AnasayfaBlogAr-Ge Departmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Nedir?

Ar-Ge Departmanı Nedir? Ne İş Yapar?

10 Eylül 2021
Ar-Ge Departmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Son yılların oldukça popüler bölümleri arasında yer alan departmanlardan bir tanesi de Ar-Ge adı ile anılan araştırma ve geliştirme bölümüdür. Ar-Ge yeni hizmet ya da ürün geliştirmede ve hali hazırda olanları iyileştirmede şirketler ya da hükümetler tarafından üstlenilen yenilikçi faaliyetler bütününe verilen addır. Ar-Ge departmanı, olma ihtimali olan bir yeni hizmetin ya da üretim sürecinin geliştirilmesinin ilk aşamasını oluşturur.

Ar-Ge çalışmaları kurumdan kuruma farklılık gösterebilir. Ar-Ge departmanı geliştirdiği tüm süreci raporlar. Projeleri denetlemek ve sonuçlarını analiz etmek önemli sorumluluklarındandır. Planları eldeki bütçe ve diğer planlanan işlere göre şekillendirmesi gerekir. Ar-Ge departmanında çalışan kişilerin de kazançları hem bulundukları kademeler göre hem de çalıştıkları kurumlara göre değişiklik gösterir. Aynı zamanda kişinin eğitimi yıllar içinde edindiği tecrübe de maaşını belirleyen kriterler arasında sayılır. Yazımızda sizler için Ar-Ge nedir? Ar-Ge bölümü ne iş yapar? Ne kadar maaş kazanır? gibi sorulara detaylı yanıtlar hazırladık.

Ar-Ge Nedir?

Ar-Ge mevcut bilgi dağarcığını genişletmek için yürütülen bütün deneysel çalışmalara verilen ad olarak sözlükte yerini almaktadır. Daha gelişmiş ürünler ortaya koyabilmek için çerçevenin dışına çıkarak düşünmek ve bu doğrultuda deneyler yürütmek Ar-Ge departmanının temel amacıdır. Mevcut yapılmış olanları bir kenara bırakıp yeni oluşumlar ortaya koyabilmek için araştırma ve geliştirme yapmak oldukça önemli bir karardır.

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütebilmek için kurumlar hali hazırda teknik ve teorik bilgiye sahip yetişmiş kimselere ihtiyaç duyar. Mevcut teknolojiden yararlanarak daha gelişmiş ürün ve hizmetler ortaya koymak için güncel bilgilerden faydalanmak Ar-Ge çalışmalarının temelini oluşturur. Bir sonraki adımda ise araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülecek konu seçimi yapılarak çalışmalara devam edilir. Araştırma ve geliştirme çalışmalarının etkili bir şekilde yürütülebilmesi için bir hedef belirlenmesi ve o hedef doğrultusunda yol haritasının takip edilmesi gerekir. Kurumlar AR-Ge departmanları sayesinde önemli başarılara imza atar.

Ar-Ge Departmanı Ne İş Yapar?

Ar-Ge oldukça heyecanlı ve dinamik bir çalışma ortamına sahiptir. Ar-Ge’nin temel prensibi; hızlı, ucuz ve kaliteli ürün ve hizmet geliştirmek olarak söylenebilir. Günümüzde hemen hemen her şirketin Araştırma ve Geliştirme departmanı bulunmaktadır. Bütün Ar-Ge departmanı çalışanlarının birbiriyle rekabet içinde olduğunu düşünürsek ortamın oldukça dinamik olmasının sebeplerini anlayabiliriz.

Bir firmanın geliştirdiği bir ürün ya da hizmetin patenti daha önce alınmış olabilir. Belki de çok daha iyisi yapılmış olabilir. Aynı şekilde birçok kişi tarafından o an için ilgi gören bir fikir yeni bir teknolojik gelişme ya da akım sebebiyle artık o kadar da ilgi çekici olamayabilir. Ar-Ge, tüm departmanlarla iş birliği içinde çalışıyor olsa da pazarlama ile daha sıkı bir çalışma temposu içinde olmalıdır. Geliştirilen tüm süreci raporlamak, projeleri denetlemek ve sonuçları analiz etmek Ar-Ge departmanının temel görevlerinden olarak sıralanabilir. Yapılan planları eldeki bütçe ve planlara göre şekillendirmek de önemli görevleri arasındadır. Ar-Departmanın işleyişindeki önemli unsurlardan biri de iyi bir planlamadır.

Ar-Ge Departmanın Tercih Edilme Sebepleri Nelerdir?

Bu departmanda yer almak, işin sahip olduğu dinamik ortam, ekip çalışmasında takım ruhu, inovatif fikir üretmek ve daha birçok özellikten dolayı birçok kişi için oldukça ilgi çekici olabilir. Bunun yanında tercih etmek isteyen kişilerin bazı özelliklerinin olması da oldukça önemlidir. Çünkü Ar-Ge departmanı yenilikçi, basit fikirlere bel bağlamayan, sabit fikirli olmayan ve gelişime açık yapıya sahip insanlar ile çalışmalarını sağlıklı bir şekilde sürdürür.

Ekip çalışmasına yatkın olan kişiler içinde doğru bir tercih olacaktır. Çünkü uzun süren çalışma süreçlerinde ekiple çalışmak ve hep birlikte hareket etmek gerekli olacaktır. Günümüzde özellikle endüstri, kimya, tıp, matematik ve mühendislik gibi alanlar başta olmak üzere birçok alanda gerekli olan Ar-ge çalışmalarında yer almak isteyenler sahip oldukları özelliklerin farkında olarak kendileri için en doğru kararı vermelidir.

İşletmeler İçin Araştırma ve Geliştirme Departmanının Önemi Nedir?

İşletmelerin hepsi için serbest piyasa ve açık rekabet kuralları geçerlidir. Bir ticari işletmenin kuruluş amacı hız kesmeden faaliyetini sürdürmektir. Bu amacın hayata geçmesi için yapılması gereken ise dış dünyadan ve gelişimlerden haberdar olacak çalışmalar içinde olmaktır. Gelişim olmadan yola kesintisiz devam etmek ve faaliyete bulunmak söz konusu olamaz. Bu sebeple işletmeler mutlaka bu departmana ihtiyaç duyar.

Ar-Ge çalışmaları sayesinde hızla ve herkesten önce alınan bir patent belki de yeni bir ticari başarı yakalanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Rekabette çok fazla etkenle karşılaşılmasından dolayı Ar-Ge varlığını her geçen gün daha da ispatlamaktadır. Başarılı sonuçlar elde etmek ve gelişime ayak uydurabilmek için departmanın ihtiyacı olan bütçenin ayrılması gerekir. Kendini geliştirmeyi hedef olarak belirlemiş, bilgili, donanımlı ve tecrübeli personel seçimi de oldukça önemlidir.

Ar-Ge Yönetimi Nasıl Olur?

Araştırma ve geliştirmenin yönetilmesi oldukça çok zorludur. Bunun sebebi araştırmanın tanımlayıcı özelliklerini, araştırmacıların beklenen sonucu nasıl elde edeceklerini önceden tam olarak bilmiyor olmalarıdır. Neticede daha yüksek Ar-Ge harcamaları yapmak, daha fazla yaratıcılığı, daha yüksek karı ya da daha büyük bir pazar payını garanti etmemektedir. Araştırma en riskli finansman alanlarından biridir. Bir buluşun geliştirilmesinde ve başarılı olmasında, buluşun karlılığı da dahil belirsizlik taşımaktadır. Girişimcilerin bu belirsizlikleri en aza indirmelerinin yolu bir franchise için lisans satın almaktır. Bu sayede teknik bilgi zaten lisansa eklenmiş olur.

İşletmelerde Ar-Ge en az iki nedenden dolayı risk taşır. İlk risk Ar-Ge projesinin artık değerler olmadan başarısız olabileceği ihtimalidir. Ar-Ge niteliği taşır. İkinci risk ise devralma risklerinden kaynaklanır. Bu durumda Ar-Ge çalışmalarının teklif sahiplerine cazip geldiği anlamını taşır. Çünkü satın alma hedefleri ile teknoloji kazanabilirler. Bu sebeple işletmeler devralma dalgalarıyla hareket eden Ar-Ge karı elde edebilmektedir. Aynı zamanda Ar-Ge faaliyeti yapan firmaya risk oluştururlar.

Ar-Ge Departmanı Ne Kadar Maaş Alır?

Ar-Ge departmanı; başta maliyet, üretim, yenilik dahil olmak üzere pek çok alanda kilit role sahiptir. Büyük sorumlulukların altına imzalarını atan departman çalışanları oldukça önemli görev ve sorumluluklar üstlenir. Bulundukları pozisyonlara göre yeni ürünler geliştirmek, firmanın sektöründe öncü konuma gelmesi için çalışmalarda bulunmak başlıca çalışma konularıdır. Hedeflenen başarıya ulaşabilmek amacıyla Ar-ge faaliyetlerini yürütmeleri gerekir. Pazarlama, reklam ve satış departmanlarıyla koordineli olacak şekilde çalışmalarını yürütürler. Yeni projelerin ortaya çıkmasında var güçleri ile çalışırlar.

Ekip içerisindeki tüm üyelerin belirlenen görevleri belirlenen zaman dilimi içinde teslim etmeleri oldukça önemlidir. Ar-Ge departmanında çalışan kişiler üniversite mezunu olup; en alt kademeden Ar-ge Müdürlüğüne kadar yükselebilir. Başka bir firmalardan transfer olarak da gelebilirler. Ar-Ge departmanında çalışan kişiler kendilerini kanıtlamak için tüm çalışmalarını özenle takip ederler. Ar-Ge departmanı günümüzde hemen hemen her firmada yer almaktadır. Dolayısı ile departman maaşları da değişiklik gösterir. Firmanın hacmi, bulunduğu sektör gibi etkenler maaş politikalarını belirler. Kişilerin kazançları eğitimlerine ve tecrübelerine göre de değişiklik göstermektedir.

ar-ge arge araştırma ve geliştirme araştırma ve geliştirme departmanı arge departmanı
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.