AnasayfaBlogMüzecilik Bölümü Nedir?
Bölümler

Müzecilik Bölümü Nedir?

03 Haziran 2020
Bu resimde arka planda bir bina ve önünde uzun bir palmiye ağacı görülüyor. Binanın üzerinde üzerinde yazılar bulunan bir tabela ve yukarıdan aşağıya doğru uzanan bir sıra pencere var. Ön planda tabelanın yakın çekimi, palmiye ağaçlarının resmi ve üzerinde yazılı metin yer alıyor. Ayrıca sağ alt köşede mor bir karenin bulanık bir görüntüsü var. Fotoğrafın renkleri soluk ve binanın ayrıntıları biraz belirsiz. Gökyüzü çoğunlukla mavi ve içinde birkaç bulut var. Görüntünün arka planı açık bej rengindedir. Genel olarak bu görüntü, önünde palmiye ağacı olan bir binanın huzurlu bir sahnesini yakalıyor.
Müzecilik BölümüMüzecilik EğitimiMüzecilikte Kariyer İmkânları
Üniversitelerde lisans seviyesinde verilen eğitimdir.Müze yönetimi, eser sergileme, halkla ilişkiler, eğitim, belge yönetimi ve koleksiyon konularında uzmanlaşılmaktadır.Mezunları, “müzeci”, “müzehan uzmanı” veya “müzeolog” unvanlarını alır.
Anadolu topraklarında yaşamış olan uygarlıkların kültürel mirasını tanımak ve korumak hedeflenir.Bölüm dersleri bu amaç doğrultusunda planlanır.Kültür Bakanlığına bağlı kamu müzelerinde, özel sektördeki müzeler ve sanat galerilerinin ilgili birimlerinde çalışma olanakları vardır.
Müzecilik Mezunlarının yapması gerekenler; tarihî eserlerin kayıtları tutmak, envanter çıkarmak, müze ve eserlerin tanıtımıyla ilgili yayınlar yapmak.Lisans düzeyinde yalnızca Dokuz Eylül Üniversitesi'nde bulunmaktadır.Akademik kariyer isteyenler; dışında “araştırma görevlisi”, “öğretim görevlisi”, “öğretim üyesi” olarak çalışabilirler.
Günümüzde ziyaretçi talebine bağlı olarak uzmanlara ihtiyaç duyulmuştur.Bölüm öğrencileri; Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi öğrenci değişim programları ile farklı akademik ortamlarda dönemsel olarak okuyabilirler.Kamu müzelerinde, anıtlarda, tarih kurumları ve vakıflarda “uzman” unvanıyla görev alma imkanı bulunur.
Müzecilik eğitimi alanların tarih ve sanata ilgi duyması beklenir.Lisansüstü düzeylerden birinde müzecilik bölümünü okumaya ihtiyaç vardır.Yüksek lisans programlarının bulunduğu üniversitelerin sayısı artmaktadır.

Geleceğimizi şekillendirmek, geçmişimizi tanımakla mümkündür. Geçmişimizdeki tarihsel, kültürel ve sanatsal mirasları tanıyıp bilmeden ve onları korumadan, geleceğimize güzel bir miras bırakamayız. İşte tam da burada, müzeler devreye giriyor. Geçmişimize ait uygarlıkların bizlere bıraktığı tüm tarihî ve sanatsal eserler, onların kültürünü bizlere anlatıyor. Biz de bu ifadelere anlamlar katarak, bugünümüzün ve yarınımızın kültürünü zenginleştirebiliyoruz. 

Ülkemizde geçmişten bu yana üretilmiş olan kültürel mirasımıza ait tarihî eserlerin zengin oluşu, müzelerin ve müzeciliğin önemini açıkça yansıtmaktadır. Anadolu’nun tarihsel geçmişinde yaşamış olan bütün uygarlıklardan kalma tarihî eserler ve sanat eserleri, o dönemlerde yaşamış olan o toplumların hayatlarını ve kültürlerini yansıtmaktadır. Dönemin insanlarının duygularını, düşüncelerini, yaşam tarzlarını ve hatta hayallerini bile bu eserler yoluyla anlayıp hissedebiliriz. 

Tarihî eserler ve kültürel miras açısından zengin olan ülkemizin müzelerine olan ziyaretler, yerli ve yabancı turistler bakımından giderek artmaktadır. Talep arttıkça, müzelerde uzmanlara ihtiyaç da artmaktadır. Ayrıca özel müzelerin açılmasındaki artış da, bu alandaki uzmanlara olan ihtiyacı iyice ortaya çıkarmaktadır. Müzeciliğin profesyonel düzeyde yapılabilmesi için, idarecilerinin ve çalışanlarının da bu alanda bilimsel anlamda eğitim almaları, Müzecilik bölümünü okumaları gerekmektedir. 

Müzelerde hem arkeolojik eserler, hem de sanat eserleri sergilendiği için, müzeciliğin bağlantılı olduğu iki bilim dalı Arkeoloji ve Sanat Tarihidir. 

Müzeciliğe sanat tarihi açısından bakarsak; tarihî eserlerin, sanatçıların oluşturdukları sanat eserlerinin özelliklerini estetik ve sanat açısından incelediğini görebiliriz. Arkeolojik açıdan bakacak olursak da; Tarih öncesi ve tarih sonrası toplumların ürettikleri tarihî eserleri ve sanat eserlerini kültürel miras açısından incelendiğini söyleyebiliriz. 

Müzecilik Bölümü 

Üniversitelerin Müzecilik bölümü; Anadolu topraklarında yaşamış olan uygarlıkların ve sanatçılardan bize kalan kültürel mirasların ve eserlerin tanıtılmasını ve değerlendirilmesini sağlayan bir lisans programıdır. Bu bölümde, kültürel mirasların sergilenmesi ve müze yönetimi konusunda da kapsamlı bir eğitim verilmektedir. Bu bölümü seçmek isteyen adaylar, Eşit Ağırlık puanlarıyla tercih yapabilmektedirler. Bölüm mezunları, “Müzecilik Lisans Diploması” ile “müzeci”, “müze uzmanı” veya “müzeolog” unvanlarını alırlar.

Şu anda ülkemizde “Müzecilik” bölümü sadece  Dokuz Eylül Üniversitesi’nde bulunmaktadır. Önceki yıllarda da çeşitli üniversitelerde lisans düzeyinde açılmış olan bu bölüm, kontenjanlarının dolmaması sebebiyle kapatılmıştır. Müzeciliği meslek olarak yapmak isteyen bir öğrenci, lisans düzeyi veya lisansüstü düzeylerinden birinde mutlaka bu bölümü okumalıdır. Sanat Tarihi, Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji gibi ilgili  bölümlerde de lisans veya yüksek lisans eğitimi tamamlamak, müze uzmanlığı olarak gerekli ve önemli bir şarttır. 

bu bölümde öğrencilerin; müze yönetimi, eser sergileme, halkla ilişkiler, eğitim, belge yönetimi ve koleksiyon gibi konularda uzmanlaşması temel amaçtır. bölümün dersleri de bu amaç doğrultusunda plânlanmaktadır. müzecilik bölümünün lisans ve yüksek lisans programları ülkemizde olmasına rağmen, doktora ve daha üst akademik kariyer basamakları için bu durum ne yazık ki mümkün değil. doktora ve sonrası için ancak yurtdışında kariyer imkânları bulunabilmektedir. müzecilik bölümü lisans programı 2020 itibariyle yalnızca bir üniversitede aktif olarak var olmasına rağmen, bu bölümün yüksek lisans programının açıldığı üniversite sayısı artmaya başlamıştır. 

Müzecilik Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Müzecilik bölümü mezunları için kariyer olanakları genellikle müzelerdir. KPSS puanı olduğu takdirde; Kültür Bakanlığına bağlı kamu müzelerinde, anıtlarda, tarih kurumları ve vakıflarda “uzman” unvanıyla görev alma imkânı bulunmaktadır. Bu yerler dışında; özel sektördeki müzeler ve sanat galerilerinin ilgili birimlerinde de çalışma olanakları vardır.

Akademik kariyer yapan mezunlar; “araştırma görevlisi”, “öğretim görevlisi”, “öğretim üyesi” gibi unvanlarla akademik ortamlarda da çalışabilmektedirler.

Bölüm öğrencileri; Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi öğrenci değişim programları ile yurtdışında ve yurt içinde farklı akademik ortamlarda dönemsel olarak okuyup çalışma imkânı da bulabilmekte. Böylelikle, mezuniyetten sonra iş bulma konusunda şanslarını arttırabilmektedirler.

Müze uzmanlarının yaptıkları işler son yıllara kadar; tarihî eserlerin kayıtları tutup envanterlerini çıkartmak, müzeyi ve eserlerin tanıtımıyla ilgili çeşitli yayınlar yapmak, eserlerin sergilenmesi için uygun koşulları sağlamak ve halka bu konularda hizmet vermektir. Ayrıca son dönemlerde, müzeler eğitim konusunda da aktif rol oynamaya başlamıştır. Eserlerin tarihsel ve sanatsal olarak tanıtımı konusunda, hem çocuklara ve hem de yetişkinlere farklı düzeylerde eğitimler verilmeye başlanmıştır.

Şunu da belirtmekte fayda var; çeşitli vakıflara bağlı olarak kurulan özel müzeler, teknik imkânlar bakımından, yurtdışındaki müzelerin profesyonelliğine yakındır. Çünkü, hem koleksiyonlar anlamında, hem de eserlerin sergilenmesi anlamında müzeciliğe daha çok yatırım yapmaktadırlar. 

Devlet müzelerinin de aynı standartları ve profesyonelliği yakalaması, Müzecilik bölümünde uzmanların yetişmesi ile ve devletin kültürel mirasımıza daha çok yatırım yapmasıyla mümkün olabilecektir. 

Müzecilik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Müzecilik bölümü mezunları, öğrenimleri devam ettiği dönemlerde müzelerde staj çalışması yaptıkları için; mezun olduktan sonra da müze ve sanat galerisi gibi kurumlarda kariyer yapma imkânı bulabilmektedirler. Bölüm mezunlarının çalışabileceği sektörler; turizm, eğitim, kültür-sanat sektörleridir. Çalışabilecekleri kurumlar ise; kamu veya özel sektör müzeleri, turizm şirketleri, kültür ve sanat vakıfları, kültür ve sanat birimleri olan şirketler veya kurumlardır.

Müzecilik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Müzecilik bölümünde dersler, teorik ve pratik olarak iki şekilde işlenmektedir. Teorik derslerin dışında, çeşitli müzelerde yapılan uygulamalı dersler de bulunmaktadır. Bunlara ek olarak; müze gezileri, atölye çalışmaları, konferanslar, seminerler de uygulamada yapılan çalışmalardır. 

Bu bölümde yapılan derslerden bahsedecek olursak; Anadolu’da tarih öncesi ve tarih sonrası dönemlerde yaşamış olan toplumların yapmış olduğu tarihî ve sanat eserlerinin incelendiğini; ayrıca müzecilikle ilgili olan her türlü konunun teorisinin verildiğini görebiliriz. Ayrıca müzelerin yönetimiyle ilgili uygulamalı bir eğitimin verildiği Müze Yönetimi dersi de bulunmaktadır. Müzecilik Bölümü lisans programında eğitimi verilen başlıca dersler şunlardır:

 •  İkonografi

 •  Materyal Kültürü,

 • Geç Antik Dönem Sanatı,

 • Osmanlı Paleografyası,

 • Tarihsel Çevre Sorunları Koruma ve Belgeleme,

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri,

 • Kayıt ve Belgeleme,

 • Antropolojide Kültür Kavramı,

 • Kültür ve Sanat Ortamları,

 • Anadolu Uygarlıkları,

 • Taşınabilir Kültür Varlıklarının Konservasyonu,

 • Antik Nümizmatik,

 • Anadolu Selçuklu ve Beylikler Sanatı,

 • Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Hukuki Rejimi,

 • Teknik Çizim,

 • Müze Yönetimi,

 • Sergileme Yöntemleri,

Bu bölüm öğrencileri mezun olana kadar çeşitli müze çalışmalarına katılabilmektedirler. Öğrenciler, müzecilik ve kültürel miras konusunda gördükleri dersler ve yaptıkları çalışmalar sayesinde, mezun olduktan sonra da bu alanlardaki kurum ve organizasyonlarda çalışma imkânı bulabilmektedirler.

Müzecilik Bölümü Taban Puanları

Ülkemizde, sadece Dokuz Eylül Üniversitesinde Müzecilik Bölümü bulunmaktadır ve 40 kişilik kontenjanı vardır. 2020 yılında bu bölümün tek taban puanı 234,558’dir ve başarı sıralaması da 673705’tir. 

Üniversitelerde lisans seviyesinde verilen eğitimdir, Müze yönetimi, eser sergileme, halkla ilişkiler, eğitim, belge yönetimi ve koleksiyon konularında uzmanlaşılmaktadır, Mezunları, “müzeci”, “müzehan uzmanı” veya “müzeolog” unvanlarını alır, Anadolu topraklarında yaşamış olan uygarlıkların kültürel mirasını tanımak ve korumak hedeflenir, Bölüm dersleri bu amaç doğrultusunda planlanır, Kültür Bakanlığına bağlı kamu müzelerinde, özel sektördeki müzeler ve sanat galerilerinin ilgili birimlerinde çalışma olanakları vardır, Müzecilik Mezunlarının yapması gerekenler; tarihî eserlerin kayıtları tutmak, envanter çıkarmak, müze ve eserlerin tanıtımıyla ilgili yayınlar yapmak, Lisans düzeyinde yalnızca Dokuz Eylül Üniversitesi'nde bulunmaktadır, Akademik kariyer isteyenler; dışında “araştırma görevlisi”, “öğretim görevlisi”, “öğretim üyesi” olarak çalışabilirler, Günümüzde ziyaretçi talebine bağlı olarak uzmanlara ihtiyaç duyulmuştur, Bölüm öğrencileri; Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi öğrenci değişim programları ile farklı akademik ortamlarda dönemsel olarak okuyabilirler, Kamu müzelerinde, anıtlarda, tarih kurumları ve vakıflarda “uzman” unvanıyla görev alma imkanı bulunur, Müzecilik eğitimi alanların tarih ve sanata ilgi duyması beklenir, Lisansüstü düzeylerden birinde müzecilik bölümünü okumaya ihtiyaç vardır, Yüksek lisans programlarının bulunduğu üniversitelerin sayısı artmaktadır
müzecilik müzecilik bölümü müze müze bölümü müzecilik bölümü mezunları
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü kırmızı ve siyah ekose pazen gömlekli bir adamı gösteriyor. Tam sakallı ve saçları yüzünün yanlarından görünüyor. Gömlek yakasına kadar düğmeli ve kırmızı renk gömleğe hakim. Gömleğin kumaşı dokulu ve küçük siyah ve beyaz karelerle dokunmuş. Adam düz beyaz bir arka plan üzerinde durmaktadır. Hafifçe sola bakıyor ve ifadesi nötr. Kolları yanında dik durmaktadır ve elleri görüntüde görünmemektedir.
4.7
(26)

Ads (Adwords) Eğitimi

27 Konu5 Saat
Genç bir adam, parlak kırmızı ve siyah ekose bir gömlek giymiş, düz bir arka planın önünde duruyor. Kısa siyah saçları var ve kollarını kavuşturmuş hafifçe gülümsüyor. Siyah kot pantolon ve siyah ayakkabı giyiyor. Duruşu kendinden emin ve rahat. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında, genç ve sağlıklı bir ten rengine sahip gibi görünüyor. Dörtte üçlük bir pozda duruyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Yüzünde dostça bir ifadeyle anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor.Oğuzhan Yılmaz
12860
Bu görüntü SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) hakkında bir çevrimiçi kursu yansıtıyor. Bir ekranın önünde konuşan takım elbiseli bir adam görülüyor. Adam gözlük ve kahverengi bir gömlek giyiyor ve sağ eliyle bir şeyi işaret ediyor. Arka planda, beyaz metinli bir tabelanın yakın çekimi ve beyaz zemin üzerinde sarı bir sayı var. SEO eğitimi ve kursları, işletmelerin web sitelerini ve içeriklerini arama motorları için nasıl optimize edeceklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Doğru SEO teknikleri sayesinde işletmeler arama motoru sonuç sayfalarında daha üst sıralarda yer alarak web sitelerine daha fazla trafik çekebilir ve daha fazla müşteri kazanabilirler. SEO kurslarının yardımıyla işletmeler, anahtar kelimeleri stratejik olarak nasıl kullanacaklarını, arama motoru algoritmalarına hitap eden içerikleri nasıl oluşturacaklarını ve çevrimiçi pazarlamanın nüanslarını nasıl anlayacaklarını öğrenebilirler.
4.9
(28)

SEO Eğitimi

11 Konu5 Saat
Gözlüklü ve kırmızı ceketli beyaz bir adam mavi bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru ileriye bakıyor. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri gözlüklerin arkasında gizlidir. Kırmızı ceketinin altında açık mavi bir gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Kollarını önde kavuşturmuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında gibi görünüyor.Yemliha Toker
5500
Bu çevrimiçi kurs görselinde elinde bir mektupla gülümseyen takım elbiseli bir adam görülüyor. Bu muhtemelen bir içerik yazma kursu almanın başarısını temsil ediyor ve öğrenilen becerilerin değerini gösteriyor. Adamın etrafı saksıda bir bitki, bir logo ve bir sprey kutusu gibi diğer nesnelerle çevrilidir. Bu unsurlar muhtemelen adamın başarıya ulaşmak için çeşitli içerik yazma stillerini öğrenmesi ve bunlarda ustalaşması gerektiğini ifade ediyor. Bu görsel, içerik yazma kursu almak isteyen herkes için harika bir motivasyon kaynağıdır ve elde edebilecekleri başarıyı hatırlatır.
5
(1377)

İçerik Editörlüğü

10 Konu5 Saat
Şık, koyu renk bir takım elbise giymiş bir adam bir konferans salonunun ortasında durmaktadır. Gözlük takmış ve ciddi bir ifadeyle dosdoğru önüne bakıyor. Elleri iki yanındadır. Görüntünün odağında o var ve arka plan hafifçe bulanık. Bir iş adamı gibi görünüyor ve arkasındaki siyah yazılı dikdörtgen beyaz tabela bunu gösteriyor olabilir. Sağ üst köşede bir sandalye ve sol alt köşede bir masa var, her ikisi de odak dışı.
5
(3)

SEO Uzmanlığı

5 Konu15 Saat
Gözlüklü ve kırmızı ceketli beyaz bir adam mavi bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru ileriye bakıyor. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri gözlüklerin arkasında gizlidir. Kırmızı ceketinin altında açık mavi bir gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Kollarını önde kavuşturmuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında gibi görünüyor.Yemliha Toker
14030