında bilgi verdikten sonra kelimenin oluşmasını sağlayan idealizm hakkında bilgi sahibi olalım.

İdealizm Nedir?

İdealist sözcüğünü belirli amaçlara, hedeflere bağlı olarak yaşama olarak tanımlamıştık. Bir diğer anlamı ise idealizm felsefesine bağlı olan filozof olarak tanımlanır. Burada kelimenin anlamının oluşmasını sağlayan idealizm kavramı karşımıza çıkmaktadır. İdealizm kavramı, varlığı düşüncelere indirgeyen genel düşüncelere denir. Varlığın birinci ögesinin düşünce olduğunu dile getiren öğretiye denilmektedir. Bu öğreti, var olan her şeyi düşünceye bağlamaktadır. Bireyin düşüncesinden bağımsız veya kopuk bir nesneler dünyasının olamayacağını savunmaktadır.

Felsefe alanında oldukça kullanılan bir terimdir. İdealizm felsefede, evrende var olan her şey zihinseldir. İnsan zihninden bağımsız nesnelerin oluşamayacağını savunur. Bu düşünceye göre madde kavramı gerçek değildir. Tabiattaki, evrendeki her şey salt zihinsel olarak kabul edilir. İnsanların düşünceleri dışında herhangi bir gerçeklik kabul edilmemektedir. Bireylerin var olan her şeyi düşünsel açıda, idealar aracılığıyla bildiğini açıklamaktadır.

İdealizm kavramı varlığını tamamen düşünce zeminine indirgemiştir. Varlığını tamamen maddeye indirgeyen materyalizm anlayışı ile tam bir zıtlık göstermektedir. İdealizm anlayışına göre evrende mükemmel bir düzen bulunmaktadır. Bu düzenin de insan zihninin eseri olduğu söylenir. Çünkü bu kavrama göre madde, kendi başına bir düzen içerisinde yer alamamaktadır. Bunlar genel anlamda bilginin ve nesnelerin oluşmasında düşüncelerin olduğunu ileri süren bir felsefi akımın öğretileridir. İdealist olmak ile bağıntıları bulunmaktadır. Bireyin idealist olmak için temelinde hangi bilginin yattığını gösteren temel bilgilerdir.

İdealist olmak, idealizme bağlı olan öğretileri de bilmek demektir. Yani idealist olmak, varlığın oluşmasında yatan temel bilginin düşünce olduğunu savunmak demektir. Farklı disiplinlerde de bu kavram oldukça sık kullanılmaktadır. Örneğin tarihte, yöneticiler idealist olarak hareket etmişlerdir. Kralların ve imparatorların çoğu geçmişte bu amaçla hareket etmiştir. Hedeflerini gerçekleştirme uğruna devletleri yönetmişlerdir. Sahip oldukları ideal uğruna hareket ederek amaçlarına ulaşmaya çalışmışlardır. Bu kavramlar hakkında yeterli bilgiye sahip olduktan sonra şimdi de idealist bireylerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olalım.

İdealist Bireylerin Özellikleri Nelerdir?İdealist bireylerin özellikleri denildiği zaman toplum tarafından temiz, saf, amaç uğruna hareket eden, sevdiği işi yapan fakat az para kazanan kişiler lanse edilmektedir. Böyle kişiler toplumdaki oranlara bakıldığında oldukça az görülür. Toplumdaki oranları ne kadar az olsa da yaptıkları işlerle toplumun dikkatini çekmeyi başarırlar. Peki, bu idealist bireylerin özellikleri nelerdir? En büyük özellikleri belirli bir amaç uğruna hareket etmeleridir. Belirli bir ideal belirleyerek ona ulaşmaya çalışırlar. Onun ilkeleri doğrultusunda yaşamlarını sürdürürler.

İdealist bireylerin özellikleri incelendiğinde bir diğer özellikleri işlerini her zaman planlı ve programlı olarak yürütmeleri gelmektedir. Kendilerine belirledikleri ideal uğruna hareket ettikleri için çok fazla çevreleri bulunmamaktadır. Tek hedefleri belirledikleri amaçları gerçekleştirmektir. İdealist bireylerin özellikleri arasında belirledikleri ideal hedefine ulaşmak için her türlü davranışı sergilemek yer alır. İdealleri için yazarlar, okurlar, sürekli öğrenirler ve kendilerini geliştirirler. İdealist bireylerin özellikleri arasında etkili konuşma sanatı yapmak yer alır. Çevresindeki insanları iletişim seviyeleri düzgün ve etkileyicidir.

Kendilerine güvenmeyen insanları ciddiye almazlar. O insanları yok sayarlar. Zaten bu insanların kimsenin güvenine ihtiyacı yoktur. Kimse onlara inanmazken onlar amaçlarına ulaşmak için her şeyi yaparlar. İdealist bireylerin özellikleri arasında zorluklara karşı dayanıklı olmaları yer alır. Önlerine ne kadar engel çıkarsa çıksın belirledikleri amaçlara ulaşmak için her şeyi yaparlar. Çok fazla düşünmek de idealist bireylerin özellikleri arasında yer alır. Sürekli kendilerini bir hesap içerisinde bulurlar. Konsantrasyon kabiliyetleri oldukça yüksektir. Özellikle de amaçlarına ulaşma konusunda yüksek konsantre sergilerler.

İdealist bireylerin özellikleri arasında asla pes etmemek yer alır. Amaçlarına ulaşma yolunda birçok engel ya da zorluklarla karşılaşabilirler. Ancak bu zorluklar karşısında asla pes etmezler. Gerekirse biraz dinlenirler gerekirse bir süre kendilerini toparlamak için geri çekilirler. Daha sonra daha yüksek potansiyel ile yollarına devam ederler. Pes etmek onların sözlüklerinde yer almaz. İdealist bireylerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olduktan sonra şimdi de Atatürk ve idealizm başlığını inceleyelim.

Atatürk ve İdealizm Arasındaki İlişki Nedir?

İdealist bireylerin özellikleri hakkında bahsederken Atatürk’ten bahsetmezsek yazı bana göre tamamlanmış olmazdı. Atatürk ve idealizm kelimeleri birbiriyle çok sık kullanılan ve birbirini tamamlayan kelimelerdir. Aynı zamanda birbirine yakışan kelimelerdir. Atatürk ve idealizm arasında çok büyük bir bağlantı vardır. Eğer Ulu Önder idealist birisi olmasaydı şuan bu toprak üzerinde bu kadar rahat ve emin oturamazdık. Bu kadar hedeflerine bağlı, amaçlarına uğruna her şeyi yapabilen, gözü kara bir liderimiz olmasaydı şuan Türkiye Cumhuriyeti belki olmazdı. Gelelim, Atatürk ve idealizm arasındaki ilişki bağını açıklamaya.

Atatürk ve idealizm arasındaki ilişkiyi gözler önüne seren en güzel örnek, Ulu Önder’in zamanında kimsenin hayal edemeyeceği şeyleri hayal etmesi ve bu hayalini gerçekleştirmesidir. Türkiye Cumhuriyetini kurmasıdır. İdealizme göre amaç bireyin elindeki eksik varlığı gerçek varlığa dönüştürmesidir. Ulu Önder’de tam bu noktada elimizde eksik olan özgürlük, demokrasi, laiklik, eşitlik gibi kavramların gerçeğe dönüşmesi için çaba göstermiştir. Yapamazsın diyenlere karşı yok diyenlere karşı amacından vazgeçmeyerek tüm ümidiyle ve hayaliyle amaçlarına ulaşmıştır.

Atatürk ve idealizm arasındaki ilişki idealist bir bireyin tam anlamıyla karşılığıdır. İdealist olmak tam anlamıyla budur. Büyük Önder, göstermiş olduğu çaba ve amacına ulaşma arzu ile yalnızca kendi çağına değil kendinden sonraki çağları da aydınlatan bir lider olarak hafızalara kazınmıştır. İdeal uğruna neler yapılabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu yüzden Atatürk ve idealizm tam anlamıyla bize bu yazıyı açıklayan güzel bir örnektir. Atatürk ve idealizm ilişkisi yukarıda belirtilen tanımların tam karşılığı olarak belirtilebilir.

İdealist, Belirli bir ülkü veya ideal peşinde olan ve yaşamını bu doğrultuda şekillendiren kişi, Öğretmenler, siyasetçiler, krallar, İdealizm, Nesnel gerçeklik düşünceden ibarettir diyen felsefi anlayış, Felsefe disiplininde, insan zihninden bağımsız nesnelerin olmadığını savunur, Ülkücü, Belirli bir ideal veya ülkü etrafında toplanmış kişilere verilen isim, Ülkü Ocakları üyeleri, Materyalizm, Varlığın maddi ya da maddesel olduğunu, düşüncenin de maddeden özellikler taşıdığını savunan felsefi görüş, Evrenin ve canlıların varlığını anlamak için fizik, kimya ve biyoloji gibi maddi bilimlere başvurulur, Fazla Ümitli, Idealist bir bireyin genellikle her şeye olumlu bakabilme yeteneği, Hedeflerine ulaşmak için engellere rağmen umudunu yitirmeyen kişiler, Kamu Yararı, Idealist bireyler genellikle kişisel çıkarlarından öte toplumun yararını düşünürler, Sosyal hizmetlerde çalışan profesyoneller, gönüllüler, Düşünsel, İdealizmin varoluşu tamamen düşünce zeminine indirgediği bir anlayış, Felsefi ve teorik çalışmalar, düşünsel kavramlara dayanır, Amaca Bağlı, İdealist bireyler, belirledikleri amaç doğrultusunda hareket ederler, Toplumsal değişiklikler için çalışan aktivistler, Planlı ve Programlı, İdealistler genellikle hedeflerine ulaşmak için düzenli ve planlı bir şekilde hareket ederler, Bir projeyi başarıyla tamamlayan proje yöneticisi, Düşünceye Bağımlı Varlık, İdealizme göre, varlık düşünceye bağımlıdır, yani düşünce olmaksızın varlık olamaz, Felsefi düşünceler, düşüncelere dayalı varlık anlayışını savunur
idealist idealizm idealist bireylerin özellikleri ideal atatürk ve idealizm idealist olmak
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Gözlüklü ve mavi gömlekli bir adam bilgisayarın önünde oturuyor. Gözleri ekrana odaklanmış ve elleri klavyenin üzerinde durmaktadır. Arka planda kırmızı beyaz bir web sitesinin yakın çekimi görülüyor. Sağında gözlüklü ve taçlı bir adam görülmektedir. Ekranın sol tarafında bir logo bulunmaktadır. Yeşil ve beyaz bir arka planı vardır ve siyah metinli beyaz dikdörtgen bir nesne de görülebilir. Görüntünün alt kısmında bir dişlinin yakın çekimi görülmektedir. Sağ üst köşede mavi bir ok bir şehri işaret etmektedir.
Meslekler

İdeal Mesleklerin Neler?

09 Şubat 2020
Bir adam yumruğunu havaya kaldırmış, yüzü kararlılıkla dolu bir şekilde duruyor. Beyaz bir ceket giymiş ve kararlı bir ifade takınmış. Ağzı açık ve kollarını havaya kaldırmış, yumruklarını sıkmış. Arka plan bulanık, resmin sağ alt köşesinde bir kâğıt üzerinde bir kalem var. Sağ üst köşede bulanık bir insan yüzü figürü görülüyor. Görüntünün ortasında bir kişinin elinin yakın çekimi yer alıyor.
İş Bulmak

En İyi İşi Seçmek İçin 10 İpucu

15 Aralık 2016
Bu resim kolajı, çeşitli faaliyetlerde bulunan bir grup insanı tasvir ediyor. Resmin ortasında ciddi bir ifadeye sahip bir adam ve arkasında kırmızı saplı ve uzun gölgeli bir kara tahta var. Adamın solunda yakın çekim bir kitap, sağında ise takım elbise giyen bir kişi yer alıyor. Ayrıca sol üst köşede karla kaplı bir ağaç ve alt orta ve en sağda ekose gömlek giyen iki kişi var. En sağdaki adam mavi bir gömlek giyerken, soldaki kadın da mavi bir gömlek giyiyor. Sonuç olarak, bu fotoğraf kolajı bir grup insanın yaşamlarına ilginç bir bakış sunuyor.
Kişisel Gelişim

Eğitimcilerin İzlemesi Gereken 5 Film

13 Ağustos 2021
Bir kişi masada oturmuş, sol elinde bir cep telefonu, sağ elinde bir tablet kullanmaktadır. Önlerinde bir kahve fincanı ve yanlarında bir dizüstü bilgisayar var. Masanın üzerinde, ortasında beyaz bir ok bulunan beyaz ve siyah bir ekran vardır. Arka planda, üzerinde daire şeklinde bir telefon logosu bulunan ahşap bir yüzey var. Kişi odaklanmış ve dikkatle cihazları kullanıyor. Yüzü kısmen görünmekte ve sağ kolu tablete doğru uzanmaktadır.
Satış - Pazarlama

E-Ticaret Hedef Kitle Analizi

20 Aralık 2020