AnasayfaBlogSanat Yönetimi Bölümü
Bölümler

Sanat Yönetimi Bölümü

05 Eylül 2020
Sanat Yönetimi Bölümü

Sanat üretmek kadar, bu sanatı toplumla tanıştırmak da önemlidir. Üretilen sanat eserlerinin insanlara tanıtılması, sanat yönetimi uzmanlarınca yapılır. Kültür ve sanat konusunda faaliyet gösteren kamu ve özel sektördeki kurumların iyi yöneticilere ihtiyacı vardır. Bu kurumları yöneten kişiler, alanında uzman değillerse; bahsettiğimiz sanat kurumları yeterince başarılı olamazlar. Üretilen sanat eserleri ve kültürel miraslarımız, uzman ellerde olmadan geniş kitlelere ulaşamaz. Bu nedenle, sanat yönetiminin eğitimini almak kültür-sanat dünyası için önemli bir ihtiyaçtır.

Sanatçılarımızın ve sanat eserlerimizin arttığı bir dönemde, sanata ilgiyi de arttırmak için, akademik disiplinlerden yardım almalıyız. Lisans, yüksek lisans ve hatta daha üst akademik basamaklara ulaşmak; sanat dünyamızı geliştirecek fikirler ve projeler üretmemizi sağlayacak adımlardır. Sanatın ve kültürün gelişmesi ve yeni nesillere düzenli bir şekilde iletilebilmemiz için, sanat yönetimi konusuna önem vermemiz gerekiyor.

Sanat Yönetimi Bölümü Nedir?

Sanat Yönetimi Bölümü; üniversitelerin dört yıllık bir lisans programıdır. Bu bölüm, merkezî yerleştirme sınavlarının Sözel puan türüyle öğrenci alınıyor. Bölümü tercih etmek isteyen öğrencilerin; sanat, kültür ve işletme konularına karşı meraklı ve istekli olmaları bekleniyor. Çünkü bu bölümde öğrenciler, özellikle organizasyon yetenekleri ve yönetim konularında bilgi ediniyorlar. Dolayısıyla, bu konulara ilgili olan öğrenciler, kariyerlerinde daha başarılı bir profile sahip olabiliyorlar.

Sanat Yönetimi bölümünün kurulmasında temel amaç; sanat kurumları yöneticiliğinin çağa uygun bir şekilde yapılabilmesi için uzman yönetici adayları yetiştirmektir. Bu bölümde öğrencilere; sanat, kültür, işletme alanlarında genel kültür dersleriyle birlikte, sanat kurumlarının idaresiyle ilgili çeşitli eğitimler aktarılmaktadır. Sanat Yönetimi Bölümü mezunları, eğitim hayatları süresince veya lisans sonrası eğitim basamaklarında mutlaka Sanat Tarihi, Müzecilik, Sanat ve Kültür Yönetimi gibi alanlarda çift ana dal veya yüksek lisans eğitimi yapmalıdır. Günümüzde artık çift ana dal, yan dal ve lisansüstü eğitim gibi mezuniyetler, öğrencilerin gelecekteki kariyerlerini oldukça fazla etkileyecektir.

Bu bölümde öğrenciler; sanat tarihinden işletmeye, halkla ilişkilerden tasarım yöntemlerine kadar, farklı alanları içeren bir ders programı hazırlanmıştır. Bu ders programdan mezun olan öğrenciler, sanat yöneticiliği konusunda aranan donanımlı bir uzman haline gelirler. Sanat Yönetimi Bölümü, 2020 itibariyle üç üniversitede aktif olarak bulunmaktadır. Bu üniversiteler; Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul), Kültür Üniversitesi (İstanbul) ve Aydın Üniversitesi (İstanbul)’dir.

Sanat Yönetimi Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Sanat Yönetimi Bölümü mezunlarının çalışabileceği sektörler; çoğunlukla kültür-sanat sektörüdür. Bu sektörde çalışabilecekleri kurumlar ise; kamu veya özel kurumlara bağlı müzeler, sanat galerileri, özel kurumlara ait kültür ve sanat vakıflarıdır. Ayrıca, akademik kariyer imkânını da belirtmemiz gerekiyor. Merkezî bir sınav olan ALES'ten yeterli bir puan alarak üniversitelerin ilgili enstitülerine başvuru yapan ve giriş sınavlarını kazanan bu bölüm mezunları, lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra, akademik kariyer yapabilirler. 

Sanat Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölüm mezunlarının yapabilecekleri işleri şöyle sıralayabiliriz: 

 • Kamu kurumlarına ait kültür-sanat kurumlarında müdürlük yapabilirler: Devlete ait müzelerde ve kültür-sanat merkezlerinde, kurumun ve kurumun işlerinin tanıtılması rolünü üstlenebilirler.

 • Özel vakıflara ait müzelerde ve sanat galerilerinde yöneticilik veya organizatörlük: Ulusal ve uluslararası sergiler düzenleyerek, sanatımızı ve kültürümüzü geniş kitlelere tanıtmak rolünü üstelenebilirler.

 • Yükseköğretim kurumlarında akademisyenlik: Gerekli şartları tamamladıktan sonra akademisyen olarak, yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmek rolünü üstlenebilirler.

 • Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak projelere imza atıp; fuar, bienal, festival ve diğer organizasyonları düzenlemek ve yönetmek işini yapabilirler. 

 • Sanat eleştirmenliği ve danışmanlık gibi meslekleri yaparak insanlara uzmanlık alanlarıyla ilgili bilgi verebilirler.

 • Bağlı bulundukları kamu veya özel kurumun işletmesini, yani maddî boyutunun yönetimini de yürütebilirler. 

 • Reklam faaliyetlerini, çağa uygun olarak; hem dijital, hem de diğer tekniklerle yürütürler. Böylece, yeniliklere açık bir yönetim tarzıyla, daha başarılı sonuçlara imza atabilirler.

Sanat Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sanat Yönetimi bölümünde zorunlu derslerden ve çok sayıda meslekî seçmeli dersten oluşan, kapsamlı bir ders programı uygulanıyor. Öğrencilerin bu bölümden mezun olabilmeleri için, staj niteliğindeki uygulama çalışmalarından başarılı olmaları gerekiyor.
Sanat Yönetimi Bölümü lisans programında eğitimi verilen başlıca zorunlu dersler şunlardır:

 • Sanat Tarihine Giriş

 • İşletmeye Giriş 

 • Temel Tasarım I, II

 • Dijital Ortamda Tasarım Yöntemleri

 • Araştırma Yazma Yöntemleri

 • Bilgi Yönetimi

 • Ortaçağ’dan Endüstri Devrimine Avrupa Sanatı

 • Sanat Yönetimi I, II

 • Sanatçı Hakları

 • Sanat ve Kültür Kurumları İşletmeciliği

 • Desen I, II

 • Sanat Pedagojisi 

 • Sanat Kurumlarının Gelişim Süreci

 • Kültür Yönetimi ve Etkenleri I, II

 • Türk Sanatı I, II

 • Sanat ve Eleştiri

 • Aydınlanma Döneminden Postmodernizme Sanat

 • Atölye I, II

 • Batılılaşma Döneminden Günümüze Türk Sanatı

 • Halkla İlişkiler

 • Türk Sanatında Motif ve Tasarım

 • Müzeler ve Müzecilik

 • Sanatta Sponsorluk

 • Sanat Yönetiminde Uygulama

 • Etkinlik Yönetimi

 • Bitirme Çalışması

Meslekî seçmeli derslerden de örnek vermemiz gerekirse, bu derslerden bazıları şunlardır: 

 • Reklam Ajanslarında Sanat Yönetimi

 • Sanat Yönetimi ve Çağdaş Sanat Pratiği

 • Gösteri ve Sergileme Teknikleri

 • Plastik Sanatlarda Sanat Yönetimi

 • Sahne Sanatlarında Sanat Yönetimi

 • Kurumsal İletişim

 • Sanat ve Matematik

 • Modern Sanat Manifestoları

 • Sinemada Sanat Yönetimi

 • Organizasyon Yönetimi 

Zorunlu ve meslekî seçmeli derslere baktığımızda, ne kadar iyi bir donanım kazandıracağını tahmin edebiliriz. Zorunlu derslerden olan, atölye ve diğer uygulama çalışmaları, öğrencilere mezun olmadan deneyim katan önemli faktörlerdendir.
Ayrıca öğrencilerin eğitim hayatları boyunca yararlanabilecekleri Erasmus yurtdışı öğrenci değişimi programı da bulunuyor. Mezun olmadan önce bu fırsatı değerlendirmek, yurtdışı eğitimi ve deneyimi açısından önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Sanat Yönetimi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Sanat Yönetimi bölümünün 2020 yılındaki en yüksek taban puanı; 360,926 puanla İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 4 kişilik kontenjanlı burslu seçeneğine aittir ve başarı sıralaması ise 60049 olarak açıklanmıştır. Bu bölümün en düşük taban puanı ise yine aynı üniversitenin %75 indirimli seçeneğine ait olan 228,887 puandır ve başarı sıralaması da 785812 olarak belirtilmiştir. 
Kültür Üniversitesi’nin %50 indirimli ve 11 kişilik kontenjanlı seçeneği de olmasına rağmen, kontenjan dolmadığı için taban puanları ve başarı sıralamaları listelerinde yer almamıştır.

Sanat Yönetimi Bölümü Nedir?

Kamu veya özel sektördeki kültür ve sanat kurumları için uzman yönetici yetiştiren, dört yıllık bir lisans bölümüdür. İşletme, sanat ve kültür konularında donanımlı bir ders programı olan bu bölüm 2020 itibariyle sadece İstanbul’daki üç üniversitede eğitim vermektedir: Yıldız Teknik Üniversitesi, Kültür Üniversitesi ve Aydın Üniversitesi.

Sanat Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölüm mezunları; sanat ve kültür alanında faaliyet gösteren kamu veya özel kuruluşlarda yöneticilik, organizatörlük gibi işler yapabilirler. Müzeler, sanat galerileri, kültür ve sanat merkezlerinin her türlü yönetim işini, etkinliklerin organizatörlüğünü üstlenebilirler.

Sanat Yönetimi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Nasıldır?

2020 yılında bu bölümün en yüksek taban puanı ve başarı sıralaması İstanbul Kültür Üniversitesi’nin burslu seçeneğine aittir; 360,926 puan ve 60049 başarı sıralaması olarak kayıtlara geçmiştir. En düşük taban puan ise, yine Kültür Üniversitesi’nin %75 indirimli olan seçeneğine aittir. 228,887 puan ve 785812 başarı sıralamasıdır.

Sanat kültür sanat yönetimi sanat yönetimi bölümü kültür ve sanat kamu veya özel.
Emel Keskin
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
NLP eğitimi ve sertifikası
5
(40)

NLP Eğitimi

26 Konu10 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
755259
Zihin Haritaları Eğitimi
Salim AkkökSalim Akkök
500209
Yaşam Koçluğu Eğitimi
5
(15)

Yaşam Koçluğu Eğitimi

19 Konu16 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
800399