AnasayfaBlogİdealist Ne Demek? İdealizm Nedir?
Ne Demek?

İdealist Ne Demek? İdealizm Nedir?

04 Kasım 2020
İdealist Ne Demek? İdealizm Nedir?

İdealist kelimesi, dilimize Fransızcadan gelmiş bir sözcüktür. İdealist kelimesi, idealizm felsefesinden doğan bir kelimedir. Ülkü sahibi, ülkücü demektir. İdealist kelimesi, çeşitli amaçlara sahip olan ve bu amaçları gerçekleştirmeyi kendisine felsefe edinen kişilere denir. İdealist demek, yaşamda bazı amaçlara bağlı kalmak demektir. Bir bireyin yaşamda bağlı kaldığı bu amaçlar, kişinin kendini geliştirmesine yardımcı olmaktadır. İdealist olan kişi de yaşamını bağlı kaldığı amaçlara göre yaşamaktadır.

İdealist demek, idealizm felsefesini benimseyen ve buna bağlı olarak yaşayan demektir. Ülkü sahibi olan, ülkücü demektir. İdealist kelimesi, idealizm ve idealist olmak kavramlarını da akıllara getirmektedir. Bu kelime günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kelimelerin başında yer alır. Ayrıca, tarih, sosyoloji, felsefe vb. disiplinlerde de oldukça sık kullanılan bir kelimedir. İdealist kelimesi, bağlanacak ideal veya idealleri olan kişi anlamını da taşır.

İdeal ve mefkure sahibi olmak da bu kelimenin anlamları arasındadır. Fazla ümitli olan, ideal sahibi olan, kişisel çıkarları düşünmeyip sadece kamu yararını düşünerek çalışan demektir. İdealist kelimesi, ne kadar fazla anlama sahip olsa da ortaya çıkardığı anlam mutlaka bir ideal ya da idealist olmak kavramlarına dayanmaktadır. İdealist olmak kavramı genel haliyle öğretmenler için kullanılsa da lider, yönetici, siyasetçi, krallar, toplumlar vb. içinde kullanılmaktadır. Hepsinde ortak nokta belirli bir amaca bağlı kalarak yaşamaya çalışmaktır. Belirli ülkülere sahip olup o ülkülerin ilkeleri ışığında yaşamı sürdürmektir. İdealist kelimesi hakkında bilgi verdikten sonra kelimenin oluşmasını sağlayan idealizm hakkında bilgi sahibi olalım.

İdealizm Nedir?

İdealist sözcüğünü belirli amaçlara, hedeflere bağlı olarak yaşama olarak tanımlamıştık. Bir diğer anlamı ise idealizm felsefesine bağlı olan filozof olarak tanımlanır. Burada kelimenin anlamının oluşmasını sağlayan idealizm kavramı karşımıza çıkmaktadır. İdealizm kavramı, varlığı düşüncelere indirgeyen genel düşüncelere denir. Varlığın birinci ögesinin düşünce olduğunu dile getiren öğretiye denilmektedir. Bu öğreti, var olan her şeyi düşünceye bağlamaktadır. Bireyin düşüncesinden bağımsız veya kopuk bir nesneler dünyasının olamayacağını savunmaktadır.

Felsefe alanında oldukça kullanılan bir terimdir. İdealizm felsefede, evrende var olan her şey zihinseldir. İnsan zihninden bağımsız nesnelerin oluşamayacağını savunur. Bu düşünceye göre madde kavramı gerçek değildir. Tabiattaki, evrendeki her şey salt zihinsel olarak kabul edilir. İnsanların düşünceleri dışında herhangi bir gerçeklik kabul edilmemektedir. Bireylerin var olan her şeyi düşünsel açıda, idealar aracılığıyla bildiğini açıklamaktadır.

İdealizm kavramı varlığını tamamen düşünce zeminine indirgemiştir. Varlığını tamamen maddeye indirgeyen materyalizm anlayışı ile tam bir zıtlık göstermektedir. İdealizm anlayışına göre evrende mükemmel bir düzen bulunmaktadır. Bu düzenin de insan zihninin eseri olduğu söylenir. Çünkü bu kavrama göre madde, kendi başına bir düzen içerisinde yer alamamaktadır. Bunlar genel anlamda bilginin ve nesnelerin oluşmasında düşüncelerin olduğunu ileri süren bir felsefi akımın öğretileridir. İdealist olmak ile bağıntıları bulunmaktadır. Bireyin idealist olmak için temelinde hangi bilginin yattığını gösteren temel bilgilerdir.

İdealist olmak, idealizme bağlı olan öğretileri de bilmek demektir. Yani idealist olmak, varlığın oluşmasında yatan temel bilginin düşünce olduğunu savunmak demektir. Farklı disiplinlerde de bu kavram oldukça sık kullanılmaktadır. Örneğin tarihte, yöneticiler idealist olarak hareket etmişlerdir. Kralların ve imparatorların çoğu geçmişte bu amaçla hareket etmiştir. Hedeflerini gerçekleştirme uğruna devletleri yönetmişlerdir. Sahip oldukları ideal uğruna hareket ederek amaçlarına ulaşmaya çalışmışlardır. Bu kavramlar hakkında yeterli bilgiye sahip olduktan sonra şimdi de idealist bireylerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olalım.

İdealist Bireylerin Özellikleri Nelerdir?

İdealist bireylerin özellikleri denildiği zaman toplum tarafından temiz, saf, amaç uğruna hareket eden, sevdiği işi yapan fakat az para kazanan kişiler lanse edilmektedir. Böyle kişiler toplumdaki oranlara bakıldığında oldukça az görülür. Toplumdaki oranları ne kadar az olsa da yaptıkları işlerle toplumun dikkatini çekmeyi başarırlar. Peki, bu idealist bireylerin özellikleri nelerdir? En büyük özellikleri belirli bir amaç uğruna hareket etmeleridir. Belirli bir ideal belirleyerek ona ulaşmaya çalışırlar. Onun ilkeleri doğrultusunda yaşamlarını sürdürürler.

İdealist bireylerin özellikleri incelendiğinde bir diğer özellikleri işlerini her zaman planlı ve programlı olarak yürütmeleri gelmektedir. Kendilerine belirledikleri ideal uğruna hareket ettikleri için çok fazla çevreleri bulunmamaktadır. Tek hedefleri belirledikleri amaçları gerçekleştirmektir. İdealist bireylerin özellikleri arasında belirledikleri ideal hedefine ulaşmak için her türlü davranışı sergilemek yer alır. İdealleri için yazarlar, okurlar, sürekli öğrenirler ve kendilerini geliştirirler. İdealist bireylerin özellikleri arasında etkili konuşma sanatı yapmak yer alır. Çevresindeki insanları iletişim seviyeleri düzgün ve etkileyicidir.

Kendilerine güvenmeyen insanları ciddiye almazlar. O insanları yok sayarlar. Zaten bu insanların kimsenin güvenine ihtiyacı yoktur. Kimse onlara inanmazken onlar amaçlarına ulaşmak için her şeyi yaparlar. İdealist bireylerin özellikleri arasında zorluklara karşı dayanıklı olmaları yer alır. Önlerine ne kadar engel çıkarsa çıksın belirledikleri amaçlara ulaşmak için her şeyi yaparlar. Çok fazla düşünmek de idealist bireylerin özellikleri arasında yer alır. Sürekli kendilerini bir hesap içerisinde bulurlar. Konsantrasyon kabiliyetleri oldukça yüksektir. Özellikle de amaçlarına ulaşma konusunda yüksek konsantre sergilerler.

İdealist bireylerin özellikleri arasında asla pes etmemek yer alır. Amaçlarına ulaşma yolunda birçok engel ya da zorluklarla karşılaşabilirler. Ancak bu zorluklar karşısında asla pes etmezler. Gerekirse biraz dinlenirler gerekirse bir süre kendilerini toparlamak için geri çekilirler. Daha sonra daha yüksek potansiyel ile yollarına devam ederler. Pes etmek onların sözlüklerinde yer almaz. İdealist bireylerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olduktan sonra şimdi de Atatürk ve idealizm başlığını inceleyelim.

Atatürk ve İdealizm Arasındaki İlişki Nedir?

İdealist bireylerin özellikleri hakkında bahsederken Atatürk’ten bahsetmezsek yazı bana göre tamamlanmış olmazdı. Atatürk ve idealizm kelimeleri birbiriyle çok sık kullanılan ve birbirini tamamlayan kelimelerdir. Aynı zamanda birbirine yakışan kelimelerdir. Atatürk ve idealizm arasında çok büyük bir bağlantı vardır. Eğer Ulu Önder idealist birisi olmasaydı şuan bu toprak üzerinde bu kadar rahat ve emin oturamazdık. Bu kadar hedeflerine bağlı, amaçlarına uğruna her şeyi yapabilen, gözü kara bir liderimiz olmasaydı şuan Türkiye Cumhuriyeti belki olmazdı. Gelelim, Atatürk ve idealizm arasındaki ilişki bağını açıklamaya.

Atatürk ve idealizm arasındaki ilişkiyi gözler önüne seren en güzel örnek, Ulu Önder’in zamanında kimsenin hayal edemeyeceği şeyleri hayal etmesi ve bu hayalini gerçekleştirmesidir. Türkiye Cumhuriyetini kurmasıdır. İdealizme göre amaç bireyin elindeki eksik varlığı gerçek varlığa dönüştürmesidir. Ulu Önder’de tam bu noktada elimizde eksik olan özgürlük, demokrasi, laiklik, eşitlik gibi kavramların gerçeğe dönüşmesi için çaba göstermiştir. Yapamazsın diyenlere karşı yok diyenlere karşı amacından vazgeçmeyerek tüm ümidiyle ve hayaliyle amaçlarına ulaşmıştır.

Atatürk ve idealizm arasındaki ilişki idealist bir bireyin tam anlamıyla karşılığıdır. İdealist olmak tam anlamıyla budur. Büyük Önder, göstermiş olduğu çaba ve amacına ulaşma arzu ile yalnızca kendi çağına değil kendinden sonraki çağları da aydınlatan bir lider olarak hafızalara kazınmıştır. İdeal uğruna neler yapılabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu yüzden Atatürk ve idealizm tam anlamıyla bize bu yazıyı açıklayan güzel bir örnektir. Atatürk ve idealizm ilişkisi yukarıda belirtilen tanımların tam karşılığı olarak belirtilebilir.

idealist idealizm idealist bireylerin özellikleri ideal atatürk ve idealizm idealist olmak
Sezer Açiler
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İdeal Mesleklerin Neler?
Meslekler

İdeal Mesleklerin Neler?

09 Şubat 2020
En İyi İşi Seçmek İçin 10 İpucu
İş Bulmak

En İyi İşi Seçmek İçin 10 İpucu

15 Aralık 2016
Eğitimcilerin İzlemesi Gereken 5 Film
Kişisel Gelişim

Eğitimcilerin İzlemesi Gereken 5 Film

13 Ağustos 2021
E-Ticaret Hedef Kitle Analizi
Satış - Pazarlama

E-Ticaret Hedef Kitle Analizi

20 Aralık 2020