AnasayfaBlogYeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?

19 Temmuz 2021
Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?

Bebeklerin ilk bakımlarını gerçekleştiren ve gelişimlerini takip ederek raporlarını bulgular ışığında hazırlayan, anneye emzirme konusunda bilgilendiren, bebek aşılarını yapılması hususunda yardımcı olan hemşireye yeni doğan yoğun bakım hemşiresi denmektedir. Bu yazımızda yeni doğan yoğun bakım hemşirelerine yer verdik.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Nedir?

Hemşirelerin sağlıklı veya hasta olan kişiye ve ailesine tam bir bakım sağlayabilmeleri adına hasta hemşire ilişkisinin temelleri sağlam bir zemin üzerine kurulması beklenmektedir. Bunun sağlayabilmek için en iyi hasta odaklı bakım ve bakımın devamlılığı anlayışı ile gerçekleştirilebilir. Hasta odaklı bakımın sosyal, psikolojik ve tıbbi boyutunu ele alarak aile ve kişinin bir bütün olarak değerlendirilmesini sağlar. Sonuç olarak, hasta ve ailesinin değerleri, yeterlilikleri, öncelikleri, deneyimleri ve sağlık algıları bakım ihtiyaçlarının planlanmasında ve uygulaması kapsamında hemşireyi yönlendirir. Ayrıca, hasta-hemşire ve ailesi arasında gerçekleşen ve gelişen terapotik iletişim ile karar, güç ve sorumluluk paylaşımı yapılmış olur.

Bakımın devamlılığı, bakımı gerçekleştiren hemşireye kişinin sorunları ve bakım ihtiyaçlarına yönelik bilgi devamlılığı sağlar. Bununla beraber kişinin sağlık sorunlarının hemşire tarafından daha detaylı anlaşılmasını sağlayarak hemşirenin etkili karar verebilmesini kolaylaştırarak, bakımın etkinliğini olabildiğince artırır. Yine hemşirelik bakımında devamlılığı sağlanmak için; savunucu, koruyucu, karar verici, eğitici ve yönlendirici rolleri aktif olarak kullanabilir. Yukarıda ifade etmiş olduğumuz ilgili rollerin etkin kullanımlarının en mühim olduğu alanlardan biri de yenidoğan yoğun bakım üniteleridir. (YYBÜ) Çünkü planlanmayan bir anda erken doğumla anne karnının korunaklı yapısından ve annesinden doğrudan ayrılan preterm yenidoğanın YYBÜ’de yer alan stresörlerle başa çıkabilmesi hemşire ile kurulan sağlıklı iletişim ile sağlanabilir. Bakımı gerçekleştiren hemşirenin devamlı değişmesi, yenidoğanda bağlanma problemi oluşturarak duygusal yönden eksik kalmasına sebep olacaktır.

Özellikle nörolojik kapsamda gelişimini tam olarak tamamlayamayan preterm yenidoğanların gelişimlerini devam edebilmelerinde duygusal bakım oldukça önemli bir yere sahiptir. Yeni doğan yoğun bakım hemşiresinin önemi elbette bunlarla sınırlı değildir. Yenidoğanların bakımlarını gerçekleştirme, sağlık durumlarını takip etme, fiziksel değerlendirmelerini gerçekleştirmek gibi değerlendirmeleri bulunmaktadır. Bebeklerin ilk bakımlarını gerçekleştiren ve gelişimlerini takip ederek raporlarını bulgular ışığında hazırlayan, anneye emzirme konusunda bilgilendiren, bebek aşılarını yapılması hususunda yardımcı olan hemşireye yeni doğan yoğun bakım hemşiresi denmektedir.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Ne İş Yapar?

Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresinin bir çok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu görev ve sorumlulukları şöyledir.

 • Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışır.

 • Bebeğin erken dünyaya gelmesi, anomalili olması, düşük doğum ağırlıklı olması ya da bebeğin kaybedilmesi gibi ailelerde ortaya çıkabilecek anksiyete ve strese neden olabilecek durumlarda ailelere yardımcı olur.

 • Yeni doğan bebeklerin değerlendirmelerini gerçekleştirir.

 • Yeni doğan bebeklerde meydana gelen normalden sapma durumlarını vakit kaybetmeksizin doktora bildirir.

 • Yeni doğan bebeklerde vücut ısılarının korunması ve sürdürülebilmesini sağlar

 • Bebek aile etkileşiminin olabildiğince en erken zamanda başlamasına yardımcı olur. Bu kapsamda ailenin ihtiyaçlarını karşılar, bebek-anne arasındaki ilişkinin niteliğini değerlendirir.

 • Yeni doğanlarda enfeksiyon olmaması adına gerekli her türlü tedbiri alır.

 • Gerek duyulması halinde yeni doğan hemşiresi hastanın güveli bir biçimde taşınmasını sağlar.

 • Tanı amacıyla bebekten alınması planlanan örnekleri alır, uygun şekilde ve en kısa sürede yerine ulaştırılmasını sağlar.

 • Hastayı ameliyata ve yapılacak işleme hazırlamak gibi görevi vardır.

 • İlaç uygulamalarını gerçekleştirerek, etki ve yan etki durumlarını gözlemler, beklenmeyen bir etki görülmesi halinde derhal uygun girişimlerde bulunmaya çalışır.

 • Aile ile devamlı iletişim halinde bulunur. Bebeği aile ve çevresi ile tam bir bütünlük içinde ele alır. Bakımın her noktasında annenin hazır oluş durumunu değerlendirerek anneyi bakıma dahil etmek gibi görevleri bulunmaktadır.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Maaşları

Maaş alımlarını iki başlık altında inceleyebiliriz: Özel sağlık tesisleri ve kamu. Kamuda verilen maaş alımları, hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, mesleki tecrübe yılı, nöbete kalınması gibi kriterlere bağlı olarak değişmektedir. Kamu sağlık tesislerinde en düşük maaş alımı 4.700 TL en yüksek 7.000 TL ortalama ise 6.000 TL sevilerinde değişmektedir. Örneğin 4. bölge bir sağlık tesisinde 6 yıllık bit mesleki tecrübe ile çalışan bir yeni doğan yoğun bakım hemşiresinin alabileceği maaş 6.400 TL’dir.

Özel sağlık tesislerinden verilen maaşlar ise mesleki tecrübe yılı, hastanenin kurumsal kimliği, kalınan nöbet sayısına göre değişmektedir. En düşük maaş alımı 4.300 TL, en yüksek maaş alımı 6.900 TL, ortalama maaş alımı ise 5.700 TL civarındadır. Örneğin 20 yıllık bir kurumsal geçmişi olan sağlık tesisinde 5 yıllık mesleki tecrübe ve bir ay içinde 2 defa nöbete kalan yeni doğan yoğun bakım hemşiresinin alabileceği maaş 6.300 TL’dir. Maaş alımlarının tamamı 2021 yılı için geçerli olup evli ve çocuk sahibi olma kriterleri eklenmemiştir.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Nasıl Olunur?

Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olabilmek için liselerin sayısal bölümlerinden başarıyla mezun olunmalıdır. Bu mezuniyet sonrasında ise Yükseköğretim Kurumu tarafından yapılan her yıl yapılan sınavlara girmek ve iyi birer puan elde etmek gerekir. Bu sınavların ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına ve sonrasında ise ikinci ayağı olan Alan Yeterlilik Testi Sınavına girmek gerekir. TYT ve AYT sınavlarından alınabilecek iyi birer puan sonrasına ise üniversitelerin sağlık bilimleri fakültesi veya sağlık yüksekokulları bünyesi altında yer alan hemşirelik bölümü tercih edilmelidir. Toplamda 4 yıllık bir lisans eğitiminin hem teori hem de uygulamalı eğitimlerle dolu olduğunu belirtebiliriz. 

Lisans eğitimi sonrasında kamu sağlık tesislerinde görev alabilmek için KPSS/Lisans düzeyi ilgili puan türünden sınava girerek atanmak gerekir. Özel sağlık tesisleri için herhangi bir sınava girmeye gerek yoktur. Sağlık tesislerinde görev başladıktan sonra bölümle ilgili hizmet içi eğitimlere katılarak bu alanda göreve başlanılabilir.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi nedir Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi ne iş yapar Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi maaşları Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi nasıl olunur
Nevzat Yüksel
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.