AnasayfaBlogKoçluk Nedir? Nasıl Yapılır?
Nedir?

Koçluk Nedir? Nasıl Yapılır?

10 Ocak 2020
Bir kişi önünde bir kağıt parçası ile masada oturuyor. Sağ elini kullanarak farklı boyut ve şekillerde bir dizi daire çiziyor. Daireler hassasiyetle ve odaklanarak çiziliyor ve kağıt üzerinde karmaşık bir desen oluşturuyor. Kişinin eli bulanıktır ve çizimin gerçek zamanlı olarak gerçekleştiğini gösterir. Arka plan odak dışı bırakılarak odağın kişi ve çizimi üzerinde kalması sağlanmış. Aydınlatma sıcak ve davetkâr, rahat bir atmosfer sağlıyor. Genel olarak, görüntü bir sanatçının yaratıcı sürecini eylem halinde yakalıyor.
Koçluk TürleriÖzellikleriFaydaları
Kariyer KoçluğuBireyin kariyer hedeflerini belirlemesine ve geliştirmesine yardımcı olur.Bireyin meslek seçiminde ya da kariyer değişikliğinde karar vermesinde yardımcı olur.
Eğitim KoçluğuÖğrencinin başarısını ve hedeflerini analiz eder, öğrenme sürecine katkı sağlar.Öğrencinin akademik başarısını arttırabilir ve öğrenme sürecini daha verimli hale getirebilir.
Satış KoçluğuSatış tekniklerini geliştirmeye yardımcı olur ve satış stratejileri konusunda danışmanlık yapar.Satış performansını artırabilir ve işletmenin kârlılığını iyileştirebilir.
Aile KoçluğuAile içi iletişim ve ilişkileri geliştirmeye yardımcı olur.Aile içi dinamikleri düzeltmeye ve aile üyeleri arasındaki ilişkileri iyileştirmeye yardımcı olabilir.
Yaşam KoçluğuBireyin kişisel hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur ve yaşam kalitesini artırmaya odaklanır.Bireyin yaşam memnuniyetini artırabilir ve kişisel hedeflerine ulaşmasını hızlandırabilir.
Kurum KoçluğuKurumların performanslarını ve potansiyellerini artırmalarına yardımcı olur.Kurumsal hedeflere ulaşmayı hızlandırabilir ve kurumun genel performansını iyileştirebilir.
Finansal KoçlukBireyin veya kurumun finansal hedeflerini belirlemesine ve geliştirmesine yardımcı olur.Finansal hedeflere ulaşmayı hızlandırabilir ve finansal sağlık üzerinde pozitif bir etki yaratabilir.
Spor KoçluğuBireyin veya takımın spor performansını artırmaya yardımcı olur.Spor performansını artırabilir ve sporculuk hedeflerine ulaşmayı hızlandırabilir.
Sağlık KoçluğuBireyin sağlık hedeflerini belirlemeye ve geliştirmeye yardımcı olur.Bireyin sağlık durumunu iyileştirebilir ve sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmayı hızlandırabilir.
Liderlik KoçluğuBireyin liderlik yeteneklerini geliştirmeye ve liderlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.Liderlik kalitesini artırabilir ve liderlik hedeflerine ulaşmayı hızlandırabilir.

Adını spor alanından çıkartıp her alanda duymaya başladığımız koçluk, birçok kullanımda yararlanacak bir kavram olarak iş ve eğitim alanlarında etkin olarak kullanılmaya başlandı. Koçluğu; bireylerin mevcut performansını ve potansiyelini geliştirmeye yardım eden bir süreci yönetmeye çalışan bir kavram olarak tanımlayabiliriz. Daha çok spor alanından aşina olduğumuz anlamından ve pozisyonundan farklı olarak koçluk, birey ile koçun karşılıklı iletişimine de bağlı olarak danışanın kişisel hedefleri ve potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı, karşılıklı emir- geri bildirim durumundan ziyade sağlıklı iletişim ve üretkenlik üzerine kuruludur.

Koçluk, genel bir kavram olarak altında birçok alt kategorilerde hizmet sağlamaktadır. Kariyer koçluğu, eğitim koçluğu, satış koçluğu, aile koçluğu, yaşam ve kurum koçluğu gibi farklı hizmetler sunan koçluk çeşitleri, günümüzde etkin olarak bireyler ve işletmeler üzerinde uygulanmaya başlanmıştır. Koçluğun alt dalları, günlük ve iş hayatında danışana kolaylık sağlayacak fayda ve kullanımları sağlamaktadır. Danışanın kendi belirlediği hedeflerin ve ulaşmak istediği pozisyonun bir analizini ve değerlendirmesini yaparak istenilen duruma sağlıklı bir süreçle ulaşılmasına yardım eden koç, birçok kazanımı da danışanına sunar.

Bu noktada danışana sağlanan hizmetin danışmanlıktan farkına da göz atmak gerekir. Danışmanlık, kullanımı daha çok sorun odaklı çözüm üretmek olurken koçluk ise negatif durum ve sorunlarla ilgili olarak danışılan bir meslek değildir. Bireye hedeflerinin, gelecek fırsat ve kazanımlarına ulaştıran bir meslek olarak, kullanımında sorunların ortaya çıkmasını beklemez. Koçluk, tanımının oturması ve uygulama sıklığının da artmasıyla günümüzün ve geleceğin en önemli kariyer hedeflerinden biri de olacaktır.

Eğitim Koçluğu Nedir?

Koçluğun merkezinde yer alan bilinen ve var olan durumu analiz etme ve potansiyeli ortaya çıkarabilme, eğitim hayatında öğrencilere ve öğretmenlere de yardımcı olmaktadır.  Okullarda yer alan rehberlik hizmeti dışında sadece problemlere çözüm üretmek hedeflenmemektedir. Var olan durumun ve pozisyonun da gözden geçirilmesi ve hedeflerin belirlenmesi, desteklenmesi, değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğitim koçluğu, bu noktada öğrencinin başarısını ve hedeflerini analiz eden, takip edebilen ve çeşitli konularda farkındalığını artırmaya yardımcı görevindedir.

Öğrencinin hedeflerinin gerçekçi olup olmadığı, kariyer planlamasının uygunluğunu ölçme, öğrenme sürecine katkı sağlayacak tekniklerin uygulanmasını da hedefleyen eğitim koçu, okullarda ve eğitim merkezlerinde, kariyer merkezlerinde hizmet sağlamaya çalışır. Öğrencinin zihinsel olarak hedeflerini gözden geçirmesi için eğitim koçu, danışanın günlük ve sosyal hayattaki durumlarını hesaba katar, potansiyele uygun bir plan aşamasına geçer. Öğrenciyi bir danışan olarak görebilmek ve mevcut planı uygulamaya geçirmek için sağlıklı bir iletişimin sağlanması gerekir.

Danışanın koça rahatça hedeflerinden, amaçlarından ve durumundan bahsetmesi için güvene dayalı sürdürülebilir bir iletişimin ortada olması lazım. Eğitim koçluğu da buna bağlı olarak herkesin yapabileceği bir meslek olmamalıdır. Öğrencilerle uyumlu çalışabilecek, eğitim sistemi ve eğitim süreci ile alakalı konulara hakim olunması, nitelikli bir hizmet için gereklidir. Öğrencinin mevcut durumunu potansiyeline uygun nasıl kullanabileceğini ve gelecek fırsatlardan nasıl yararlanacağını analiz eden eğitim koçunun, bunların dışında yeni fırsat ve olanakların da öğrencinin gelişimine katkı sunacak şekilde araştırması gerekir. Başarı, motivasyon, sınav takibi, verimlilik ve kişisel gelişimin eğitim koçu tarafından yönlendirilmeye ve tespit edilmesine de ihtiyaç vardır.

Kariyer Koçu ve Etki Alanları

Kariyer ile ilgili son zamanlarda gelişimi desteklemek ve değişimi düşünmek amacıyla birçok plan ve program; birey ve kurum bazında uygulanmaya başlandı. Bu noktada bireylerin ve kurumların süreç içinde yalnız bırakılmamaları için kariyer koçu da desteğini ortaya koymaktadır. Günümüzde mesleğinin bir noktasında kariyerine yön veremediğini fark eden ve cesur bir tutumla meslek değişimine ihtiyaç duyanlarla, mesleğinin gelişimine nasıl katkı sunacağını bilemeyenler, kariyer koçundan yararlanarak destek ve yönlendirmeye başvurabiliyorlar. Ayrıca üst düzey kurum ve işletmeler de çalışanların performansını verimli kılmak ve kariyer gelişimlerini desteklemek için kariyer koçlarından yararlanabilmektedirler.

Bireylerin kariyer değişimine karar vermeleri her zaman kolay olmamakla birlikte nasıl bir kariyerin hedeflendiği de tam olarak netlik kazanmayabilir. Kariyer koçu da gelecek fırsatların ve hedeflerin danışana uygun olarak belirlenmesinde rolü olarak bu süreçte kariyer değişiminin neler getireceğine dair bireyi bilgilendirir. Ayrıca bireyin farkında olmadan mesleğine duyduğu ilgisizliği de farklı bir kariyer hayali nedeniyle hissetmesini kariyer koçları fark edebilmektedir. Kariyer değişiminin sıkıntılı bir süreç olduğunun ve seçim özgürlüğü bir yana hangi seçimin daha doğru ve uygun olacağına tek başına karar vermekte zorlanan birey, kariyer koçu ile birlikte fırsat ve olanakları, eksiklikleri tespit edebilir. Kariyer koçu, danışanının ilgi ve yetkinliklerini gözlemleyerek deneyimlerini de göz önünde bulundurup farklı alanlardaki yönelimlerini analiz eder.

Danışan tarafından belirlenen kariyer seçimlerinin uygunluğunu da çeşitli değişkenler kapsamında değerlendirir. Aynı zamanda kurumlar içinde de etkisi bulunan kariyer koçu, yöneticilerin isteği dahilinde çalışanların verimliliğini artıracak programlar yapar ve kariyer gelişimlerini destekleyecek aşamaları ortaya çıkarır. Kurumların, çalışanların kişisel gelişim ve kariyerlerine verdiği destek ve yönlendirmeler çalışan nezdinde takdir ve bağlılık da sağlar. Kariyer koçları kurum içinde çalışanların performanslarını ve yetkinliklerini gözlemleyerek çalışan grupları içinde hangi konumda olabileceklerine dair bir çıkarım yapar. Kariyerine yön verebilen yön verme düşüncesinde olanlar ve gelişimi düşünmeyenler olarak yapılacak bir değerlendirme uyarınca gerekli çalışmalar yöneticiler ile birlikte hazırlanır.

Koçluk Becerileri ve Eğitimleri

Koçluğun alt dallarını ve etki alanlarını inceledikten sonra koçluk mesleğinin hangi becerileri kapsayacağı ve hangi eğitimler aracılığıyla mesleğin icra edilebileceğine bir göz atalım. Koçluk mesleği, ülkemizde yeni bir iş olanağı olarak görülmekle birlikte birçok ülkede danışmanla beraber kurum ve bireylere hizmet sağlamaktadır. Koçluk mesleğini icra edebilmek için birtakım becerilere sahip olmak ve gereken eğitimleri de tamamlamak gerekiyor. Danışana gereken desteğin verilmesi ve sağlıklı bir iletişim süreci için iletişim becerileri bilmek ve kullanmak lazımdır.

Dinleme ve anlayabilme etkinliğini doğru kullanabilme, analiz edebilme, empati yeteneği, araştırma ve değerlendirme yetkinliği olarak sıralayacağımız pek çok beceriyi, koçluğa aday biri kendisinde barındırmalıdır. Bununla birlikte gerekli eğitimlerin de ilgili alanda çalışacak kişinin edinmesi gereklidir. Koçluk mesleği, altında barındırdığı pek çok alt kategoride hizmet sağlarken bu kategorilerde çalışmak isteyen kişilerin alana dair kapsamlı bilgilerinin olması beklenir.

Üniversitelerin insan kaynakları yönetimi, sosyoloji, psikoloji, rehberlik ve danışmanlık bölümü mezunları ile birlikte koçluğun hizmet alanına yakın meslek grubundakiler de sertifikalı programlara kayıt olarak koçluk mesleğini icra edebilirler. Alınacak sertifika alan bilginizi ve yetkinliğinizi gösterebilecek bir eğitimi belgelemelidir.

Kaliteli ve doğru eğitim içeriğine sahip kurs, uzaktan eğitim ve online eğitim seçeneklerini karşılaştırarak araştırabilirsiniz. Bu noktada koçluk mesleğini icra edebilmeyi sağlayacak beceri ve eğitimler hakkında fikir sahibi olmak için Enstitü sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.

Kariyer Koçluğu, Bireyin kariyer hedeflerini belirlemesine ve geliştirmesine yardımcı olur, Bireyin meslek seçiminde ya da kariyer değişikliğinde karar vermesinde yardımcı olur, Eğitim Koçluğu, Öğrencinin başarısını ve hedeflerini analiz eder, öğrenme sürecine katkı sağlar, Öğrencinin akademik başarısını arttırabilir ve öğrenme sürecini daha verimli hale getirebilir, Satış Koçluğu, Satış tekniklerini geliştirmeye yardımcı olur ve satış stratejileri konusunda danışmanlık yapar, Satış performansını artırabilir ve işletmenin kârlılığını iyileştirebilir, Aile Koçluğu, Aile içi iletişim ve ilişkileri geliştirmeye yardımcı olur, Aile içi dinamikleri düzeltmeye ve aile üyeleri arasındaki ilişkileri iyileştirmeye yardımcı olabilir, Yaşam Koçluğu, Bireyin kişisel hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur ve yaşam kalitesini artırmaya odaklanır, Bireyin yaşam memnuniyetini artırabilir ve kişisel hedeflerine ulaşmasını hızlandırabilir, Kurum Koçluğu, Kurumların performanslarını ve potansiyellerini artırmalarına yardımcı olur, Kurumsal hedeflere ulaşmayı hızlandırabilir ve kurumun genel performansını iyileştirebilir, Finansal Koçluk, Bireyin veya kurumun finansal hedeflerini belirlemesine ve geliştirmesine yardımcı olur, Finansal hedeflere ulaşmayı hızlandırabilir ve finansal sağlık üzerinde pozitif bir etki yaratabilir, Spor Koçluğu, Bireyin veya takımın spor performansını artırmaya yardımcı olur, Spor performansını artırabilir ve sporculuk hedeflerine ulaşmayı hızlandırabilir, Sağlık Koçluğu, Bireyin sağlık hedeflerini belirlemeye ve geliştirmeye yardımcı olur, Bireyin sağlık durumunu iyileştirebilir ve sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmayı hızlandırabilir, Liderlik Koçluğu, Bireyin liderlik yeteneklerini geliştirmeye ve liderlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur, Liderlik kalitesini artırabilir ve liderlik hedeflerine ulaşmayı hızlandırabilir
koçluk danışan eğitim koçluğu kariyer iletişim becerileri öğrenci
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Karton bir tabela tutan bir elin yakın çekimi görülüyor. Dikdörtgen şeklinde olduğu anlaşılan tabelanın beyaz yüzeyinde kırmızı ve beyaz bir rakam var. Ayrıca, tabelanın ortasında kırmızı bir harf var. El hafif yüksek bir açıdan görülüyor ve tırnakları görünüyor. Tırnaklar açık pembe renge boyanmıştır. İşaret ayrıca kırmızı ve beyaz bir daire ile süslenmiştir ve görüntünün arka planı düz beyazdır. Genel izlenim, bir mesajı iletmek için bir işaret tutan bir kişinin izlenimidir.
Kişisel Gelişim

Hayatının Yaşam Koçu Sensin

11 Temmuz 2019
Bu görüntü, üzerinde bir insan çizimi bulunan bir kara tahtanın yakın çekimidir. Kişinin kırmızı merkezli bir hedefi vardır ve siyah bir çerçeve ile çevrilidir. Hedefin ortasında da bir ampul var. Kişi çizgili bir gömlek giymektedir ve kollarını kaldırmıştır. Kişinin gözleri kapalı ve yüzünde bir gülümseme var. Kişinin saçları siyah ve kıvırcıktır. Kişi, üzerinde birkaç siyah çizgi bulunan beyaz bir arka planın önünde durmaktadır. Yazı tahtası çeşitli semboller ve harflerle dolu. Görüntü iyi aydınlatılmış ve renkler canlı. Ampulden gelen ışık kişinin çizimine yumuşak bir parlaklık katıyor. Resimde neşe ve iyimserlik duygusu var.
Koçluk

Koçluk Nedir Ne Değildir?

18 Ağustos 2021
Bu görselde aynanın karşısında kendi yansımasına bakan bir kadın karikatürü yer almaktadır. Omzu ve cebi görünen kırmızı bir gömlek giymektedir. Kadının uzun, düz saçları ve at kuyruğu vardır. Sağ elinde küçük bir fırça, sol elinde ise bir makas tutmaktadır. Yüzünde şaşkın bir ifade var, gözleri kocaman açık ve kaşları kalkık. Ağzı hafifçe açık, sanki bir şey söylemek üzereymiş gibi. Resmin arka planı düz beyazdır.
Koçluk

Kendi Kendine Koçluk Nedir?

16 Ağustos 2020