AnasayfaBlogÇevre Temizliği ve Denetimi Bölümü (MYO)
Bölümler

Çevre Temizliği ve Denetimi Bölümü (MYO)

29 Kasım 2020
Cam bir kubbe, içinde yemyeşil yaprakları olan görkemli bir ağaç sergiliyor. Ağacın dalları parlak mavi gökyüzüne doğru uzanmakta ve arka planda küçük kuşlar uçmaktadır. Aşağıdaki çimenlik alanı hafif bir sis kaplıyor ve yeşil bir kumaş giyen bir kişi uzakta duruyor. Su ön planda çağlayarak akıyor ve dönen beyaz bir duman oluşturuyor. Çimenlerin yakın çekimi yamalı bir doku ortaya çıkarırken, sağda beyaz bir O harfi görülüyor. Son olarak, uzak arka planda bir tarlanın bulanık görüntüsü görülebiliyor. Bu görüntünün unsurları birlikte hem güzel hem de huzurlu büyüleyici bir sahne oluşturuyor.
BölümlerAçıklamaİş İmkanları
Çevre Temizliği ve DenetimiBu bölüm, çevre kirliliği ve atık kontrolüne dair bilgileri öğreten ve nitelikli teknisyenler yetiştiren bir programdır.Devlet ve özel sektörde geniş iş imkanları sunulmaktadır.
Çevre ve Şehircilik BakanlığıAlanında yetiştirdiği kişiler, bakanlıkta ve ilgili müdürlüklerde görev alabilir.Çevre temizliği ve denetimi, atık kontrolü ve geri dönüşüm hizmetlerinde çalışabilirler.
Sağlık BakanlığıBakanlık bünyesinde ve ilgili kuruluşlarda görev alabilirler.Hastane ve sağlık kuruluşlarında çevre temizliği ve denetim faaliyetlerinde bulunabilirler.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık BakanlığıBakanlık bünyesinde ve ilgili müdürlüklerde görev alabilirler.Çevre ile ilgili çeşitli kontrol ve denetim hizmetlerinde çalışabilirler.
İl Özel İdareleri ve BelediyelerBu kuruluşlarda çevre temizlik ve denetim işlemlerini gerçekleştirebilirler.Çevre temizliği ve denetimi, atık kontrolü ve geri dönüşüm hizmetlerinde çalışabilirler.
Özel ve Devlet HastaneleriBu kuruluşlarda çevre temizlik ve denetim işlemlerini gerçekleştirebilirler.Çevre temizliği ve atık kontrolü hizmetlerinde görev alabilirler.
Okullar ve Alışveriş MerkezleriBu yerlerde çevre temizliği ve denetim görevini üstlenebilirler.Genellikle bakım ve onarım işlerinde görev alabilirler.
Arıtma ve Geri Dönüşüm TesisleriBu tesislerde çevre temizliği ve denetim görevlerini üstlenebilirler.Tesislerin bakım ve onarım işlerinde ve atık kontrol ve yönetiminde görev alabilirler.
Büyük İş Merkezleri ve FabrikalarBu kuruluşlarda çevre temizliği ve denetim işlemlerini gerçekleştirebilirler.İş sağlığı ve güvenliği ile çevre yönetimi alanlarında çalışabilirler.
Çevre Mühendisliği ve Kimya MühendisliğiDikey geçiş sınavına girerek bu bölümlerde lisans eğitimi alabilirler.İlgili bölümlerde yüksek lisans ve doktora yapma imkanları bulunmaktadır.

Günümüz insanoğlu gelişen endüstri faaliyetleri ile birlikte doğayı kirletmektedir. Endüstrileşme oranının her geçen gün artması, demografik olarak kontrolsüz nüfus artışı, çarpık kentleşme, plansız sanayileşme hareketleri ve daha fazlası çevreyi kirletmektedir. Bunların yanı sıra çevre bilinci oluşmamış bireylerin yaptıkları olumsuz davranışlarda doğayı kirletmektedir. Son yıllarda gözüken ne olursa olsun üretim anlayışının sonuçları çevreyi kirletmektedir. Etkileri ise hala doğayı kirletmektedir.

Bununla baş edebilmek için ise çevre bilinci oluşmuş toplumlar yaratılmaya çalışılmaktadır. Çevre bilinci bazı topluluklar tarafından desteklenmekte ve finanse edilmektedir. Dernek, STK ve hükümet programlarının etkisiyle bireyler üzerinde çevre bilinci oluşturulmaya başlanmıştır. Ne olursa olsun üretim anlayışı çevreyi kirletmiş ve bu anlayışın etkileri 21. yüzyılda ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Bu anlamda devreye çevre temizliği ve denetimi disiplini girmektedir.

Çevre temizliği ve denetimi disiplini, bugüne kadar varlığını sürdüren endüstrileşme faaliyetlerinin ve ne olursa olsun üretim anlayışının sonuçlarıyla baş etmek için oluşturulmuştur. Aynı zamanda çevre temizliği ve denetimi disiplini, bireysel olarak yapılan kirliliklerle de mücadele etmek için çalışmalarını yürütmektedir. Özellikle bireylerin çevre bilinci alanında bilgi sahibi olması için çalışmalarını yürütmektedir. Son yıllarda artan çevre kirliliğiyle mücadele etmekte, doğal ve ekolojik dengeyi korumak için çalışmalar sürdürmektedir. Günümüzün çevreci mesleklerinden biri olarak görülür.

Çevre temizliği ve denetimi, sadece çevrede oluşan kirliliğin ortadan kaldırılması için çalışmaz. Bunun yanında yapılan çalışmaların denetimi için çalışmalar yürütür. Bu sayede yapılan işlerin daha kalıcı ve etkili olması sağlanmaktadır. Çevre temizliği ve denetimi konusuna giriş yaptıktan sonra akademik boyutu olan çevre temizliği ve denetimi bölümü hakkında bilgi sahibi olalım. Hazırsanız başlayalım!

Çevre Temizliği ve Denetimi Bölümü Nedir?

Çevre temizliği ve denetimi bölümü, temizlik ve atık sektörüne nitelikli elemanlar yetiştiren bir bölümdür. Çevre temizliği ve denetimi bölümü, artan kirlilik ile sektörden gelen ihtiyaçları karşılamak için alanında iyi yetişmiş, sorumluluk sahibi ve güçlü iletişim becerileri olan kişiler yetiştirir. Çevre temizliği ve denetimi bölümü, çevre kirliliğinin nedenlerini, atık kontrolünü ve değerlendirmesini öğrenebilecek ve yapabilecek kişiler yetiştiren bir bölüm olarak tanımlanır.

Bunların yanı sıra kimya, hijyen, temizlik uygulamaları, temizlik kimyasalları ve çevre bilinci alanında teorik bilgi ve uygulamalara hakim olan kişileri yetiştirmeyi amaç edinen bir bölümdür. Çevre temizliği ve denetimi bölümü, temizlik faaliyetlerinde, evsel ve endüstriyel atıkların kirlilik yaratmayacak şekilde yok edilmesinde ve şehir içi temizlik hizmetlerinin yapılmasında aktif rol oynayacak teknikerlerin yetişmesini sağlamaktadır. Bölüm temizlik işlerinin yapılmasını sağlamanın yanında aktif olarak yapılan işleri denetleme görevini de üstlenmektedir.

Çevre temizliği ve denetimi bölümü, çevre alanında temizlik ile ilgili denetimlerin yapılması, fabrika vb. sanayi kuruluşlarının çevreye zarar verip verilmediğinin denetlenmesi ve atık maddelerin geri dönüştürülmesi için çalışmalar yürüten bir bölümdür. Aynı zamanda gerekli tesislerin kurulmasında aktif rol oynayan teknikerlerin yetiştirilmesini sağlayan bir bölümdür. Çevre temizliği ve denetimi bölümü, çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen her türlü kuruluşun denetlenmesini sağlayan bir bölümdür. Bu bölüm, ön lisans programı olduğu için 2 yıllıktır. Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşur. Eğitim dili de Türkçedir. Bölüm hakkında bilgi sahibi olduktan sonra çevre temizliği ve denetimi bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olalım.

Çevre Temizliği ve Denetimi Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Çevre temizliği ve denetimi bölümü iş imkanları kamu ve özel sektörü kapsamaktadır. Çevre temizliği ve denetimi bölümü iş imkanları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bunlara bağlı müdürlüklerde çalışmak yer alır. Çevre temizliği ve denetimi bölümü iş imkanları arasında İl Özel İdareleri ve belediyelerde çalışmak yer alır. Bunların yanında özel ve devlet hastanelerinde çalışmak çevre temizliği ve denetimi bölümü iş imkanları arasında yer alır.

Çevre temizliği ve denetimi bölümü iş imkanları arasında okullarda ve alışveriş merkezlerinde çalışmak yer alır. Arıtma, çöp değerlendirme ve imha ve geri dönüşüm tesislerinde çalışmak bölümün sunduğu iş imkanları arasında yer alır. Çevre temizliği ve denetimi bölümü iş imkanları arasında büyük iş merkezleri ve fabrikalarda çalışmak yer alır. Son olarak dikey geçiş sınavına girerek çevre mühendisliği bölümü ve kimya mühendisliği bölümü okuyarak iş imkanlarını genişletebilir. Bölümün sağladığı iş imkanlarını öğrendikten sonra çevre temizliği ve denetimi bölümü mezunları ne iş yapar başlığını inceleyelim.

Çevre Temizliği ve Denetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Çevre temizliği ve denetimi bölümü mezunları ön lisans diploması ve “çevre temizliği ve denetimi teknikeri” unvanı alarak mezun olurlar. Öğrencilerin mezun olmak için gerekli derslere kayıt olmaları ve zorunlu stajı tamamlamaları gerekir. Seçtikleri dersleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

 • Çevre temizliği ve denetimi bölümü mezunları, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma konusunda mesleğin gerektirdiği görevleri yerine getirirler.

 • Çevre temizliği ve denetimi bölümü mezunları, endüstriyel temizlik ürünlerini düzenler ve yürütürler.

 • Çevre temizliği ve denetimi bölümü mezunları, temizlik ile ilgili her türlü tekniği ve pratiği uygularlar. Aynı zamanda gerekli alet ve ekipmanları kullanabilirler.

 • Atık yönetimi, mevzuatı ve atıklarla ilgili gerekli işlemleri uygularlar.

 • Çevre temizliği ve denetimi bölümü mezunları, temizliğin sınıflandırılması ve uygulama alanlarında temizlik kimyasallarının doğru şekilde kullanılmasını sağlarlar.

 • Çevre bilimini, kimyasını ve etkilerini tanımlar ve bunların denetimlerini yaparlar.

 • Çevre temizliği ve denetimi bölümü mezunları, endüstriyel ve evsel atıkların toplanması ve geri dönüşüm faaliyetlerinin yürütülmesini sağlarlar.

 • Çevre temizliği ve denetimi bölümü mezunları, kirlilik kontrol araştırmaları yapar ve gerekli testlerin yürütülmesini sağlarlar.

Mezunların yaptıkları işler hakkında gerekli bilgilere sahip olduk. Şimdi de bölüm dersleri hakkında bilgi sahibi olmaya ne dersiniz? Karşınızda bölüm dersleri…

Çevre Temizliği ve Denetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Çevre Yönetim Sistemleri

 • Temizlik Teknolojisine Giriş

 • Genel Kimya

 • Genel İşletme

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Mesleki Etik

 • Yenilebilir Enerji Kaynakları

 • Hijyen ve Sanitasyon

 • Su Kalitesi Yönetimi

 • Satış ve Pazarlama Teknikleri

 • Atık Toplama ve Taşıma Yöntemleri

 • Çevre Denetimi

 • Temizlik Ürünleri Kullanımı ve Denetimi

 • Çevre Bilimi

 • Temizlik Hizmetleri Yönetimi

 • Atık Yönetimi

 • Genel Muhasebe

 • İşletme Yönetimi

 • İlaçlama ve Zararlı Canlılarla Mücadele Sistemi

 • Kalite Güvencesi ve Standartları

 • İlkyardım

 • Çevre Kimyası

Yukarıda belirtilen dersler Kocaeli Üniversitesi ve Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi sayfasından alıntılanmıştır. Dersler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyen arkadaşlar üniversitelerin sayfalarından ulaşabilirler.

Çevre Temizliği ve Denetimi, Bu bölüm, çevre kirliliği ve atık kontrolüne dair bilgileri öğreten ve nitelikli teknisyenler yetiştiren bir programdır, Devlet ve özel sektörde geniş iş imkanları sunulmaktadır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Alanında yetiştirdiği kişiler, bakanlıkta ve ilgili müdürlüklerde görev alabilir, Çevre temizliği ve denetimi, atık kontrolü ve geri dönüşüm hizmetlerinde çalışabilirler, Sağlık Bakanlığı, Bakanlık bünyesinde ve ilgili kuruluşlarda görev alabilirler, Hastane ve sağlık kuruluşlarında çevre temizliği ve denetim faaliyetlerinde bulunabilirler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bakanlık bünyesinde ve ilgili müdürlüklerde görev alabilirler, Çevre ile ilgili çeşitli kontrol ve denetim hizmetlerinde çalışabilirler, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Bu kuruluşlarda çevre temizlik ve denetim işlemlerini gerçekleştirebilirler, Çevre temizliği ve denetimi, atık kontrolü ve geri dönüşüm hizmetlerinde çalışabilirler, Özel ve Devlet Hastaneleri, Bu kuruluşlarda çevre temizlik ve denetim işlemlerini gerçekleştirebilirler, Çevre temizliği ve atık kontrolü hizmetlerinde görev alabilirler, Okullar ve Alışveriş Merkezleri, Bu yerlerde çevre temizliği ve denetim görevini üstlenebilirler, Genellikle bakım ve onarım işlerinde görev alabilirler, Arıtma ve Geri Dönüşüm Tesisleri, Bu tesislerde çevre temizliği ve denetim görevlerini üstlenebilirler, Tesislerin bakım ve onarım işlerinde ve atık kontrol ve yönetiminde görev alabilirler, Büyük İş Merkezleri ve Fabrikalar, Bu kuruluşlarda çevre temizliği ve denetim işlemlerini gerçekleştirebilirler, İş sağlığı ve güvenliği ile çevre yönetimi alanlarında çalışabilirler, Çevre Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği, Dikey geçiş sınavına girerek bu bölümlerde lisans eğitimi alabilirler, İlgili bölümlerde yüksek lisans ve doktora yapma imkanları bulunmaktadır
temizlik çevre temizliği ve denetimi bölümü çevre temizliği ve denetimi bölümü mezunları çevre temizliği ve denetimi çevre temizliği ve denetimi bölümü iş imkanları çevre bilinci
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Baret ve parlak sarı güvenlik yelekleri giyen bir grup adam sıra halinde durmaktadır. Bir adam şemsiye tutuyor ve adamlardan biri kırmızı bir şapka takıyor. Adamlardan biri arka planda bulanık görünüyor ve turuncu bir pantolon giymiş gibi görünüyor. Görüntünün köşesinde beyaz harflerle yazılmış siyah beyaz bir tabela görülüyor. Bir grup adam bir parmaklığın üzerinde durmaktadır ve arka plan odak dışıdır.
Bölümler

Yapı Denetimi Bölümü (MYO)

10 Ocak 2021
İki el bir küre ve küçük bir ağaç tutmaktadır. Küre mavi beyaz bir mermer, ağaç ise ince gövdeli yeşil yapraklı bir bitkidir. Eller avuç içleri birbirine bakacak şekilde konumlandırılmış, küreyi ve ağacı kucaklıyor. Bir elin yakın çekimi, parmaklar açılmış ve etraflarına sarılmış halde küre ve ağacın daha iyi bir görünümünü ortaya çıkarıyor. Arka plan düz gri ve üzerinde beyaz bir metin var. Resmin köşesinde bir kişinin dudaklarının yakın çekimi görülüyor.
Tarihte Bugün

Dünya Çevre Günü Nedir?

05 Haziran 2021
Bu resim, her biri farklı renkte olan bir dizi renkli çöp kutusunu göstermektedir. İlki sarı renkte, dokulu bir yüzeye ve yuvarlak bir kapağa sahip. Bir sonraki kutu mavi ve plastiktir, kavisli bir kapağı ve bir kulpu vardır. Üçüncü kutu kırmızıdır ve düz bir kapağı ve bir kulpu vardır. Dördüncü kutu yeşil ve plastiktir, kavisli bir kapağı ve bir kulpu vardır. Beşinci kutu beyaz ve dokulu, düz kapaklı ve kulpludur. Arka planda bir halı görülüyor. Kutular arka arkaya dizilerek bir grubun parçasıymış gibi görünmelerini sağlıyor. Bu sahne, çöp kutuları gibi sıradan bir şeyin bile nasıl canlı ve ilginç olabileceğinin harika bir örneğidir.
Bölümler

Atık Yönetimi Bölümü (MYO)

25 Kasım 2020
Şapkalı ve sırt çantalı bir kişi, yemyeşil yapraklarla çevrili bir ormanda yürüyor. Güneş ağaçların arasından parlıyor ve yere gölgeler düşürüyor. Kişinin başında koyu renk bir şapka ve omuzlarında kayışları olan kahverengi bir sırt çantası var. Yüzünde kararlı bir ifade var ve yolculuğuna odaklanmış gibi görünüyor. Sol elinde, arazide yol bulmaya yardımcı olması için kullandığı bir sopa tutuyor. Kişi ağaçların arasında kendinden emin adımlarla ilerliyor, ayaklarının altında yapraklar ve dallar çıtırdıyor. Yollarına çıkan engeller onları yıldırmıyor ve hedeflerine ulaşmaya niyetli görünüyorlar.
Meslekler

Ekolog Nedir? Ne İş Yapar?

17 Temmuz 2021
Bir kişi mutfakta ayakta durmakta ve sağ elinde gümüş bir kaşık tutmaktadır. Kaşık, çeşitli malzemelerden oluşan yiyeceklerle dolu beyaz bir tabağın üzerinde durmaktadır. Tabakta bir parça et, biraz kahverengi sos ve birkaç sebze var. Kişi beyaz bir gömlek ve siyah pantolon giymektedir. Görüntünün arka planı odak dışı, ancak köşede bulanık yeşil bir nesne görülebiliyor. Kişi kaşıkla yemek tabağına sos döküyor ve malzemelerin eşit dağılmasını dikkatle sağlıyor.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
55173402
Şık, koyu renk bir takım elbise giymiş bir adam bir konferans salonunun ortasında durmaktadır. Gözlük takmış ve ciddi bir ifadeyle dosdoğru önüne bakıyor. Elleri iki yanındadır. Görüntünün odağında o var ve arka plan hafifçe bulanık. Bir iş adamı gibi görünüyor ve arkasındaki siyah yazılı dikdörtgen beyaz tabela bunu gösteriyor olabilir. Sağ üst köşede bir sandalye ve sol alt köşede bir masa var, her ikisi de odak dışı.
5
(3)

SEO Uzmanlığı

5 Konu15 Saat
Gözlüklü ve kırmızı ceketli beyaz bir adam mavi bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru ileriye bakıyor. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri gözlüklerin arkasında gizlidir. Kırmızı ceketinin altında açık mavi bir gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Kollarını önde kavuşturmuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında gibi görünüyor.Yemliha Toker
14030
Bu resimde takım elbiseli ve kravatlı bir adam görülüyor, görünüşe göre genel muhasebe eğitimine katılıyor. Odaklanmış ve meşgul görünüyor, bu da kursu ciddiye aldığını gösteriyor. Resimde ayrıca bir hesap makinesi ve muhtemelen eğitimle ilgili siyah zemin üzerine beyaz bir harf görülüyor. Genel olarak, bu adamın muhasebe konusunda değerli bir ders aldığı görülüyor.
5
(537)

Genel Muhasebe Eğitimi

8 Konu4 Saat