AnasayfaBlogOrmancılık ve Orman Ürünleri Bölümü (MYO)
Bölümler

Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü (MYO)

24 Ocak 2021
Çerçevenin ortasında bir tomruk yığını bulunan bir makine oturuyor. Kütükler farklı boyutlarda kesilmiş ve uçları farklı açılarda dışarı doğru çıkıntı yapıyor. Kütükler koyu kahverengi ve açık ten renginin bir karışımıdır ve aralarına biraz yeşil yapraklar karışmıştır. Yığın, yeşil ve pembe desenli bir halının önünde duruyor ve renkler keskin bir kontrast oluşturuyor. Sağda, içindekiler yere dökülen kütüklerle dolu bir araba görülüyor. Solda, bir silahın yakın çekimi görülüyor. Yukarıda, yeşil bir yaprağın yakın çekimi görülüyor. Sahne, renklerin canlılığına katkıda bulunan parlak bir doğal ışıkla aydınlatılmıştır.
Bölüm & KonularHedefler ve FırsatlarPotansiyel Uygulama Alanları ve İş İmkanları
Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü (MYO)Ormanların korunması ve geliştirilmesi; orman ve orman ürünlerinin ekonomik bir değer olmasını sağlamaÇeşitli kamu kurumları ve özel sektör alanları
Orman Teknikeri YetiştirmeÖğrencilere deneyim kazandırma hedefi ile eğitim ve staj uygulamalarıOrman Ürünleri Üreten Fabrikalar, Fidan Üretimi Yapan Firmalar, Milli Parklar Genel Müdürlüğü vb.
Dikey Geçiş SınavıLisans eğitimine devam etme ve daha geniş kariyer hedefleri belirlemeAğaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği
Çeşitli Erozyon Kontrolü ve Ağaçlandırma ProjeleriMühendislerin kontrolünde projelerin uygulaması ve liderlikÇevre ve Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü vb.
Milli Parklar, Tabiat Parkları ve Koruma Alanlarının YönetimiDoğal alanların koruması ve sürdürülebilirliğiMilli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü vb.
Orman Köyleri Kalkınma Programları ve ProjeleriKöy ve kırsal alanların kalkınmasına katkıOrman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü
Ormandaki Çalışmaların Organizasyonu ve YönetimiÇalışanların niteliklerinin belirlenmesi ve etkin ekip yönetimiÇeşitli devlet kurumları ve özel sektör
Yol Yapımı ve Mera Islahı ÇalışmalarıDoğa ve çevre dostu altyapı projeleri uygulamaÇevre ve Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü vb.
Çevre Projelerinde ÇalışmaÇevresel sürdürülebilirlik ve doğa koruma katkılarıÇevre ve Orman Bakanlığı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü vb.
Ekipman ve Makine TeminiGerekli alet ve makinelerin temin edilmesinde görevli olabilmeFidan Üretimi Yapan Firmalar, Orman Ürünleri Üreten Fabrikalar vb.

Orman bir ekosistemdir. Değişik boyutlarda bulunan ağaç, çalı, otlar ve değişik türde hayvanları ve mikroorganizmaları kapsar. Ormancılık; orman ve ormanın kapsadığı ürünlerin yönetimi, dikimi, bakımı gibi işlemlerin yürütüldüğü bir alandır. Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli olan alt yapının oluşturulması da bir bilim dalı olan ormancılık programı kapsamında olmaktadır. Ormancılıkta temel hedef ormanların korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra orman ve orman ürünlerinin ekonomik bir değer olmasını sağlamaktır.

Üniversitelerde eğitim veren birçok ön lisans bölümlerinden biri de ormancılık ve orman ürünleri bölümüdür. Son senelerde öğrenciler arasında merak edilen bölümlerden biri haline gelmiştir. Ormancılık ve orman ürünleri bölümü iş imkanları açısından da önemli bölümlerden biridir. Genellikle ormanların daha yoğun olduğu kentlerdeki üniversitelerde bulunmaktadır. Bölümü tercih etmeye düşünen adayların bu alana ilgi duyması önemlidir. Bu durum hem işini severek yapmasını hem de başarılı bir tekniker olarak kariyerine devam etmesini sağlar.

Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Nedir?

Meslek yüksekokulu kapsamında 2 yıllık Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü, daha çok ormanların yoğunlaştığı şehirlerdeki üniversitelerimizde eğitim vermektedir. Pek çok devlet üniversitesinde açılmış olan bölüm her yıl yüzlerce mezun yetiştirmektedir.

Bölümün açıldığı üniversite sayısına göre kamu alanına yapılan alımlar kıyaslandığında sayıların orantısız olduğunu söyleyebiliriz. Bunun sebebi bölüme çok az KPSS kontenjanı verilmesidir. Hatta son 3-4 senedir bölüme hiç kontenjan ayrılmamıştır.

Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü kamu kurumları ve ormancılık kerestecilik alanında faaliyet gösteren özel kurumlarda çalışacak orman teknikerleri yetiştiren bir ön lisans bölümüdür. Öğrenciler eğitimleri esnasında staj uygulamasına tabi olarak, meslekte deneyim kazanmaları hedeflenir. TYT puan türü ile tercih edilebilecek Ormancılık ve Orman Ürünleri için alınması gereken en az puan 150’dir. Ancak aldığınız puan ne kadar yüksek olursa o kadar iyi bir üniversiteye yerleşme olasılığınız artacaktır.

Bölümü tamamlayan öğrenciler farklı kariyer hedefleri belirleyerek lisans eğitimlerine devam etmek isteyebilir. Lisans eğitimi almaları için Dikey Geçiş Sınavı'na katılmaları beklenir. Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümünü tamamlayan mezunlar, diledikleri takdirde aşağıda belirttiğimiz üç bölümden bir tanesine yeterli puan şartı ile dikey geçiş yapma şansı yakalar. 

Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümünden mezun olanlar ‘’Orman Teknikeri’’ unvanı alır. Mezunlar hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde görev alabilme olanağına sahiptir. Ancak devlete alımlar hemen hemen yok denecek kadar az olmaktadır. Bunun yanı sıra özel sektörde mezunları geniş bir iş imkanı karşılamaktadır. İş imkanlarının çeşitliliği, sorumluluklarının da çeşitli olmasını meydana getirir. Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümünden mezun olanların çalışma alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Çevre Ve Orman Bakanlığı ve bağlı birimler

 • Milli Parklar Genel Müdürlüğü

 • Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü

 • Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü

 • Orman Ürünleri Üreten Fabrikalar

 • Fidan Üretimi Yapan Firmalar

 • Orman Ve Su İşleri Bakanlığı

Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Ormancılık bölümü mezunları özel sektörde bulunan kurumlarda pek çok alanda görev alır. Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümünden mezun olanlar, çevresel koşullarında belirlemesi sonucu ilgili mühendislerin hazırladığı çevresel projelerde her çeşit uygulama içinde görev alabilirler. Bu görevler; çevre ağaçlandırması, bataklıkların ıslah edilme işlemleri ya da erozyon kontrolü gibi önemli ve teknikerin üstlenmesi gereken görevler olabilir. Bölüm mezunlarının çalıştığı kurumlarda yerine getirmesi gereken belli başlı görevler aşağıdaki gibidir.

 • İlgili mühendislerin kontrolünde ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve mera ıslah gibi projelerin uygulamalarını gerçekleştirmekten sorumludurlar.

 • Mühendis tarafından düzenlenen plan çerçevesinde doğal ve yapay gençleştirme, bataklık yenileme ve enerji ormanı tesisi gibi projelerini uygulamaktan sorumludurlar.

 • Çeşitli projelerde önemli ve etkili görevler üstlenirler. Bunlar; Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı ve orman içi dinlenme yerleri gibi alanlara ait işlemlerdir.

 • Orman köyleri kalkınma programları ve projeleri hakkında belirli çalışmalarda bulunurlar.

 • Yapılacak işler hakkında ihtiyaç olacak alet ve makinelerin temin edilmesinde görevlilerdir.

 • Ormancılık ile ilgili yapılması gereken herhangi bir çalışmada yer alması düşünülen çalışan sayısı ve çalışanların sahip olması gereken nitelikleri belirlemekten sorumludurlar.

 • Yol yapım çalışmaları sıranda ve mera ıslahı sırasında da görev alırlar.

Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümünü tercih edecek adaylar öncelikle eğitim yaşamlarında hangi dersler ile karşılaşacağını öğrenmek ister. Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü öğrencileri genellikle eğitimlerinin birinci yılında teknik dersleri alır. Öğrenciler ikinci yılda bu temellerin üzerine uygulamalı dersler alarak ve zorunlu stajlarını yaparak bölümü tamamlar. Staj süresi üniversite kuralları çerçevesinde oluşturulur.

Tüm dersleri başarıyla bitiren öğrenciler Ormancılık ve Orman Ürünleri ön lisans diploması alır. Diplomasını alan meslek mezunlarına orman teknikeri unvanı verilir. Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümünü tercih edecek adaylar, 2 yıl boyunca aşağıdaki temel derslerden sorumlu olurlar.

 • Ormancılık Bilgisi,

 • Botanik,

 • Zooloji,

 • Toprak Bilgisi,

 • Harita Bilgisi,

 • Orman Botaniği,

 • Orman Ekolojisi,

 • Ormancılık Hukuku,

 • Odun Dışı Orman Ürünleri,

 • Orman Kadastro Bilgisi,

 • Silvikültür Tekniği,

 • Orman Ürünlerinin Pazarlanması,

 • Orman Amenajmanı,

 • Orman Yangınlarıyla Mücadele

Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Ormancılık ve Orman Ürünleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki listede bilginize sunuldu. Listelenen puanlar ve sıralamaların tamamı bu yıl yerleşen adayların bilgilerini sunmaktadır. Verilen bilgiler, ilk 4 eğitim kurumuna aittir. Yazımızdaki hazırlanan verilerin hepsi bu yıl ÖSYM-YÖK tarafından yapılmış açıklamalara aittir.

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralama
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİOrmancılık ve Orman Ürünleri238,179411030026
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİOrmancılık ve Orman Ürünleri (İÖ)220,914391267146
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİOrmancılık ve Orman Ürünleri219,331781289498
DÜZCE ÜNİVERSİTESİOrmancılık ve Orman Ürünleri216,603391327768
Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü (MYO), Ormanların korunması ve geliştirilmesi; orman ve orman ürünlerinin ekonomik bir değer olmasını sağlama, Çeşitli kamu kurumları ve özel sektör alanları, Orman Teknikeri Yetiştirme, Öğrencilere deneyim kazandırma hedefi ile eğitim ve staj uygulamaları, Orman Ürünleri Üreten Fabrikalar, Fidan Üretimi Yapan Firmalar, Milli Parklar Genel Müdürlüğü vb, Dikey Geçiş Sınavı, Lisans eğitimine devam etme ve daha geniş kariyer hedefleri belirleme, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Çeşitli Erozyon Kontrolü ve Ağaçlandırma Projeleri, Mühendislerin kontrolünde projelerin uygulaması ve liderlik, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü vb, Milli Parklar, Tabiat Parkları ve Koruma Alanlarının Yönetimi, Doğal alanların koruması ve sürdürülebilirliği, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü vb, Orman Köyleri Kalkınma Programları ve Projeleri, Köy ve kırsal alanların kalkınmasına katkı, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü, Ormandaki Çalışmaların Organizasyonu ve Yönetimi, Çalışanların niteliklerinin belirlenmesi ve etkin ekip yönetimi, Çeşitli devlet kurumları ve özel sektör, Yol Yapımı ve Mera Islahı Çalışmaları, Doğa ve çevre dostu altyapı projeleri uygulama, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü vb, Çevre Projelerinde Çalışma, Çevresel sürdürülebilirlik ve doğa koruma katkıları, Çevre ve Orman Bakanlığı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü vb, Ekipman ve Makine Temini, Gerekli alet ve makinelerin temin edilmesinde görevli olabilme, Fidan Üretimi Yapan Firmalar, Orman Ürünleri Üreten Fabrikalar vb
ormancılık ve orman ürünleri ormancılık ve orman ürünleri bölümü ormancılık ve orman ürünleri bölümü (MYO) ormancılık ve orman ürünleri bölümü taban puan ve sıralamaları ormancılık ve orman ürünleri bölümü dersleri ormancılık ve orman ürünleri bölümü mezunları
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görsel, Amazon Dropshipping'e odaklanan bir çevrimiçi kursu tasvir ediyor. Muhtemelen eğitmen olan bir kişi onaylamak veya teşvik etmek için baş parmağını kaldırıyor. Arka planda, kursun belirli bir marka veya kuruluşla ilişkili olabileceğini düşündüren siyah ve turuncu bir logo var. Ayrıca, görselde ilginç bir kompozisyon oluşturmak için her biri farklı renklere sahip birkaç turuncu kare var. Genel olarak bu görsel, bir Amazon Dropshipping kursunun mükemmel bir görsel temsilidir. Potansiyel öğrencilere kesinlikle hitap edecek bir onay, teşvik ve güvenilirlik mesajı iletiyor. Eğitmenin onaylayan başparmak işareti ile siyah ve turuncu logonun birleşiminden oluşan bu kursun, Amazon Dropshipping hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes için başarılı olacağı kesin.
5
(11)

Amazon Eğitimi

6 Konu8 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
2015797
Sıcak gülümsemeli bir kadın mağazada duruyor. Üzerinde ışıkta parlayan bir kolye ve şık bir bluz var. Gözleri güneş ışığında parlıyor ve ifadesinden neşe duygusu yayılıyor. Doğrudan elindeki tablete bakıyor ve dudakları neşeli bir gülümsemeyle kıvrılıyor. Saçları düz ve sırtından aşağı dökülüyor. Arka plan bulanık ve bir mağazanın önündeymiş gibi görünüyor. Duruşu ve kıyafeti, eğlenceli ve dışa dönük bir kişiliğe sahip, moda bilincine sahip bir birey olduğunu gösteriyor. Işıl ışıl görünüyor ve mutluluğu bulaşıcı.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1169520
Açık mavi gömlek giyen bir adam başparmağıyla onaylıyor. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle sevinçli bir ifade var. Gözleri kapalı ve sakalları düzgünce kesilmiş. Ağzı hafifçe açık ve beyaz dişleri görünüyor. Sağ elini kaldırmış, başparmağını ve işaret parmağını uzatarak başparmak işareti yapıyor. Sol eli yanında, rahat bir şekilde duruyor. Duruşu rahat ve kendinden emin. Arka planda beyaz bir duvarın olduğu aydınlık bir odada duruyor. Odanın ışığı yüzünden yansıyarak sıcak bir parıltı veriyor.
5
(29)

E-Ticaret Eğitimi

25 Konu15 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
20151170