Close
Mobil Menu Bars

Nicel Araştırma Nedir?

03 Temmuz 2020, 922 defa okundu.
Nicel Araştırma Nedir?
nicel araştırma, araştırmacı, olay, olgu, örneklem, nitel araştırma, nitel araştırma eğitimi,

Yaşanan olayları ve olguları nesnelleştirerek, gözlem yapılabilir hale getiren, ölçümleyebilen ve sayısal olarak ifade eden araştırma türüne nicel araştırma denir. Gözlem ve ölçüm ile tekrarlanabilir olan ve objektif olarak ortaya konan araştırma niceliksel yani “sayısal” araştırma olarak bilinir. Nicel araştırma yönteminde yüzeysel ve sayısal verilere dayanarak sonuçlar çıkartılır. Bu yöntemin sayılara dayanması sebebi ile olayı veya olguyu temsil eden örneklemin, eksiksiz olarak tespitin yapılması ve doğru soruların sorulabilmesi gerekmektedir.

Nicel araştırmayı üstün kılan özelliği objektif olmasıdır. Nicel araştırma yöntemlerinin işleyiş aşamasında bir araştırma grubu inceleme yapar ve yorumlar. Nicel araştırmada amaç, bireylerin toplum içindeki davranışlarını gözlemlemek ve deney yolu ile objektif bir şekilde ölçmek ve sayılarla açıklamaktır. Gerçekler arasında oluşan bağları yorumlayabilmek için istatiksel veriler dikkate alınır ve ortaya çıkan sonuçlar rakamsal ifade edilir.

nicel araştırma, araştırmacı, olay, olgu, örneklem, nitel araştırma, nitel araştırma eğitimi,

Nicel Araştırma Yöntemleri

Nicel araştırma aşamasında araştırmacılar, ilgili konuyla alakalı evreni temsil eden örneklemden sayı ile ifade edilen sonuçlar ortaya koyar. Nicel araştırmada derinlemesine bir analiz yapılmaz. Sayısal veriler sonucunda yapılan açıklamalarla ilgilenir. Nicel araştırma yapılırken bazı yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemleri inceleyelim.

 • Deneysel yöntem; bu yöntem ile belli değişkenlerin oluşturduğu etkilenme, farklılaşma aşaması incelenir. Yöntem iki veya ikiden fazla grup üzerinde uygulanabilir. İstatiksel veriler ile hareket edilir, gruplar arasında karşılaştırma yapılarak, değerlendirmeler ortaya konur.
 • Betimsel yöntem; bu yöntemde ise belli bir konuya ait durum araştırılır ve sonuçların ortaya konması amaçlanır.
 • Bağıntısal yöntem; iki değişken arasında veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin varlığını inceleyen bir yöntemdir.
 • Nedensel- karşılaştırma yöntemi; belli bir değişken ele alınır ve bu değişken açısından farklılaşan grupların birbiri ile karşılaştırması yapılır.
 • Tarihsel yöntem; geçmişte ortaya çıkmış bir olayın durumu ve şu anki düzen üzerinde meydana gelen etkileri araştırılır.

Nicel Araştırma Örnekleri

Yukarıda da belirttiğimiz her bir yöntem nicel araştırma içinde farklı amaçlarla uygulanmaktadır. Bu uygulamalarla ilgili çıkan örnek çalışmaları inceleyelim.

 • Deneysel yöntem örneği; yeni bir uygulama ile yazılan ders kitabının öğrencilerin başarılarını nasıl etkileyeceği üzerine deneysel yöntem ile araştırma yapılabilir. Bu yöntem, eğitim üzerinde etki eden faktörler ve değişkenler arasında oluşan neden-sonuç ilişkisini ortaya koyar. Ölçüm sayesinde elde edilen neticeler ile karşılaştırmalar yapılır.
 • Betimsel yöntem örneği; eğitimde ortaya çıkan sorunların çoğu betimsel niteliğe sahiptir. Bu sebeple betimsel yöntem, eğitimin günümüzdeki görüntüsünü gözler önüne sermek için sık kullanılır. Çeşitli öğrenci gruplarındaki başarı oranlarını ölçmek, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin davranış şekillerini tanımlamak, ebeveyn tutumlarının ölçümlemek gibi pek çok sonuç alınmasını sağlar.
 • Tarihsel yöntem örneği; eğitim alanında bu yöntem sayesinde, günümüzdeki eğitim uygulamaları ile geçmişteki eğitim uygulamalarının incelenmesi mümkündür. Bunların neticesinde ortaya çıkan sonuçlarla mevcut durum anlaşılmaya çalışılır.
 • Bağıntısal yöntem; eğitimden bir örnek ile açıklanabilir. 6.sınıfta eğitim gören öğrencilerin matematik dersindeki başarıları ile fen dersindeki başarılarının arasında bulunan ilişkiyi incelenir.
 • Nedensel karşılaştırma yöntemi örneği; yine eğitimden bir örnek ile açıklanabilir. Lise son sınıfta olan ve üniversite sınavına katılan öğrencilerin YKS puanlarının cinsiyet bazında incelenmesi iyi bir örnektir.

nicel araştırma, araştırmacı, olay, olgu, örneklem, nitel araştırma, nitel araştırma eğitimi,

Nicel Araştırma Aşamaları

Nicel araştırmaya başlayacak bir araştırmacı hedefine ulaşmak için bazı yolları takip etmesi gerekir. Nicel araştırma aşamaları adı verilen bu süreç nasıl işlemesi gerekir, inceleyelim.

 • Orijinal olma; araştırmacı inceleyeceği konuyu belirlerlerken bazı konulara dikkat etmesi gerekir. Konu orijinal olmalıdır. Yapılan araştırmanın bilim için yeni bir farklılık sunması gerekir. Bilinen konuların tekrarından kaçınmalıdır. Bilime katkı sağlaması, sorunlara çözüm üretme ve bilinenleri geliştirme amacı taşımalıdır. Konunun özgün olması en önemli konudur. Bu aşamada iyi bir tarama yapılması gerekir. Konu daha önce ele alınmış mı, hangi yöntemler ile incelenmiş, eksik kalan noktalar iyi tespit edilmelidir. Böylelikle konu kendini tekrar etmemiş olur. Bilime destek sağlama amacı yerini bulmuş olur. Konu orijinallik anlamında değere sahip olur.
 • İlgi; araştırmacının en temel özelliği çalışma yapacağı konu ile ilgili olmasıdır. Çıkacak sonuçlara karşı heyecan duymalıdır. İlginin az olması durumunda bilimsel araştırma uzar ve kişi üzerinde bıkkınlık hissi yaratır. Bu durum amaçtan sapılmasına, basit sonuçlar doğurmasına hatta yarım kalmasına sebebiyet verebilir.
 • Önem kazandırmak; araştırma yapılan konu, bilime sağladığı katkı, toplumsal ihtiyaçlar veya sorunları çözme gibi özellikleri ile ele alındıkça önem kazanır. Bu sebeple seçilen konunun zaman kaybına sebep olmayacak, maddi olarak boşa harcama yapılmayacak, zihinsel olarak zaman kaybı yaratmayacak şekilde araştırmaya değer olması beklenir.
 • Bilimsel olması; araştırmaya başlanacak konunun ihtiyacı olacak bilgilere, donanımlara sahip olunması beklenmektedir. Bu konular; yabancı dil yeterliliği, eski yazı okuma bilgisi, analiz yöntemleri gibi önemli temel araştırma yetilerine sahip olmaktır. Araştırmacının eğitimi, bilgi seviyesi, analiz yeteneği güçlü olduğu sürece sonuçlar başarı ile gerçekleşecektir. Bazı durumlarda bilimsel araştırma ihtiyacına göre eksik parçaları tamamlayabilmek için grup çalışmaları gerekebilir. Konunun ihtiyaç duyduğu bilimsel alanlara ilişkin uzmanlarla çalışmak doğru bir yaklaşım olacaktır.
 • Saha araştırması; bazı konular saha araştırması gerektirir. Böyle durumlarda sahaya gitme olanağı yaratılmalıdır. Araştırılacak konu ile alakalı veri toplama araçları, çevre araştırması, ilgili kişilerin fikirlerinin toplanması gerekmektedir. Böyle durumlarda bu imkanların sağlanmaması kısıtlı bir çalışma sonucu ortaya koyar.
 • Kaynak araştırması; araştırılacak konu ile alakalı yeterli düzeyde kaynak bulunmalıdır. Az kaynak bulunması kadar, çok fazla kaynak çıkartmakta araştırmayı karmaşıklaştırır. Tüm kaynaklar toplanmalı, alakalı olduğu düşünülen kızımlar ayrılarak çalışmaya başlanmalıdır.
 • Konu sınırlama; araştırmanın en başında konu çerçevesi net olarak çizilmelidir. Belli esneklikler bırakılması önemlidir. Araştırma geliştikçe elde edilen veriler doğrultusunda çerçeve genişletilip, daraltılabilir. Konuyu sınırlandırırken, olaylar, zaman ve yer gibi kısıtlama alanları belirlenebilir.
 • Literatür tarama; konuyu anlaşılır yapar. Araştırmaya yön verecek araçların uygunluğunu ortaya koyar. Araştırmaya büyük çaplı eserleri taramak ile başlanmalıdır. Konuyla alakalı tüm kitap, makale, kaynak, referans ve internet de kullanılmış tüm veriler toplanmalıdır.

nicel araştırma, araştırmacı, olay, olgu, örneklem, nitel araştırma, nitel araştırma eğitimi,

Nicel araştırma ne anlama gelir?

Yaşanan olayları ve olguları nesnelleştirerek, gözlem yapılabilir hale getiren, ölçümleyebilen ve sayısal olarak ifade eden araştırma türüne nicel araştırma denir. Nicel araştırmada amaç, bireylerin toplum içindeki davranışlarını gözlemlemektir. Bunu deney yolu ile objektif bir şekilde ölçmek ve sayılarla açıklamaktır.

Nicel araştırma yöntemlerinden deneysel yöntemin amacı nedir?

Nicel araştırma yöntemlerinden deneysel yöntem ile belli değişkenlerin oluşturduğu etkilenme, farklılaşma aşaması incelenir. Yöntem iki veya ikiden fazla grup üzerinde uygulanabilir. İstatiksel veriler ile hareket edilir, gruplar arasında karşılaştırma yapılarak, değerlendirmeler ortaya konur.

Nicel araştırma aşamalarından bilimsel olma ne demektir?

Nicel araştırma aşamalarından bilimsel olma, araştırmaya başlanacak konunun ihtiyacı olacak bilgilere, donanımlara sahip olunması beklenmektedir. Bu konular; yabancı dil yeterliliği, eski yazı okuma bilgisi, analiz yöntemleri gibi önemli temel araştırma yetilerine sahip olmaktır. Araştırmacının eğitimi, bilgi seviyesi, analiz yeteneği güçlü olduğu sürece sonuçlar başarı ile gerçekleşecektir.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!