AnasayfaBlogKooperatifçilik Bölümü (MYO)
Bölümler

Kooperatifçilik Bölümü (MYO)

30 Aralık 2020
Bir kişi elinde küçük, canlı yeşil bir bitki tutuyor. Bitkinin narin, ince sapları ve hafifçe kıvrılmış parlak yeşil yaprakları vardır. Kişi bitkiye gülümsüyor ve onu nazikçe ellerinin arasına alıyor. Arka plan tamamen bulanıktır ve etraflarında ruhani bir atmosfer yaratır. Görüntünün odağı kişi ve bitki üzerinde, huzurlu ve sakinleştirici bir sahne yaratıyor. Kişi memnun ve mutlu görünüyor, elindeki küçük bitkiye hayranlıkla bakarken gözleri kapalı.
KonuDetayEk Bilgi
Kooperatifçilik BölümüMali ve ticari, hukuki sorunların çözümü ile ilgili kişileri yetiştiren 2 yıllık bir ön lisans programı.Staj programı bulunmaktadır. KPSS 90 ve üzeri puan alınırsa devlet kadrolarına atanma şansı vardır.
Kooperatifçilik Meslek ElemanıKooperatifçilik bölümünü başarı ile bitiren kişilere verilen unvan.Üyelerle ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin kanunlara uygunluğunda çalışan kişidir.
Kooperatifçiliğin TarihçesiKooperatifçilik Türkiye’de ilk olarak 1876 yılındaki çalışmalarla başlamıştır.30 Aralık 1991 tarihinde kurulan Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ile ülkemizde kooperatifçilik, uluslararası düzeye gelmiştir.
Kooperatifçilik İlkeleriÜyeler arası eşitliği sağlar, ortak amaç için hareket etme ve adaletli olma ilkeleri ile çalışır.Ortak amaç ekonomik düzeyi düşük kişilere yardımcı olmaktır.
Dikey GeçişKooperatifçilik ön lisans programını tamamlayanlar, DGS sınavına girerek bazı üniversite lisans programlarına dikey geçiş yapabilir.İlgili bölümeler; İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Tarım İşletmeciliği.
Kooperatiflerin TürleriKefalet, Tüketim, Tarım, Köy Kalkınma, Esnaf Kooperatifleri.Üyelerinin çıkarlarını koruyan ekonomik kuruluşlar.
Kooperatifçilik Düzenleyen KuruluşlarTürkiye Milli Kooperatifler Birliği, Türkiye Kooperatifler Dayanışma Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı vb.Toplamda 14 farklı kuruluş tarafından düzenlenmektedir.
Kooperatifçilik İş İmkanlarıKamu kurumları ve özel sektörde geniş iş imkanları sunmaktadır.Üyelerle ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin kanunlara uygunluğunda çalıştıkları gibi, parasal kaynak sağlama ve dağıtma gibi işlerde hizmet verirler.
Kooperatifçilik Mezunlarında Aranılan ÖzelliklerEkip çalışmasını sevmek, genel kültür bilgisini geliştirmek, sayılarla çalışmaktan hoşlanmak, finans ve ekonomi konuları ile ilgili olmakSabırlı, dinamik, dikkatli ve planlı çalışmayı seven kişilerin başarılı olacağı bir meslek grubu.
Kooperatifçilik Bölümü Giriş Şartları ve Puan TürüTYT sınavı ile öğrenci alımı yapılmakta olup, baraj puan 150’dir.Kooperatifçilik bölümü sadece 6 üniversitede okutulmaktadır.

Kooperatifler, insan ihtiyaçlarına yönelik karşılıklı olarak yardım etme çalışmalarına öncülük ederler. Ayrıca, ortakların çıkarlarını da korumak için oluşturulan ekonomik kuruluşlardır. Kişilerin tek başlarına güçlerinin yetmediği işlerde bir araya gelmelerini sağlayan kooperatifler, toplumun da kalkınmasına destek olan tüzel kişilerdir.

Kooperatifçilik; kooperatif kurma ve bunun yanında işletme çalışmalarına denmektedir. Kooperatifçilik Türkiye’de ilk, 1876 yılındaki çalışmalarla başlamıştır. Zamanla gelişen sistem sonucunda, kooperatif kanunları 1988 yılında yeniden düzenlenmiştir. 30 Aralık 1991 tarihinde kurulan Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ile ülkemizde kooperatifçilik, uluslararası imkanlara sahip olmuştur.

Kooperatifçilik, üyeler arası eşitliği sağlayarak ortak amaç için hareket etmelerini ve adaletli olmalarına dair ilkeler ile çalışır. Kooperatifler ekonomik düzeyi düşük kişilere göre çalışmalar yaparlar. Birden çok kişi bir araya gelirse, kooperatifler büyük işletme durumuna gelebilirler. Böylelikle istihdam imkanı da sağlanmaktadır.

Kooperatifçilik Bölümü Nedir?

Mali ve ticari ya da hukuki olarak karşılaşılan tüm sorunların çözümü ile ilgili kişileri yetiştiren ön lisans programıdır. İki yıllık eğitim süresince, bir kooperatifte yasal düzenlemelerden mali düzenlemelere kadar olan her şey ile ilgili eğitim verilmektedir. Bölüm mezunları sayesinde belirtilen olası sorunlara hızlı ve doğru çözümler üretilir. Ülkemizde, sadece 6 üniversite de okutulmaktadır.

Kooperatifçilik bölümünü başarı ile tamamlayan bölüm mezunlarına Kooperatifçilik ön lisans diploması verilir. Bölüm mezunlarına da Kooperatifçilik Meslek Elemanı denmektedir. Kooperatifçilik bölünme TYT sınavı ile girilmektedir. Diğer tüm ön lisans programlarındaki gibi bu bölüme girebilmek için alınacak baraj puan 150’dir.

Kooperatifçilik bölümü ön lisans eğitim programını başarı ile bitiren mezunlar isterlerse, ÖSYM’nin uyguladığı DGS sınavına girebilirler. Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olurlarsa da üniversitelerin bazı lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu bölümler şunlardır:

Kooperatifçilik Meslek Elemanı olarak mesleğinde ilerlemek isteyen mezunlar, başarılı ve çalışkan olmalarına ve girişimcilik yönlerini geliştirmeye önem vermelidirler. Bu yönde ilerleyen başarılı bir kooperatifçilik meslek elemanı, Kooperatif Müdürlüğü’nden Genel Müdürlüğe kadar yükselebilmektedir.

Kooperatifçilik bölümünde kamu kuruluşlarına devlet tarafından bir atama yapılmamaktadır. Sadece KPSS sınavından 90 ve üzeri puan alınırsa, bölüm mezunları devlet kadrolarına atanabilirler.

Kooperatifçilik bölümü eğitim programı sırasında öğrencilerin, 30 iş günü staj yapmaktadırlar. Bölümden mezun olmak için staj programında da başarılı olmaları gerekmektedir.

Türkiyede Kooperatifçiliği Düzenleyen Kuruluşlar Nelerdir?

 • Türkiye Milli Kooperatifler Birliğii

 • Türkiye Kooperatifler Dayanışma Kurulu,

 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

 • Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü,

 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,

 • Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü,

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

 • Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü,

 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,

 • Mesken Genel Müdürlüğü, T.C Ziraat Bankası,

 • Türkiye Halk Bankası,

 • Türkiye Emlak Bankası,

 • Milli Kooperatifçilik Eğitim ve Araştırma Enstitüsü,

 • Et ve Balık Kurumu,

 • Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığı

Kooperatifçilik Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Günümüzde, tek başına bir sorunla uğraşmak yerine işbirliği ve dayanışma yolu ile çözmek daha kolay ve daha ekonomiktir. Kooperatifçilik alanında yetişen dürüst, çalışkan kişilere bu nedenle, ihtiyaç duyulmaktadır. Kooperatifçilik meslek elemanı, çalışmakta olduğu kooperatifte halkla ya da özel ve kamu kuruluşları ile ilişkilerinin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygunluğu konusunda çalışırlar. Parasal kaynak sağlama ve ayrıca kurumun parasal olanaklarını dağıtma, harcamaları belirleme, üyelere parasal konular ve bütçe hesapları ile ilgili bilgi verme gibi işlerde hizmet verirler.

Kooperatifçilik bölüm mezunları, kamu kurumlarında olduğu gibi özel sektöre bağlı da çalıştıklarından iş imkanları şunlardır:

 • Kefalet Kooperatifleri,

 • Tüketim Kooperatifleri,

 • Tarım Kooperatifleri,

 • Köy Kalkınma Kooperatifleri,

 • Esnaf Kooperatifleri.

Kooperatifçilik Mezunlarında Aranılan Özellikler Nelerdir?

 • Ekip çalışmasını sevmek,

 • Kendini sürekli geliştirmek,

 • Genel kültür bilgisini geliştirmek,

 • Dikkatli ve sabırlı olmak,

 • Planlı çalışmayı sevmek,

 • Sabırlı ve dinamik olmak,

 • Sayılarla çalışmaktan hoşlanmak,

 • Sayısal yeteneğini geliştirmek,

 • Finans ve ekonomi konuları ile ilgili olmak.

Kooperatifçilik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

 Genel anlamda kooperatifçilik bölüm mezunlarının görevleri şunlardır:

 • Çalışmakta olduğu kooperatifte halkla ya da kamu ve özel kuruluşları ile ilişkilerinin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygunluğu konusunda çalışır.

 • Çalıştığı kooperatife parasal kaynak sağlar,

 • Bölüm mezunları birçok amaçla, kaynak ve güçlerini birleştirip kooperatif kurmak isteyen kişilere parasal, yasal ve ticari konular ile ilgili danışmanlık yapar,

 • Çalıştığı kooperatifin parası ile ilgili harcamaların en ekonomik şekilde harcanmasına ve sağlanılan kazancın üyelere pay edilmesini sağlar,

 • Yapılan çalışmalar, harcamalar ve elde edilen faydalar konusunda, çalıştığı kooperatif üyelerine bilgi verir.

Kooperatifçilik Mezunlarının Çalışma Ortamı Nasıldır?

Bölüm mezunları tüm çalışmalarını ofis ortamında, hesap ve plan yaparak çalışır. Bazı zamanlarda, insanlarla da iletişim halindedir. Açıklama yapar, ikna etme durumlarında rol alır. Veriler ile ilgilenir.

Kooperatifçilik Bölüm Mezunlarının Kullandıkları Araç ve Gereçler Nelerdir?

 • Bilgisayar, yazıcı vb.

 • Ofis malzemeleri,

 • Kanun, tüzük ve yönetmelikler.

Kooperatifçilik Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

 • Genel Ekonomi,

 • Genel İşletme,

 • Bilgisayara Giriş,

 • Genel Kooperatifçilik,

 • Genel Muhasebe,

 • Türk Dili,

 • Yabancı Dil,

 • Matematik,

 • Genel Hukuk Bilgisi,

 • Bilgisayarlı Büro Programları,

 • İstatistik,

 • Ticaret Hukuku Bilgisi,

 • Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri,

 • Kooperatif İşletmeciliği,

 • Halkla İlişkiler,

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

 • Borçlar Hukuku,

 • Kooperatif Finansmanı,

 • Kooperatif Mevzuatı,

 • Maliyet Muhasebesi,

 • Tarım Hukuku,

 • Doğal Kaynaklar Ekonomisi,

 • Kooperatifçilikte Güncel Ekonomik Sorunlar,

 • Kooperatifler Muhasebesi,

 • Türkiye’de Kooperatifçilik Uygulamaları,

 • Bilgisayarlı Muhasebe,

 • Sosyoloji,

 • Psikoloji,

 • Pazarlama İlkeleri.

Kooperatifçilik Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Üniversite AdıBölüm Puan TürüKont.Taban Puanı Sıralama
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİKooperatifçilikTYT50OluşmadıOluşmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİKooperatifçilikTYT20OluşmadıOluşmadı
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİKooperatifçilikTYT50OluşmadıOluşmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİKooperatifçilikTYT45OluşmadıOluşmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİKooperatifçilikTYT25OluşmadıOluşmadı
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİKooperatifçilikTYT25OluşmadıOluşmadı
Kooperatifçilik Bölümü, Mali ve ticari, hukuki sorunların çözümü ile ilgili kişileri yetiştiren 2 yıllık bir ön lisans programı, Staj programı bulunmaktadır KPSS 90 ve üzeri puan alınırsa devlet kadrolarına atanma şansı vardır, Kooperatifçilik Meslek Elemanı, Kooperatifçilik bölümünü başarı ile bitiren kişilere verilen unvan, Üyelerle ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin kanunlara uygunluğunda çalışan kişidir, Kooperatifçiliğin Tarihçesi, Kooperatifçilik Türkiye’de ilk olarak 1876 yılındaki çalışmalarla başlamıştır, 30 Aralık 1991 tarihinde kurulan Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ile ülkemizde kooperatifçilik, uluslararası düzeye gelmiştir, Kooperatifçilik İlkeleri, Üyeler arası eşitliği sağlar, ortak amaç için hareket etme ve adaletli olma ilkeleri ile çalışır, Ortak amaç ekonomik düzeyi düşük kişilere yardımcı olmaktır, Dikey Geçiş, Kooperatifçilik ön lisans programını tamamlayanlar, DGS sınavına girerek bazı üniversite lisans programlarına dikey geçiş yapabilir, İlgili bölümeler; İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Tarım İşletmeciliği, Kooperatiflerin Türleri, Kefalet, Tüketim, Tarım, Köy Kalkınma, Esnaf Kooperatifleri, Üyelerinin çıkarlarını koruyan ekonomik kuruluşlar, Kooperatifçilik Düzenleyen Kuruluşlar, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, Türkiye Kooperatifler Dayanışma Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı vb, Toplamda 14 farklı kuruluş tarafından düzenlenmektedir, Kooperatifçilik İş İmkanları, Kamu kurumları ve özel sektörde geniş iş imkanları sunmaktadır, Üyelerle ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin kanunlara uygunluğunda çalıştıkları gibi, parasal kaynak sağlama ve dağıtma gibi işlerde hizmet verirler, Kooperatifçilik Mezunlarında Aranılan Özellikler, Ekip çalışmasını sevmek, genel kültür bilgisini geliştirmek, sayılarla çalışmaktan hoşlanmak, finans ve ekonomi konuları ile ilgili olmak, Sabırlı, dinamik, dikkatli ve planlı çalışmayı seven kişilerin başarılı olacağı bir meslek grubu, Kooperatifçilik Bölümü Giriş Şartları ve Puan Türü, TYT sınavı ile öğrenci alımı yapılmakta olup, baraj puan 150’dir, Kooperatifçilik bölümü sadece 6 üniversitede okutulmaktadır
kooperatif kooperatifçilik bölümü kooperatifçilik bölümü (MYO) kooperatifçilik bölümü iş imkanları ön lisans
Görüntüdeki kadın kameraya ışıl ışıl gülümsüyor. Yüzü neşe ve memnuniyetle ışıldıyor. Açık tenli, uzun siyah saçlı ve sıcak bir gülümsemesi var. Gözleri kapalı ve başı hafifçe eğik. Beyaz bir üst ve siyah bir etek giyiyor ve ellerini nazikçe kucağına koymuş. Duruşu rahat ve kendinden emin. Arka plan yumuşak gri bir renktedir. Görüntü huzur ve mutluluk hissi yayıyor. Kadının neşesi bulaşıcı ve davetkâr, izleyiciye rahatlık ve neşe duygusu hissettiriyor.
Figen Atasaral
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu olan Figen Atasaral, uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra home Office olarak yeni bir düzene geçti. Reklam, Etkinlik ve Organizasyon, Pazarlama alanlarında danışmanlık yapmakta. Kadın girişimcilere yönelik çalışmalar yapan bir platform kurucusu. Yazmayı seven Figen Geri artık İstanbul İşletme Enstitü’sünde blog yazarlığı yapıyor. 

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.