AnasayfaBlogİş Analisti Nedir? Ne İş Yapar? Maaşı Ne Kadar?
Meslekler

İş Analisti Nedir? Ne İş Yapar? Maaşı Ne Kadar?

16 Mayıs 2021
Bir kişinin elinin yakın çekim görüntüsü, çeşitli renkli daireler ve çizgiler içeren bir tabloya dokunurken görülüyor. Çizelgenin ortasında kırmızı bir çizgiyle çevrili beyaz bir daire vardır ve el aynı zamanda havada bir telefon tutmaktadır. El çerçevenin alt kısmında yer alırken, çizelge görüntünün üst yarısını kaplıyor. Tablonun renkleri canlı ve parlaktır ve el ile görsel bir kontrast oluşturmaktadır. Sahne, verilerin ve analizinin öneminin açık bir temsilidir.
KonuAçıklamaÖrnek
İş Analisti Nedir?Kurumların iş süreçlerini değerlendirip, iyileştirme çalışmaları yapan ve eksik noktaları raporlarla belirleyen kişidir.-
İş Analisti Ne İş Yapar?Belirli bir proje hakkında detaylı inceleme yapar, süreçleri düzgün bir şekilde ilerlemesi için çalışmalar yürütür.Proje hedeflerinin belirlenmesi, bütçenin oluşturulması, ilerleme raporlarının yayınlanması
İş Analisti Eğitimi4 yıllık üniversite eğitimi gerekmektedir.Endüstri Mühendisliği, İstatistik, İşletme gibi bölümler tercih edilebilir.
İş Analisti YetenekleriMatematik ve analitik düşünme yeteneği, iyi bir iletişim ve organizasyon becerisi beklenmektedir.Müşteriler, teknisyenler ve yönetim kadrosu ile iyi iletişim kurabilme becerisi.
Mesleki Gelişimİş ve bilişim teknolojileri arasındaki bağı güçlendirmek için sürekli eğitim almalıdırlar.Yeni sistem ve uygulamaları öğrenmek, değişiklikleri takip etmek.
İş Analisti Sorumluluklarıİş süreçlerini analiz etmek, sistemleri iyileştirmek ve raporlamak.İş akışı çizelgeleri oluşturmak, sistemleri otomatikleştirmek ve modernize etmek.
İş Analisti GörevleriKurumun ihtiyaçlarını öngörmek ve çözümler üretmek.Satış çabalarını ilerletmek için çalışmalar yürütmek, teknik çözümler geliştirmek.
MaaşlarEğitim, tecrübe ve kişinin kendini geliştirme durumuna bağlı olarak değişir.-
Çalışma AlanlarıHemen hemen her sektörde iş imkanı bulunmaktadır.Bilgi teknolojileri şirketleri, finans sektörü, telekomünikasyon şirketleri vb.
İş Analisti Olma ŞartlarıEğitim ve yeteneklerin yanı sıra, belirli niteliklere sahip olmak gerekmektedir.Sorumluluk sahibi olmak, detaylara önem vermek, sürekli gelişime açık olmak.

Ürün ya da hizmet ile birlikte projelerin etkin bir şekilde yaşama geçirilmesi için, iş analisti ön plana çıkmaktadır. İş analistinin görevleri arasında farklı çalışmalar bulunmaktadır. Faaliyette bulundukları çalışmalar birçok firma için büyük bir öneme sahiptir. Bu durum da oldukça ilgi çeken ve araştırılan meslek grupları içerisinde yer almalatını sağlıyor.

Kurumların iş süreçlerini değerlendirmek, iyileştirmek, eksik kısımları ortaya koymak üzere raporlama yapmak ve çözümler üretmek iş analistinin başlıca görevlerindendir. Sürecin sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi için tüm mesleki sorumluluklarını yerine getirir ve bilgi birimini aktarır. Sahip olduğu bilgi ve tecrübe sayesinde kurum içi iyileştirme çalışmalarında önemli roller üstlenirler.

İş analisti olma sürecinde ve kariyer planlamanızda yardımcı olacağını düşündüğümüz, İş Analisti Nedir? İş Analisti ne iş yapar? İş Analisti olma şartları nelerdir? Gibi sorulara sizler için kapsamlı bir araştırma yaptık.

İş Analisti Nedir?

Kurumların iş süreçlerini değerlendiren, iyileştirme çalışmaları yapan, eksik kısımları ortaya çıkaran ve tüm bunları raporlarla açıklayan ve kurumun karşılaştığı sorunlar karşısında çözümler üreten kişilere iş analisti denir. Ele alınması planlanan herhangi bir proje hakkında tüm unsurları kapsamlı bir şekilde inceler ve sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına imkan tanır. İş analisti olmak isteyen kişilerin öncelikle üniversite eğitimi almaları gerekmektedir. Bunun için de 4 yıllık Lisans mezunu olmaları gerekir. Tabii iş analisti olmak sadece bununla sınırlı değildir. Aynı zamanda bu alanda yetenek sahibi olmak ta büyük bir önem taşır. Özellikle kişilerde matematik ve analitik düşünce yapısının gelişmiş olması oldukça önemlidir. Yazılı ve sözlü İletişim becerisi sergilemesi, hızlı çözüm üretme ve planlama gibi mesleki becerilere sahip olması da söz konusudur. Tüm bunların yanı sıra belli başlı bazı niteliklere sahip olmak da mesleki başarıları için oldukça önemlidir.

 • Matematik ve sayısal derslere karşı ilgili olmaları gerekir.

 • Analitik düşünme becerisi sergilemeleri gerekir.

 • Etkin bir iletişim becerisi göstermeleri gerekir.

 • Organizasyon ve planlama becerisi göstermeleri gerekir.

 • Problemler karşısında akılcı, etkili ve hızlı çözüm yöntemleri sunmaları gerekir.

 • Ekip çalışmasına yatkın olmaları beklenir.

 • İş süreçleri açısından metodoloji ve yöntemlere dair bilgi sahibi olmaları beklenir.

İş Analisti Ne İş Yapar?

i̇ş analisti; kurumların iş süreçlerini değerlendirme sürecinde rol sahibi olan kişilerdir. i̇htiyaçları öngörme, iyileştirme alanlarını ortaya çıkarma ve problemler karşısında çözümler üretme faaliyetlerini yürütür. bir proje ya da programın ihtiyaçlarını belirleyerek, bunları yönetici ve ortaklara iletmekten sorumludur. i̇ş sorunlarına teknik çözümler geliştirmek ya da kurumun satış çabalarını ilerletmek için çalışmalar yürütür. yaptığı çalışmalar neticesinde kurumların rakiplerine göre bir adım önde olmalarını sağlayacak sonuçlar ortaya koymaya çalışır. i̇ş ve bilişim teknolojileri arasındaki bağı oluşturmakla yükümlü iş analistinin sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • İşletme fonksiyonlarını inceler ve operasyonel hedefleri belirler, gerekli bilgileri toplar.

 • İş akışı çizelgelerini ve diyagramları oluşturur.

 • Mevcut uygulamaları inceler ve sistemler geliştirerek, değişiklikler tasarlar.

 • Proje ekibini belirler ve bütçe oluşturur.

 • Sistemleri otomatikleştirir ve modernize etmek için bilişim teknolojilerindeki ilerlemeler hakkında bilgi toplar.

 • Proje problemlerine çözüm getirir ve ilerleme raporları yayınlar.

 • Bilgi ve eğilimleri toplar hepsini analiz ederek teknik raporlar hazırlar.

 • Fikir ve analizleri diğer kurum yetkilileri paylaşmak için toplantı ve sunumlar yapar.

 • Stratejik planlama ve özel pazarlama inisiyatiflerini desteklemek üzere birincil ve ikincil piyasa araştırma çalışmalarının geliştirilmesinde planlama yapar ve koordinasyonunu sağlar.

 • Operasyon, satın alma süreçleri, envanter, dağıtım ve tesisler gibi çeşitli alanların denetimini sağlar.

 • Müşteriler ile teknisyenler ve yönetim kadrosu ile yakın temas halinde çalışmalarını yürütür.

 • Teslim edilen ürünlerin izlenmesini ve projelerin zamanında tamamlanmasını sağlar.İş Analisti Maaşları

İş analisti, projelerin etkin bir şekilde yürütülebilesi, ürün ve hizmetlerin yapılanması gibi süreçlerde ön plana çıkar. Görevleri içerisinde oldukça çeşitli çalışmalardan bahsetmek mümkündür. Bu çalışmalar pek çok firma için büyük bir öneme sahiptir. Bu sebeple oldukça ilgi çeken ve araştırılan meslek grupları içerisinde her geçen gün yerini almaktadır. Birbirinden farklı firmaların çatısı altında sektörel açıdan proje ve planların düzgün bir şekilde ilerlemesi için, hemen hemen her firmanın iş analistine ihtiyacı olur. Akla gelebilecek pek çok firmada iş analisti için iş imkanından bahsetmek mümkündür.

İş analisti olarak kurumlarda faaliyette bulunan kişilerin maaşları; eğitimleri, tecrübeleri ve kendilerini geliştirmeleri ile doğru orantılıdır. İş analisti maaşları 5000 TL ile 7000 TL arasında farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu maaşlar kurumdan kuruma ve sektörel çalışmaya bağlı olarak belirlenmektedir. Ancak genel olarak bir iş analisti ortalama maaşı 5900 TL olduğu görülmektedir. Zamanla tecrübe sahibi olan bu alanda kendini geliştirmek için çok daha titiz çalışmalar yürüten kişilerin kazançlarının çok daha yüksek olabileceği de görülmektedir.

İş Analisti Nasıl Olunur?

İş analisti olabilmenin temel gereklerinden biri üniversite eğitimi almaktır. Alınan eğitimi 4 yıllık Lisans mezuniyeti olmalıdır. Üniversitelerde dört yıllık eğitim vermekte olan; Bilgisayar, Matematik, Endüstri ve İşletme Mühendislikleri ile Yönetim Bilişim Sistemleri ya da İstatistik bölümlerinden mezun olan kişiler çalışmalarını iş analisti olarak devam ettirebilme şansı elde eder. Tabii sadece bununla sınırlı olduğu düşünülmemelidir. Aynı zamanda bu alana yetenekli olmakta büyük bir öneme sahiptir. Özellikle matematik ve sayısal derslere ilgili olan adaylar bu alanda daha başarılı olmaktadır.

Bunun yanında analitik düşünce yapısının mutlaka gelişmiş olması gerekir. Yazılı ve sözlü iletişim becerisi yüksek olan kişiler, hızlı çözüm üretme ve planlama gibi faaliyetlerde bulunan kişiler kendi alanlarında daha hızlı yol lam şansına da sahip olur. İşverenler adayları değerlendirirken; eğitimleri, edindikleri tecrübeler ve sahip oldukları mesleki nitelikleri bir bütün olarak düşünür. Bu sebeple eğitimini tamamlayan kişiler aynı zamanda sahip olmaları gereken nitelikleri geliştirmek için de çaba sarf etmelidir.

İş Analisti Nedir?, Kurumların iş süreçlerini değerlendirip, iyileştirme çalışmaları yapan ve eksik noktaları raporlarla belirleyen kişidir, -, İş Analisti Ne İş Yapar?, Belirli bir proje hakkında detaylı inceleme yapar, süreçleri düzgün bir şekilde ilerlemesi için çalışmalar yürütür, Proje hedeflerinin belirlenmesi, bütçenin oluşturulması, ilerleme raporlarının yayınlanması, İş Analisti Eğitimi, 4 yıllık üniversite eğitimi gerekmektedir, Endüstri Mühendisliği, İstatistik, İşletme gibi bölümler tercih edilebilir, İş Analisti Yetenekleri, Matematik ve analitik düşünme yeteneği, iyi bir iletişim ve organizasyon becerisi beklenmektedir, Müşteriler, teknisyenler ve yönetim kadrosu ile iyi iletişim kurabilme becerisi, Mesleki Gelişim, İş ve bilişim teknolojileri arasındaki bağı güçlendirmek için sürekli eğitim almalıdırlar, Yeni sistem ve uygulamaları öğrenmek, değişiklikleri takip etmek, İş Analisti Sorumlulukları, İş süreçlerini analiz etmek, sistemleri iyileştirmek ve raporlamak, İş akışı çizelgeleri oluşturmak, sistemleri otomatikleştirmek ve modernize etmek, İş Analisti Görevleri, Kurumun ihtiyaçlarını öngörmek ve çözümler üretmek, Satış çabalarını ilerletmek için çalışmalar yürütmek, teknik çözümler geliştirmek, Maaşlar, Eğitim, tecrübe ve kişinin kendini geliştirme durumuna bağlı olarak değişir, -, Çalışma Alanları, Hemen hemen her sektörde iş imkanı bulunmaktadır, Bilgi teknolojileri şirketleri, finans sektörü, telekomünikasyon şirketleri vb, İş Analisti Olma Şartları, Eğitim ve yeteneklerin yanı sıra, belirli niteliklere sahip olmak gerekmektedir, Sorumluluk sahibi olmak, detaylara önem vermek, sürekli gelişime açık olmak
iş analisti proje kariye eğitim lisans iş analisti nedir iş analisti ne iş yapar iş analisti nasıl olunur iş analisti maaşları
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Takım elbiseli bir adam elinde tuttuğu bir kâğıt parçasına bakmaktadır. Gözleri mavidir ve kâğıdın üzerinde beyaz bir yazı vardır. Arkasında bir grafik kâğıdı ve onu tutan bir el vardır. Çerçevenin sağ tarafında siyah zemin üzerinde üç beyaz harf, bir 'O', 'E' ve başka bir harf var. Adam kâğıt parçasına odaklanmış ve konsantrasyon duygusu sergiliyor.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Analizi Metodolojisine İlişkin 6 Efsane

14 Kasım 2022