AnasayfaBlogEnfeksiyon Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Enfeksiyon Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

06 Haziran 2021
Enfeksiyon Uzmanı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji alanına giren sayısız hastalık türü bulunabilmektedir. Hastanelerde virüs, bakteri, parazit gibi birçok mikroorganizmanın yol açtığı her çeşit hastalığın tanı, takip ve tedavileri, 21. yüzyılın bilimsel bilgileri ışığında, enfeksiyon uzman hekimleri ve diğer tıbbi sağlık çalışanları tarafından tarafından yapılmak. İhtisaslaşmış ve birçok ikinci basamak sağlık hizmetlerinde parazitlerin, mantarların ve virüslerin yapmış olduğu hastalıkların tamamı, HIV. AIDS, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, sarılık ( hepatitler) bruselloz, tifo, ateşli hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonları, grip, ishaller, solunum yolu enfeksiyonları gibi bir çok hastalığın tedavileri yapılabilmektedir.

Bu yazımızda Enfeksiyon Uzmanı hekimlik mesleğine yer verdik.

Enfeksiyon Uzmanı Nedir?

Akut ya da zamana yayılmış komplikasyonlarla birlikte gelişerek hayati risk meydana getirebilen önemli hastalık gruplarından biri enfeksiyon hastalıları olarak gösterilmektedir. İlgili hastalıkların tanı ve tedavi hizmetleri ile mikrobiyolojik laboratuvar çalışmaları özel bir birim tarafından yürütülmektedir. Bu özel birim Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji birimleridir. Enfeksiyon uzmanlığı ise visür, bakteri ve parazit gibi mikroorganizmaların neden oldukları hastalıkların ortaya çıkarılması, tedavilerinin yapılmasını sağlayan uzman doktora verilen unvandır. Bu hastalık bütün dünya ülkelerinde sık rastlanan bir hastalık çeşidi olup uzmanlar tarafından tedavileri sırasında birçok hastayı sağlığına kavuştururken, tedavisi pek mümkün olmayan ve ölümcül sonuçlar doğurabilecek hastalıklarla da görülebilmektedir.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji alanına giren sayısız hastalık türü bulunabilmektedir. Hastanelerde virüs, bakteri, parazit gibi birçok mikroorganizmanın yol açtığı her çeşit hastalığın tanı, takip ve tedavileri, 21. yüzyılın bilimsel bilgileri ışığında, enfeksiyon uzman hekimleri ve diğer tıbbi sağlık çalışanları tarafından tarafından yapılmak. İhtisaslaşmış ve birçok ikinci basamak sağlık hizmetlerinde parazitlerin, mantarların ve virüslerin yapmış olduğu hastalıkların tamamı, HIV. AIDS, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, sarılık ( hepatitler) bruselloz, tifo, ateşli hastalıklar, idarar yolu enfeksiyonları, grip, ishaller, solunum yolu enfeksiyonları gibi birçok hastalığın tedavileri yapılabilmektedir.

Enfeksiyon Uzmanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Birimi ayrıca hastanede meydana gelebilecek enfeksiyonların kontrol etmek, ilgili enfeksiyonları en aza indirgemekle ilgili gerekli her türlü çalışmayı yapar. Görevli personel başta olmak üzere hasta ve hasta yakınlarına bu konuda eğitimler vermektedir.

Enfeksiyon Uzmanı Ne İş Yapar?

Enfeksiyon uzamının birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu görevleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Hastane bünyesinde yer alan Hastalık Enfeksiyon Kontrol komitesine başkanlık eder.

 • Bütün hastane içi enfeksiyon kontrol programını ilgili mevzuat ve tıbbi ihtiyaçlara göre düzenleyerek denetler.

 • Poliklinik ve servis hizmetlerinin programlı olarak yürütülmesinden ve yapılan tedavi, müdahaleden doğrudan hastane Başhekimine karşı sorumludur.

 • Çalışma alanıyla ilgili laboratuvar hizmetlerinin organizasyonunda ve denetimin görevlidir.

 • Servislere alınan hastaları uzmanlık alanları kapsamında muayene ve tedavilerini gerçekleştirir. Görevli olmuş olduğu servisin polikliniğini yapar.

 • Enfeksiyon Uzmanları, hasta gözlem ve tabelalarının düzenli ve usulüne uygun olarak yapılmasını ve yazılmasından sorumludur.

 • Adli vakalarla ilgili raporları düzenler ve aynı zamanda her ne zaman olursa olsun, hastane tarafından kendi uzmanlık dalına ait önemli ve acil vakalarda kendilerine yapılan davete vakit kaybetmeksizin gelir.

 • Herhangi bir hasta hakkında istenilen konsültasyon kapsamında diğer servislerden gelen davetleri kabul etmek durumunda ve görüşlerini Hipokrat değerlerine bağlı olarak bildirmek zorundadır.

 • Başhekimin bilgisi ve başhekim yardımcısının onayı doğrultusunda ortaya koyulan nöbet ve çalışma cetveline uymakla görevlidir.

 • Görev yapmış oldukları servislere ait bütün demirbaş eşyalarının bakımı, muhafaza edilmesi hususları ile beraber tüketim maddelerinin yerinde ve bunların ekonomik kullanımından doğrudan sorumludur.

 • Servis ve polikliniklerden zorunlu ihbarı gerektiren hastalıkların olması halinde ihbar bildirim formu yazarak Başhekimlik makamına bildirir.

 • Hastanın sevkinin yapılacağı durumlarda hastalarını bir üst sağlık kurumuna sevkini gerçekleştirir.

 • Servisine kendi kontrolünde yatırmış olduğu hastaların sosyal, ruhsal ve beslenmeleriyle ilgili olarak gerek görülmesi halinde diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı ve psikologlarla disiplinler arasında işbirliğine girebilir.

 • Hasta başta olmak üzere refakatçisinin bütün ihtiyaçlarına dikkat edilerek duygusal, ruhsal ve genel alışkanlıklarını değerlendirmekle sorumludur. Bununla beraber moral gücünü yükselterek ortam güvenliğini sağlar.

Yukarıda yer alan görevlerin tamamı Enfeksiyon Uzmanları tarafından yerine getirilmesi beklenmektedir.

Enfeksiyon Uzmanı Maaşları

Enfeksiyon uzmanı maaşları iki farklı şekilde değerlendirilmektedir. Bunlardan birincisi kamu diğeri ise özel hastaneler tarafından verilen maaşlar şeklindedir. Kamu hastanelerinde maaş alımları 2021 yılı için ortalama 12.000 TL’dir. En düşük 9500 TL iken en yüksek ise 19000 TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Kamudaki maaşların bu kadar farklı olmasının en temel sebebi görev yapılan hizmet yılı, hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, bakılan hasta sayısı, nöbete kalınması veya gelinmesi gibi hususlar maaşları değiştirmektedir. Örneğin 5 yıllık bir deneyime sahip olan bir enfeksiyon uzmanının, 3. bölgede yer alan bir hastanede çalışması ve bir ay için 2 defa nöbete çağrılmasıyla alabileceği maaş 16.800 TL’dir.

Özel hastanelerde ise çalışılmış olunan hastanenin kurumsal kimliği, mesleki tecrübe yılı, hasta memnuniyeti, nöbete gelinmesi, operasyona katılması gibi faktörlerden dolayı 20.000 TL kadar çıkmaktadır. Özel hastanelerde en düşük 8600 TL ortalama ise 10.000 TL seviyelerindedir. Örneğin özel hastanede 5 yıllık bir deneyime sahip olan ve operasyona müdahil olunması, ayda 2 kez nöbete gelinmesinde alınabilecek maaş 18000 TL seviyelerindedir. Kamu ve özel hastanelerin maaşlarında pek fazla bir farkın olmadığı görülmektedir.

Enfeksiyon Uzmanı Nasıl Olunur?

Enfeksiyon uzmanı olabilmek için çok iyi bir eğitim sürecinden geçmek gerekiyor. Bu eğitim sürecinin başlangıcı iyi bir lise eğitimi ile başlamaktadır. Fen lisesi, Kurumsal kimliği 25 yıla dayanan Anadolu lisesi okullarından mezun olunması sonraki eğitim süreçleri açısından avantaj sağlamaktadır. İlgili liselerin sayısal bölümlerinden mezun olmak gerekir. Yani ağırlıklı alan fizik, kimya, biyoloji, matematik ve geometri olan bölümü tercih etmek gerekir. İyi bir lise eğitimi sonrasın ise Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına ve sonrasında ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girmeleri beklenir. Buradan alınabilecek iyi bir puan sonrasında üniversitelerin Tıp fakültelerini tercih etmeleri gerekir.

Toplamda 6 yıllık bir lisans eğitimi sonrasında ise başarılı bir şekilde mezun olunması gerekir. Mezun olduktan sonra pratisyen hekim olarak mesleğe başlanılabilir. Fakat enfeksiyon uzmanı olabilmek için Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girerek iyi bir puan aldıktan sonra Enfeksiyon Uzmanlığı Anadalı Programı tercihlerinde bulunmaları gerekir. Bu uzmanlık eğitimi sonrasında Enfeksiyon Uzmanı olunabilmektedir.

Enfeksiyon Uzmanı Enfeksiyon Uzmanı nedir Enfeksiyon Uzmanı ne iş yapar Enfeksiyon Uzmanı maaşları Enfeksiyon Uzmanı nasıl olunur
Nevzat Yüksel
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.