AnasayfaBlogTürk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü
Bölümler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü

15 Ağustos 2020
Resimde kitaplarla dolu bir raf görülüyor. Raf geniş ve kitaplar düzenli bir şekilde dizilmiş. Sağ üst köşedeki bir kitap yığınının etrafına gevşekçe bağlanmış parlak kırmızı bir kurdele var. Daha aşağıda, kitaplar sıralar halinde dizilmiş ve en üst sırada görüntü biraz bulanıklaşmıştır. En alta doğru, en altta birkaç kitapla birlikte daha küçük bir kitap yığını var. Kitapların renkleri açıktan koyuya doğru değişiyor ve kitaplar farklı boyutlarda. Sonuç olarak, raf çeşitli biçimlerde düzenlenmiş kitaplarla dolu.
KonuAçıklamaÖnemli Bilgiler
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği BölümüBu bölüm, öğretmen adaylarına, Türk dilini doğru ve etkin kullanıp öğretme ve düşünsel yeteneklerini geliştirme becerisi kazandırır.Türk dili ve edebiyatının temel kavramları ve eğitim bilimlerinin farklı alanları hakkında bilgi sahibi olunur.
FormasyonEskiden, Eğitim Fakültesi dışında mezun olanlara formasyon eğitimi verilirdi. Artık bu durum değişiyor.Atandıktan sonra formasyon eğitimi verilecek. Daha önce formasyon alanlar, yeni düzenlemelerden etkilenmeyecek.
KPSSDevlet okullarında görev almak isteyen öğretmen adaylarının katılması gereken sınavdır.Atama puanları son zamanlarda yüksek. Özel okullarda KPSS şartı aranmıyor.
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nde Kazanılan BecerilerEdebiyat kuramlarını öğretme, farklı eğitim materyalleri hazırlama, çağdaş öğretim metotlarına hakim olma gibi yetenekler kazanılır.Öğretmen adayları ayrıca bilgisayar teknikleri ve yazılım kullanabilme becerisi de kazanırlar.
İş İmkanlarıÖğretmenlik haricinde, arşiv, müze, kütüphane, TRT, radyolar gibi kurumlarda uzman veya araştırıcı olarak çalışabiliyorlar.Farklı devlet kurumlarında memur olarak, yayınevleri ve gazetelerde dil ve edebiyat uzmanı veya editör olarak çalışma fırsatları da bulunmaktadır.
Bölümün AmaçlarıBölüm, Türk dili ve edebiyatının özelliklerine, terimlerine, yazar ve türlerine hakim bireyler yetiştirmeyi hedefler.Bireyler, Türk Edebiyatının tarihsel evrelerini ve özelliklerini ifade edebilme yeteneği kazanır.
Bölümün Diğer AmaçlarıEdebiyatın diğer sanatlarla bağlarını kurabilme, sorunları tanımlama ve analiz edebilme ve yazılı olarak ifade edebilme gibi yetenekler kazandırılır.Öğrenciler, öğrendikleri bilgilerin ışığında bilimsel çalışmalarda bulunma becerisine de sahip olabilirler.
Mezunlar Ne İş Yapar?Bölümün mezunları, MEB veya özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabilir. Bu dışında, televizyon kanallarında, kütüphanelerde, üniversitelerde ve reklam ajanlarında çalışabilirler.Mezunlar, devletin farklı kurumlarında memur olarak da istihdam edilebilir.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olmak için üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ya da Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünü tercih edip tamamlamış olmak gerekmektedir. Ayrıca devlet okullarında görev almak isteyen öğretmenler, KPSS’ye girerek gerekli puanı almak zorundadır. Günümüz şartlarında KPSS atama puanları oldukça yüksek durumda. KPSS sınavı; genel yetenek – genel kültür, eğitim bilimleri ve alan bilgisi olmak üzere 3 oturum şeklinde gerçekleşiyor.

Özel okullarda ders vermek isteyen öğretmenler için KPSS sınavında başarılı olma zorunluluğu ise bulunmuyor. Kurumların belirlediği standartlara uygun öğretmen adayları, özel okullarda derslere girebilir. Öğretmen adayları, Öğretmenlik Fakültesinden yani eğitim fakültesinde mezun değil ise formasyon almaları gerekmekteydi.

Önümüzdeki dönemle beraber bu durum değişti. Tam olarak uygulamaya geçilmediğinden net bir şey söylemek zor. Ama eğitim bakanının yaptığı açıklamaya göre artık formasyon, atandıktan sonra verilecek. Yani edebiyat öğretmeni olmak için Fen – Edebiyat ya da Eğitim Fakültesi okuyor olmanızın pek bir önemi kalmayacak. Dilerseniz konuyu, hakim olduğum kadarıyla açayım. Bu döneme kadar, öğretmenlik lisans okuyorsanız mezun olup KPSS ile yeterli puan almanız atanmaya yetiyordu. Eğer bölüm okuyorsanız KPSS’ye girebilmek için dahi formasyon almış olmanız gerekiyordu.

Büyük bir kesim bu ikililik nedeniyle zamanla bölümlerin kapanıp sadece öğretmenlik lisans programlarının öğrenci almaya devam edeceği kanaatindeydi. Ama son gelişmelere göre öğretmenlik okumak yani eğitim fakültesinde okumak ayrıcalıklı olmaktan çıktı. Yani artık Fen – Edebiyat mezunu da Eğitim Fakültesi mezunu da formasyona bakılmaksızın KPSS’ ye girebilecek. Yeterli puanı alıp atananlara ise daha sonra formasyon eğitimi verilecek.  Tabii bu noktada daha önce formasyonu olup yeniden üniversite okumayı düşünenler için açıklayalım. Eğer bir değişiklik yapılmazsa siz bu durumdan muafsınız. Yani atandıktan sonra formasyonu yeni düzene göre yeniden almanız gerekmiyor. Kazanılmış hak olarak görülen öğretmenlik formasyonunuz yeni düzende de geçerli olmaya devam edecek.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Bu bölüm öncelikle yetiştirdiği öğretmen adaylarına Türkçeyi doğru ve etkin kullanma, düşüncelerini etkili biçimde ifade edebilme becerisi kazandırmayı ve bunları öğretebilme yeteneğini aktarmayı amaçlar.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunları, temel edebiyat kuramlarını öğrenip öğrencilerine öğretebilecek yeterlilikte olurlar. Bu sayede Türk dili ve edebiyatının temel kavramlarını dikkate alarak, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını bunlara en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulayabilirler. Eğitim bilimlerinin farklı alanlarındaki ve Türk Dili ve Edebiyatı hakkındaki bilgilerini kullanarak farklı gelişim dönemlerindeki öğrenciler için eğitim materyalleri hazırlayabilirler. Çağdaş öğretim yöntem, teknik, strateji ve yaklaşımlarını, öğrencilerin gelişim süreçlerini göz önünde bulundurarak kullanabilme becerisine de sahip olurlar.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü, Türk dili ve edebiyatının özelliklerine, terimlerine, yazar ve türlerine dair bilgileri kavrayıp ve açıklayabilen ve bunları öğretme becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bu bölüm mezunları Türk edebiyatının tarihî evrelerini ve bunların özelliklerini kavrar ve ifade edebilir. Bu bölüm sayesinde öğrenciler edebiyat akımlarını ve bu akımları içeren eserleri akımlara göre yorumlayabilme kabiliyetine sahip olur. Ayrıca dil ve edebiyat uygulamaları için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme becerisi kazanırlar.

Bu bölümde eğitim alanlar, edebiyatın diğer sanatlarla ilişkisini kurabilme, Türk dili ve edebiyatı alanıyla ilgili sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve bunları yazılı olarak ifade edebilme yetisine erişirler. Türk dili ve edebiyatına dair öğrendikleri bilgiler ışığında bilimsel çalışmalarda bulunabilirler.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği İş İmkanları Nelerdir?

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunları lise düzeyindeki okullarda öğretmenlik yapabilmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yapabilirler. Ayrıca arşiv, müze, kütüphane, TRT, radyolar gibi kurumlarda uzman veya araştırıcı olarak çalışabilirler. Devletin farklı kurumlarında ise gerekli şartları sağladıklarında memur olarak çalışabilirler. Yayınevi ve gazetelerde Türk dili ve edebiyatı uzmanı olarak editör olabilirler.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Mezunları Ne İş Yapar?

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri için akla gelen ilk iş MEB bünyesinde ya da özel eğitim kurumlarında öğretmenliktir. Bunun dışında bu bölüm mezunları için elbette farklı iş alternatifleri bulunmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü mezunları kütüphaneler ve arşivlerde, televizyon kanallarında, üniversitelerde (Okutman), reklam ajanslarında (Metin Yazarlığı), gazete ve dergilerde (Editörlük) ve bunun gibi özel sektör bünyesindeki işlerde çalışabilirler. Burada bir parantez açmak gerekirse bu bölümün son zamanlarda parlayan iş imkanı Osmanlıca Türkçesi Tercümanlığı diyebilirim.

İkinci üniversite olarak Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyorum ve benim nazarımda en zor dersler; Osmanlıca Türkçesi 1 ve 2 - Osmanlıca Grameri 1 ve 2. Ancak zorluğuna rağmen Osmanlıca Türkçesini öğrenip kendinizi geliştirirseniz kişisel gelişim olarak kendinizi rakiplerinizin bir adım önüne taşımanız mümkün. Özellikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Osmanlıca bilen personel alımına yönelimini arttırdı.  Çünkü ellerindeki Osmanlıca evrakları okuyacak elemanlara ihtiyaç var. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinde Osmanlıca Tapu Terimleri Sözlüğü de bulunuyor.

Vatandaşlara bu şekilde de fayda sağlamaya çalışıyorlar. Yani Osmanlıca bilen birilerine vatandaşların da gerçekten ihtiyacı var.  Ayrıca çoğu tapu kayıtları Osmanlıca olan ülkelerin bu evrakları güncellemek için ülkemizden Osmanlıca bilen eleman talebinde bulunduğu da söyleniyor. Yani hali hazırda bu bölümde Osmanlıca dersleri alıyorken kendinizi geliştirip Osmanlıca Türkçesi tercümanlığı yapabilirsiniz.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Dersleri Nelerdir?

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği dersleri, diğer öğretmenlik lisans programlarında olduğu gibi meslek bilgisi, genel kültür bilgisi ve alan bilgisi veren derslerden oluşmaktadır. Üniversite bazında seçmeli dersler değişkenlik gösterebilmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölünün dersleri aşağıdaki derslerden oluşmaktadır.

 • Eğitime Giriş

 • Eğitim Sosyolojisi

 • Atatürk İlkeleri ve İnkilap tarihi

 • Yabancı dil 1 - 2

 • Türk Dili 1 - 2

 • bilişim teknolojileri

 • Edebiyat Bilgi ve Kuramları

 • Türkiye Türkçesi

 • Osmanlı Türkçesi

 • Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Öğretim Teknolojileri

 • Türk Halk Hikayeleri

 • Eski Türk Edebiyatı

 • Yeni Türk Edebiyatı

 • Dil Bilimi

 • Türk Eğitim Tarihi

 • Eğitimde Araştırma Yöntemleri

 • Sınıf Yönetimi

 • Dil ve Edebiyat Öğretimi

 • Tarihi Türk Lehçeleri

 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 • Ölçme Değerlendirme

 • Özel Eğitim ve Kaynaştırma

 • Çağdaş Türk Lehçeleri

 • Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Dünya Edebiyatı

 • Rehberlik

 • Dil Becerilerinin Öğretimi

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puan ve Sıralama

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği az sayıda üniversitede öğreti veren bir lisans programıdır. Dilerseniz Türk dili ve edebiyatı bölümü okuyarak da öğretmen olabilirsiniz. Bunun için yeni düzenlemeye göre KPSS’ den yeterli puan alıp atanmalısınız. Yeni öğretmen alımları sürecinde, formasyon; atama işlemlerinden sonra verileceğinden artık formasyonsuz sınava girilebilmektedir. Örgün okuma şansınız yoksa bazı üniversitelerin açık öğretim sistemi üzerinden Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü okuyabilir ve öğretmen olabilirsiniz. Türk dili ve Edebiyatı öğretmenliği lisans programı bulunan başlıca üniversitelerin 2020 YKS tercih kılavuzuna göre oluşan taban puan ve sıralaması şu şekilde:

 • Balıkesir Üniversitesi taban puan: 379,22275 / sıralama: 32921

 • Dicle Üniversitesi taban puan: 363,99795 / sıralama: 54694

 • Dokuz Eylül Üniversitesi taban puan: 400,93018 / sıralama: 14259

 • Gazi Üniversitesi taban puan: 410,73866 / sıralama: 9432

 • Marmara Üniversitesi taban puan: 423,96205 / sıralama: 5268

 • Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puan: 375,94427 / sıralama: 36901

 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi taban puan: 363,83063 / sıralama: 54991

 • Erzurum Atatürk Üniversitesi taban puan: 367,75533 /sıralama: 48469

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü, Bu bölüm, öğretmen adaylarına, Türk dilini doğru ve etkin kullanıp öğretme ve düşünsel yeteneklerini geliştirme becerisi kazandırır, Türk dili ve edebiyatının temel kavramları ve eğitim bilimlerinin farklı alanları hakkında bilgi sahibi olunur, Formasyon, Eskiden, Eğitim Fakültesi dışında mezun olanlara formasyon eğitimi verilirdi Artık bu durum değişiyor, Atandıktan sonra formasyon eğitimi verilecek Daha önce formasyon alanlar, yeni düzenlemelerden etkilenmeyecek, KPSS, Devlet okullarında görev almak isteyen öğretmen adaylarının katılması gereken sınavdır, Atama puanları son zamanlarda yüksek Özel okullarda KPSS şartı aranmıyor, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nde Kazanılan Beceriler, Edebiyat kuramlarını öğretme, farklı eğitim materyalleri hazırlama, çağdaş öğretim metotlarına hakim olma gibi yetenekler kazanılır, Öğretmen adayları ayrıca bilgisayar teknikleri ve yazılım kullanabilme becerisi de kazanırlar, İş İmkanları, Öğretmenlik haricinde, arşiv, müze, kütüphane, TRT, radyolar gibi kurumlarda uzman veya araştırıcı olarak çalışabiliyorlar, Farklı devlet kurumlarında memur olarak, yayınevleri ve gazetelerde dil ve edebiyat uzmanı veya editör olarak çalışma fırsatları da bulunmaktadır, Bölümün Amaçları, Bölüm, Türk dili ve edebiyatının özelliklerine, terimlerine, yazar ve türlerine hakim bireyler yetiştirmeyi hedefler, Bireyler, Türk Edebiyatının tarihsel evrelerini ve özelliklerini ifade edebilme yeteneği kazanır, Bölümün Diğer Amaçları, Edebiyatın diğer sanatlarla bağlarını kurabilme, sorunları tanımlama ve analiz edebilme ve yazılı olarak ifade edebilme gibi yetenekler kazandırılır, Öğrenciler, öğrendikleri bilgilerin ışığında bilimsel çalışmalarda bulunma becerisine de sahip olabilirler, Mezunlar Ne İş Yapar?, Bölümün mezunları, MEB veya özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabilir Bu dışında, televizyon kanallarında, kütüphanelerde, üniversitelerde ve reklam ajanlarında çalışabilirler, Mezunlar, devletin farklı kurumlarında memur olarak da istihdam edilebilir
türk dili ve edebiyatı öğretmenliği edebiyat formasyon osmanlıca kpss
Sağ elini başının üzerine koymuş mutlu bir kadın. Yüzünde parlak, içten bir gülümseme var ve gözleri kapalı, bu da rahatlamış olduğunu gösteriyor. Açık kahverengi saçları alnından geriye doğru taranmış ve beyaz bir bluz giymiş. Başı hafifçe sola eğik ve duruşu kendinden emin. Anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor, yüzünden neşe yayılıyor. İfadesi memnuniyet ve mutluluktan ibaret.
Tuba Uyar
Blog Yazarı

1989 Aralık doğumdur. İskenderun/ Hataylıdır. Konya Necmettin Erbakan üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği (BÖTE) bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başlamıştır, halen devam etmektedir. Yüz yüze İş güvenliği, online olarak içerik editörlüğü eğitimleri almıştır. Dijital İllüstratör çizimleri yapmakta ve yazar olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.