AnasayfaBlogHalkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Bölümler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

21 Temmuz 2020
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, günümüzde olumlu imaj yaratmak isteyen kamu ve özel sektörlerin firmalarını tanıtmak amacıyla doğru politikalar belirlemesi için yönlendirme görevini yürütür. Tanıtımın hedef kitleye ulaşması ve istenilen sonuca ulaşması için yapılan planlı faaliyetleri sağlar.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, kurumların ya da kişilerin belli kitlelere tanıtımının yapılması ve imajının yansıtılması için gerekli olan yönetim şeklini belirler. Markaların ve kurumların yönetim tarzını ve imajlarını halka doğru ve etkili bir şekilde tanıtır. Kurumların devamlılıklarının sağlanması, çalışmalarının ve yönetim biçimlerinin halka olumlu şekilde yansıtılması için gerekli faaliyetleri yerine getirir.

Halkla ilişkiler davranış ve görüşleri etkileyerek kurumların imaj ve marka algısını olumlu yönde yetiştirmeye yönelik çalışır. İngilizce anlamı, ''PR, Public Relations'’ın kısaltılması ile Türkçedeki karşılığı ‘’Halkla İlişkiler’’dir. Halkın ve hedef kitlenin davranış ve düşünce tarzına etki ederek, akılda kalıcı organizasyon ve reklamlarla bunu destekler.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Nedir?

Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümü sözel puan türünden öğrenci alan öğrenim süresi 4 yıl olan bir bölümdür. Sektörün ihtiyacını karşılayacak donanımlı, eğitimli, ihtiyacı olan firmalara maksimum destek verebilecek, hayal gücü ve iletişim kabiliyeti yüksek kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Hayal gücü yüksek, yaratıcı, farklı bakış açılarına sahip bireyler gelişen teknoloji dünyasında firmaların reklam ve iletişimi için verimli olurlar. 

Bölümde verilen eğitimlerle, inatçı insanlar nasıl ikna edilir, iyi insan ilişkileri nasıl kurulur ve iletişim gücünün önemi öğretilir. Hayal gücü ve yüksek bireylerin yetiştirilmesi hedeflenir. Firmaların tanıtımı, kurumsallaşması, markaların tanıtımı ve kar oranlarının artırılması için önemli çalışmalar yapar. 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü, bireylerin ve kurumların marka algısının oluşturulması ve iletişim araçlarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını amaçlayan bir anlayış benimser. Kurum ve kuruluşların imajını kitlelere doğru bir şekilde aktarmayı amaçlar. Farklı ve akılda kalıcı yol ve yöntemler deneyerek, iletişimin her alanında çalışmalar yürütür. 

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü Nedir?

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümünde genel olarak, Pazarlama, Halkla İlişkiler, Fotoğrafçılık, Reklam Yazarlığı ve Medya Planlama dersleri ağırlıklıdır. Öğrenci bu zengin içeriklere sahip olan dersleri alarak iş yaşamına tecrübe kazandırabilir. Bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin iletişim ve hayal gücünün yüksek, yaratıcılık yönünün kuvvetli, insan ilişkileri ile arası iyi, ikna yeteneği yüksek olması gerekir.

Sektörde başarılı olmaları için çevre ilişkileri kuvvetli olmalıdır. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü nden mezun olduktan sonra kamu ya da özel sektörlerde çalışabilirler. Bu bölüm mezunlarının genelde aldıkları unvanlar şu şekildedir:

 • Halkla İlişkiler Uzmanı, 

 • İletişim Danışmanı, 

 • Sosyal Medya Uzmanı,

 • Basın Danışmanı,

 • Reklam Metin Yazarıdır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İş İmkanları Nelerdir?

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümlerinde mezun olan kişiler için birçok sektörde farklı iş imkanları mevcuttur. Bu alanda profesyonel kişilere her alanda ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitimlerini tamamlamış öğrenciler daha çok reklam ajansları, halkla ilişkiler departmanları, basın yayın kurumlarında çalışma imkanı bulabilir. İlgi alanlarına göre sektör belirleyip yaratıcılıklarını daha da etkin bir şekilde gösterebilirler.

Bu alanda çok fazla eleman ihtiyacı bulunduğundan dolayı, adayların başvuruları kısa sürede cevap bulacaktır. Dünyanın her yerinde en fazla iş imkanı bulunan meslek grupları arasında yer alır. Çok geniş bir çalışma alanına sahiptir. 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü mezunları gelişen teknoloji ile beraber birçok kesime hitap etmektedir. Firmaların marka ve imaj yönetimine verdikleri önem gün geçtikçe artmaktadır. Bu da daha geniş alanlarda iş imkanı doğurmuştur. Bölüm mezunları aşağıdaki alanlarda çalışabilir:

 • Dijital reklam ajansları

 • Reklam şirketleri

 • Marka danışmanlık şirketleri,

 • Siyasi partiler

 • Firmaların kurumsal iletişim departmanları

 • Pazarlama firmaları

 • Basın kurumları

 • Eğitim sektörü

 • Kamu kuruluşları

 • Özel kuruluşlar

 • Halkla ilişkiler bölümleri

 • İletişim

 • Kitle İletişimi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Mezunları Ne İş Yapar?

Geleceği olan meslekler sıralamasında şimdiden yerini almış bir bölümdür. Yaratıcılık, hayal gücü ve ikna kabiliyeti gerektirir. Sürekli aktif olmayı gerektirir. İnsanlarla sürekli iletişim içinde olmayı gerektirir. 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık birçok alanda çalışma ve faaliyetler sürdürür. 

 • Kurumsal veya özel işletmelerde marka bilinirliğini artırmak için çalışmalar gerçekleştirir.

 • Çalıştıkları kurumları halka ve hedef kitleye tanıtmak için gerekli raporlama işlemleri yapar.

 • Reklam içerikleri hazırlar.

 • Haber bültenleri, ilan ve afişler hazırlar.

 • İletişim kanalları ve sosyal medya aracılığıyla tanıtımlar düzenler.

 • Etkili iletişim stratejileri belirler.

 • Çalıştıkları firmaların tanıtımlarını yapar.

 • Sektörün bilinirliğini ve saygınlığını artırmak için çalışmalar düzenler.

 • Çalıştığı kurumdaki kişiler arası yazışma ve konuşmaları inceler. Etkili iletişim oluşması için politikalar geliştirir.

 • Kurumun en iyi ve etkili tanıtımı için faaliyet ve etkinlikler düzenler.

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümünden Mezun Olan Kişi Ne İş Yapar?

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü mezunları 4 yıllık lisans eğitimlerini tamamlayıp mezun olduktan sonra çalışma hayatına başlayabilirler. Bu bölümden mezun olanlar çalıştıkları kurumları hedef kitlelere tanıtmak için gerekli çalışmalarını, raporlamalarını ve tanıtımlarını yaparlar. Bu kurumların tanıtım faaliyetlerini, haber bültenlerini ve reklam içeriklerini hazırlayıp, sunarlar.

Çalıştıkları kurumların tüm çalışmalarını yayın organları aracılığıyla tanıtılmasını sağlayıp, kurumların ya da firmaların etkinlik alanlarının genişletilmesini sağlarlar. Bu yapılan işlerin temel amacı, kurumun veya firmanın en iyi şekilde tanıtılmasını sağlamak ve sektördeki saygınlığını arttırmaktır. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü mezunlarının çalışma alanlar şöyledir:

 • Dijital Reklam Ajansları, 

 • Halkla İlişkiler Departmanları, 

 • Medya Planlama Ajansları, 

 • Büyük Firmaların Basın ve Halkla İlişkiler Bölümleri,

 • Pazarlama ve Satış Departmanları,

 • Reklam Şirketleri,

 • Marka Danışmanlık Şirketleri,

 • Siyasi Partiler,

 • Şirketlerin Kurumsal İletişim Departmanlarıdır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Dersleri Nelerdir?

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitim almayı tercih eden öğrenciler lisans eğitimleri boyunca, 8 yarıyıllık eğitim sürelerinde aşağıdaki dersleri alırlar:

 • Pazarlama Yönetimi,

 • Yeni İletişim Teknolojileri,

 • Stratejik İletişim,

 • Marka Yönetimi,

 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi,

 • Kurumsal İletişim,

 • İkna Edici İletişim,

 • Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar,

 • Kamusal Halkla İlişkiler,

 • Kurum İçi Halkla İlişkiler,

 • Lobicilik ve Halkla İlişkiler,

 • Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler,

 • Halkla İlişkiler Kampanya Analizler

 • Sürdürülebilirlik ve Halkla İlişkiler,

 • Kurumsal Kimlik ve İmaj Yönetimi,

 • Psikoloji

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılapları

 • Reklamcılık

 • Türk Dili

 • Medyada Dil Kullanımı

 • İnternet ve Mobil Pazarlama

 • Reklamda Yaratıcılık ve Yazarlık

 • Sosyal Medya

 • Reklam Kampanya Analizi

 • Tüketici Davranışları

 • Hizmet Pazarlaması

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları ve Sıralama

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları ve sıralamaları 2020 aşağıdaki gibidir. (ÖYSM-YÖK tarafından yayınlanmış olan son güncel puanlardır.)

ÜniversiteTaban PuanBaşarı Sırası
Beykent Üniversitesi (Burslu)462,23341979
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Burslu)436,267693072
Yaşar Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)428,045244373
İstanbul Şehir Üniversitesi (Burslu)415,640487650
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Burslu)405,2546411949
İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)401,5083513929
358,97142380,8034931134
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu)379,2596832877
İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu)362,1405757840
İstinye Üniversitesi (Burslu)361,7563858506
Anadolu Üniversitesi358,9714263709
Nişantaşı Üniversitesi (Burslu)356,2510669003
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu)355,4324970603
İstanbul Kent Üniversitesi (Burslu)354,0850173481
İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu)353,8597973973
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Burslu)346,3216791609
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu)344,5450896059
Çankaya Üniversitesi (Burslu)343,2894099228
Beykoz Üniversitesi (Burslu)340,96066105408
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu)337,07532116510
Sakarya Üniversitesi323,58164161978
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi319,83462176498
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu)298,28190277720
halkla ilişkiler ve reklamcılık halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü taban puan ve sıralamaları halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü iş imkanları halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü nedir
Şule Mikdan
Şule Mikdan
Blog Yazarı

Özel bir şirkette, finans sektöründe 14 yıl boyunca Kıdemli Şef olarak çalıştım. Sermaye Piyasaları ile ilgili her türlü takas ve operasyon işlemleri yaptım. Kendimi geliştirmek adına İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından aldığım "İçerik Editörlüğü" eğitimi ile hobi olarak başladığım yazma tutkumu geliştirdim. Ardından Enstitü bünyesinde İçerik Yazarı olarak çalışmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Dijital Pazarlama Eğitimi
4.9
(331)

Dijital Pazarlama Eğitimi

15 Konu5 Saat
EğitmenSedat Ateş
775259
Pazarlama İletişimi Eğitimi
Ezgi DağdaşEzgi Dağdaş
500209
Nasıl usta bir iletişimci olunacağını öğrenmek istiyorsanız, halkla ilişkiler ve iletişim kursumuzdan daha iyi bir eğitim yoktur. Açık, özlü ve ikna edici mesajların nasıl geliştirileceğini ve iletileceğini öğreneceksiniz. Ayrıca medya ilişkilerini yönetmeyi, basın bültenleri yazmayı ve etkili medya kampanyaları oluşturmayı da öğreneceksiniz. Bu kapsamlı eğitim size herhangi bir iletişim rolünde başarılı olmanız için gereken bilgi ve becerileri kazandıracaktır.
5
(90)

Halkla İlişkiler Eğitimi

16 Konu5 Saat
Gülşen YeginGülşen Yegin
855209