AnasayfaBlogMüzecilik Bölümü Nedir?
Bölümler

Müzecilik Bölümü Nedir?

03 Haziran 2020
Müzecilik Bölümü Nedir?

Geleceğimizi şekillendirmek, geçmişimizi tanımakla mümkündür. Geçmişimizdeki tarihsel, kültürel ve sanatsal mirasları tanıyıp bilmeden ve onları korumadan, geleceğimize güzel bir miras bırakamayız. İşte tam da burada, müzeler devreye giriyor. Geçmişimize ait uygarlıkların bizlere bıraktığı tüm tarihî ve sanatsal eserler, onların kültürünü bizlere anlatıyor. Biz de bu ifadelere anlamlar katarak, bugünümüzün ve yarınımızın kültürünü zenginleştirebiliyoruz. 

Ülkemizde geçmişten bu yana üretilmiş olan kültürel mirasımıza ait tarihî eserlerin zengin oluşu, müzelerin ve müzeciliğin önemini açıkça yansıtmaktadır. Anadolu’nun tarihsel geçmişinde yaşamış olan bütün uygarlıklardan kalma tarihî eserler ve sanat eserleri, o dönemlerde yaşamış olan o toplumların hayatlarını ve kültürlerini yansıtmaktadır. Dönemin insanlarının duygularını, düşüncelerini, yaşam tarzlarını ve hatta hayallerini bile bu eserler yoluyla anlayıp hissedebiliriz. 

Tarihî eserler ve kültürel miras açısından zengin olan ülkemizin müzelerine olan ziyaretler, yerli ve yabancı turistler bakımından giderek artmaktadır. Talep arttıkça, müzelerde uzmanlara ihtiyaç da artmaktadır. Ayrıca özel müzelerin açılmasındaki artış da, bu alandaki uzmanlara olan ihtiyacı iyice ortaya çıkarmaktadır. Müzeciliğin profesyonel düzeyde yapılabilmesi için, idarecilerinin ve çalışanlarının da bu alanda bilimsel anlamda eğitim almaları, Müzecilik bölümünü okumaları gerekmektedir. 

Müzelerde hem arkeolojik eserler, hem de sanat eserleri sergilendiği için, müzeciliğin bağlantılı olduğu iki bilim dalı Arkeoloji ve Sanat Tarihidir. 

Müzeciliğe sanat tarihi açısından bakarsak; tarihî eserlerin, sanatçıların oluşturdukları sanat eserlerinin özelliklerini estetik ve sanat açısından incelediğini görebiliriz. Arkeolojik açıdan bakacak olursak da; Tarih öncesi ve tarih sonrası toplumların ürettikleri tarihî eserleri ve sanat eserlerini kültürel miras açısından incelendiğini söyleyebiliriz. 

Müzecilik Bölümü 

Üniversitelerin Müzecilik bölümü; Anadolu topraklarında yaşamış olan uygarlıkların ve sanatçılardan bize kalan kültürel mirasların ve eserlerin tanıtılmasını ve değerlendirilmesini sağlayan bir lisans programıdır. Bu bölümde, kültürel mirasların sergilenmesi ve müze yönetimi konusunda da kapsamlı bir eğitim verilmektedir. Bu bölümü seçmek isteyen adaylar, Eşit Ağırlık puanlarıyla tercih yapabilmektedirler. Bölüm mezunları, “Müzecilik Lisans Diploması” ile “müzeci”, “müze uzmanı” veya “müzeolog” unvanlarını alırlar.

Şu anda ülkemizde “Müzecilik” bölümü sadece  Dokuz Eylül Üniversitesi’nde bulunmaktadır. Önceki yıllarda da çeşitli üniversitelerde lisans düzeyinde açılmış olan bu bölüm, kontenjanlarının dolmaması sebebiyle kapatılmıştır. Müzeciliği meslek olarak yapmak isteyen bir öğrenci, lisans düzeyi veya lisansüstü düzeylerinden birinde mutlaka bu bölümü okumalıdır. Sanat Tarihi, Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji gibi ilgili  bölümlerde de lisans veya yüksek lisans eğitimi tamamlamak, müze uzmanlığı olarak gerekli ve önemli bir şarttır. 

Bu bölümde öğrencilerin; müze yönetimi, eser sergileme, halkla ilişkiler, eğitim, belge yönetimi ve koleksiyon gibi konularda uzmanlaşması temel amaçtır. Bölümün dersleri de bu amaç doğrultusunda plânlanmaktadır. Müzecilik bölümünün lisans ve yüksek lisans programları ülkemizde olmasına rağmen, doktora ve daha üst akademik kariyer basamakları için bu durum ne yazık ki mümkün değil. Doktora ve sonrası için ancak yurtdışında kariyer imkânları bulunabilmektedir. Müzecilik bölümü lisans programı 2020 itibariyle yalnızca bir üniversitede aktif olarak var olmasına rağmen, bu bölümün yüksek lisans programının açıldığı üniversite sayısı artmaya başlamıştır. 

Müzecilik Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Müzecilik bölümü mezunları için kariyer olanakları genellikle müzelerdir. KPSS puanı olduğu takdirde; Kültür Bakanlığına bağlı kamu müzelerinde, anıtlarda, tarih kurumları ve vakıflarda “uzman” unvanıyla görev alma imkânı bulunmaktadır. Bu yerler dışında; özel sektördeki müzeler ve sanat galerilerinin ilgili birimlerinde de çalışma olanakları vardır.

Akademik kariyer yapan mezunlar; “araştırma görevlisi”, “öğretim görevlisi”, “öğretim üyesi” gibi unvanlarla akademik ortamlarda da çalışabilmektedirler.

Bölüm öğrencileri; Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi öğrenci değişim programları ile yurtdışında ve yurt içinde farklı akademik ortamlarda dönemsel olarak okuyup çalışma imkânı da bulabilmekte. Böylelikle, mezuniyetten sonra iş bulma konusunda şanslarını arttırabilmektedirler.

Müze uzmanlarının yaptıkları işler son yıllara kadar; tarihî eserlerin kayıtları tutup envanterlerini çıkartmak, müzeyi ve eserlerin tanıtımıyla ilgili çeşitli yayınlar yapmak, eserlerin sergilenmesi için uygun koşulları sağlamak ve halka bu konularda hizmet vermektir. Ayrıca son dönemlerde, müzeler eğitim konusunda da aktif rol oynamaya başlamıştır. Eserlerin tarihsel ve sanatsal olarak tanıtımı konusunda, hem çocuklara ve hem de yetişkinlere farklı düzeylerde eğitimler verilmeye başlanmıştır.

Şunu da belirtmekte fayda var; çeşitli vakıflara bağlı olarak kurulan özel müzeler, teknik imkânlar bakımından, yurtdışındaki müzelerin profesyonelliğine yakındır. Çünkü, hem koleksiyonlar anlamında, hem de eserlerin sergilenmesi anlamında müzeciliğe daha çok yatırım yapmaktadırlar. 

Devlet müzelerinin de aynı standartları ve profesyonelliği yakalaması, Müzecilik bölümünde uzmanların yetişmesi ile ve devletin kültürel mirasımıza daha çok yatırım yapmasıyla mümkün olabilecektir. 

Müzecilik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Müzecilik bölümü mezunları, öğrenimleri devam ettiği dönemlerde müzelerde staj çalışması yaptıkları için; mezun olduktan sonra da müze ve sanat galerisi gibi kurumlarda kariyer yapma imkânı bulabilmektedirler. Bölüm mezunlarının çalışabileceği sektörler; turizm, eğitim, kültür-sanat sektörleridir. Çalışabilecekleri kurumlar ise; kamu veya özel sektör müzeleri, turizm şirketleri, kültür ve sanat vakıfları, kültür ve sanat birimleri olan şirketler veya kurumlardır.

Müzecilik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Müzecilik bölümünde dersler, teorik ve pratik olarak iki şekilde işlenmektedir. Teorik derslerin dışında, çeşitli müzelerde yapılan uygulamalı dersler de bulunmaktadır. Bunlara ek olarak; müze gezileri, atölye çalışmaları, konferanslar, seminerler de uygulamada yapılan çalışmalardır. 

Bu bölümde yapılan derslerden bahsedecek olursak; Anadolu’da tarih öncesi ve tarih sonrası dönemlerde yaşamış olan toplumların yapmış olduğu tarihî ve sanat eserlerinin incelendiğini; ayrıca müzecilikle ilgili olan her türlü konunun teorisinin verildiğini görebiliriz. Ayrıca müzelerin yönetimiyle ilgili uygulamalı bir eğitimin verildiği Müze Yönetimi dersi de bulunmaktadır. Müzecilik Bölümü lisans programında eğitimi verilen başlıca dersler şunlardır:

 •  İkonografi

 •  Materyal Kültürü,

 • Geç Antik Dönem Sanatı,

 • Osmanlı Paleografyası,

 • Tarihsel Çevre Sorunları Koruma ve Belgeleme,

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri,

 • Kayıt ve Belgeleme,

 • Antropolojide Kültür Kavramı,

 • Kültür ve Sanat Ortamları,

 • Anadolu Uygarlıkları,

 • Taşınabilir Kültür Varlıklarının Konservasyonu,

 • Antik Nümizmatik,

 • Anadolu Selçuklu ve Beylikler Sanatı,

 • Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Hukuki Rejimi,

 • Teknik Çizim,

 • Müze Yönetimi,

 • Sergileme Yöntemleri,

Bu bölüm öğrencileri mezun olana kadar çeşitli müze çalışmalarına katılabilmektedirler. Öğrenciler, müzecilik ve kültürel miras konusunda gördükleri dersler ve yaptıkları çalışmalar sayesinde, mezun olduktan sonra da bu alanlardaki kurum ve organizasyonlarda çalışma imkânı bulabilmektedirler.

Müzecilik Bölümü Taban Puanları

Ülkemizde, sadece Dokuz Eylül Üniversitesinde Müzecilik Bölümü bulunmaktadır ve 40 kişilik kontenjanı vardır. 2020 yılında bu bölümün tek taban puanı 234,558’dir ve başarı sıralaması da 673705’tir. 

müzecilik müzecilik bölümü müze müze bölümü müzecilik bölümü mezunları
Emel Keskin
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü
Bölümler

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü

22 Eylül 2020
Klasik Arkeoloji Bölümü
Bölümler

Klasik Arkeoloji Bölümü

20 Mayıs 2020
Eser Koruma Bölümü
Bölümler

Eser Koruma Bölümü (MYO)

13 Eylül 2020