Close
Mobil Menu Bars

Lojistik Bölümü

13 Temmuz 2020, 959 defa okundu.
Lojistik Bölümü
lojistik, lojistik bölümü, yük, müşteri memnuniyeti, optimum maliyet, tedarik, tedarik zinciri, toplam kalite yönetimi,

Lojistik, Türk Dil Kurumu tarafından “Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması” olarak tanımlanır. Türk dil kurumu bu şekilde tanımlamış olsa da tanımı müşteri beklentileri ve e-ticaret sektörünü de ekleyerek genişletmek yerinde olur. Tanımdan da anlaşılacağı gibi ortada bir talep vardır. Talep ürün olur, hizmet olur her ne olursa olsun yerine doğru zamanda, doğru miktarda ve optimum maliyette ulaştırılması lojistiğin işidir. Bu hali ile lojistik, tedarik zincirinin önemli kollarından biridir. Yaptığı iş itibari ile de tedariğin kalbidir demek yanlış olmaz.

Üretim sektöründe üretim ihtiyaçlarının tedariği ile başlayan lojistik süreci, bitmiş ürünlerin son kullanıcıya ulaştırılması ile son bulur. Üretimin yanında perakende sektöründe de birçok alanda lojistik profesyoneli çalışır. Süreç yönetiminin doğru yapılması ile piyasada fark yaratmayı sağlama kabiliyeti olan lojistik, müşteri memnuniyeti temelli bir iştir. Dolayısı ile firma başarısına katkısı büyüktür. Günümüzde ise e-ticaret firmaları ile olan iş birliği ile dikkat çeker.

E-ticaret firmaları çağın hızına sadece online alışveriş siteleri ile değil, hızlı dağıtım becerileri ile de katkıda bulunmayı amaçlar. Bunu başarmak için oluşturdukları takip sistemleri, sektöre yeni hizmet alanları kazandırması açısından önemlidir. Bunun yanında küçük lokal lojistik firmalarının birleşerek kurumsallaşmaya başlaması sektör için önemli bir adımdır. Büyük firmaların iş yapış şekillerini yeni dünya düzeninin hızına uyum sağlayacak şekilde değiştirmeye başladıklarına tanık olmak ise sevindirici.

Günümüzde gelişmekte ve kurumsallaşmakta olan sektör, entegre iş yapış sistemi ile hizmeti tek elden sağlamayı amaçlar. Hızın artık kaçınılmaz olduğu açıktır. Lojistik, artık sadece ürün ya da hizmeti bir yerden bir yere taşımaktan daha fazla anlam ifade eder. Yeni yazılımlar, sistemler ile müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmayı hedefler. Dolayısı ile bu işin eğitimini almış, kalifiye personel ihtiyacı her geçen gün artar.

E-ticaret sitelerinin sayısı gün geçtikçe artmaya devam eder. Bu durum var olan araç/ürün takip sisteminin işlevselliği için ciddi bir planlama gerektirir. Tam da bu noktada bu işin eğitimini almış yeni mezunlar, aldıkları teorik bilgileri pratiğe çevirerek sektöre kayda değer katkı sağlar. Lojistik, müşteriye taşıma hizmetinden daha fazlasını sunar. Müşteriye geliştirdiği sistemlerini açar, onların depo ve dağıtım sistemlerini yönetmeye talip olur.

Lojistik Nedir?

Lojistik tarihsel olarak değerlendirildiğinde, insanlığın doğuşundan itibaren var olduğunu söylemek doğru olur. İlk çağlarda avların ve diğer gıdaların taşınması, saklanması olarak başlar. Sanayinin ve teknolojinin gelişmesi ile ham madde üretimi, dağıtım ve depolanması olarak gelişmeye devam eder. Dünya savaşı sürecinde optimum ihtiyaç, raf ömrü, stoklama gibi kavramların ortaya çıkması, lojistik yönetiminin temellerini oluşturur.

Geçmişte yüklü miktarlarda sevkiyat ve stok tutma bir başarıydı. Günümüzde toplam sahip olma maliyeti hesabına, stok ve finansman maliyetleri de eklenmiştir. Dolayısı ile görünmeyen maliyetin de hesaplanarak optimum seviyeye çekilmesi günümüz dünyasında artık bir zorunluluktur. Bugün geldiğimiz noktada lojistik, ilk çağdan günümüze yaşadığı deneyimler ile önem kazandığı bir döneme girmiştir. Bilgi teknolojilerinin de lojistik alanında kullanılması, sektörün çağı yakalamak için attığı önemli bir adımdır. Stok maliyetlerinin düşürülmesi, nakliye hizmeti optimizasyonu ile maliyeti aşağı çeker. Planlama, tedarik, üretim ve lojistik sektörlerinin entegrasyonu ise profesyonel hizmeti sürdürülebilir kılar.

Lojistik; üretim, dağıtım, nakliye, gümrükleme, pazarlama, dış ticaret, e-ticaret gibi hizmet alanlarında yeni dünya ile birlikte yükselişe geçmiş bir sektördür. Temel felsefesi, planlanan zamanda, talep edilen miktarda ürünü, istenilen yere, optimum maliyet ile sevk etmektir. Lojistiğin dinamik dünyasının değişen dünya düzenine ayak uydurabilmesi, doğru zamanda doğru reaksiyon vermesi ile mümkündür. Bunun için sadece lokal piyasanın söylediklerini değil dünyadaki değişimleri de bilmek gerekir. 

Günümüz dünyasındaki hareket hızı, yeterli fiziksel donanımın yanında bilgi gücüne de ihtiyaç duyar. Özellikle talepleri vaktinde karşılanan sektörler güne bir adım önde başlar. Lojistik tam da bu noktada müşterisine sağladığı hızlı ve güvenilir hizmet ile öne çıkar. Sadece fiziksel transfer değil, sunduğu raporlar, kullandığı bilgisayarlı sistemler, kurduğu beşeri ilişkiler ile de sürdürülebilir hizmeti garantilemeyi hedefler.  

Lojistik Konusunda Eğitim Alanlar Hangi Alanlarda Çalışır?

Lojistik alanında eğitim alanlar hangi alanlarda çalışır sorusu, çokça sorulan sorulardandır. Sektör gelişmektedir ve önü çok açıktır. Öğrencilere okulun ilk gününden başlayarak lojistik alanındaki gelişimi takip etmeleri önerilir. Özellikle bilgi teknolojileri hakkında sahip olacakları deneyim, işe başladıklarında süreç yönetiminde avantaj sağlar. Bunun yanında değişen mevzuatlar hakkında da bilgi sahibi olmak, güncel kalmak için gereklidir. Sektördeki oyuncuların zaman zaman düzenledikleri seminerlere katılmak da dünyadaki değişimleri bilmek açısından ek fayda sağlar. İş alanları arasında aşağıdaki alanlar sayılabilir.

 • Depolama
 • Gümrükleme
 • Paketleme
 • Operasyon bölümleri
 • Pazarlama bölümü
 • Lojistik planlama
 • Stok yönetimi
 • Dış ticaret
 • Finans

Üniversitelerin lojistik ön lisans programını tamamlayanlar, kamu ve özel sektörde, nakliye ve gümrük firmaları ile ithalat/ihracat firmalarında çalışır. Özel kuruluşların tedarik zinciri ve dış ticaret bölümleri, hava alanı, gümrük, limanlar da eğitimlerine uygun iş imkanı sağlar. Lojistik, firmaların başarısında önemli bir araçtır. “Rekabette hızlı ve farklı olan kazanır”, cümlesi sektörü doğru anlatır.

Lojistik Mezunları Ne İş Yapar?

Lojistik mezunları ne iş yapar?  Gerek staj döneminde gerekse okul derslerinin yanında aldığı özel eğitimler ile kendini geliştiren yeni mezunlar, sektöre önde başlar. Üzerine ek bir şey katmak isteyenlerin seçtikleri alanda yapacakları lisans eğitimi, gelişimlerine ve kariyerlerine katkı sağlar. Lojistik mezunları gümrük firmalarında ve uluslararası ticaret yapan firmalarda; dış ticaret uzmanı, gümrükleme uzmanı olarak çalışır. Üretim yapan firmalarda; planlama, tedarik, satın alma, finans uzmanı, depo görevlisi gibi alanlarda çalışabilirler. Bunun yanında nakliye firmalarında; pazarlama uzmanı ya da yöneticisi ve lojistik, raporlama uzmanı olarak da görev alırlar.

Dinamizm ve değişkenlik lojistiğin karakteristik özelliğidir. Bir yandan dinamik tutarken bir yandan da stratejik bakış açısı ve süreç yönetimi kasını geliştirir. Zamanında sevkiyat, üretimin zamanında tamamlanması ve pazara verilmesi önemlidir. Araç rota planı ile sağlanan tasarruf, stok maliyetinin azaltılması v.b. gibi her zaman somut bir çıktısı vardır. Günün sonunda müşteri memnuniyetini hissetmek, günü iyi tamamlamak açısından lojistik alanında kıymetlidir.

Lojistik Alanında Çalışmak İçin Hangi Özelliklere Sahip Olmak Gerekir?

Lojistik, ciddi bir planlama, iletişim ve mevcut kaynakları verimli ve efektif kullanabilme becerisidir. Becerileri biraz daha detaylandırmak gerekirse sektöre yeni gireceklere aşağıdaki yetenekler konusunda kendilerini geliştirmeleri önerilir. 

 • Analitik düşünme yeteneği
 • Güçlü iletişim becerisi
 • Stratejik bakış açısı
 • Takım çalışmasına yatkınlık
 • Sonuç odaklılık
 • Problem çözebilme ve stres ile baş edebilme becerisi
 • Doğru planlama ve süreç yönetimi yeteneği
 • Bilgisayarlı sistemleri kullanabilme ve raporlama yapabilme

Lojistik Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Lojistik bölümünün dersleri nelerdir konusuna gelince, proje yönetiminden Türk diline oldukça geniş bir perspektifi olduğu söylenebilir. Dersler üniversite programlarına göre değişkenlik gösterse de genel olarak okutulan dersler aşağıdaki gibidir. 

 • Hukukun temel kavramları
 • İşletme İlkeleri
 • Uluslararası işletmecilik
 • Lojistik ilkeleri
 • Davranış bilimleri
 • Yabancı dil
 • Proje yönetimi
 • İşletme fonksiyonları
 • Çağdaş lojistik uygulamaları
 • Lojistik yönetimi
 • Uluslararası lojistik
 • Lojistik maliyeti ve raporlama
 • Ulaştırma sistemleri
 • Atatürk ilke ve inkılapları
 • Gümrük mevzuatı
 • Türk dili
 • Ticaret hukuku
 • Lojistikte teknoloji kullanımı
 • Tedarik zinciri yönetimi

Lojistik Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

2020 verilerine göre; örgün öğretim lojistik bölümü taban puanları ve sıralama şöyledir. Ortalama taban puanları vakıf üniversitelerinde 252 puan, sıralama 885 bindir. Devlet üniversitelerinde 204 puan, sıralama ise 1 milyon beş yüz bin olarak hesaplanmıştır. Bilinen bazı devlet üniversitelerinin puan ve sıralaması aşağıdaki gibidir.

Üniversite Adı Taban Puanı Sıralama
Bursa Uludağ Üniversitesi 246,5 923.079
Eskişehir Teknik Üniversitesi 234,2 965.189
Kocaeli Üniversitesi 230,6 1.128.683
Karadeniz Teknik Üniversitesi 217,1 1.320.271
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 214,3 1.359.952
Anadolu Üniversitesi 209,1 1.434.461

Lojistik Bölümü Nedir?

Lojistik bölüm olarak 2 yıllık ön lisans programıdır. Kamu sektörüne ve özel kurumlara nakliye, gümrükleme, depo gibi alanlarda çalışacak profesyoneller yetiştirir. Pazarlama, finans, dış ticaret gibi hizmet sektörleri de lojistiğin faaliyet alanları arasındadır.  

Lojistiğin İş İmkanları Nelerdir?

Üniversitelerin lojistik bölümü ön lisans programını tamamlayanlar, kamu kuruluşu ve özel sektörde iş olanağı bulurlar. Nakliye ve gümrük firmaları ile ithalat/ihracat ve lojistik alanında faaliyet gösteren firmalar da çalışma alanı olarak tercih edilebilir. Özel firmaların tedarik zinciri ve lojistik bölümlerinde olduğu gibi hava alanı ve limanlarda da çalışırlar.

Lojistik Bölümü Dersleri Nelerdir?

İşletme ilkeleri, uluslararası işletmecilik gibi temel işletme dersleri iş dünyasını tanımak için önemlidir. Davranış bilimleri, Türk dili gibi dersler pazarlama alanını tercih edecekler için ipuçları verir. Lojistikte teknoloji kullanımı, teknolojide güncel durumu yakalamaya katkı sağlarken, lojistik maliyeti ve raporlama gibi dersler de lojistik alanında olduğu kadar farklı alanlarda da raporlama becerisini geliştirmeye yarar.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe ve Anadolu Üniversitesi Emlak Yönetimi bölümlerinden mezun oldu. Satın alma, dış ticaret, tedarik, proje, ekip ve performans yönetimi üzerine 23 yıllık özel sektör deneyimi var. 2020 başlarında erken emekli olduktan sonra, edindiği bilgi ve deneyimi aktarırken biryandan da yeni şeyler öğrenebileceği bir alan arıyordu ki İşletme Enstitüsü ile tanıştı. İşletme Enstitüsü'nden aldığı içerik editörlüğü, içerik uzmanlığı, Seo ve blog yazarlığı eğitimlerini, farklı alanlarda yazdığı yazılar ile pekiştirdi. E-ticaret sektörüne içerik üretmeye devam ediyor. 

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!