AnasayfaBlogKalite Güvence Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Kalite Güvence Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?

07 Temmuz 2021
Bir kişi, ortasında daha küçük mavi bir daire bulunan büyük beyaz bir dairenin önünde durmaktadır. Kişi daireyi elinde tutmaktadır. Arka planda bulanık bir spiral görüntüsü var. Ön planda, ortasında insanların olduğu mavi beyaz bir işaret bulunan bir cep telefonu ekranının yakın çekimi görülüyor. İşaret bir grup insan tarafından çevrelenmiştir. Kişi meraklı bir ifadeyle çembere bakıyor gibi görünüyor.
GörevlerBecerilerEğitim ve Tecrübe İhtiyacı
Kalite düzenlemeleri oluşturma ve uygulamaAnalitik ve yaratıcı olma, iyi iletişimLisans derecesi ya da ön lisans ve ilgili alan tecrübesi
Çalışanları işe almak, motive etmek ve teşvik etmekLiderlik ve yöneticilikİnsan kaynakları ya da yöneticilik eğitim ve tecrübesi
Ürün, hizmet ve süreç kalitesini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürütmeSüreç analizi ve iyileştirme kabiliyetiKalite yönetimi eğitim ve tecrübesi
Problemleri tanımlama ve çözmeProblem çözme ve karar vermeİlgili şirket tecrübesi
Verimliliği artırmak için stratejiler oluşturmaStratejik düşünme ve planlamaStratejik yönetim eğitim ve tecrübesi
Müşteri memnuniyetini sağlamaMüşteri hizmetleri kabiliyetiMüşteri ilişkileri eğitim ve tecrübesi
Yasal standartların yerine getirilmesini sağlamaYasal bilgi ve uyumİlgili yasal eğitim ve tecrübe
Tehlike analizleri yaparak kalite güvence planları geliştirmeRisk analizi kabiliyetiRisk yönetimi eğitim ve tecrübesi
Yeni iş fırsatlarını araştırma ve iş geliştirmePazar araştırması ve iş geliştirme kabiliyetiİş geliştirme eğitim ve tecrübesi
Kalite, üretim ve müşteri hizmet standartlarını belirleme ve hayata geçirmeStandart belirleme ve uygulamaKalite standartları eğitim ve tecrübesi

Kalite güvence müdürü kurumların ürünler ve çalışanlar için kalite düzenlemeleri oluşturmalarına yardımcı olan kişidir. Süreçleri ve ürün kalitesini iyileştirmeye yönelik çalışmaları yürütür. Aynı zamanda çalışanları işe almak, motive etmek ve teşvik etmek için planlar geliştirmek için verileri analiz etmek, kalite güvence müdürünün sorumluluğundadır.

Kalite güvence müdürü şirketlerde yapılan işin en iyisini ortaya çıkarmak için çalışmalarını yürütür. Çalışanlarının, ürünlerinin, hizmetlerinin ve süreçlerinin müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte olması için var güçleri ile çalışır. Müdürler analitik ve yaratıcı olmalı, her zaman ihtiyaçları karşılamak ve çalışanları teşvik etmek için yeni yollar bulmada ustalık göstermelidir. Kalite güvence müdürleri, başkalarına yardım etme isteği ile mükemmel iletişimci olma özelliğine da sahip olmalıdır. Özellikle kurumsal yapıya sahip işletmelerde meslek mensuplarına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Yazımızda kalite güvence müdürü ile ilgili detaylı bir araştırma yaptık. Kalite güvence müdürü nedir? Kalite güvence müdürü ne iş yapar? Gibi sorularınıza aradığınız yanıtları bulabilirsiniz.

Kalite Güvence Müdürü Nedir?

Kalite güvence müdürü; şirketin ürün ve çalışanlar için kalite düzenlemeleri oluşturmasına yardımcı olmak üzere istihdam ettiği personele verilen addır. Personel, ürün, hizmet ve süreçlerin müşteri ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik çalışmaları yürütür. Bir ekip ile uyum içinde çalışması beklenir. Kendinden beklenen işi beklenen sürede teslim etmesi hizmetleri ile ilgili beklentiler içinde en önemlisidir.

Bu alanda çalışmak isteyen kişiler öncelikle nasıl bir eğitim almaları gerektiğini araştırır. Bu alanda çalışacak kişilerin 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olması şartı aranır. Sektörler, faaliyet yaptıkları iş sahasına göre Mühendislik, Eczacılık, Kimya gibi farklı bölümlerden lisans derecesi ile mezuniyet kriterine bakmaktadır.

Ayrıca kalite güvence müdürlerinin kendini sürekli geliştirmeye devam etmesi gerekir. Gelişmeleri yakından takip etmesi, sektörü ile ilgili yaşanan yenilikleri çalıştığı kurumda uygulamaya geçmesi beklenir. Kişilerin sahip oldukları niteliklerde başarılarında önemli bir rol oynar.

Kalite Güvence Müdürü Ne İş Yapar?

Kalite güvence müdürü çalıştığı kurumda en iyisini ortaya çıkarmak için çaba sarf eder. Çalışanlarının, ürünlerinin, hizmetlerinin ve süreçlerinin müşterileri ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olması için gerekli çalışmaları organize eder ve uygular. Kamu alanında ve özel sektörde kalite güvence müdürü için oldukça geniş iş imkanından bahsetmek mümkündür. Şirketlerin beklentilerini karşılayacak ve fark yaratacak hizmetleri üretmek için çalışırlar. Çalıştıkları kuruma göre görevleri de değişiklik gösterebilir. Kalite güvence müdürünün temel görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Kalite konularını denetler ve raporlamak için prosedürleri belirler.

 • Stratejik plan ve incelemeler yapıp, kalite güvence operasyonel hedeflerine ulaşmayı sağlar.

 • Üretim, verimlilik, kalite standartları ile müşteri ve hizmet standartlarını hayata geçirir.

 • Problemleri tanımlar ve çözer.

 • Sistem iyileştirmelerini belirler ve gerekli durumlarda değişimler uygular.

 • Yıllık bütçeleri hazırlar.

 • Kârlılığı maksimum seviyeye çıkarmak için hedefleri yönlendirir.

 • Tehlike analizleri yaparak kalite güvence planları geliştirir.

 • Ürün ve kalite özelliklerini belirler, kalite süreçlerini doğrular.

 • Denetçi, teknisyen ve diğer personeli denetler ve yönlendirir.

 • Ürün, şirket, sistem, uyumluluk ve gözetim denetimlerini tamamlar, ürün kalitesini korur ve geliştirir.

 • Müşteri şikayetlerini araştırır ve çözüm önerileri getirir.

 • Ürün ve mühendislik tasarımları geliştirmek üzere diğer yönetim üyeleriyle iş birliği yapar.

 • Tüm yasal standartların yerine getirildiğinden emin olacak çalışmalar düzenler.

 • Personel işe alımını gerçekleştirir.

 • Trendleri ve kalite yönetimindeki gelişmeleri inceler ve iş bilgilerini günceller.

 • İş başarılarına değer katmak için yeni fırsatlar araştırır.

Kalite Güvence Müdürü Maaşları

Şirket kalite standartlarını tasarlayın, uygulayan ve iyileştiren kişilere kalite güvence müdürü adı verilir. Büyüme alanları bulmak üzere verileri analiz eden ve işe alım sürecinde yardımcı olan kalite güvence müdürü, standartların karşılanmasını sağlamak için çalışanları eğitir. İlerlemeyi izlemek için raporlar oluştur ve verimliliği artırmak için stratejiler oluşturur. Tüm bunları yaşama geçirebilmesi için bazı gereksinimlere ihtiyacı vardır. Bunlar içinde ne önemlisi lisans derecesi ya da ön lisans alanında tecrübeli olmasıdır. Teknik yeterlilik, bilgisayarları kullanabilme ve raporlar üretebilme becerisine sahip olması da oldukça önemlidir. Mükemmel iletişim becerileri sergilemesi gereken meslek mensuplarının çalışma alanlarına, sektörlerine ve çalıştıkları kurumun politikalarına göre maaşları farklılık gösterebilir. Ayrıca kişinin eğitimi, tecrübesi ve kendine geliştirme isteği de maaşını etkileyen unsurlardır. Bazı kurumlar çalışanlarının gelişimi için kurum içi eğitimler düzenler. Bir kalite güvence müdürü ne kadar kazanır, inceleyelim.

 • Yeni mezun bir kalite güvence müdürü 4.200 TL maaş alarak çalışmaya başlar.

 • Tecrübe edinmiş bir kalite güvence müdürü ortalama 5.500 TL maaş kazanır.

 • Uzun yıllar tecrübe sahibi olduktan sonra bir kalite güvence müdürü en fazla 10.500 TL’ye kadar gelir elde eder.

Kalite Güvence Müdürü Nasıl Olunur?

Kalite güvence müdürü olmak isteyen kişilerin ilk araştırdığı konu eğitim kriterleridir. Sektörler, faaliyet gösterdikleri iş alanına göre Mühendislik, Eczacılık, Kimya gibi farklı bölümlerden lisans derecesi ile mezuniyet kriteri arar. Bu alanda çalışmak isteyen kişilerin sektörlerin beklentilerine uygun eğitim ile başvuru yapmaları gerekir. Ayrıca kendini bu alanda geliştiren adaylar diğer adaylara göre bir adım önde olur. Kurumlar işe alımlar sırasında eğitim ve tecrübe kadar mesleki nitelikleri de inceler. Sahip olduğunuz nitelikler sadece iş alım sırasında değil, çalışmalarınızda başarınızı ve maaşınızı etkileyen önemli bir unsurdur. Bu alanda çalışmalarınıza devam ederken bir yandan da gelişimini önemsemelisiniz. Peki, kalite güvence müdürü hangi niteliklere sahip olmalıdır?

 • Yöneticilik ve liderlik vasfına sahip olması gerekir.

 • Karmaşık verileri anlama ve değerlendirme becerisi göstermeli, olası sorunları önceden tespit edebilmelidir.

 • Planlama ve organizasyon becerisi göstermelidir.

 • Problemler karşısında çözüm üretme yeteneği göstermeli, karşılaştığı sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretebilmelidir.

 • Sayısal derslere ilgili olması önemlidir.

 • Yaşam boyu gelişmeye açık olmalıdır.

 • analitik düşünme becerisine sahip olmalıdır.

 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmelidir.

 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmaması önemlidir.

İlgili eğitim: Liderlik Kursu

Kalite düzenlemeleri oluşturma ve uygulama, Analitik ve yaratıcı olma, iyi iletişim, Lisans derecesi ya da ön lisans ve ilgili alan tecrübesi, Çalışanları işe almak, motive etmek ve teşvik etmek, Liderlik ve yöneticilik, İnsan kaynakları ya da yöneticilik eğitim ve tecrübesi, Ürün, hizmet ve süreç kalitesini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürütme, Süreç analizi ve iyileştirme kabiliyeti, Kalite yönetimi eğitim ve tecrübesi, Problemleri tanımlama ve çözme, Problem çözme ve karar verme, İlgili şirket tecrübesi, Verimliliği artırmak için stratejiler oluşturma, Stratejik düşünme ve planlama, Stratejik yönetim eğitim ve tecrübesi, Müşteri memnuniyetini sağlama, Müşteri hizmetleri kabiliyeti, Müşteri ilişkileri eğitim ve tecrübesi, Yasal standartların yerine getirilmesini sağlama, Yasal bilgi ve uyum, İlgili yasal eğitim ve tecrübe, Tehlike analizleri yaparak kalite güvence planları geliştirme, Risk analizi kabiliyeti, Risk yönetimi eğitim ve tecrübesi, Yeni iş fırsatlarını araştırma ve iş geliştirme, Pazar araştırması ve iş geliştirme kabiliyeti, İş geliştirme eğitim ve tecrübesi, Kalite, üretim ve müşteri hizmet standartlarını belirleme ve hayata geçirme, Standart belirleme ve uygulama, Kalite standartları eğitim ve tecrübesi
Kalite Güvence Müdürü Kalite Güvence Müdürü ne iş yapar Kalite Güvence Müdürü maaşları Kalite Güvence Müdürü nedir Kalite Güvence Müdürü nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.