AnasayfaBlogTarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü
Bölümler

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü

04 Kasım 2020
Bir kişi elinde parlak kırmızı bir domates tutuyor. Domates yakın plandadır ve kadrajın büyük bölümünü doldurmaktadır. Kişi domatesi sıkıca kavramış ve domates yuvarlak şekli görülebilecek şekilde konumlandırılmış. Domatesin yüzeyinde birkaç küçük çıkıntı vardır ve dokusu görülebilir. Kişinin uzun parmaklı ve bronz tenli eli de görülebiliyor. Arka plan odak dışı, ancak birkaç parlak renk görülebiliyor. Domates görüntünün odak noktasıdır ve ince arka plana karşı öne çıkmaktadır.
KonuAçıklamaÖnem
Tarımsal Genetik Mühendisliği BölümüTohumların ve bitkilerin genetiği konusunda eğitim veren, Türkiye'de yeni gelişen bir bölüm.Tarımsal üretimi artırmak ve geliştirmek için gereklidir.
Bilimsel ÇalışmalarSağlıklı ve sürdürülebilir tarım tekniklerini geliştiren bilimsel çalışmalar.İnsan sağlığını ve tarımsal üretimi korumak için gereklidir.
Organik TarımKimyasal gübre, pestisit kullanmaksızın yapılan tarım yöntemi.Ekolojik dengenin korunmasına yardımcı olur, insan sağlığını korur.
Gıda SektörüBu bölüm, gıda sektöründe genetik düzenlemelerin yapılması ve yeni ürünlerin geliştirilmesinde önemli rol oynar.Gıda güvenliği ve yenilikçilik açısından önemlidir.
SağlıkAmaç, insan sağlığına zarar vermeyen ve sağlıklı gıdalar üretme yöntemlerini çözmektir.Halk sağlığının korunması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için gereklidir.
Teknoloji KullanımıBitkilerin genetik düzenlemelerine izin veren teknolojik yöntemlerin kullanılması.Tarımsal üretimi iyileştirmek ve verimliliği artırmak için gereklidir.
EğitimÖzellikle genetik mühendislik konusunda eğitim alan nitelikli profesyonellerin yetiştirilmesi.Bu alandaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin uygulanabilme yeteneği için gereklidir.
Bölümün Yeni OlmasıBu bölüm Türkiye'de yeni olmasına rağmen, tarımsal üretimdeki önemi hızla artıyor.Bu, Türk tarımsal sektörünün modernleşmesi ve uluslararası rekabet gücünün artırılması için gereklidir.
Sürdürülebilir TarımEkonomik, sosyal ve çevresel boyutları dikkate alarak tarımsal üretimin devam edebilmesini sağlayan yaklaşım.Uzun vadeli gıda güvenliği ve çevre koruması için gereklidir.
BiyoteknolojiBiyoteknoloji ve genetik mühendislik tekniklerini kullanarak bitkilerin genlerini geliştiren ve değiştiren bir bilim dalı.Hastalıklara ve zararlılara karşı dirençli bitkiler üretmek ve tarımsal verimliliği artırmak için gereklidir.

Tarımsal genetik mühendisliği bölümü, Türkiye için yeni ama önemli bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Tohumların ve bitkilerin genetiği konusunda bilimsel olan, insan sağlığına ve diğer canlılara zarar vermeyen tekniklere ihtiyaç var. Özellikle, organik tarım ve gıda sektörü, bu yeni ve sağlıklı teknolojiyi kullanmaya başladı. Tarımsal genetik mühendisliği bölümünü tanımaya başlamadan önce, ülkemizin tarımsal hikâyesine bir göz atalım...

Tarım konusunda ülkemizin geçmişi oldukça eski dönemlere dayanıyor. Şimdiki dönemde tam anlamıyla bir tarım toplumu olarak kabul edilmiyoruz aslında. Gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için, endüstri alanı da bizim için önemli. Tarım toplumu olduğumuz dönemlerde, her tarım ürünü organikti. O zamanlarda kullanılan tohumlar da bitkilerin gerçek tohumlarıydı. Ancak zaman ilerledikçe, nüfus artışı devam ettikçe tarımda kullanılan tohumlarda da değişiklikler olmaya başladı. Nüfusun üretici olmaktan çıkıp tüketici konuma geçmesiyle, gıda tüketiminde ciddi bir artış baş gösterdi. Artan nüfusa ve tüketici kısmın da çoğalmasına çare olarak, tarımda bazı uygulamalar yapılmaya başlandı.

Son yıllarda yapılan araştırmaların sonuçları, bu uygulamaların insan sağlığına olan etkilerini ortaya koymaya başladı. Organik tarım kavramının da hayatımıza girmesiyle, toplum olarak bilinçlenmeye başladık. Organik ürünler piyasaya girmeden önce, gıdalarda kullanılan katkı maddelerinin ve tohum genetiğinin bilinirliği bu kadar değildi. Uzmanların ve medyanın katkısıyla; organik tarım hayatımıza girdi ve organik tohumların önemi ortaya çıktı. Katkı maddeleri kullanılan, genetiği değiştirilmiş tohumlar da halen kullanılmaya devam ediyor tabii ki. Ancak organik tarım yapan, GDO içermeyen tohumları kullanan işletmelerin sayısı da giderek artıyor.

Organik gıda talebinin giderek artması, bu alanda bir ihtiyacı da doğuruyor. Bu alanda çalışacak uzmanlara, tarımsal üretimi sağlıklı tekniklerle yapacak kişilere ihtiyaç artmakta. Bu ihtiyaca cevap verebilecek mühendisleri yetiştiren akademik programlardan birisi, Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü’dür.

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Nedir?

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü, bitki genetiği alanında eğitim yapan bir lisans programıdır. Bölüme merkezî sınav sisteminin Sayısal puan türüyle öğrenci alınıyor. Öğrenciler bu bölümden “ziraat mühendisi” unvanıyla mezun oluyorlar. Bölümün amacı; tohum teknolojisi ve bitki ıslahı alanında donanımlı uzmanlar yetiştirmektir. Sektörün ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilimsel araştırmaların ve çalışmaların da yapılması diğer amaçlar arasındadır. Bu doğrultuda öğrencilere, en yeni teknolojik bilgiler ve en modern tekniklerin eğitimi veriliyor.

Bu bölüm için, 2020 yılı itibarıyla sadece bir üniversitede kontenjan açılmış durumda. Tarımsal Genetik Mühendisliği bölümünün aktif eğitim verdiği tek üniversite, Ömer Halisdemir Üniversitesi’dir. Bu üniversite bünyesindeki bölümün eğitim dili İngilizce olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin çift ana dal ve yan dal yapma imkânları da bulunuyor. Bu uygulamaları değerlendiren öğrenciler, iki diplomayla mezun olma şansı elde ediyorlar.

Çift Ana Dal ve Yan Dal Yapılabilecek Programlar

Tarımsal Genetik Mühendisliği mezunlarının yüksek lisans yapmaları da kariyerlerini etkileyecek bir adım olarak kabul ediliyor. 

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Tarımsal Genetik Mühendisliği bölümünün iş imkânları, hem kamuda hem de özel sektörde bulunuyor. Bölüm mezunlarının çalışabilecekleri yerleri şu şekilde özetleyebiliriz:

Kamusal sektörde

 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 

 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı,

 • Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 

 • Tarım ve Kredi Kooperatifleri,

 • Devlet üniversitelerinin akademik kadrosunda.

Özel sektörde

 • Tohumculuk alanında iş yapan kurum ve kuruluşlarda,

 • Biyoteknoloji ve bitki genetiği alanında iş yapan işletmelerde,

 • Tarımsal üretim yapan işletmelerde,

 • Vakıf üniversitelerinin akademik kadrolarında,

 • Bu alanda açacakları kendi işletmelerinde.

Mezunların kamu kuruluşlarındaki iş olanaklarından faydalanabilmeleri için, yeterli bir KPSS puanı alma şartı bulunuyor. Bu alanda akademisyen olmak için yüksek lisans yapmak ve ALES’ten yeterli bir puan almak gerekiyor.

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Tarımsal Genetik Mühendisliği bölümü mezunlarının yaptıkları işler, hem araştırma hem de uygulama alanındadır. 
Mezunların çalıştıkları kurumlarda yaptıkları işler şunlardır: 

 • Bitki genetiği alanında bilimsel çalışmalar yaparlar.

 • Bitki ıslahı ve biyoteknolojik ıslah alanında çalışmalar yürütürler.

 • Tohum genetiği konusunda araştırmalar ve uygulamalar yaparlar.

 • Tohumculuk alanında araştırmalar ve uygulama çalışmaları yürütürler.

 • Yaptıkları araştırma ve çalışmaların sonuçların raporlarını yazarlar.

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Tarımsal Genetik Mühendisliği bölümünde; zorunlu, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli olmak üzere birçok ders bulunuyor. Dersler hem teorik olarak hem de uygulamalı çalışmalar olarak yapılıyor. Ders plânlarında; botanik, genetik, sosyoloji, kimya ve fizyoloji gibi farklı disiplinlerden derslerden de yararlanılıyor. Bölümdeki zorunlu dersler şunlardır: 

 • Botany (Botanik)

 • Mathematics (Matematik)

 • Chemistry (Kimya)

 • Agricultural Ecology (Tarımsal Ekoloji)

 • Foreign Language (Yabancı Dil)

 • Basic Computer (Temel Bilgisayar)

 • Analytical Chemıstry (Analitik Kimya)

 • Agricultural Economy (Tarımsal Ekonomi) 

 • Introduction to Agricultural Genetic Eng. (Tarımsal Genetik Mühendisliğine Giriş)

 • Bıology of Crop Species

 • Genetics (Genetik)

 • Biochemistry (Biyokimya)

 • Biostatistics (Biyoistatistik)

 • Soıl Science (Toprak Bilimi)

 • Biosystem Engineering (Biyosistem Mühendisliği)

 • Plant Production and Technologies (Bitki Üretimi Ve Teknolojileri)

 • Introduction to Biotechnology (Biyoteknolojiye Giriş)

 • Plant Physiology (Bitki Fizyolojisi)

 • Horticulture (Bahçe)

 • Field Crops (Tarla Bitkileri)

 • Plant Systematics (Bitki Sistematiği)

 • Plant Cell, Tissue and Organ Culture (Bitki Hücresi, Doku Ve Organ Kültürü)

 • Plant Genetic Resources (Bitki Genetik Kaynakları)

 • Phytopathology

 • Principles of Plant Breeding (Bitki Yetiştirme İlkeleri) 

 • Plant Genetic Engineering (Bitki Genetik Mühendisliği)

 • Seed Science and Technology (Tohum Bilimi Ve Teknolojisi) 

 • Internship (Staj)

 • Graduation Thesis (Bitirme Tezi)

Seçmeli dersler, teknik seçmeli dersler ve sosyal seçmeli dersler olarak verilmekte. Seçmeli ders havuzu oldukça geniş bir çeşitliliğe sahip. Teknik Seçmeli Derslerden Bazıları;

 • Turfgrass (Çim)

 • Animal Production and Technologies (Hayvan Üretimi Ve Teknolojileri)

 • Clımate Change (İklim Değişikliği)

 • Hydrology (Hidroloji)

 • Cytogenetics (Sitojenetik) 

 • Quantıtative Genetics (Kantitatif Genetik) 

 • Populatıon Genetics (Populasyon Genetiği)

Sosyal Seçmeli Derslerden Bazıları

 • Envıronment And Society (Çevre ve Toplum)

 • The History of Turkish Democracy (Türk Demokrasi Tarihi)

 • World Music Cultures (Dünya Müziği Kültürleri)

 • Democracy and Human Rights (Demokrasi ve İnsan Hakları)

 • Introduction to Philosophy (Felsefeye Giriş)

 • Introduction to Sociology (Sosyolojiye Giriş)

 • Archeology (Arkeoloji)

 • Art History (Sanat Tarihi)


Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 

Tarımsal Genetik Mühendisliği bölümü, 2020 yılı itibarıyla sadece bir üniversitede bulunuyor. Bölümün bu yılki tek taban puanı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ne ait olan 267,02085 puandır. Kontenjanı 30 olan bu seçeneğin başarı sıralaması ise 277201 olarak açıklanmıştır.

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Nedir?

Tarımsal Genetik Mühendisliği bölümü, bitki genetiğiyle ilgili konularda uzmanlar yetiştiren bir lisans programıdır. Bölümün amacı, genetik mühendisliği alanındaki ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte mühendisler yetiştirmektir. Bölümden, “ziraat mühendisi” unvanı alarak mezun olunuyor.

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Tarımsal Genetik Mühendisliği bölümü mezunları, çalıştıkları işyerlerinde; bitki genetiği ve tohum ıslahı konularında araştırmalar yaparlar. Tohum genetiği alanında da çalışmalar yaparlar. Yaptıkları bütün araştırmaları ve çalışmaları rapor halinde sunarlar.

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralamaları Nasıldır?

Tarımsal Genetik Mühendisliği bölümü bu yıl itibarıyla sadece Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde bulunuyor. Kontenjanı 30 olarak belirlenen bu bölümün tek taban puanı 267,02085 ve başarı sıralaması da 277201’dir.

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü, Tohumların ve bitkilerin genetiği konusunda eğitim veren, Türkiye'de yeni gelişen bir bölüm, Tarımsal üretimi artırmak ve geliştirmek için gereklidir, Bilimsel Çalışmalar, Sağlıklı ve sürdürülebilir tarım tekniklerini geliştiren bilimsel çalışmalar, İnsan sağlığını ve tarımsal üretimi korumak için gereklidir, Organik Tarım, Kimyasal gübre, pestisit kullanmaksızın yapılan tarım yöntemi, Ekolojik dengenin korunmasına yardımcı olur, insan sağlığını korur, Gıda Sektörü, Bu bölüm, gıda sektöründe genetik düzenlemelerin yapılması ve yeni ürünlerin geliştirilmesinde önemli rol oynar, Gıda güvenliği ve yenilikçilik açısından önemlidir, Sağlık, Amaç, insan sağlığına zarar vermeyen ve sağlıklı gıdalar üretme yöntemlerini çözmektir, Halk sağlığının korunması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için gereklidir, Teknoloji Kullanımı, Bitkilerin genetik düzenlemelerine izin veren teknolojik yöntemlerin kullanılması, Tarımsal üretimi iyileştirmek ve verimliliği artırmak için gereklidir, Eğitim, Özellikle genetik mühendislik konusunda eğitim alan nitelikli profesyonellerin yetiştirilmesi, Bu alandaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin uygulanabilme yeteneği için gereklidir, Bölümün Yeni Olması, Bu bölüm Türkiye'de yeni olmasına rağmen, tarımsal üretimdeki önemi hızla artıyor, Bu, Türk tarımsal sektörünün modernleşmesi ve uluslararası rekabet gücünün artırılması için gereklidir, Sürdürülebilir Tarım, Ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları dikkate alarak tarımsal üretimin devam edebilmesini sağlayan yaklaşım, Uzun vadeli gıda güvenliği ve çevre koruması için gereklidir, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve genetik mühendislik tekniklerini kullanarak bitkilerin genlerini geliştiren ve değiştiren bir bilim dalı, Hastalıklara ve zararlılara karşı dirençli bitkiler üretmek ve tarımsal verimliliği artırmak için gereklidir
tarımsal genetik tarımsal genetik bitki genetiği organik tarım tarımsal genetik mühendisliği tarımsal genetik mühendisliği bölümü
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Merkezinde parlak yeşil bir bitkinin büyüdüğü bir saksı bitkisinin yakın çekimi görülüyor. Bitkinin etrafı toprak ve küçük kayalarla çevrili ve saksının etrafına dağılmış bir gökkuşağı kadar yiyecek ve atık var. Bitkinin sağında, içinde et olan kırık bir yumurta kabuğu ve onun yanında bir portakal ve kabuğunun yakın çekimi yer alıyor. Daha sağda ise bir havucun yakın çekimi yer alıyor. Tüm bu nesneler düz bir yüzeye yerleştirilmiştir. Yiyeceklerin ve atıkların canlı renkleri sahneye hayat veriyor ve saksı bitkisinin büyümesi için benzersiz bir ortam yaratıyor.
Popüler Yazılar

Organik Tarım İçin Kompost

10 Temmuz 2019