AnasayfaBlogSanat ve Kültür Yönetimi Bölümü
Bölümler

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü

30 Temmuz 2020
Bir erkek ve kadın beyaz bir duvarın önünde durmuş, dikkatle bir şeye bakmaktadır. Adam ellerini havaya kaldırmış, takım elbise giymiş ve gözlük takmıştır. Kadın da takım elbise giymektedir ve sarı saçları vardır. Elinde bir tablet tutmaktadır. Duvarın ortasında gri bir zemin üzerinde beyaz bir 'O' harfi var. Sağ alt köşede de bir rozetin yakın çekimi var. Hem adam hem de kadın, kadının tuttuğu tablete odaklanmış gibi görünüyor.
KonuDetaylarÖnemi
Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümüİletişim Fakültelerinde dört yıllık bir lisans programıÇağın gerektirdiği yönetim becerileri ve tekniklerini öğrenerek, sanat ve kültür sektörünün sürdürülebilirliğini sağlar
Tercih Edilirken Gereken ÖzelliklerGörsel sanatlarla ilgili olma, organizasyon yetenekleri, yönetim konusunda yetenekli ve meraklı olma, girişimci ve yenilikçi olmaBölümün ve ilerideki profesyonel yaşamın başarısı için önemlidir
Bölümün HedefiKültür varlıklarının ve sanat eserlerinin sergilenmesi, tanıtılması vb. etkinliklerin, çağın gereklerine uygun bir şekilde yapılabilmesi için uzman yönetici adayları yetiştirmekÇağa uygun yönetim becerileri ile sanat ve kültür sektörünün güncel kalmasını ve gelişmesini sağlar
Eğitim İçeriğiSanat ve kültür alanında genel kültür dersleri, kültür ve sanat kurumlarının idaresiyle ilgili temel eğitimlerBölüm mezunlarının bu alandaki bilgi ve becerilerini yüksek seviyeye çıkarır
İlave Eğitim OlanaklarıSanat Tarihi, Müzecilik, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Arkeoloji gibi ilgili alanlarda çift ana dal veya yüksek lisans eğitimiÖzel konulara derinlemesine hakim olmayı ve mezunların kariyer fırsatlarını artırmayı sağlar
Ders ProgramıSanat tarihinden kültür endüstrilerine, kültür mirası yönetiminden politikaya kadar değişik alanlarda bilgi veren bir ders programıÖğrencileri sanat ve kültür sektöründe önemli roller üstlenebilmeleri için donanımlı hale getirir
İş İmkanlarıKamu veya özel sektördeki müzeler, sanat galerileri, kültür ve sanat vakıfları ve uluslararası kültür kuruluşlarıSanart ve Kültür Yönetimi alanında eğitim almış profesyonellere geniş bir iş alanı sunar
Çağın GereklilikleriDijital dünyaya uyum ve dijital tekniklerin kullanılmasıSanat ve kültürün güncel kalabilmesi ve geniş kitlelere ulaşabilmesi için gereklidir
Sanat ve Kültür Yönetiminin İçeriğiFuarlar, bienaller, sergiler, sponsorluk gibi etkinliklerin yanısıra müzeler ve sanat galerilerinin yanı sıraDaha geniş bir kitleye ulaşıp, kültür ve sanat eserlerinin değerini artırır
Sosyal Medyanın RolüSanatçılar ve sanat yöneticileri dijital dünyada var olmak için ciddi yatırımlar yaparlarSanat eserlerinin ve etkinliklerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlar

Değişen dünyada, sanat ve kültürün de değişerek çağa ayak uydurması gerekiyor. Çağın gerisinde kalan ve dijital dünyaya uyum sağlayamayan tüm alanların giderek yok olmaya başladığını hepimiz gözlemliyoruz. Sanat ve kültür alanlarının da yok olmamak adına bazı güncellemeler, yeni düzenlemeler, dijital dünyada var olmak için yeni teknikler üretmesi gerekmektedir.

Geçmişte yaşamış uygarlıklardan bizlere aktarılan kültürel miraslar ve sanat eserleri, dijital dünyanın nimetler ve iletişim dünyasındaki yenilikler sayesinde gelecek kuşaklara farklı yollardan aktarılmaya devam edebilecek.

Bildiğimiz gibi, tarihî eserler ve sanat eserleri müzelerde ve sanat galerilerinde sergilenmektedir. Ancak sanat ve kültür yönetimi kavramı, sadece müzelerle ve sanat galerileriyle sınırlı olmayan, kapsamı çok geniş bir kavramdır. Bu kavramın içeriğinde; fuarlar, bienaller, sergiler, sponsorluk gibi yeni özellikler de bulunuyor. Çağımızda bu bienal, festival, fuar ve sergi gibi etkinlikler sayesinde, ulusal ve uluslararası alanlarda kültürel ve sanatsal varlıklarımızın daha büyük insan topluluklarına ulaşması sağlanmaktadır. 

Ayrıca günümüzde dijital dünya ve sosyal medya sistemleri o kadar yaygınlaştı ki; sanatçılar ve sanat yöneticileri bu dünyanın içinde kalıcı bir şekilde var olmak için ciddi yatırımlar yapıyorlar. Bireysel olarak dijital dünyada kanallar açan sanatçılardan; kurumsal olarak sanal müze, sanal sergi vb. sanal etkinlikler düzenleyen kültür ve sanat kurumları yöneticileri de günümüzde çok rastladığımız kişilerdir. 

Müzeler, sanat galerileri, kültür ve sanat vakıfları, kültür ve sanat merkezleri gibi kurumların yönetiminin doğru ve çağa uygun bir şekilde yapılması; bu kurumların faaliyetlerini devam ettirebilmelerini önemli ölçüde etkilemektedir. Gelin, bu alanda açılmış olan Sanat ve Kültür Yönetimi bölümünü yakından tanıyalım ve bu bölümün önemini biraz daha derinden anlayalım.

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü; üniversitelerin İletişim Fakültesi çatısı altında eğitim veren, dört yıllık bir lisans programıdır. Bu bölüme Sözel puanla ve merkezî yerleştirme sınavlarıyla öğrenci alınıyor.

Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilerin; görsel sanatlarla ilgili olmak, organizasyon yeteneklerinin gelişmiş olması, yönetim konusunda yetenekli ve meraklı olmak, girişimci ve yenilikçi olmak gibi bazı kişisel özelliklerinin olması; kariyerlerinin parlaklığı ve geleceği açısından kıymetlidir.   

Bölümdeki temel amaç; kültür varlıklarımızın ve sanat eserlerinin sergilenmesi, tanıtılması vb. etkinliklerin, çağın gereklerine uygun bir şekilde yapılabilmesi için uzman yönetici adayları yetiştirmektir. Öğrencilere hem sanat ve kültür alanında genel kültür dersleri verilmekte, hem de kültür ve sanat kurumlarının idaresiyle ilgili temel eğitimler aktarılmaktadır. 

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü mezunları, eğitim hayatları süresince veya lisans sonrası eğitim basamaklarında mutlaka Sanat Tarihi, Müzecilik, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Arkeoloji ve Sanat Tarihi gibi ilgili alanlarda çift ana dal veya yüksek lisans eğitimi yapmalıdır. Günümüzde bir lisans mezuniyetinin yetmediğini, herkesin artık lisans mezunu olduğunu düşünürsek; çift anadal, yan dal ve lisansüstü eğitim gibi mezuniyetler, öğrencilerin gelecekteki kariyerlerini önemli ölçüde etkileyecektir.   

Bu bölümde; sanat tarihinden kültür endüstrilerine, kültür mirası yönetiminden politikaya kadar değişik alanlarda bilgi veren bir ders programı hazırlanmıştır. Bu eğitimler sayesinde öğrenciler, gelecekteki kariyer hayatlarında işlerine yarayacak çok önemli donanımlar edinirler.

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü mezunlarının çalışabileceği sektörler; genellikle eğitim ve kültür-sanat sektörüdür. Bu sektörlerde çalışabilecekleri kurumlar ise; kamu veya özel sektördeki müzeler, sanat galerileri, özel kurumlara ait kültür ve sanat vakıfları ve uluslararası kültür kuruluşlarıdır. 
Ayrıca, lisansüstü eğitim yapmak isteyen mezunlar için de akademik kariyer imkânı vardır.

Merkezî bir sınav olan ALES'ten yeterli bir puan alarak üniversitelerin ilgili enstitülerine başvuru yapan ve giriş sınavlarını kazanan kişiler, lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra, akademik kariyerlerine başlayabilirler. 

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölüm mezunlarının yapabilecekleri meslekler; kamu kurumlarına ait kültür-sanat kurumlarında yöneticilik yapabilirler. Özel vakıflara ait müzelerde ve sanat galerilerinde yönetici olarak, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda yönetici veya organizatör olarak, akademik ortamlarda araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak (gerekli şartları tamamladıktan sonra) çalışabilmektedirler.

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sanat ve Kültür Yönetimi bölümünde zorunlu derslerden ve seçmeli derslerden oluşan kapsamlı bir ders programı uygulanmaktadır. Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü lisans programında eğitimi verilen çok sayıda seçmeli ders bulunmaktadır. 

Bölümün başlıca zorunlu dersleri şunlardır:

 • Kültür Kurumları Tarihi I, II

 • Sanat Tarihi I, II

 • Akademik Beceri Odaklı İngilizce I, II

 • Çağdaş Sanat Teorisi ve Pratiği I, II

 • Kültür ve Sanat Sektörlerinin Analizi

 • Kültürün Pazarlanması ve İzleyici Geliştirme

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Türk Devrim Tarihi I, II

 • Kültür Endüstrileri ve Yaratıcı Endüstriler

 • Sanat ve Kültür Yönetiminde Hukuk

 • Sanat ve Kültür için Finansal Araçlar

 • Sergi Projesi ve Uygulaması I, II

 • Kültür Sanat Kurumları Yönetimi

 • Kent, Kent Kültürü ve Sanat

 • Sanatta İletişim ve Fonlama

 • Çokkültürlülük ve Sanat

 • Sanat Dünyası: Aktörler, Kurumlar ve Ağlar

 • Kültür, Sanat ve Otonomi

 • Etkinlik Tasarımı

Bölüm öğrencileri eğitim hayatları süresince, uygulamalı etkinlik çalışmalarına katılabiliyorlar. Öğrenciler; kültür, sanat ve idarecilik konularında gördükleri dersler ve uygulamalı çalışmalar sayesinde, mezun olduktan sonra ilgili kurumlarda rahatlıkla çalışabilecek donanıma sahip olmaktadırlar.  

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2020 yılına ait taban puanları ve başarı sıralamalarına baktığımızda, Sanat ve Kültür Yönetimi bölümünün en yüksek taban puanı Yeditepe Üniversitesi'nin 5 kontenjanlı İngilizce - Burslu programına ait olan 437,792 puandır ve başarı sıralaması da 2858'dir. Bu bölümdeki en düşük taban puan ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin İngilizce - %50 indirimli programına aittir ve 246,403 puandır, başarı sıralaması da 637901 olarak açıklanmıştır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, Yeditepe Üniversitesinin 20 kontenjanlı İngilizce - %50 indirimli olan programının kontenjanı dolmadığı için en düşük taban puanı açıklanamamıştır.

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü, İletişim Fakültelerinde dört yıllık bir lisans programı, Çağın gerektirdiği yönetim becerileri ve tekniklerini öğrenerek, sanat ve kültür sektörünün sürdürülebilirliğini sağlar, Tercih Edilirken Gereken Özellikler, Görsel sanatlarla ilgili olma, organizasyon yetenekleri, yönetim konusunda yetenekli ve meraklı olma, girişimci ve yenilikçi olma, Bölümün ve ilerideki profesyonel yaşamın başarısı için önemlidir, Bölümün Hedefi, Kültür varlıklarının ve sanat eserlerinin sergilenmesi, tanıtılması vb etkinliklerin, çağın gereklerine uygun bir şekilde yapılabilmesi için uzman yönetici adayları yetiştirmek, Çağa uygun yönetim becerileri ile sanat ve kültür sektörünün güncel kalmasını ve gelişmesini sağlar, Eğitim İçeriği, Sanat ve kültür alanında genel kültür dersleri, kültür ve sanat kurumlarının idaresiyle ilgili temel eğitimler, Bölüm mezunlarının bu alandaki bilgi ve becerilerini yüksek seviyeye çıkarır, İlave Eğitim Olanakları, Sanat Tarihi, Müzecilik, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Arkeoloji gibi ilgili alanlarda çift ana dal veya yüksek lisans eğitimi, Özel konulara derinlemesine hakim olmayı ve mezunların kariyer fırsatlarını artırmayı sağlar, Ders Programı, Sanat tarihinden kültür endüstrilerine, kültür mirası yönetiminden politikaya kadar değişik alanlarda bilgi veren bir ders programı, Öğrencileri sanat ve kültür sektöründe önemli roller üstlenebilmeleri için donanımlı hale getirir, İş İmkanları, Kamu veya özel sektördeki müzeler, sanat galerileri, kültür ve sanat vakıfları ve uluslararası kültür kuruluşları, Sanart ve Kültür Yönetimi alanında eğitim almış profesyonellere geniş bir iş alanı sunar, Çağın Gereklilikleri, Dijital dünyaya uyum ve dijital tekniklerin kullanılması, Sanat ve kültürün güncel kalabilmesi ve geniş kitlelere ulaşabilmesi için gereklidir, Sanat ve Kültür Yönetiminin İçeriği, Fuarlar, bienaller, sergiler, sponsorluk gibi etkinliklerin yanısıra müzeler ve sanat galerilerinin yanı sıra, Daha geniş bir kitleye ulaşıp, kültür ve sanat eserlerinin değerini artırır, Sosyal Medyanın Rolü, Sanatçılar ve sanat yöneticileri dijital dünyada var olmak için ciddi yatırımlar yaparlar, Sanat eserlerinin ve etkinliklerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlar
Sanat kültür eğitim kültür sanat sanat ve kültür kamu veya özel resim sanat ve kültür yönetimi
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu fotoğrafta şövale üzerinde bir tablo, yakın planda bir çekmece, siyah dikdörtgen bir nesne ve arka planda üzerinde beyaz bir örtü olan beyaz bir masa görülüyor. Portakal çarkının altındaki bir insanın resmedildiği tablonun yakın planında ahşap bir kalas ve şövalenin yanında beyaz bir bez var. Resim yakın plan ve detaylı, parlak renk ve şekillere sahip ve şövale üzerinde belirgin bir şekilde sergileniyor. Resmin arka planı sessiz renklerdedir ve beyaz masa ile beyaz bez keskin bir kontrast oluşturmaktadır. Ahşap kalas ve çekmecenin dokusu yakından görülebiliyor. Genel olarak bu, şövale üzerindeki tablonun güzelliğini yakalayan ilginç ve iyi kompozisyonlu bir görüntü.
Bölümler

Sanat Yönetimi Bölümü

05 Eylül 2020
Bu resimde arka planda bir bina ve önünde uzun bir palmiye ağacı görülüyor. Binanın üzerinde üzerinde yazılar bulunan bir tabela ve yukarıdan aşağıya doğru uzanan bir sıra pencere var. Ön planda tabelanın yakın çekimi, palmiye ağaçlarının resmi ve üzerinde yazılı metin yer alıyor. Ayrıca sağ alt köşede mor bir karenin bulanık bir görüntüsü var. Fotoğrafın renkleri soluk ve binanın ayrıntıları biraz belirsiz. Gökyüzü çoğunlukla mavi ve içinde birkaç bulut var. Görüntünün arka planı açık bej rengindedir. Genel olarak bu görüntü, önünde palmiye ağacı olan bir binanın huzurlu bir sahnesini yakalıyor.
Bölümler

Müzecilik Bölümü Nedir?

03 Haziran 2020
Bu görüntüde bacakları renkli eteklerle örtülü bir grup kadın görülüyor. Etekler, her biri benzersiz ve canlı olan çeşitli kumaş ve desenlerden yapılmıştır. Etekler ayak bileklerine kadar iniyor ve dökümlü ve havadar bir his veriyor. Kadınların bacakları, şekil ve renklerden oluşan ilginç bir kompozisyonla yakın plandadır. Arka planda, ellerin ve parlak renkli bir kumaşın bulanık bir yakın çekimi var. Renklerin ve kumaşların kombinasyonu güzel ve göz alıcı bir görüntü yaratıyor. Eteklerin kumaş ve renkleri mükemmel bir şekilde birbirine karışarak estetik açıdan hoş bir görüntü oluşturuyor.
Bölümler

Halkbilim Bölümü Nedir?

02 Kasım 2020