AnasayfaBlogSosyal Hizmet Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Sosyal Hizmet Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

08 Temmuz 2021
Kahverengi saçlı bir kadın beyaz bir zeminde oturmuş, elinde bir kâğıt ve kalem tutuyor. Üzerinde siyah bir kravat ve kâğıdın üzerinde siyah bir harf var. Kâğıdın arka planı beyaz ve kenarlarında siyah bir çerçeve var. Sırtını kameraya dönmüş ve saçlarını at kuyruğu yapmış. Kağıda bakarken sol kolu yüzeyin üzerinde durmaktadır. Kalemi sağ elinde tutuyor ve elindeki işe konsantre olmuş durumda.
Görev TanımıYapılan İşlerNasıl Olunur
Sosyal hizmet uzmanıİnsan ve toplumun gelişmesine, yaşama kalitesinin artırılmasına, toplumsal etkileşim çalışmalarını harekete geçirerek destek verme, hayat şartlarının gelişmesini sağlama, üretkenliği ve yaratıcılığı harekete geçirmeLise eğitimi sonrası TYT ve AYT sınavlarıyla üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü'ne girme, 4 yıl süren bir lisans eğitimi alınması ve KPSS/lisans düzeyindeki sınavdan iyi bir puan alınması
Sosyal hizmet uzmanı (hastane)Hastaların sosyal hizmet ihtiyaçlarına yanıt verme, hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarına eğitim programları düzenleme, staj uygulamalarını koordine etme, toplantılara katılmaLise eğitimi sonrası TYT ve AYT sınavlarıyla üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü'ne girme, 4 yıl süren bir lisans eğitimi alınması ve KPSS/lisans düzeyindeki sınavdan iyi bir puan alınması
Sosyal hizmet uzmanı (kamu kurumu)Kamu politikalarının oluşturulmasında görev almak, sosyal hizmetlerin koordinasyon ve planlamasını yapmak, raporlama ve arşivleme işlemleri gerçekleştirmek Lise eğitimi sonrası TYT ve AYT sınavlarıyla üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü'ne girme, 4 yıl süren bir lisans eğitimi alınması ve KPSS/lisans düzeyindeki sınavdan iyi bir puan alınması
Sosyal hizmet uzmanı (sivil toplum örgütü)Proje yönetimi, insan hakları ve sosyal adalet konularında çalışmalar yapmak, gönüllüleri yönetmek, toplum hizmetleri düzenlemekLise eğitimi sonrası TYT ve AYT sınavlarıyla üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü'ne girme, 4 yıl süren bir lisans eğitimi alınması
Sosyal hizmet uzmanı (yerel yönetimler)Toplum hizmetleri planlama ve uygulama, sosyal politikalar oluşturma, raporlama ve arşivleme işlemleri yürütmeLise eğitimi sonrası TYT ve AYT sınavlarıyla üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü'ne girme, 4 yıl süren bir lisans eğitimi alınması ve KPSS/lisans düzeyindeki sınavdan iyi bir puan alınması
Sosyal hizmet uzmanı (özel sektör)Çalışanların sosyal hizmet ihtiyaçlarına yanıt verme, eğitim programları düzenleme, sosyal politikalar oluşturma, raporlama ve arşivleme işlemleri gerçekleştirmekLise eğitimi sonrası TYT ve AYT sınavlarıyla üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü'ne girme, 4 yıl süren bir lisans eğitimi alınması
Sosyal hizmet uzmanı (eğitim kurumları)Öğrenci ve öğretmenlere psikolojik danışmanlık hizmeti verme, sosyal farkındalık projeleri düzenlemek, rehberlik hizmetleri sunmakLise eğitimi sonrası TYT ve AYT sınavlarıyla üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü'ne girme, 4 yıl süren bir lisans eğitimi alınması
Sosyal hizmet uzmanı (çocuk hizmetleri)Çocukların ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek, çocuk hakları konusunda farkındalık çalışmaları yapmakLise eğitimi sonrası TYT ve AYT sınavlarıyla üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü'ne girme, 4 yıl süren bir lisans eğitimi alınması
Sosyal hizmet uzmanı (yaşlı hizmetleri)Yaşlıların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak, yaşlı bakımevleri ve merkezleriyle koordinasyon, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmakLise eğitimi sonrası TYT ve AYT sınavlarıyla üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü'ne girme, 4 yıl süren bir lisans eğitimi alınması
Sosyal hizmet uzmanı (kadın hizmetleri)Kadınların sosyal, ekonomik ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak, kadına yönelik şiddetle mücadele, cinsiyet eşitliği konularında farkındalık çalışmaları yapmakLise eğitimi sonrası TYT ve AYT sınavlarıyla üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü'ne girme, 4 yıl süren bir lisans eğitimi alınması

Türkiye’de kamu kurumlarında, özel sektörde, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinde görev yapan sosyal hizmet uzmanlarına aynı zamanda “sosyal çalışmacı” olarak da ifade edilmektedir. Bu yazımızda sosyal hizmet uzmanlarına yer verdik.

Sosyal Hizmet Uzmanı Nedir?

Sosyal hizmet mesleğinin temsilcisi durumunda olan kişiye sosyal hizmet uzmanı, demokratik ülkelerde toplumun ve insanın gelişmesine, haklar açısı doğrultusunda yaşama kalitesinin daha da yukarılara yükseltilmesine, toplumsal etkileşim çalışmalarını harekete geçirerek bilimsel bir yaklaşım, teknik ve yöntemlerle yardımcı olan, insan ve toplumun kendi yaşamı ve aynı zamanda kaynakları üzerinde ülkenin demokrasi ilkeleri kapsamında denetim sahibi olmasıyla beraber karar vermesini destekleyen, hayat şartlarının gelişmesini sağlayan, insanın ve toplumun üretkenliğini, aynı zamanda yaratıcılığını harekete geçiren bilimsel ve mesleki etik ilke ve sorumluluklara göre uygulamalar yapan nitelik sahibi kişilerdir.

Türkiye’de kamu kurumlarında, özel sektörde, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinde görev yapan sosyal hizmet uzmanlarına aynı zamanda “sosyal çalışmacı” olarak da ifade edilmektedir.

sosyal hizmet kavramı, bir bilim olarak uluslararası sosyal hizmet uzmanları federasyonu, uluslararası sosyal hizmet okulları birliği tarafından şöyle ifade edilmektedir; “sosyal adalet ve insan hakları ilkelerini temel alan; bu doğrultuda sosyal değişimi destekleyen, insanların iyilik durumunun daha da geliştirilmesi için insan ilişkilerinde problem çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi hedef alan ve bunun için insan davranışıyla beraber sosyal sistemlere yönelik teorilerden faydalanarak insanların çevreleriyle etkileşim noktalarına doğrudan veya dolaylı olarak müdahale eden kişidir." bu kapsamda sosyal hizmet uzmanının oldukça önemli bir mesleğinin olduğunu belirtebiliriz.

Sosyal Hizmet Uzmanı Ne İş Yapar?

Sosyal hizmet uzmanının birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluklar aşağıdaki gibidir; 

 • Sosyal hizmet uzmanlarının hastanede çalışmaları halinde bir birime bağlıdırlar.

 • Sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalar genellikle onkoloji, psikiyatri, acil, fizik tedavi, servisler, klinikler ile diyaliz gibi kısmı ya da tam zamanlı olarak sosyal hizmet uzmanlarının gerek duyulması halinde, hastanede yer alan sosyal çalışmacı sayısına göre planlamayı sorumlu sosyal hizmet birimi yapar.

 • Sosyal hizmet uzmanı, birim sorumlusunun izni olmadan herhangi bir birimde görevlendirilemezler.

 • Serviste- klinikte ya da farklı hizmet alanlarında, sosyal çalışmacıların mesleki faaliyetlerini yürütebilmesi adına gerekli koşulları birim sorumluları sağlar.

 • Sağlık tesislerinde görev yapan sosyal hizmet uzmanı görev tanımında yer alan işlerin takip ve denetimin doğrudan sorumludur.

 • Diğer sosyal hizmet uzmanlarının görev dağılımını yapar.

 • Sosyal hizmet uzmanlarının çalışmalarını ilgili mevzuatlar kapsamında yapılmasını sağlar.

 • Mesleği kapsamında yer alan konularda hasta ve hasta yakınlarına, hastane personeline yönelik eğitim programlarını gerçekleştirir, organize eder ve bunları yürütür.

 • Sosyal hizmet uzmanı adaylarının staj uygulamalarını koordine eder.

 • Hastaneye gelen hastaların sosyal hizmet müdahalesine yönelik birim amirleri, sağlık çalışanları ve hastane yöneticileriyle işbirliğinde bulunur.

 • Gerek görülmesi halinde; hastane konseyi, sağlık kurulu gibi toplantılara katılır.

 • Sivil toplum kuruluşları ve aynı zaman gönüllülerin katkılarını sağlar ve hizmet çalışmalarını düzenler.

 • Birimin kayıt, raporlama ve arşiv çalışmalarını düzenler.

 • Hastanede yer alan sosyal hizmet uzmanı sayısı sekizin altında olması durumunda birim sorumluluğunu, sosyal hizmet uzmanının görevlerine ek olarak yürütür.

Sosyal Hizmet Uzmanı Nasıl Olunur?

Sosyal hizmet uzmanı olabilmek için iyi bir liseden mezun olunmalıdır. Bu lise fen, anadolu ve dengi konumunda özel bir lise olması yeterlidir. Liselerin eşit ağırlık bölümlerinden mezun olunması gerekmektedir. Çünkü üniversite bölüm tercihi eşit ağırlık puan türünden almaktadır. Lise eğitim sonrasında Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından her yıl yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girilmelidir. TYT sınavından alınabilecek iyi bir puan sonrasında aynı yılda yapılan ve 2. aşama olarak kabul edilen Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girilmelidir.

Her iki sınavdan alınabilecek iyi bir puan sonrasında ise üniversitelerin fakülteleri ya da yüksekokulu bünyesinde yer alan sosyal hizmet bölümünü tamamlamak gerekir. Bu eğitimin toplamda 4 yıl devam ettiğini belirtebiliriz. Özellikle teori ve pratik eğitimlerin bir arada verildiğini mesleki yeterliliği elde etmek için yorucu bir lisans eğitim sürecini geride bırakmak gerekiyor. Lisans eğitimi sonrasında kamu kurumlarında veya hastanelerinde görev almak için KPSS/lisans düzeyindeki sınavın ilgili puan türünden iyi bir puan alınması gerekir. Puan sonrasında mesleğe başlanılabilir. Fakat Özel sağlık tesisleri için böyle bir durum yoktur. Mezun olunması halinde özel sağlık tesislerinin talebi doğrultusunda göreve başlanılabilir.

Sosyal hizmet uzmanı, İnsan ve toplumun gelişmesine, yaşama kalitesinin artırılmasına, toplumsal etkileşim çalışmalarını harekete geçirerek destek verme, hayat şartlarının gelişmesini sağlama, üretkenliği ve yaratıcılığı harekete geçirme, Lise eğitimi sonrası TYT ve AYT sınavlarıyla üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü'ne girme, 4 yıl süren bir lisans eğitimi alınması ve KPSS/lisans düzeyindeki sınavdan iyi bir puan alınması, Sosyal hizmet uzmanı (hastane), Hastaların sosyal hizmet ihtiyaçlarına yanıt verme, hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarına eğitim programları düzenleme, staj uygulamalarını koordine etme, toplantılara katılma, Lise eğitimi sonrası TYT ve AYT sınavlarıyla üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü'ne girme, 4 yıl süren bir lisans eğitimi alınması ve KPSS/lisans düzeyindeki sınavdan iyi bir puan alınması, Sosyal hizmet uzmanı (kamu kurumu), Kamu politikalarının oluşturulmasında görev almak, sosyal hizmetlerin koordinasyon ve planlamasını yapmak, raporlama ve arşivleme işlemleri gerçekleştirmek , Lise eğitimi sonrası TYT ve AYT sınavlarıyla üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü'ne girme, 4 yıl süren bir lisans eğitimi alınması ve KPSS/lisans düzeyindeki sınavdan iyi bir puan alınması, Sosyal hizmet uzmanı (sivil toplum örgütü), Proje yönetimi, insan hakları ve sosyal adalet konularında çalışmalar yapmak, gönüllüleri yönetmek, toplum hizmetleri düzenlemek, Lise eğitimi sonrası TYT ve AYT sınavlarıyla üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü'ne girme, 4 yıl süren bir lisans eğitimi alınması, Sosyal hizmet uzmanı (yerel yönetimler), Toplum hizmetleri planlama ve uygulama, sosyal politikalar oluşturma, raporlama ve arşivleme işlemleri yürütme, Lise eğitimi sonrası TYT ve AYT sınavlarıyla üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü'ne girme, 4 yıl süren bir lisans eğitimi alınması ve KPSS/lisans düzeyindeki sınavdan iyi bir puan alınması, Sosyal hizmet uzmanı (özel sektör), Çalışanların sosyal hizmet ihtiyaçlarına yanıt verme, eğitim programları düzenleme, sosyal politikalar oluşturma, raporlama ve arşivleme işlemleri gerçekleştirmek, Lise eğitimi sonrası TYT ve AYT sınavlarıyla üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü'ne girme, 4 yıl süren bir lisans eğitimi alınması, Sosyal hizmet uzmanı (eğitim kurumları), Öğrenci ve öğretmenlere psikolojik danışmanlık hizmeti verme, sosyal farkındalık projeleri düzenlemek, rehberlik hizmetleri sunmak, Lise eğitimi sonrası TYT ve AYT sınavlarıyla üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü'ne girme, 4 yıl süren bir lisans eğitimi alınması, Sosyal hizmet uzmanı (çocuk hizmetleri), Çocukların ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek, çocuk hakları konusunda farkındalık çalışmaları yapmak, Lise eğitimi sonrası TYT ve AYT sınavlarıyla üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü'ne girme, 4 yıl süren bir lisans eğitimi alınması, Sosyal hizmet uzmanı (yaşlı hizmetleri), Yaşlıların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak, yaşlı bakımevleri ve merkezleriyle koordinasyon, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak, Lise eğitimi sonrası TYT ve AYT sınavlarıyla üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü'ne girme, 4 yıl süren bir lisans eğitimi alınması, Sosyal hizmet uzmanı (kadın hizmetleri), Kadınların sosyal, ekonomik ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak, kadına yönelik şiddetle mücadele, cinsiyet eşitliği konularında farkındalık çalışmaları yapmak, Lise eğitimi sonrası TYT ve AYT sınavlarıyla üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü'ne girme, 4 yıl süren bir lisans eğitimi alınması
Sosyal Hizmet Uzmanı Sosyal Hizmet Uzmanı nedir Sosyal Hizmet Uzmanı ne iş yapar Sosyal Hizmet Uzmanı maaşları Sosyal Hizmet Uzmanı nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.