AnasayfaBlogÖn Muhasebe Elemanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Ön Muhasebe Elemanı Nedir? Ne İş Yapar?

26 Haziran 2021
Bir kişi masa başında oturmuş, hesap makinesi ve kalem kullanırken görülüyor. Sağ eli hesap makinesinin üzerinde, sol eli ise bir kağıt parçasının üzerinde duran kalemi tutmaktadır. Elindeki işe konsantre olmuş, gözleri odaklanmış durumda. Yüzleri gölgede, bu da herhangi bir özelliğin seçilmesini zorlaştırıyor. Kişi mavi bir gömlek ve koyu renk bir pantolon giymektedir. Hesap makinesi basit bir tasarıma sahip, siyah beyaz bir ekranı var. Kalem siyahtır ve ince uçludur. Kağıt parçası beyazdır ve kişinin önündeki masanın üzerine yerleştirilmiştir. Masa ahşaptır ve arka plan açık mavidir.
GörevlerAçıklamaFaydalar
Finansal yönetimÖn Muhasebe Elemanı, şirketin finansal yönetimini sağlar.Şirketin mali durumunun düzenli ve hatasız bir şekilde yönetilmesi sağlanır.
Kasa, çek ve banka takibiRutin finansal işlemler ve ödemelerin takibini yapar.Tüm finansal işlemlerin düzeni ve zamanında gerçekleşmesi kontrol altında tutulur.
Fatura düzenlemeÖn Muhasebe Elemanı, fatura işlemlerini yürütür ve düzenler.Fatura işlemleri hatasız ve zamanında gerçekleştirilir.
Vergi ödeme takibiÖn Muhasebe Elemanı, vergi ödemelerinin takibini ve gereken ödemeleri yapar.Vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, olası vergi cezalarının önlenmesi sağlanır.
Stok takibiÜrün ve malzeme stoklarının takibini yapar.Stokların yeterli düzeyde olması ve zamanında siparişlerin yapılabilmesi sağlanır.
Bordro işlemleriAy sonunda çalışanların maaş bordrolarını hazırlar ve ödeme işlemlerini takip eder.Çalışanların maaş, vergi ve sigorta işlemlerini düzgün bir şekilde gerçekleştirir.
Belgelerin arşivlenmesiÖn Muhasebe Elemanı, tüm evrak ve belgelerin düzenlenmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yürütür.Belgelerin düzenli ve sistemli bir şekilde saklanmasını ve kolayca erişilmesini sağlar.
Banka işlemleriBankadan gelen bilgi, dekont ve yazıları işleyip ilgili birimlere yönlendirir.Banka işlemlerinin düzgün ve hatasız yürütülmesi sağlanır.
Veri girişiÖn Muhasebe Elemanı, muhasebe programına veri girişi yapar.Verilerin düzenli ve hatasız bir şekilde sisteme girilmesi sağlanır.
YazışmalarResmi ve özel kuruluşlarla gerekli yazışmaları gerçekleştirir.Gerekli bilgi ve belgelerin zamanında ve doğru bir şekilde ilgili birimlere ulaştırılması sağlanır.

Muhasebenin ilk basamağı olan ön muhasebe, kurumların finansal yönetimini sağlayan her konuyu kapsar. Muhasebenin bir bölümünü yapabilen kişiler, çalıştıkları şirketin gelir-gider hesaplamalarından sorumludur. Sürdürülebilir bir yönetimin gerekliliklerini sağlayan ön muhasebe, şirket bünyesinde tutulur. Kurumun bütün giderlerini tutan Ön Muhasebe Elemanları, rutin finansal operasyonları gerçekleştirir. Bu alan ile kurumların mali konularını takip etmek kolaylaşır. 

Ödeme, tahsilat, kısa banka hesabı ve masrafların takibi, ön muhasebe işlemleri arasında yer alır. Fatura düzenlenmelerini de yapan çalışanlar, muhasebe kayıt sistemlerine ön hazırlık aşamasında görev alır. Belgeleri düzenleyip takip den kişiler, temel işlemleri gerçekleştirir. Böylece, işletme ve işletmenin muhasebesine destek olur. Küçük, orta ve büyük işletmelerde görevlendirilen Ön Muhasebe Elemanı, elektronik ortamda Excel ile çalışır. Düzenli ve hatasız bir çalışma sistemi, kurumların finansal durumunu korur. Eksik veri kaydı ve kayıtlarda kayma gibi yanlışlıklar, kurumun cezalandırılmasına neden olabileceği için Ön Muhasebe Elemanı, olası hataların önüne geçer. Profesyoneller, çalıştıkları şirketin mali durumunu iyileştirmeye yardımcı olur. Bu içerik ile size Ön Muhasebe Elemanı olarak çalışmanın anlamını ve mesleğin detaylarını aktaracağım.

Ön Muhasebe Elemanı Nedir?

Ön Muhasebe Elemanı; şirketlerin finansal yönetimi ile ilgilenen kişilere verilen mesleki bir unvandır. Kasa, çek, banka ya da irsaliye takibi gibi rutin işlerini gerçekleştirir. Evrakların dosyalanması, arşivlenmesi ve takip edilmesi gibi sorumlulukları bulunmaktadır. Kurumların muhasebe departmanlarına destek olur. Kurum ve kuruluşların temel muhasebe zeminini hazırlar. Çeşitli ön muhasebe yazılımları ile hatasız işlem yaparlar. Bu tür işlemleri, şirket sahibi ya da şirket tarafından görevlendirilen çalışanlar gerçekleştirir.

Günlük finansal işlemlerin düzenli bir şekilde olmasını sağlar. Kişiler, bağlı oldukları firmaların mali durumunda düzeltmeler yapar. Adaylar, çeşitli eğitimleri tamamladıktan sonra kurumlarda çalışabilir. Şirketler için önemli bir yere sahip olan Ön Muhasebe Elemanları, tahsilat işlemlerini de gerçekleştirir. Fatura işlenmesinden ödeme adımına ve işletmedeki nakit akışına kadar kayıt altına alınma sürecinde görev alır. Özenli bir çalışma gerektiren bu meslek kolu, muhasebe bölümünün iş yükünü azaltır.

Ön Muhasebe Elemanı Ne İş Yapar?

Ön Muhasebe Elemanı; küçük, orta ya da büyük işletmelerin muhasebe birimlerinde görev alır. Günlük rutini, temel finansal işlemlerden meydana gelir. Asıl muhasebe işlemlerinin ön girdilerini hazırlayan çalışanlar, yüksek ve yoğun iş temposu içerisinde çalışır. Hatalı vergi hesaplaması ve yanlış faturalandırma gibi olası sorunlara engel olan çalışanlar, aylık bordro ve stok takibinde bulunduğu geniş bir görev kapsamına sahiptir. Ön Muhasebe Elemanının sorumlulukları şöyledir;

 • Genel muhasebe birimi ile koordinasyon halinde çalışır. 

 • Günlük pos, muhasebe ve kasa kayıtlarını tutar. 

 • İşletmeye alınan mal, malzeme ve hizmetin irsaliyelerini sisteme kaydedip saklar. Satıcıya çek, senet ve banka havalesi ile ödeme yapıldığı zaman makbuzlarını arşivler.

 • Vergi ödemelerinin takibini gerçekleştirir. Olası sorunların önüne geçer. 

 • Malzeme teslim noktası ile iletişim halinde olur. Böylece, kusurlu malları tespit eder. 

 • Muhasebe kayıtlarını yasalar çerçevesinde tutarak evrakları düzenler. 

 • Stokları takip ederek eksikliklerin tamamlanmasına yardımcı olur. 

 • Alınan ürünlerin garanti belgesi, alış ve satış faturalarını ayrı ayrı klasörlerde saklar. 

 • Her ay sonunda, çalışanların bordro ve personel ücretlerini alır. Maaş pusulalarını dağıtıp bir kopyasını da personel dosyalarına yerleştirir. 

 • Yıllık izin hakkını kullanan kişilerin dilekçelerini alıp izin defterini imzalatır.

 • Raporlu çalışanları muhasebe birimine bildirir. 

 • Muhasebeye gelen her belgeyi zamanında ulaştırır. 

 • Bankalardan gelen bilgi, dekont ve yazıları muhasebeye gönderir. 

 • Vergi Dairesi ve SGK gibi kurumlardan gelen denetleme ve inceleme elemanı ile muhasebecinin zamanında görüşmesini sağlar.

 • Kurum içerisinde verilen şifre gibi belgeleri düzenli bir şekilde saklar. 

 • Şirket demirbaşlarını, kullanan kişiler ile birlikte listeler.

 • Tüm raporlamaları yaparak arşivlenmelerine destek olur. 

 • Şirkette yapılan her türlü gelir gider evraklarını diğer makbuzların içerisine dahil eder.

 • Tutulan tüm cari hesapları, kurumun genel muhasebe birimine bildirir.

 • Kaybolan ve zarar gören demirbaşları raporlar. 

 • Resmi ve özel kuruluşlar ile gerekli yazışmaları gerçekleştirir.

 • Muhasebe programına veri girişi yapar.

 • Kasa hesap takibi yaparak nakit işlemleri kontrol eder. 

 • Edindiği bilgilerin ışığında, firmanın muhasebe bölümünü doğru bir şekilde yönlendirir. 

 • Gerekli her belgeyi ilgili dosyalara yedekler.

Ön Muhasebe Elemanı Maaşları

Ön Muhasebe Elemanı, çalıştığı kurumun genel muhasebe bölümüne ön hazırlık yapar. Ticari faaliyetlerde ön plana çıkmak isteyen kurumlar tarafından tercih edilir. Belgeleri ilgili alanlara göre sınıflandırıp personel dosyalarını düzenler. Kurumun gelir ve gider tablolarını, ödeme ve fatura kesim tarihlerini tutar. Şirketin finansal durumunun yönetimini titizlikle gerçekleştirir. Dosyalama, raporlama ve arşivleme görevlerini özenli bir şekilde yerine getirirler. Ayrıca, çeşitli ön muhasebe yazılımlarını kullanarak iş yükünü hafifletir. Ön Muhasebe Elemanının maaşı; bağlı olduğu kurumun ölçeğine, görevlerine, bilgi ve deneyimine göre farklılık gösterir.

Genel olarak, Ön Muhasebe Elemanının maaş aralığı şöyle; 

 • En düşük 2.820 TL,

 • En yüksek 6.280 TL olup yaklaşık 3.330 TL'ye denk gelir. 

Çalışanlar tecrübelerini artırıp çeşitli sertifika eğitimlerine katılarak mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilir. Pozisyonlarını yükselterek kariyer basamaklarında güvenli adımlarla yürüyebilirler. 

Ön Muhasebe Elemanı Nasıl Olunur?

Ön Muhasebe adayları, muhasebe eğitimi alarak mesleğe ilk adımı atar. Öncelikle, meslek liselerinin Muhasebe alanı ile ilgili bölümlerinden mezun olabilirsiniz. Belirli bir süre staj gördükten sonra uygulamalı bir şekilde deneyim kazanabilirsiniz. Üniversite eğitimini Muhasebe ve Veri UygulamalarıMuhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Denetim gibi ön lisans ve lisans programları ile tamamlayabilirsiniz. Ayrıca, İstanbul İşletme Enstitüsü'nün Finansal Okuryazarlık ve Ön Muhasebe eğitimi ile gelişiminize devam edebilirsiniz. Microsoft Office, Netsis ve Logo gibi programlar hakkında da bilgi sahibi olmanız gerekir. 

Ön Muhasebe Elemanında bulunması gereken özellikler aşağıda yer almaktadır:

 • Disiplinli, detaycı, titiz, sabırlı ve dikkatli bir yapıya sahip olmak,

 • İyi seviyede İngilizce bilgisi, 

 • Microsoft Office programlarına hakimiyet,

 • İnsan ilişkileri kuvvetli,

 • Güçlü matematik bilgisi,

 • Muhasebe iş takibi ve cari hesap bilgisi,

 • E-fatura ve E-arşiv bilgisine sahip,

 • Zaman yönetimi ve organizasyon yeteneği,

 • analitik düşünme becerisi,

 • Takım çalışmasına uyun sağlamak,

 • Sorumluluk sahibi,

 • Çalıştığı sektör hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Faturalama süreci konusunda deneyimli,

 • Pozitif ve sonuç odaklı,

 • Şirketin gerektirdiği programları bilmek,

 • Analiz ve raporlama yeteneği,

 • Fatura, banka, kasa ve ödemelerin takibi konusunda hassas,

 • Hesap düzeni deneyimi,

 • Sorunları tespit etme ve iyileştirme gücü.

İlgili eğitim: Ms Office Kursu

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi

Finansal yönetim, Ön Muhasebe Elemanı, şirketin finansal yönetimini sağlar, Şirketin mali durumunun düzenli ve hatasız bir şekilde yönetilmesi sağlanır, Kasa, çek ve banka takibi, Rutin finansal işlemler ve ödemelerin takibini yapar, Tüm finansal işlemlerin düzeni ve zamanında gerçekleşmesi kontrol altında tutulur, Fatura düzenleme, Ön Muhasebe Elemanı, fatura işlemlerini yürütür ve düzenler, Fatura işlemleri hatasız ve zamanında gerçekleştirilir, Vergi ödeme takibi, Ön Muhasebe Elemanı, vergi ödemelerinin takibini ve gereken ödemeleri yapar, Vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, olası vergi cezalarının önlenmesi sağlanır, Stok takibi, Ürün ve malzeme stoklarının takibini yapar, Stokların yeterli düzeyde olması ve zamanında siparişlerin yapılabilmesi sağlanır, Bordro işlemleri, Ay sonunda çalışanların maaş bordrolarını hazırlar ve ödeme işlemlerini takip eder, Çalışanların maaş, vergi ve sigorta işlemlerini düzgün bir şekilde gerçekleştirir, Belgelerin arşivlenmesi, Ön Muhasebe Elemanı, tüm evrak ve belgelerin düzenlenmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yürütür, Belgelerin düzenli ve sistemli bir şekilde saklanmasını ve kolayca erişilmesini sağlar, Banka işlemleri, Bankadan gelen bilgi, dekont ve yazıları işleyip ilgili birimlere yönlendirir, Banka işlemlerinin düzgün ve hatasız yürütülmesi sağlanır, Veri girişi, Ön Muhasebe Elemanı, muhasebe programına veri girişi yapar, Verilerin düzenli ve hatasız bir şekilde sisteme girilmesi sağlanır, Yazışmalar, Resmi ve özel kuruluşlarla gerekli yazışmaları gerçekleştirir, Gerekli bilgi ve belgelerin zamanında ve doğru bir şekilde ilgili birimlere ulaştırılması sağlanır
Ön Muhasebe Elemanı Ön Muhasebe Elemanı nedir Ön Muhasebe Elemanı ne iş yapar Ön Muhasebe Elemanı maaşları Ön Muhasebe Elemanı nasıl olunur
Kadın yeşilliklerle çevrili toprak bir patikada oturuyor. Kollarını dizlerine dayamış, üzerinde beyaz bir tişört ve kot pantolon var. Saçları sarı ve geriye doğru toplanmış. Yüzü kameraya doğru dönük ve hafif bir gülümseme var. Memnun ve huzurlu görünüyor, doğal ortamın tadını çıkarıyor. Arka plandaki ağaçlar esintiyle sallanarak sahneye dinginlik hissi veriyor. Işık parlak ve sıcak, manzaranın güzelliğini vurguluyor. Kadın doğanın bereketiyle çevrelenmiş, huzurlu bir teselli anı yaratıyor.
Hazal Beken
Blog Yazarı

1990 yılında Bakırköy'de doğdu. Lisede Bilgisayar bölümünü bitirdikten sonra sınava 1 ay kala bölüm değişikliği yaptı, üniversitede radyo ve tv programcılığı okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne devam ederken iş hayatına girmeye başladı. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali'nde koordinatör olarak yer aldı. Yazarak üretmenin heyecanını yaşıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntüde bir ön muhasebe eğitimine katılan bir grup insan görülüyor. Muhtemelen kurs hakkında bilgi içeren siyah metinli beyaz dikdörtgen tabelaları okuyorlar. Ortadaki adamın gözlüklü ve mavi beyaz takım elbiseli olması eğitmen olduğunu gösteriyor. İlgi çekici ve bilgilendirici bir deneyim gibi görünüyor.
5
(66)

Ön Muhasebe Eğitimi

11 Konu5 Saat
Bu resimde takım elbiseli ve kravatlı bir adam görülüyor, görünüşe göre genel muhasebe eğitimine katılıyor. Odaklanmış ve meşgul görünüyor, bu da kursu ciddiye aldığını gösteriyor. Resimde ayrıca bir hesap makinesi ve muhtemelen eğitimle ilgili siyah zemin üzerine beyaz bir harf görülüyor. Genel olarak, bu adamın muhasebe konusunda değerli bir ders aldığı görülüyor.
5
(537)

Genel Muhasebe Eğitimi

8 Konu4 Saat
Şık, siyah takım elbiseli ve kravatlı bir adamın yakın plan görüntüsü. Gözlük takıyor ve gülümseyerek alnını ve çenesini ortaya çıkarıyor. Gömleği beyaz, kravatı siyah ve kravat çok detaylı bir şekilde görülebiliyor. Takım elbisesi iyi dikilmiş ve üzerine tam oturmuş. Profesyonel bir işadamı, muhtemelen beyaz yakalı bir işçi. Rolünde kendinden emin ve başarılı görünüyor. Bir CEO, yönetici veya başka bir kurumsal rolde olabilir. Kıyafetleri iş için iyi giyindiğini gösteriyor. Resmin arka planı koyu renktir ve sağ altta beyaz bir harf görünür.
5
(29)

İleri Muhasebe Eğitimi

10 Konu16 Saat