AnasayfaBlogHidrojeoloji Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Hidrojeoloji Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

27 Nisan 2021
Yeşil bir bitkinin bu yakın çekim görüntüsünde, ana gövdeden aşağı doğru sarkan ve narin, parlak yeşil yapraklar filizlendiren birçok küçük, ince sap görülüyor. Yaprakların üzerinde parlayan su damlacıkları ve arka planda beyaz merkezli siyah bir daire görülüyor. Bitki sığ bir su havuzunda büyüyor, bu da bitkinin yüzeyde yüzüyormuş gibi görünmesine neden oluyor. Arka plan bulanıklaştırılarak bitkinin görüntüde öne çıkması sağlanmış. Bu görüntü, kendi ortamında gelişen bir bitkinin güzelliğini ve inceliğini yakalıyor.
Hidrojeoloji Mühendisliği KavramıTanımı ve GörevleriNasıl Olunur
Hidrojeoloji Mühendisliği Nedir?Yeraltı ve yer üstünde yer alan her çeşit suyun aranması ve kullanılması üzerine araştırmaları yapan bir bölümdür.Hidrojeoloji mühendisliği bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi alınması gerekir.
Hidrojeoloji Mühendisi Ne İş Yapar?Kullanma suyu veya içme suyu gibi su kaynakları üzerinde araştırma yapar. Kirlenmiş yeraltı sularının temizlenmesini sağlar.4 yıllık lisans eğitiminden sonra sektöre adım atılır.
Hidrojeoloji Mühendisliği İş İmkanlarıKamu alanında ve özel sektörde geniş iş imkanları bulunmaktadır.Üniversite sınavında yeterli puanın alınması ve bölüm tercihinden sonra lisans programında eğitim alınır.
Hidrojeoloji Mühendisi Ekstra GörevlerYeraltı sularının kalite kontrolünü yapma, kirlenmekte olan sulara müdahale işlemleri yapma ve suyun işletmeciliği ile ilgili politikalar belirleme.Lisans eğitimini dikkatli ve titiz bir şekilde tamamlama.
Hidrojeoloji Mühendisliği Ek ÖzelliklerMeraklı, sorumluluk sahibi, disiplinli, jeoloji ve kimya konusunda bilgi sahibi, araştırmacı bireylerden oluşmalıdır.Bu özelliklere sahip olan kişilerin gerekli eğitimi alması ve mesleki bilgileri edinmesi gerekmektedir.
Hidrojeoloji Mühendisliği Yabancı Dil İhtiyacıYabancı dil bilmek önemli bir niteliktir, genellikle İngilizce tercih edilir.Lisans eğitimi sırasında İngilizce seviyesinin geliştirilmesi faydalı olacaktır.
Hidrojeoloji Mühendisliği Takım ÇalışmasıHidrojeoloji mühendisi, ekip çalışmasında yer alır ve gerektiğinde üst yönetimi bilgilendirir.Lisans eğitimi sırasında projelerde yer alarak takım çalışmasına alışma ve bu konuda tecrübe kazanma.
Hidrojeoloji Mühendisliği Projede RolüHidrojeoloji mühendisleri proje üretiminde görev alır ve suların belirlenmesi, araştırılması ve işlenmesi konularında detaylı çalışmalar yürütür.Proje deneyimi kazanmak için üniversite döneminde stajlar yapılabilir ve projelerde yer alınabilir.
Hidrojeoloji Mühendisliği Su AraştırmalarıSuları incelemekle görevli hidrojeoloji mühendisleri, su araştırma çalışmalarını yürütür.Eğitim sırasında su araştırma konularında derinlemesine bilgi edinmek önemlidir.
Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü hangi puan türünden öğrenci alır?Bölüm sayısal puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.Üniversite sınavında sayısal bölümünden yeterli puan alınmalı ve bölüm tercih edilmelidir.

Hidrojeoloji mühendisliği, mühendislik adayları tarafından sık araştırılan bölümler arasındadır. Bu mühendislik alanı; yeraltı ve yer üstünde yer alan her çeşit suyun aranması ve kullanılması üzerine araştırmaları yapan bir daldır. Bu alanda çalışmalar yürüten uzman kişilere hidrojeoloji mühendisi adı verilmektedir. Hidrojeoloji mühendisi kullanma suyu veya içme suyu gibi su kaynakları üzerinde araştırma yapar. Yeraltı ve yerüstü su kaynakları ile ilgili çalışmalar yürütür. Sular üzerinde araştırmalar yapan hidrojeoloji mühendisi, kirlenmiş yeraltı sularının da temizlenmesini sağlamaktan sorumludur. Hidrojeoloji mühendisinin görev tanımının oldukça geniş olduğundan bahsedilebilir.

Hidrojeoloji mühendisi olmak isteyen kişiler, hidrojeoloji mühendisliği bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi alması gerekir. Bu bölümde 4 yıl süreyle eğitim aldıktan sonra mesleğe adımlarını atmaya hazır olurlar. Kamu alanında ve özel sektörde adaylar için oldukça geniş iş imkanından bahsetmek mümkündür.

Yazımızda hidrojeoloji mühendisi nedir? Hidrojeoloji mühendisi ne iş yapar? Hidrojeoloji mühendisi ne kadar maaş kazanır? Sorularına yanıt aradık.

Hidrojeoloji Mühendisi Nedir?

İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından biri sudur. Suyun önemi artan insan nüfusu sayısıyla birlikte her geçen gün artmaktadır. Hidrojeoloji Mühendisliği bölümünün temel amacı yer altında ve yer üstünde yer alan sular üzerinde çalışmalar yapmaktır. Suların yerinin belirlenmesi ve kullanılmasını sağlayacak kişilerin yetiştirilerek sektöre kazandırılması bölümün sorumluluğu altındadır. Hidrojeoloji mühendisi, çeşitli amaçlara yönelik kullanılan yeraltı ve yer üstündeki sular üzerinde gerekli araştırmaları yapar.

Suların aranması, bulunması ve kullanılması ile ilgili araştırma yapan, ortaya çıkabilecek problemleri çözmek için uğraşan kişiye hidrojeoloji mühendisi adı verilir. Belli kalite ve ölçülere göre suları araştırır. Suların temizlenmesi ve korunması adına tetkikler yapmaktan sorumludur. Hidrojeoloji mühendisleri tüm bunların yanında jeoloji hakkında da detaylı bilgiye sahip olmalıdır. Hidrojeoloji bölümünde 4 yıl eğitim alırlar. Hidrojeoloji Mühendisliği bölümünü tercih etmeyi düşünen aday öğrencilerde; mühendislik, matematik ve fizik bilimlerine karşı ilgili olmaları ve meraklı olmaları, disiplinli ve sorumluluk sahibi olmaları, sosyal ve iletişim yeteneklerinin güçlü olması gibi önemli özellikler aranır. İşveren tarafından aranan diğer önemli nitelikler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Bu alanda genel yeteneğe sahip olmaları beklenir.

 • Araştırıcı bir özelliğe sahip olmaları, gelişmeleri yakında takip etmeleri gerekir.

 • Başta jeoloji ve kimya olmak üzere fen derslerinde başarılı olmalı, bu konulara karşı ilgi göstermelidir.

 • Meraklı, sabırlı ve dikkatli olmaları gerekir.

 • Güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmaları beklenir.

 • analitik düşünme becerisine sahip olmaları beklenir.

 • Yabancı dil bilmeleri de önemlidir.

 • Takım çalışması içinde uyum göstermeleri gerekir.

Hidrojeoloji Mühendisi Ne İş Yapar?

Hidrojeoloji mühendisliği bölümünü başarıyla tamamlayan kişiler, çalıştıkları kurumlarda projeler üretmekle sorumludur. Bunun yanında yeraltı ve yerüstü su kaynakları ile ilgili araştırmalar yürütürler. Aynı zamanda suların belirlenmesi ve çıkarılması önemli konulardan biridir. Su kaynaklarının belirlenmesi, araştırılması ve işlenmesi konularında detaylı çalışmalar yürütürler. Hidrojeoloji mühendisleri proje üretiminde de görev alabilir.

Hidrojeoloji mühendisi; kullanma suyundan içme suyuna kadar tüm sular üzerinde çalışmalar yürütmelidir. Bu çalışmalar sırasında ekip çalışması içinde olmaları gerekir. Gerekli durumlarda üst yönetimi bilgilendirmeleri de gerekmektedir. Suları incelemekle görevli hidrojeoloji mühendislerinin, su araştırma çalışmaları dışında sahip olduğu bazı görevler aşağıdaki gibidir.

 • Kirlenmiş olan yeraltı sularının temizlenmesini sağlamak aynı zamanda kirlenmekte olan sulara müdahale işlemlerini yapmak.

 • Yeraltı sularının kalite kontrollerini yapmalı ve suların kalitelerini artırmak için çalışmalar yapmalıdır.

 • Yeraltından çıkarılmış suyun işletmeciliği ile ilgili en doğru ve en uygun işletme politikalarını belirlemekten sorumludur.

 • Yeraltı sularına ait hidrolik özelliklerini belirlemelidir.

Hidrojeoloji Mühendisi Nasıl Olunur?

hidrojeoloji mühendisi olmak isteyen kişilerin; araştırmacı ve meraklı bir kişiliğe sahip olmaları gerekir. jeoloji hakkında bilgi sahibi de olacak mezunların, disiplinli ve sorumluluk sahibi bir kişiliğe sahip olmaları da önemlidir. bunun yanında üniversite sınavında yeterli puan aldıklarında hidrojeoloji mühendisliği bölümünde eğitim almak için başvuruda bulunabilirler. ülkemizde sadece bir üniversitede hidrojeoloji mühendisliği bölümü yer almaktadır. bu bölümde öğretim dili türkçedir. hidrojeoloji bölümünde başlangıç seviyesinde ingilizce eğitimi verilmektedir.

Hidrojeoloji mühendisliği bölümü sayısal puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Özellikle hidrojeoloji mühendisliği bölümünde eğitim isteyen aday öğrenciler, üniversite sınavında matematik ve fen bilimleri sorularını başarıyla çözmelidir. Adaylar üniversite sınavında aldıkları sayısal puan türü ile ancak hidrojeoloji bölümünde okuma imkanına sahip olabilir. Hidrojeoloji mühendisliği bölümünde eğitim 8 yarıyılı kapsar. Eğitimde temel derslerin yanı sıra mesleki uzmanlık derslerine de ağırlık verilir. Hidrojeoloji bölümünde alınan eğitimler şu şekildedir; Kimya, Fiziksel Jeoloji, Hidrojeoloji Mühendisliğine Giriş, Fizik, Termodinamik İlkeleri, Mineraloji, Diferansiyel Denklemler, Yapısal Jeoloji, Gözenekli Ortam Hidroliği, Petrografi, İstatiksel Hidrojeoloji gibi derslerdir.

Hidrojeoloji Mühendisliği Nedir?, Yeraltı ve yer üstünde yer alan her çeşit suyun aranması ve kullanılması üzerine araştırmaları yapan bir bölümdür, Hidrojeoloji mühendisliği bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi alınması gerekir, Hidrojeoloji Mühendisi Ne İş Yapar?, Kullanma suyu veya içme suyu gibi su kaynakları üzerinde araştırma yapar Kirlenmiş yeraltı sularının temizlenmesini sağlar, 4 yıllık lisans eğitiminden sonra sektöre adım atılır, Hidrojeoloji Mühendisliği İş İmkanları, Kamu alanında ve özel sektörde geniş iş imkanları bulunmaktadır, Üniversite sınavında yeterli puanın alınması ve bölüm tercihinden sonra lisans programında eğitim alınır, Hidrojeoloji Mühendisi Ekstra Görevler, Yeraltı sularının kalite kontrolünü yapma, kirlenmekte olan sulara müdahale işlemleri yapma ve suyun işletmeciliği ile ilgili politikalar belirleme, Lisans eğitimini dikkatli ve titiz bir şekilde tamamlama, Hidrojeoloji Mühendisliği Ek Özellikler, Meraklı, sorumluluk sahibi, disiplinli, jeoloji ve kimya konusunda bilgi sahibi, araştırmacı bireylerden oluşmalıdır, Bu özelliklere sahip olan kişilerin gerekli eğitimi alması ve mesleki bilgileri edinmesi gerekmektedir, Hidrojeoloji Mühendisliği Yabancı Dil İhtiyacı, Yabancı dil bilmek önemli bir niteliktir, genellikle İngilizce tercih edilir, Lisans eğitimi sırasında İngilizce seviyesinin geliştirilmesi faydalı olacaktır, Hidrojeoloji Mühendisliği Takım Çalışması, Hidrojeoloji mühendisi, ekip çalışmasında yer alır ve gerektiğinde üst yönetimi bilgilendirir, Lisans eğitimi sırasında projelerde yer alarak takım çalışmasına alışma ve bu konuda tecrübe kazanma, Hidrojeoloji Mühendisliği Projede Rolü, Hidrojeoloji mühendisleri proje üretiminde görev alır ve suların belirlenmesi, araştırılması ve işlenmesi konularında detaylı çalışmalar yürütür, Proje deneyimi kazanmak için üniversite döneminde stajlar yapılabilir ve projelerde yer alınabilir, Hidrojeoloji Mühendisliği Su Araştırmaları, Suları incelemekle görevli hidrojeoloji mühendisleri, su araştırma çalışmalarını yürütür, Eğitim sırasında su araştırma konularında derinlemesine bilgi edinmek önemlidir, Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü hangi puan türünden öğrenci alır?, Bölüm sayısal puan türü ile öğrenci kabul etmektedir, Üniversite sınavında sayısal bölümünden yeterli puan alınmalı ve bölüm tercih edilmelidir
hidrojeoloji mühendisi hidrojeoloji mühendisi nedir hidrojeoloji mühendisi ne iş yapar hidrojeoloji mühendisi maaşları hidrojeoloji mühendisi nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.