AnasayfaBlogKalite Direktörü Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Kalite Direktörü Nedir? Ne İş Yapar?

12 Mart 2021
Bir dizi renkli simge içeren bir ekrana dokunan bir kişinin yakın plan çekimi. Dokunmatik ekran şık siyah bir çerçeveyle çevrelenmiştir ve kişinin parmağı simgelerin üzerinde hareket etmektedir. Simgeler ızgara benzeri bir düzende sıralanmıştır ve ortada spiral şeklinde büyük bir simge vardır. Arka planda, ortasında bir grup insan bulunan mavi ve beyaz bir tabelanın bulanık bir görüntüsü var. Kişinin parmağı simgelerden birini işaret ediyor ve bu da kişinin simgeyi seçmek üzere olduğunu gösteriyor.
TanımGörevlerGerekli Yetenekler
Kalite DirektörüKurumun kalite ile ilgili tüm süreçlerinin koordinasyonunu sağlar.Etkin planlama ve organizasyon becerisi, yöneticilik ve liderlik vasfı
Etkin Planlama ve Organizasyon Becerisiİşlerin düzgün ve zamanında yürütülmesini sağlar.Algısal hız, konsantrasyon, problem çözme yeteneği
Yöneticilik ve Liderlik VasfıEkip yönetimi ve yönlendirme, işlerin uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlar.İyi iletişim becerileri, karar verme yeteneği
Kişiler Arası İlişkiler ve İletişim BecerisiKurum içinde uyumlu bir çalışma ortamı sağlar, çatışmaları çözer.Empati yeteneği, dinleme ve ikna yeteneği
MS Ofis Programlarına Hakim OlmakRaporlama, analiz ve sunum hazırlama.Bilgisayar becerileri, teknik yetenekler
Dikkatli ve Detaycı OlmakKalite standartlarını korumak ve iyileştirmek.Odaklanma yeteneği, sabır
Analitik Düşünme BecerisiKarar verme süreçlerini yönlendirmek ve stratejik planlama yapmak.Problem çözme yeteneği, kritik düşünme yeteneği
Analiz Yeteneğiİşlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için veri analizi yapmak.Detay odaklılık, bilimsel ve genel düşünme yeteneği
Problem Çözme-Planlama ve Proje Yönetimi Konusunda Donanımlı OlmakProjeleri başarıyla yönetmek ve zamanında tamamlamak.Zaman yönetimi becerisi, organizasyon yeteneği
Sürekli Eğitim AlamakMesleki gelişimi desteklemek ve yeni bilgiler edinmek.Öğrenme yeteneği, esneklik

Günlük hayatımızda kaliteyi, “pahalı zor bulunan üstün nitelikli” anlamında kullanırız. Bazı markaları da kaliteyle özleştiririz. Kaliteli ayakkabı, kaliteli çanta vb. Oysa ki kalitenin anlamı bu kadar sığ değildir. Avrupa Kalite Kontrol Birliği (EQQC) kaliteyi: “Bir mal ve hizmetin belirli bir ihtiyacı karşılayabilmesi için yeterlilikleri ortaya koyan özelliklerin bütünüdür.” şeklinde tanımlar.

Bu tanımı okuyunca aklımıza çok bileşenli bir kavram gelir. Gözümüzde performans, güvenirlik, uygunluk, dayanıklılık, estetik gibi birçok özelliği buluşturacak bir sistem canlanır. Üstelik üretenin, tüketenin ve müşterinin aynı anda memnuniyeti söz konusudur. 

Bilinenin aksine kalite çalışmalarının temeli çok eskiye dayanır. Eski Mısırda taş blokların yüzeylerinin dikliğini ölçmek için telden bir araçla kontrol ettiklerine dair kayıtlar bulunmakta. (İ:Ö 1450) Hammurabi kanunlarında ilkel de olsa günümüzdeki kalite kavramıyla ilişkilendirilecek maddeler vardır. Bugünkü anlamda kalite çalışmaları Amerika ‘da başlatılmış olsa da ilk uygulamalar Japonya’da gerçekleşmiştir.

Değişen, gelişen ve globalleşen dünyanın üretim ve hizmet sektörüne etkisi en çok rekabet üzerine oldu. İnsanlar ve toplumlar değişirken, ticaret, pazar anlayışı ve yönetim anlayışı da değişiyor. Kurum ve kuruluşlar faaliyet alanlarındaki yerlerini koruyup bir yandan da yükselmek istiyorlar. Mükemmele ulaşma çabası içindeler. Tam da bu noktada kalite çalışmaları genel adıyla KYS (Kalite Yönetim Sistemi) devreye giriyor. KYS müşterilerin güvenini kazanmak ve kaybetmemek için akılcı çözümler sunuyor. Tekrarlanabilir, sürdürülebilir ve ölçeklendirilebilir bir sistem öneriyor. Yazımın devamında Kalite Direktörü hakkında bilgi verirken Kalite Yönetim Sistemine de vurgu yapacağım.

Kalite Direktörü Nedir?

Genel bir tanım olarak kalite, "bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır." diyebiliriz. Direktör ise “yönetici-yönetmen” anlamındadır. Buradan yola çıkarak Kalite Direktörü, “görev yaptığı kurumun ya da firmanın kalite ile ilgili tüm süreçlerinin koordinasyonundan sorumlu olan kişidir.” diyebiliriz. Kalite Direktörü görevini üstlenen kişilerden üst düzey bir performans beklenir. Bu nedenledir ki direktörlerin bazı vasıflara sahip olması gerekir. Neler mi? Sizler için aşağıda listeliyorum:

 • Etkin planlama ve organizasyon becerisi,

 • Yöneticilik ve liderlik vasfı,

 • Kişiler arası ilişkiler ve iletişim becerisi,

 • MS ofis programlarına hâkim olmak,

 • Dikkatli ve detaycı olmak,

 • Analitik düşünme becerisi

 • Analiz yeteneğine sahip olmak.,

 • Problem çözme-planlama ve proje yönetimi konusunda donanımlı olmak.

İlgili eğitim: Ofis Programları Kursu

İlgili eğitim: Online Liderlik Eğitimi

Bu özelliklere sahip olan Kalite Direktörleri görev yaptıkları kurumun tüm süreçlerinden sorumlu olurlar.

Kalite Direktörü Ne İş Yapar?

Çalıştığı kurum ya da kuruluşun faaliyet alanına göre kalite direktörünün yaptığı işler detaylanır. Çalışma saatleri genelde gündüz mesaisi şeklinde olsa da özellikle üretim sektöründe mesai dışı çalışma gereklilikleri olabilir. Tedarikçi ziyaretleri, il dışı hatta ülke dışı seyahat zorunluluğu getirebilir. Tabi bu durumun avantaj ya da dezavantaj olması kişinin bakış açısına göre değişir.

Direktörler açısından özel sektör şartları kamuya göre daha uygundur. Şöyle ki: Özel sektörde Kalite Direktörünün asıl ünvanı sorgulanmaz ve hiyerarşi çatışması çok yaşanmaz. Kamudaki mevcut yönetim kadrolarının beklentileri ise zaman zaman direktörün yetkileriyle çakışabilir. Daha net ifade etmek gerekirse hastane örneğini vermek isterim: Hastane yöneticisinin uzman hekim olduğunu düşünelim. Aynı şekilde diğer yöneticilerin de uzman hekim olduğunu farz edelim. Kalite Direktörünün ise pratisyen hekim, laboratuvar teknikeri, eczacı, psikolog ya da hemşire olduğunu düşünelim. Bu durumda kurumun en üst düzey yöneticilerinin dahi bazı standartlarda değerlendirilmesi gerekecektir. Kurum kültürünü ve kaliteyi özümseyen organizasyonlarda minimum düzeye indirilse de zaman zaman çatışmaların olması kaçınılmazdır.

Bu noktada Sağlık Bakanlığı’nın bir dönem ek ödeme miktarı hesaplamalarında SKS(Sağlıkta Kalite Standartları) puanının formülde yer aldığı bilgisini vermek isterim. Bunun sorumluluğunun ağırlığını değerlendirmeyi size bırakıyorum. Farklı bir durum ise kalite süreçlerinde görevli çalışanlara yönelik motive edici faktörlerin yeterli olmamasıdır.(Ek ödemede ilave ücret alma vb.) Özel sektörde ise tüm çalışanlar asli unvanlarına uygun görevlendirilmektedir. Bu görevin getirdiği yükümlülükler maaş avantajı vb. motivasyonlar ile desteklenmektedir. Kalite Direktörü’nün koordine ettiği çalışmalarda daha az çatışma yaşandığını da söylemek sanırım yanlış olmaz. Sonuçta kalite tüm çalışanların katılımıyla yürütülen çalışmalardır. Bu bilgilerden sonra dilerseniz Kalite Direktörü'nün neler yaptığına bir göz atalım:

 • Kurumun kalite yönetimi konusundaki misyon, vizyon, değer ve ilkelerini belirler.

 • TKY sistemlerinin etkin uygulanması konusunda politikalar geliştirir.

 • Stratejik planlamaları yapar. Bu kapsamda ilgili çalışanların sürece katılımını sağlar. (Yönetici, mühendis, teknisyen vb.)

 • Üretim sektöründe görev yapıyor ise: Ürün ve hizmetin kalite güvenirlik standartlarının belirler.

 • Hammadde standartlarını belirler. Ürün geliştirme imalat ve kontrol faaliyetlerinde standartlar geliştirir. Ürün kalite raporları hazırlar.

 • Tedarikçilerle iş birliği sağlar.

 • Komite ve ekiplerin koordinasyonunu sağlar.

 • İç tetkiklerinden sorumludur.

 • Kalite uygulamalarına yönelik maliyetleri denetler.

 • Mevcut durumu, kalite, verimlilik ve hizmet kalitesi yönünden değerlendirir.

 • Düzeltici -önleyici faaliyetlerden sorumludur.

 • Kurum çalışanlarını ilgili konularda bilgilendirir.

 • Yönetime raporlamalar sunar.

 • İstatiksel verileri analiz eder ve raporlar.

 • Kalite Yönetimi ile ilgili Eğitim faaliyetlerini koordine eder.

 • Bina turlarına katılır.

 • Kurumun dış değerlendirme sürecinde değerlendirme ekibine rehberlik eder.

 • Yönetimi gözden geçirme toplantılarını koordine eder ve başkanlık yapar.

Kalite Direktörü Maaşları

Kamu kurumlarında görev yapan kalite direktörleri asıl unvanlarına bağlı olarak hak ettikleri maaşı alırlar. Kurumun mali politikasına göre ilgili yönetmeliklerin sınırları dahilinde ek ödeme avantajlarından yararlanmaları söz konusudur. Özel sektörde görev yapan Kalite Direktörlerinin maaş aralığı ise oldukça geniştir.

En düşük maaş asgari ücret seviyesinde iken ortalama 6000 TL maaş alındığı bilgisini paylaşabilirim. İmalat, havacılık ve otomotiv sektöründe görev yapanların diğer alanlara göre daha yüksek ücret aldıklarını da belirtmek isterim. Kalite Direktörü olarak tecrübe sahibi olan kişiler bu alanda küçük ve orta ölçekli işletmelere danışmanlık yapabilirler. Hatta kendi danışmanlık firmalarını kurma şansına sahip olurlar. Danışmanlık alanından elde edecekleri ücretleri sınırlandırmak pek mümkün değildir 

Kalite Direktörü Nasıl Olunur?

Bu alan aslında tüm lisans mezunlarına açıktır. İşletme, iktisat, iş idaresi bölümü mezunları özel sektörde öncelikli tercih edilirler diyebiliriz. .Direktör olarak bazı sektörlerde çalışmak işe özel nitelikler gerektirebilir. Örneğin: Tekstil, gıda, sağlık hizmetleri gibi…Bu durumda Kalite Yönetim Direktörü’ nün kurumun faaliyet gösterdiği alanda mezun olması, ilaveten tecrübe sahibi olması beklenir.

Makine, inşaat, ilaç, kimya yiyecek- içecek, ve tekstil sektörü Kalite Direktörlerine avantajlı istihdam imkanı sunar. Bu bölümlerden mezun olanlar farklı eğitim yöntemlerinden faydalanarak kariyerlerini Kalite Direktörü olarak planlayabilirler. Dilerseniz bu yöntemleri birlikte inceleyelim.

Avantajlı lisans bölümlerinden mezun olanlar yüksek lisans tercihlerini kalite yönünde kullanabilirler. "Kalite ve Üretim Yönetimi” alanında üniversitelerin tezli ve tezsiz yüksek lisans programları vardır. Bu eğitim katılımcılarına uzmanlık sunarken akredite sertifika ile sistem denetçisi ve baş sistem denetçisi olma yolunu açar. Ayrıca sertifikalı KYS eğitimleri kariyerini kalite alanında planlayanlar için avantaj sağlar.

Kalite direktörleri genelde kurumun farklı alanlarında tecrübe sahibi olduktan sonra bu göreve taşınır. Sahayı bilen gerekli bilgi ve beceriye sahip kalite yöneticileri kurum için en isabetli tercih olacaktır.

Kurumlar kalite çalışmalarına göre faaliyetlerini belgelendirmek için ISO belgesi almak için başvururlar. Bu noktadan hareketle Kalite Direktörü olmayı hedefleyen kişilerin görev aldıkları kurumun başvuru yaptığı belgelendirme üzerine eğitim almaları onlara artı değer katacaktır. Yeri gelmişken KYS belge türleri ve faaliyet alanlarını da listelemek isterim.

 • ISO 9001 Toplam Kalite Yönetimi-tüm sektörler

 • ISO 7001 Bilgi Güvenliği Sistemi-yazılım sektörü

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi-Kimyasal üretim yapılan firmalar 

 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi – Kaza riskinin yüksek olduğu ağır iş kollarında üretim yapan firmalar

 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi -Tüm sektörler

 • ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi – Tıbbi cihaz üretimi yapan firmalar

 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO belgelendirmeleri dışında EFQM Mükemmellik Modeli gibi kalite modellerini tercih eden firma ve kurumlar vardır. Bu durumda ilgili modelin eğitimini almak avantajlı olacaktır.

Kalite Direktörü, Kurumun kalite ile ilgili tüm süreçlerinin koordinasyonunu sağlar, Etkin planlama ve organizasyon becerisi, yöneticilik ve liderlik vasfı, Etkin Planlama ve Organizasyon Becerisi, İşlerin düzgün ve zamanında yürütülmesini sağlar, Algısal hız, konsantrasyon, problem çözme yeteneği, Yöneticilik ve Liderlik Vasfı, Ekip yönetimi ve yönlendirme, işlerin uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlar, İyi iletişim becerileri, karar verme yeteneği, Kişiler Arası İlişkiler ve İletişim Becerisi, Kurum içinde uyumlu bir çalışma ortamı sağlar, çatışmaları çözer, Empati yeteneği, dinleme ve ikna yeteneği, MS Ofis Programlarına Hakim Olmak, Raporlama, analiz ve sunum hazırlama, Bilgisayar becerileri, teknik yetenekler, Dikkatli ve Detaycı Olmak, Kalite standartlarını korumak ve iyileştirmek, Odaklanma yeteneği, sabır, Analitik Düşünme Becerisi, Karar verme süreçlerini yönlendirmek ve stratejik planlama yapmak, Problem çözme yeteneği, kritik düşünme yeteneği, Analiz Yeteneği, İşlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için veri analizi yapmak, Detay odaklılık, bilimsel ve genel düşünme yeteneği, Problem Çözme-Planlama ve Proje Yönetimi Konusunda Donanımlı Olmak, Projeleri başarıyla yönetmek ve zamanında tamamlamak, Zaman yönetimi becerisi, organizasyon yeteneği, Sürekli Eğitim Alamak, Mesleki gelişimi desteklemek ve yeni bilgiler edinmek, Öğrenme yeteneği, esneklik
Kalite kalite direktörü KYS kalite çalışmaları kalite yönetim sistemi kalite direktörü nedir kalite direktörü ne iş yapar kalite direktörü maaşları
Saçları düzgünce arkadan bağlanmış genç bir kadın parlak mavi bir başörtüsü takıyor. Cildi sıcak, karamel renginde ve gözleri koyu kahverengi. Kameraya bakarken yüzünde nazik, gülümseyen bir ifade var. Beyaz bir üst ve mavi ve yeşil çiçek desenli, desenli, uzun bir etek giyiyor. Bir çift küpe ve altın bir kolye ile aksesuarlarını tamamlamış. Kıyafetleri, içinde bulunduğu güneşli, açık hava ortamına mükemmel bir uyum sağlıyor.
İlknur Işık
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Resimde sarı ve siyah bir hedef üzerinde iki ok görülmektedir. Hedef beyaz bir arka plan üzerine yerleştirilmiştir. Okların her ikisi de beyaz, uçları siyah ve tüyleri siyahtır. Oklar farklı yönleri işaret etmekte ve hedefin merkezindeymiş gibi görünmektedir. Hedefin kendisi daireseldir ve sarı bir merkezi ve siyah bir bullseye vardır. Bullseye ile dıştaki beyaz halka arasında ince sarı bir halka vardır. Renklerin kontrastı canlı ve dinamik bir görüntü yaratır. Oklar tam olarak hedefin ortasına yerleştirilmiştir, bu da bir doğruluk ve hassasiyet duygusuna işaret eder.
İş Hayatı

EFQM Mükemmelik Modeli

27 Ekim 2018
Beyaz bir yüzey üzerinde grafik içeren bir not defteri gösterilmektedir. Grafik, farklı veri kümeleri arasındaki ilişkiyi gösteren çeşitli şekil ve çizgilerden oluşan bir çubuk grafikten oluşmaktadır. Defterin sol üst köşesinde, beyaz zemin üzerinde çeşitli siyah harfler bulunan bir tabelanın yakın çekimi görülebilmektedir. Sayfanın ortasında siyah nesnelerden oluşan bir çizgi ve bunun sağında renkli bir daire görülüyor. Sağ alt köşede, çeşitli renk ve şekillerle bir resmin yakın çekimi görülebilir. Son olarak, sağ üst köşede bir kişinin yüzünün bulanık bir görüntüsü görülmekte ve yüz hatlarının seçilmesi zorlaşmaktadır.
Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

11 Mayıs 2019