AnasayfaBlogCanlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Bölümü
Bölümler

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Bölümü

16 Mart 2020
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Bölümü

Sinema sektörü de teknolojiiyle paralel olarak, sürekli gelişim halinde. Film tasarım ve yönetmenliği ve sinema televizyon gibi akademik disiplinlere bir yenisi daha eklendi: Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi. Eğitimin adı yeni olsa da, aslında çok da yeni olmayan bir alan bu. “Animasyon” kelimesinin Türkçe karşılığı “canlandırma” kelimesidir. Canlandırma filmi de bildiğimiz adıyla, “animasyon filmi”dir. 

Film türlerindeki farklılaşmalar ve çağa göre yapılan değişiklikler, sinema alanında yeni uzmanlıkları beraberinde getiriyor. Eskinin animasyon filmleri, şimdinin canlandırma filmleri de artık bambaşka bir uzmanlık isteyen bir konu. “Çizgi Film Animasyon” gibi bölümler bünyesinde eğitim verilmekte olan bu alan, artık çizgi filmi ve animasyonu da aşmakta. Hâl böyle olunca, animasyonun çok daha gelişmiş bir modeli olarak canlandırma filmi karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu yeni film tarzının eğitimi de kendine özgü oluyor. Çünkü diğer alanlarda verilen dersler, günümüz canlandırma filmleri için yeterli gelmiyor. 

Sürekli değişmekte ve gelişmekte olan sinema sektörü ve televizyon dünyasında rekabet, canlandırma filmleri konusunda da görünüyor. Reklam sektöründe de kullanılan bu filmler, televizyonun ve dijital film platformlarının da kullandığı bir araç haline gelmiş durumda. Sinema alanında farklı ihtiyaçlarla ve değişik bakış açılarıyla yapılan yaklaşımlar sayesinde, farklı türlerde eğitimler üretilmekte. Ancak bu eğitimlerin ortak dersleri olduğu gibi, kendine özel dersleri de mevcut. Bu bölümlerin farklı olan dersleri, öğrencilere de farklı uzmanlıklar katabiliyor. Böylece öğrenciler, hem her şeyi yalnız yapabilecek duruma gelebiliyorlar hem de özel uzmanlıklar kazanıyorlar. 

Günümüzde artık tek bir uzmanlık alanının yetmediğini ve bir insanın birçok alanda uzmanlaşması gerektiğini görüyoruz. Üniversitelerde çift ana dal türündeki uygulamaların artması da bu ihtiyaca en somut cevaptır.  Bir kişinin birçok işi birden uzmanlıkla yapabilmesi, onu başarıya götüren yol olarak görülüyor. Sinema alanında farklı bakış açılarını kazanmak için, ikinci bir sinema dalında eğitim yapılabilir. Böylelikle, canlandırma filmi konusunda fark yaratılabilir ve çok daha başarılı bir sonuçlar elde edilebilir. 

Canlandırma filmi tasarımı ve yönetimi alanının eğitimi; canlandırma performanslarını tasarlamayı, icra etmeyi ve ekip yönetimini kapsar. Bir canlandırma filminin tasarlanması, yapım aşamaları ve seslendirilmesi gibi aşamaları kadar bu işin yapıldığı ekip de çok önemlidir. Çalışılacak performans sanatçılarının ve yapım ekibinin uzman kişiler olması, filmin başarısını büyük ölçüde etkileyecektir. Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetim bölümünün farkı ve değeri işte burada ortaya çıkıyor. Bu bölüm sayesinde, hem doğru sanatçıları seçebilmek hem de iyi bir yapım ekibi kurmak mümkün oluyor. 

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Bölümü Nedir?

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Bölümü, simülasyon tekniklerinden, film yapım ve yönetimine kadar uzanan bir eğitim planına sahiptir. Dört yıllık bir lisans programı olan bölüme merkezî sınav sisteminin Sözel puan türüyle öğrenci alınıyor. Bölümün amacı; sinema ve televizyon sektörünün değişimlerine uyum sağlayabilecek uzmanlar yetiştirmektir. Bölümdeki birçok dersin, ‘Film Tasarımı’, ‘Sinema ve Televizyon’ ve ‘Film Tasarımı ve Yönetmenliği” gibi bölümlerle ortak dersler halinde olduğunu görüyoruz. Bu nedenle bölüm öğrencileri, saydığımız bu bölümlerle çift ana dal yapıp bir uzmanlık daha alabilirler. Diğer bölümlerden alınacak olan farklı dersler, öğrencilere özel bir uzmanlık da sağlayacaktır. Alınan farklı dersler sayesinde, Canlandırma filmi alanına değişik bir gözle bakabileceklerdir. 

Mezunların lisansüstü eğitime yönelmeleri de akademik hayatları ve meslek hayatları için gereklidir. Bu nedenle yüksek lisans veya doktora gibi programlar, öğrencilerin verecekleri yerinde bir karar olacaktır. Öğrenciler, bu alanda ne kadar uzmanlık kazanırlarsa, kariyer hayatlarında da o derece başarılı olacaklardır. Öğrencilerin, Erasmus aracılığıyla yurtdışındaki sinema sektörünü ve canlandırma filmi konusundaki yeni teknikleri tanıma şansları da bulunuyor. Aynı zamanda, yabancı dillerini geliştirme olanağını da bu şanslara eklememiz gerekir. Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Bölümü 2020 itibariyle, sadece Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (İzmir) bulunuyor.

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi bölümü mezunları için iş imkânları televizyon, sinema ve reklâm sektöründedir. Medya kuruluşlarında yönetmenlik ve yapımcılık gibi iş imkânları da bulunuyor. Ayrıca özel film yapım şirketlerinde canlandırma filmi yapımcılığı ve yönetmenliği de yapabilirler.

Mezunlar için diğer bir iş imkânı da akademik kariyerdir. ALES’te yeterli puan alan bölüm mezunları (gerekli şartları sağladıklarında), devlet veya vakıf üniversitelerinde çalışabilirler. 

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bölüm mezunları, çoğunlukla sinema sektöründe “yönetmenlik” ve “yapımcılık” gibi mesleklerde çalışabilirler. Lisansüstü eğitim yapan mezunlar ise, kamu veya özel üniversitelerde akademisyen olabilirler.

Mezunlarının yapabildikleri işler arasında şunlar yer alıyor:

 • Canlandırma filmi için gerekli tasarım aşamalarını ve filmin kurgusunu yapmak,

 • Kurgusunu yaptığı filmin canlandırma çalışmaları için doğru performans sanatçılarını seçmek,

 • Televizyon programları ve reklâm filmlerinin kurgularını ve yönetmenliğini yapmak,

 • Sinema ve televizyon sektöründeki canlandırma filmleri konusunda danışmanlık yapmak.

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi bölümünün ders programı, sinema tarihinden tasarım kuramlarına kadar geniş bir ders yelpazesinden oluşuyor. Teorik derslerin yanı sıra, teknik ve uygulamalı derslerin de programda büyük yer kapladığını görüyoruz.

Ders plânlarında çoğunlukla; filmlerin tasarımı, yapımı ve yönetimi üzerinde durulduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca; mezuniyet için gerekli şartlardan birisinin zorunlu staj olduğunu da eklememiz gerekir.  

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi bölümü lisans programında eğitimi verilen başlıca zorunlu dersler şunlardır:

 • Film Yapım Yönetimine Giriş I, II

 • Film Tasarımına Giriş I, II

 • Kitle İletişim Kuramları I, II

 • Canlandırma Sinemasına Giriş I, II

 • Temel Tasarım I, II

 • Film Yapım Yönetimine Giriş I, II

 • Dünya Sinema Tarihi I, II 

 • İletişim Toplumbilim I, II

 • Canlandırma Teknikleri ve Sinema Tarihi I, II

 • Sayısal Ortama Giriş I, II

 • Çağdaş Sinema Tarihi I, II

 • Sinema Estetiği I, II

 • Simülasyon Kuramları ve Sinema I, II, III, IV

 • Geleneksel Canlandırma Teknikleri I, II

 • Canlandırma Desen I, II

 • 2D Bilgisayar Canlandırması I, II, III, IV

 • 3D Bilgisayar Canlandırması I, II, III, IV

 • Staj ve Pratik Çalışma 

 • Diploma Çalışması

Ayrıca bazı önemli seçmeli dersleri bilmek de yararlı olacaktır. Çünkü bu dersler, öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçebilecekleri derslerdir ve uzmanlıkları için gereklidir. 
Bu önemli derslerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Türkiye Sinema Tarihi I, II, III, IV

 • Fotoğraf ve Kamera Tarihi

 • Fotoğraf ve Kamera Uygulama

 • Film Kuramları I, II

 • Klasik Anlatı Sineması ve Kültürel Etkileri I, II

 • Yazım Denemeleri I, II

 • Yazılı ve Sözlü Anlatım I, II

 • Deneysel Film

 • Çağdaş Sinema Yorumu I, II

 • Video Art

 • Sualtı Fotoğraf ve Video Görüntüleme Teknikleri I, II

 • Baskı ve İletişim

 • Temel Oyunculuk

 • Belgesel Film Yapım ve Yönetim Teknikleri


Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi bölümünün taban puanları, bu bölümün bulunduğu tek Üniversite olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nindir (İzmir). Bölümün 40 kontenjanlı seçeneğinin 2020 yılındaki taban puanı 339,608 ve başarı sıralaması da 109155 olarak açıklanmıştır. Aynı üniversitede KKTC uyruklulara için de 2 kişilik kontenjan açılmıştır. Bu seçeneğin taban puanı ise 287,128 ve başarı sıralaması da 341752’dir.

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Bölümü Nedir?

Canlandırma filmi konusunda nitelikli uzman yönetmen ve yapımcıları yetiştirmeyi amaçlayan, dört yıllık bir lisans programıdır. Bu bölüme, Sözel puan türüyle öğrenci alınıyor. Bölü, ülkemizde sadece Dokuz Eylül Üniversitesi’nde bulunuyor.

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bölüm mezunları, canlandırma film konusunda iş yapan bütün medya kuruluşlarında çalışabilirler. Filmin tüm aşamalarında aktif rol alıp; kurgu ve tasarımdan, yapımcılık ve yönetmenliğe kadar bütün işleri yapabilirler.

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Bölümü Taban Puanları ve Sıralamaları Nasıldır?

Bu bölüm, 2020 yılı itibariyle sadece bir üniversitede bulunuyor. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 40 Kontenjanlı seçeneğinin bu yılki taban puanı 339,608; başarı sıralaması ise 109155’tir. KKTC uyruklular için açılan 2 kontenjanlı seçeneğin taban puanı 287,128 ve başarı sıralaması ise 347152 olarak açıklanmıştır. 

canlandırma animasyon canlandırma filmi canlandırma filmi tasarım canlandırma filmi tasarım ve yönetmenliği.
Emel Keskin
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.