AnasayfaBlogGörsel Sanatlar Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Görsel Sanatlar Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

24 Haziran 2021
Bir adam, üzerinde bir resim bulunan bir tabağı tutuyor ve hayranlıkla bakıyor. Resim renkli ve canlıdır; kırmızı, sarı ve mavinin çeşitli tonları vardır. Adam gözlük takıyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Tabak metalden yapılmış ve bir desenle süslenmiş. Sağında bir kadın var ve o da resme ilgiyle bakıyor. Uzun bir elbise giymiş ve yüzünde bir gülümseme var. Arkalarında, ellerinde boya ve fırça dolu bir tepsi tutan bir grup insan var. Daha arkalarında elinde kalem tutan bir kişi ve arka planda renkli bir sepetin bulanık görüntüsü var.
TanımGörevlerMaaş Bilgisi
Görsel Sanatlar ÖğretmeniGörsel sanatlar alanında eğitim vermek, öğrencilerin yeteneklerini geliştirmekBağlı olunan kuruma ve ders saatine göre değişkenlik gösterir
Resim ÖğretmeniResim eğitimi vermek, sanatın tekniklerini öğretmekBağlı olunan kuruma ve ders saatine göre değişkenlik gösterir
Fotoğraf ÖğretmeniFotoğraf sanatının inceliklerini öğretmek, bilgi ve beceri kazandırmakBağlı olunan kuruma ve ders saatine göre değişkenlik gösterir
Seramik ÖğretmeniSeramik sanatının teknikleri ve inceliklerini öğretmekBağlı olunan kuruma ve ders saatine göre değişkenlik gösterir
Grafik ÖğretmeniGrafik sanatının tekniklerini ve programlarını öğretmekBağlı olunan kuruma ve ders saatine göre değişkenlik gösterir
Mimarlık ÖğretmeniMimarlık ve tasarım teknikleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmakBağlı olunan kuruma ve ders saatine göre değişkenlik gösterir
Çizgi Film ve Anime ÖğretmeniÇizgi film ve anime sanatı ile ilgili teknikler, yazılımlar hakkında bilgi vermekBağlı olunan kuruma ve ders saatine göre değişkenlik gösterir
Geleneksel El Sanatları ÖğretmeniGeleneksel el sanatlarının teknikleri ve inceliklerini öğretmekBağlı olunan kuruma ve ders saatine göre değişkenlik gösterir
İç Mimarlık Öğretmeniİç mimarlık ve dekorasyon konularında bilgi ve beceri kazandırmakBağlı olunan kuruma ve ders saatine göre değişkenlik gösterir
Moda Tasarımı ÖğretmeniModa ve tasarım teknikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmakBağlı olunan kuruma ve ders saatine göre değişkenlik gösterir

Görsel sanatlar öğretmenlerinin, resim öğretmenlerine benzer özellikleri vardır. Bu özellikleri anlayabilmek için öncelikle sanat ve görsel sanatlar kavramlarının ne olduğunu bilmemiz gerekir. “Sanat” kavramı; genel kullanım olarak, görsel sanatları ifade etmek için kullanılır. Sanat kavramının kapsadığı iki alandan birisi “pratik sanatlar” ve diğeri de “güzel sanatlar”dır. 

Pratik sanatlar, “zanaat” ve “endüstriyel sanatlar” olarak da anılıyor. Güzel sanatlar ise, yaratıcılığın kullanıldığı ve çoğunlukla el yardımıyla yapılan sanatlardır. Örneğin resim, heykel, seramik, mimarî gibi plastik sanatların hepsinde el çizimleri veya elle şekil vermeler mutlaka kullanılır. Görsel sanatlar, hem pratik sanatları hem de plastik sanatları kapsayan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Görsel sanatların en öne çıkan özelliği, göze hitap edecek tarzda yapılmalarıdır. 

Görsel sanatlara dâhil olan sanat dallarından bazıları şunlardır:

Ayrıca; gösteri sanatları, iç mimarlık, süsleme sanatları ve moda tasarımı gibi sanat dalları da görsel sanatlara dâhil edilen türlerdendir. Sanat ve görsel sanatlar kavramlarına baktıktan sonra, “görsel sanatlar öğretmeni”nin ne anlama geldiğini daha iyi anlayabiliriz.

Bu yazıda, “Görsel Sanatlar öğretmeni nedir?”, “Görsel Sanatlar öğretmeni ne iş yapar?”, “Görsel Sanatlar öğretmeni nasıl olunur?” ve “Görsel Sanatlar öğretmeni maaşları” gibi konu başlıklarının detaylarını bulacaksınız.

Görsel Sanatlar Öğretmenliği konusunun birlikte bakmaya ne dersiniz?

Görsel Sanatlar Öğretmeni Nedir?

Görsel Sanatlar Öğretmeni, okul veya kurs gibi eğitim ortamlarında, görsel sanatlar alanında eğitim veren ve onların yeteneklerini geliştirmesinde destek olan öğretmendir. Okulöncesi dönemden başlayıp ilkokul, ortaokul ve lise dönemlerine kadar bu branşta dersler verilmeye başlanıyor. Dolayısıyla da bu branş öğretmenleri, geniş bir eğitim yelpazesinde iş bulma olanakları bulabiliyor. 

Tanımlayacak olursak “görsel sanatlar öğretmeni”; resim, fotoğraf, seramik, sahne sanatları gibi dallarda eğitim programı yürüten öğretmenlerdir. Görsel sanat dalları çok sayıda olduğu için, görsel sanatlar öğretmenlerinin çalışma alanları ve ortamları da değişkenlik gösterir.

Görsel sanatlar ''teorik'' ve ''pratik'' olarak iki şekilde uygulanan bir derstir. Bu nedenle görsel sanatlar öğretmeninin, birçok alanda bilgili olması gerekir. Hem ülkemizde hem de dünyadaki sanat akımlarından ve sanat dünyasındaki yeni gelişmelerle ilgili olması gerekir.

Ülkemiz genelinde 50 civarında bulunan güzel sanatlar fakülteleri, görsel sanatlar öğretmeni olmak için gidilmesi gereken fakültelerdir. Bu fakültelerin yarısına yakınının da Ankara, İzmir ve İstanbul’da yer aldığını söylemeliyiz. Öğretmenlik yapmak isteyen güzel sanatlar fakültesi mezunları, formasyon eğitimlerini tamamladıktan sonra öğretmen olabilirler.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Ne İş Yapar? 

Görsel Sanatlar öğretmeni, ilgili bakanlık tarafından verilen müfredata göre görsel sanatlar eğitim programını hazırlayıp uygular. Görsel sanatlar öğretmeninin en çok yaptığı işlerin başında resim dersi eğitimi vardır. Aslında eskiden “resim öğretmeni” diye anılan öğretmenlik türünün, şimdilerde “görsel sanatlar öğretmeni” olarak anıldığını söyleyebiliriz. 

Görsel sanatlar öğretmenliği, teknik olarak resim öğretmenliği ile benzerdir. Ancak görsel sanatlar öğretmenliğinde bazı farkları da görebiliriz. Bu farklardan birisi; bu öğretmenlerin fotoğraf, sahne sanatları, seramik ve sinema gibi sanatlara ait bilgileri de öğretmesidir.

Görsel Sanatlar öğretmenlerinden beklenen görevlerden bazıları şunlardır:

 • Müfredata ve okul idaresinin belirlediği eğitim politikasına göre ders plânları hazırlamak,

 • Sanatsal çalışmaların yapılacağı atölyelerin hazırlanmasını sağlamak,

 • Öğrencilerin yaş gruplarına ve yeteneklerine göre çalışmalar yaptırmak,

 • Öğrencilerin sanat ve kültür konusundaki gelişim seviyelerini takip etmek,

 • Öğrencilerdeki görsel algıların ve el becerilerinin gelişmesini desteklemek,

 • Öğrenciler için yaratıcı bir öğrenme atmosferi hazırlamak, 

 • Öğrencilerin yaptıkları çalışmalardaki sanatsal gelişimi takip etmek,

 • Okuldaki toplantılara ve öğrencilerin yaptığı etkinliklerine katılmak,

 • Okul adına düzenlenen sergi benzeri etkinlikleri plânlayarak idare etmek,

 • Geleneksel resim ve modern resim konusundaki teknikleri öğretmek,

 • Öğrencilerin el yeteneklerini geliştirmek için onlara ödev veya projeler vermek,

 • Öğrencilerin durumları ve sanatsal gelişimleriyle ilgili velileri bilgilendirmek.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Maaşları

Görsel Sanatlar öğretmeni maaşları, bağlı olunan kuruma ve ders saatine göre değişebilir. Devlet okullarında çalışan öğretmenlerin maaşları, maaş ve ek ders ücreti olarak belirleniyor. Özel okullardaki maaşlar ise, sadece maaş şeklinde oluyor. 

Görsel sanatlar öğretmeni maaşı" konusuna gelecek olursak, öncelikle şunu söyleyebiliriz ki, görsel sanatlar öğretmeninin aldığı maaş ve diğer branş öğretmenlerinin maaşı arasında pek fark yoktur. Devlet okullarındaki öğretmenlerin maaşları kıdemlerine ve çalışma yıllarına göre artabiliyor. Ayrıca ek ders ücreti, sınav ücretleri (sınavlarda görevlendirme karşılığı) gibi ücretler de maaşa katkı yapabiliyor. Özel eğitim kurumlarında böyle bir durum söz konusu değildir.

“Görsel sanatlar öğretmeni maaşı” merak konusudur. Bu öğretmenlerin 2021 yılında aldıkları maaşların, 3500 TL ile 5000 TL arasında değiştiğini söyleyebiliriz. Görsel sanatlar öğretmenlerinin maaşları, 15 ders saati karşılığı belirleniyor. Bunun nedeni de görsel sanatlar dersinin, diğer dersler kadar çok olmamasıdır. 15 saatten fazla yapılan dersler ise ek ders ücreti şeklinde ödeniyor. Öğretmenlerin medenî durumuna göre bu ek ücretlere, asgarî geçim indirimi (AGİ) denilen ek ücretler de eklenebiliyor.

görsel sanatlar öğretmenlerinin aldıkları maaşlarını etkileyen diğer etkenlerden birisi de akademik kariyer konusudur. Yüksek lisans veya doktora gibi akademik adımları tamamlayan öğretmenlerin maaşlarına ek ücretler yansıdığını söyleyebiliriz. 

Kamu çalışanı olan öğretmenlerin maaşlarını etkileyen başka bir koşulsa, kademeleridir. Kademesi, 1/4 (en yüksek) olan ve kademesi 9/1 (en düşük) olan bir öğretmenin maaşı arasında fark vardır.

Gelelim özel okullara… Özel eğitim kurumlarında çalışan görsel sanatlar öğretmenlerinin aldıkları maaş 5.000-6.000 TL’den fazla olabiliyor. Okulda ayrıca yaptıkları etütler ve özel atölye çalışmaları da bu maaşa ek olunca, aylık gelirleri artabiliyor. Okulların dışındaki eğitim kurumları olan sanat kurslarında, ders saati sayısına göre değişen maaşlar verilebiliyor. Özel ders veren görsel sanatlar öğretmenleri için, ders saati başına yüksek ücretler alabildiklerini söyleyebiliriz.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Nasıl Olunur?

Görsel sanatlar öğretmeni olmanın en önemli koşullarından birisi, sanatsal alanlarda yetenekli ve istekli olmaktır. Sanata yeteneği veya isteği olmayan birinin görsel sanatlar öğretmeni olması pek mümkün değildir. “Görsel Sanatlar öğretmeni nasıl olunur?” sorusunun cevabını iki yol şeklinde açıklayabiliriz: 

Birincisi; üniversitelerin eğitim fakültelerindeki “resim öğretmenliği” gibi lisans eğitimlerini başarıyla tamamlamaktır. Bu fakültelerdeki bölümleri kazanabilmek için özel yetenek sınavına girmeye gerek yoktur. Eğitim fakültelerindeki diğer bölümlerde olduğu gibi, bu bölüme de üniversiteye giriş sınavındaki TYT puanıyla girilebilir. Bu yol izlenirse, ek olarak pedagojik formasyon eğitimi almaya gerek kalmıyor. Çünkü lisans eğitimi sırasında, formasyon dersleri öğrencilere veriliyor.

Görsel sanatlar öğretmeni olabilmek için ikinci yol ise; güzel sanatlar fakülteleridir. Bu yolu tercih edenlerin, ayrıca özel yetenek sınavına girmeleri gerekiyor. Güzel sanatlar fakültelerindeki “görsel sanatlar”, “görsel sanatlar ve tasarım” veya “resim” eğitimlerini almak, görsel sanatlar öğretmenliği için ilk adımdır. İkinci adım ise, öğretmenlik yapabilmek için gereken formasyon eğitimini tamamlamaktır. 

Formasyon eğitimini alan mezunların, devlet okullarında çalışabilmeleri için yeterli bir KPSS puanı almaları ve atanmaları gerekiyor. Özel eğitim kurumlarında çalışabilmek için KPSS şartı bulunmuyor.

Görsel Sanatlar Öğretmeni, Görsel sanatlar alanında eğitim vermek, öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek, Bağlı olunan kuruma ve ders saatine göre değişkenlik gösterir, Resim Öğretmeni, Resim eğitimi vermek, sanatın tekniklerini öğretmek, Bağlı olunan kuruma ve ders saatine göre değişkenlik gösterir, Fotoğraf Öğretmeni, Fotoğraf sanatının inceliklerini öğretmek, bilgi ve beceri kazandırmak, Bağlı olunan kuruma ve ders saatine göre değişkenlik gösterir, Seramik Öğretmeni, Seramik sanatının teknikleri ve inceliklerini öğretmek, Bağlı olunan kuruma ve ders saatine göre değişkenlik gösterir, Grafik Öğretmeni, Grafik sanatının tekniklerini ve programlarını öğretmek, Bağlı olunan kuruma ve ders saatine göre değişkenlik gösterir, Mimarlık Öğretmeni, Mimarlık ve tasarım teknikleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak, Bağlı olunan kuruma ve ders saatine göre değişkenlik gösterir, Çizgi Film ve Anime Öğretmeni, Çizgi film ve anime sanatı ile ilgili teknikler, yazılımlar hakkında bilgi vermek, Bağlı olunan kuruma ve ders saatine göre değişkenlik gösterir, Geleneksel El Sanatları Öğretmeni, Geleneksel el sanatlarının teknikleri ve inceliklerini öğretmek, Bağlı olunan kuruma ve ders saatine göre değişkenlik gösterir, İç Mimarlık Öğretmeni, İç mimarlık ve dekorasyon konularında bilgi ve beceri kazandırmak, Bağlı olunan kuruma ve ders saatine göre değişkenlik gösterir, Moda Tasarımı Öğretmeni, Moda ve tasarım teknikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak, Bağlı olunan kuruma ve ders saatine göre değişkenlik gösterir
Görsel Sanatlar Öğretmeni Görsel Sanatlar Öğretmeni nedir Görsel Sanatlar Öğretmeni ne iş yapar Görsel Sanatlar Öğretmeni maaşları Görsel Sanatlar Öğretmeni nasıl olunur
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kadın çizimini tutan bir elin yakın çekimi. Kadın uzun, siyah saçlarıyla tasvir edilmiş ve çizimde gözleri kapalı olarak gösterilmiş. El kağıdı hafifçe kavrıyor, işaret parmağı ve başparmak bir daire oluşturuyor. Kağıt beyazdır ve çizim siyah mürekkeple yapılmıştır. Arka planda, ağaçlar, çalılar ve birkaç binadan oluşan bir manzaraya dair bir ipucu var. Çizim detaylı, kadının hem giysileri hem de yüz hatları belirgin. Kâğıt sanki bir süre bekletilmiş gibi hafifçe buruşmuş. Resim bir bütün olarak huzur ve sükûnet hissi uyandırıyor.
Nedir?

Moda İllüstrasyon Sanatı

21 Şubat 2020
Resimde elleriyle bir heykele dokunan bir kadın görülüyor. Sırtından aşağı dökülen uzun, dalgalı saçları var ve siyah bir gömlek giyiyor. Yüzü hafifçe bulanık, ancak yüz hatları hala görülebiliyor. Elleri, kavisli bir şekle sahip uzun, ince bir figür olan heykelin üzerinde durmaktadır. Heykel beyaz, taş benzeri bir malzemeden yapılmış ve karmaşık desenlerle süslenmiştir. Kadın sanki heykeli dikkatle inceliyormuş gibi derin bir konsantrasyon içinde görünüyor. Bakışları sadece heykele odaklandığı için o anın içinde kaybolmuş gibi görünüyor.
Eğitim

Güzel Sanatlar Nedir?

10 Ocak 2020
Bu görüntü, gömlek giyen bıyıklı bir adamın yakın çekimidir. Hafifçe gülümsüyor ve çenesi görünüyor. Yüzü siyah bir arka planla çerçevelenmiş ve gözleri, burnu ve ağzı net bir şekilde görülebiliyor. Bıyığı kıvrımlı ve uzun, üst dudağının üzerinden ağzının bir tarafına doğru uzanıyor. Giydiği gömlek çoğunlukla beyazdır ve yakası boynunun etrafında görünmektedir. Elleri görünmüyor, ancak resmin sağ üst köşesinde bir kişinin elinin bulanık bir resmi görülebiliyor. Bıyıklı adamın bu portresi, bir insanın yüzünü ve ifadesini gösteren harika bir örnektir.
4.8
(73)

Eğiticinin Eğitimi

7 Konu4 Saat
Adam şık, koyu gri bir takım elbise giymektedir. Düzgünce kesilmiş bir bıyığı var ve saçları yana doğru düzgünce taranmış. Gözleri sanki uzaklara bakıyormuş gibi ileriye odaklanmıştır. Yüzünde kendinden emin ve ciddi bir ifade vardır. Elleri kalçalarında gururlu bir duruşla dimdik ayakta duruyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor. Duruşu bir güç ve kontrol hissi yayıyor.Umur Çalıkoğlu
1616889
Bu, çevrimiçi bir Scratch kursunun görüntüsüdür. Bir dizüstü bilgisayarın önünde duran, neşeli bir ifadeye sahip takım elbiseli bir adam görülüyor. Kurs, kullanıcıların Scratch ile kod ve bilgisayar programlamanın temellerini öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kodlama ve programlamanın temellerini öğrenmek için kolay ve sezgisel bir yol sağlar. Kurs sayesinde kullanıcılar kodlamanın arkasındaki kavramları daha iyi anlayabilir ve kendi interaktif hikayelerini, oyunlarını ve animasyonlarını oluşturabilirler. Bu kurs, kodlama ve programlamaya başlamak ya da becerilerini geliştirmek isteyenler için idealdir. Hem eğlenirken hem de kodlama ve bilgisayar programlamayı daha iyi anlamanın harika bir yoludur.
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
11020