AnasayfaBlogNükleer Enerji Mühendisliği
Meslekler

Nükleer Enerji Mühendisliği

20 Nisan 2021
Uzun, beyaz bir kulesi ve çatısından yükselen bir bacası olan bir fabrika. Kulenin ön yüzünde bir saat var ve baca havaya gri bir duman bulutu yayıyor. Fabrika yemyeşil bir çim ve bitki tarlasıyla çevrili ve arka planda bir yol görülebiliyor. Görüntü hafif bulanık, bu da ona rüya gibi, hüzünlü bir nitelik kazandırıyor. Gökyüzü açık ve mavi, birkaç beyaz bulut dağılmış durumda.
KonuAçıklamaEk Bilgi
Nükleer Enerji MühendisliğiUranyum-235 çekirdeğinin bir nötronu yutarak bölünmesi ve enerji üretme süreci.Zincirleme tepkimeler gerçekleşir ve sürekli enerji üretimini sağlar.
Nükleer Enerji TarihiUranyumun 1789'da keşfi nükleer enerji tarihine başlangıç olarak kabul edilir.Dünyanın ilk nükleer enerji santrali 1954'te Sovyetler Birliği'nde çalışmaya başlapıştır.
Nükleer Santral Nedir?Ağır atom çekirdeklerinin nötronlarla bombardıman edilmesi ve parçalanması sonucu enerji üreten yapılar.Hafif atom çekirdeklerinin birleşme tepkimeleri de nükleer enerji açığa çıkarır.
Nükleer Santrallerin FaydalarıUcuz, sürdürülebilir, iklim koşullarından etkilenmeyen ve küresel ısınmayı arttırmayan enerji kaynağı.Kurulum alanı diğer santral tiplerine göre daha küçüktür.
Nükleer Santrallerin ZararlarıTehlikeli radyoaktif atıklar oluşturabilir ve olası kazaları yıkıcı etkileri olabilir.Uranyum kaynakları sınırlıdır ve terör saldırıları için hedef seçilebilir.
Çernobil FaciasıRadyoaktif dumanın 10 gün boyunca atmosfere karıştığı kazadır.Bu tür yayılan radyasyon, insan ve çevre sağlığını uzun yıllar boyunca olumsuz etkiler.
Nükleer Güvenlik KültürüThree Mile Island ve Çernobil kazaları sonrasında gündeme gelen güvenlik kavramı.Güvenlik malzemeleri, sistemler ve standartların geliştirilmesi için çalışmalar başlatıldı.
Nükleer Enerji DenetimiNükleer alanı denetleyen ve düzenleyen kurumlar oluşturulmuştur.Nükleer faaliyetler kontrol altında tutulmakta ve sürekli denetime tabi tutulmaktadır.
Nükleer Santrallerin GüvenliğiNükleer santraller, insan müdahalesi olmaksızın 72 saat boyunca soğutma ve koruma sağlar.Nükleer santrallerin güvenlik seviyeleri kompakt ekipman ve sistem tasarımlarıyla yükseltilmiştir.
FüzyonHafif atom çekirdeklerinin birleşmesi sonucunda enerji açığa çıkan tepkime.Yüksek sıcaklık gerektirir ve enerji üretiminde önemli bir rol oynar.

Birçok kaynakta nükleer enerjinin şu şekilde oluştuğu anlatılmaktadır: Bir uranyum-235 çekirdeği, bir nötronu yutarak çok kararsız olan Uranyum-236 haline dönüşür, hemen bölünür. Bu fisyon olayı sonucunda yeni nötronlar ve enerji açığa çıkar. Bu süreç sonunda ortaya çıkan enerjiye “nükleer enerji” adı verilmektedir. Ortaya çıkan yeni nötronlar da başka Uranyum-235 çekirdeklerine çarparak onların da bölünmesini sağlarlar. Bu yolla sürekli bir şekilde enerji üretilmesi sağlanır. Bu olaya zincirleme tepkime denir. Yani bu zincirleme tepki sonucunda nükleer enerji, elde edilmiş olur.

Nükleer enerji tarihine bakılacak olursa 1789 yılında Uranyumun keşfine dayanıyor denebilir. Uranyumun keşfi ve atomun parçalanması, birçok keşif de olduğu gibi askeri savunma alanındaki çalışmalarda kullanılmış sonra ticari amaçlı kullanım için kullanılmaya başlanmıştır. Dünyanın ilk nükleer enerji santrali, Obninsk Nükleer Enerji Santrali’dir.

Sovyetler Birliği döneminde 1954 yılında çalışmaya başlamıştır. 1970' li yıllarda yaşanan petrol krizi ile nükleer enerji santrallerinde bir yaygınlaşma görülmüştür. Petrol gibi kaynaklara sahip olmayan bazı ülkeler dışa bağımlı olmaktansa kendi nükleer santrallerini açmayı tercih ettiler. Bu aynı zamanda enerjilerini güvence altına almak anlamına geliyordu.

Nükleer Santral Nedir?

Atom çekirdekleri parçalandığında ortaya oldukça büyük bir enerji çıkmaktadır. Ağır atom çekirdekleri nötronlarla bombardıman edildiğinde sonuç olarak bu çekirdeklerin parçalanması sağlanmaktadır. Bu parçalanma tepkimesine "fisyon" adı verilmektedir. Her parçalanma tepkimesi sonucunda açığa fisyon ürünleri, enerji ve nötron çıkmaktadır. Tepkime sonucu açığa çıkan nötronlar da kullanılarak parçalanma tepkimesinin sürekliliği sağlanmakta yani zincirleme tepkime oluşturulmaktadır.

Ayrıca sadece ağır atom çekirdeklerinin değil hafif atom çekirdeklerinin de birleşme tepkimeleri sonucunda büyük bir enerjinin açığa çıkabilmektedir. Bu birleşme tepkimesine ise füzyon adı verilmiştir. Bu tepkimenin gerçekleşmesi için öncelikle atom çekirdeğinde bulunan artı yüklerin birbirini itmesinden kaynaklanan kuvvetin yenilmesi gereklidir. Bu yüzden sistemler çok yüksek sıcaklığa çıkarılarak kullanılmaktadır. Sonuç olarak fisyon ve füzyon tepkimeleri ile elde edilen enerjiye çekirdek enerjisi veya yaygın bilinen adıyla nükleer enerji adı verilmektedir.

Nükleer Santrallerin Faydaları

 • Nükleer enerji; ucuz, sürdürülebilir ve erişilebilir enerji kaynağı olarak kabul edilir.

 • Nükleer enerji 7 gün 24 saat meteorolojik şartlardan etkilenmeden çalışabilir.

 • Çalışma esnasında sera gazı salımı olmaz. Bu sebeple küresel ısınmayı arttırmaz.

 • Nükleer enerji kurulum alanı diğer santral çeşitlerine kıyasla daha küçüktür.

 • Nükleer santrallerin çevreye yaydığı radyasyon yetkili kurumlarca %1 olarak açıklanmıştır. Bu sebeple nükleer santral yanında tarım balıkçılık ve turizm yapılmasında bir sakınca gözükmemektedir.

 • Nükleer santraller, insan müdahalesi olmaksızın 72 saat boyunca soğutma, uçak çarpmalarına karşı koruma yapmaya sistemlidir. Kompakt ekipman ve sistem tasarımlarıyla nükleer santrallerin güvenlik seviyeleri yükseltilmiştir ve çalışmalara da devam edilmektedir.

Nükleer Santrallerin Zararları

 • Nükleer santraller diğer tür santrallerin 7 katı enerji ortaya çıkarsa da bu enerji oluşumu sonunda çok tehlikeli atıklar oluşturmaktadır. Bu atıklar sistemli şekilde depolanmak zorundadır.

 • Nükleer santrallerde meydan gelen kazaların sonucu yıkıcı niteliktedir. Oluşabilen bir sızıntı yüksek oranda radyasyon içereceğinden bir çok canlıyı ölümcül seviyede etkileyebilir. Tarihte örnekleri görülmüştür. Özellikle Çernobil Faciası yangın sebebiyle radyoaktif dumanda oluşmuş ve 10 gün boyunca atmosfere karışmış. Bu kazanın sağlığa olan zararlı etkilerinin yaşandığı çevrede uzun yıllar sürdüğü söylenmektedir.

 • Dışarıdan gelebilecek terör saldırılarına karşı nükleer santraller seçilebilir bu da oldukça riskli olabilir.

 • Uranyum kaynaklarının 30- 60 yıl arasında tükeneceği ön görülmektedir. Yani bu santraller ülkelerin enerji ihtiyacı için kalıcı bir çözüm değildir.

Nükleer Enerjinin Zararları

Tarihte Nükleer santrallerin yıkıcı kazaları ne yazık ki yaşanmıştır. Büyük bir enerjinin kontrolden çıkması kaza değil de bir nevi felaket olarak adlandırılabilir.1979 yılında ABD Three Mile Island kazası ve Rusya’daki Çernobil kazaları ile nükleer santrallerin kurulumu yavaşlasa da asla durmadı. Tüm dünyada kurulmaya devam etti. Yine de bu kazalar neticesinde “nükleer güvenlik kültürü” kavramı gündeme geldi. Tüm dünyada daha güvenli nükleer santrallerin kurulması ve işletilmesi için hem idari hem de teknik açıdan gelişimler olması için çalışmalar başlatıldı.

Nükleer alanda denetleme ve düzenleme yapacak kurumlar açıldı. Yürütülen nükleer faaliyetlerin kontrolü yapılmaya başlandı. Nükleer santraller için daha güvenli malzeme, takım ve sistemlerin üretimi için yeni teknik, teknoloji, standardizasyon ve kalite sistemleri geliştirildi. Japonya’da Fukuşima nükleer kazasından sonra ise nükleer santral karşıtı lobilerin güçlü olduğu ülkelerden biri olan Almanya, 10 nükleer reaktörünü kapatmıştır. Geriye kalan 7 nükleer reaktörün ise 2021 yılına kadar faaliyette kalacağını duyurdu.

Fukuşima kazasının yaşandığı ülke Japonya ise kaza sonrası tüm nükleer santrallerini tamamen kapatmamış sadece geçici süre ile durdurmuştu. Amacı güncellenen güvenlik standartlarına göre nükleer santrallerini denetlemekti. Kontrolleri yapılan ve güvenlikleri arttırılarak kullanıma hazır olan santrallerin sırayla faaliyetlerine yeniden başlatılacağı duyurulmuştu.

Nükleer Enerji Mühendisliği

Nükleer enerji mühendisliği bölümü, temelde atomun çekirdeğiyle ilgili deneyler ve çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde nükleer enerjinin tıp, çevre, ısınma, güvenlik, atık yönetimi, bombalar ve fizik alanlarındaki etkileri incelenerek yeni ve faydalı gelişmeler için kullanımı amaçlanmaktadır. Türkiye’de Fizik ve Radyoaktivite bilimlerinin bir arada bulunduğu nükleer enerji dalında mühendislik eğitimi bölümüne sahip tek üniversite Hacettepe Üniversitesi’ydi. Daha sonra Sinop Üniversitesi’nde de bu bölüm açılmıştır. Bu bölüm ülkemizde henüz çok fazla gelişme gösterememiştir. Oysa dünya çapında birçok ülkede detaylı çalışmalar yürüten nükleer enerji mühendislerinin sayısı giderek artmaktadır.

Nükleer Enerji Mühendisliği bölümü amacı; öğrencilerini bilimin ve teknolojinin tüm bilgi düzeylerine hâkim olabilecek kapasitede ve öğrendiklerini insanlık yararına işler yapmak için kullanacak karakterde yetiştirmektir. Nükleer Enerji Mühendisleri, mezun olduktan sonra yapacakları çalışmalar ile kendilerini ve ülkelerini nükleer enerji alanında ileriye götürmeye ve üstün başarılar elde etme yeteneği ve statüsüne sahip olur. Nükleer enerji evrensel değerlere katkıda bulunacak şekilde kullanılmalı ve güvenliğine çok önem verilmelidir. Bunu sağlayacak olan da başarılı Nükleer Enerji Mühendisleridir.

Türkiye ve Nükleer Santral

Türkiye için ilk nükleer enerji santralinin Mersin Akkuyu’da kurulmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Arasında Akkuyu Sahasında bir nükleer santralinin tesisine ve işletimine dair anlaşma 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanarak çalışmalara başlanmıştır. Söz konusu anlaşma 15 Temmuz 2010 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. İnşaat Lisansı 2 Nisan 2018 tarihinde TAEK tarafından onaylanmıştır. Bu sayede Mersin Akkuyu Nükleer Santralinin ilk ünitesinin temeli törenle atılmıştır. Bu ünitenin 2023 yılında işletmeye alınması planlanmaktadır. Ayrıca Mersin Akkuyu’da çalışacak mühendis ihtiyacımızın karşılanması amacıyla, Rusya’ya eğitim almak üzere gönderilen 245 öğrenci yollanmıştır. Bu öğrenciler mezun olunca yöneticilik kademesine kadar farklı alanlarda istihdam edilecektir.

Ülkemizin ikinci nükleer santral projesi ise Sinop Nükleer Santralidir. Bunun için 3 Mayıs 2013 tarihinde Japonya ile nükleer santral yapımı ve işbirliğine ilişkin hükümetler arası anlaşma yapılmıştır. Nükleer enerji santralleri, sadece elektrik üretim tesisleri olarak değerlendirilmemelidir. Nükleer santraller diğer sektörlere de sağlayacağı dinamizmle ve istihdam imkânıyla birlikte ülke sanayisine önemli katkı sağlama potansiyeline sahiptir.

Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Nedir?

Atom çekirdeğinin dışardan aldığı fiziksel ya da kimyasal bir baskı sonucunda parçalanması, atom altı parçacıkların bir araya toplanması ve çekirdeği oluşması veya parçalanma hareketinin kendi kendine doğal olarak gerçekleşmesiyle nükleer enerji ortaya çıkar. Ortaya çıkan enerjinin farklı enerji türüne çevrilebilmesi için reaktörlerin kullanılması gerekir.

Nükleer enerjinin keşfedilmesi oldukça tesadüfi bir olaydır. 1896 senesinde uranyumun yanında bulunan fotoğraf plakalarının ışıksız ortamda yaydığı ışının keşfedilmesiyle nükleer enerji ile ilk kez karşılaşılmıştır. Nükleer enerji mühendisliği ise temel olarak atomun çekirdeğiyle ilgili deneyler ve çalışmalar yürüten ve bu çalışmaların ışığında nükleer enerjinin tıp, çevre, ısınma, güvenlik, atık yönetimi, bombalar ve fizik alanlarında yarattığı etkiler incelenerek yeni gelişmeler sağlayan mühendislik dalıdır.

Ülkemizde henüz çok gelişim göstermemiş olsa da dünyada çok detaylı çalışmalar yürüten nükleer enerji mühendisliği zamanla ülkemizde de sayısı artması beklenen mezun veren bölümler arasında olması ön görülmektedir.

İlk nükleer reaktör 1942 senesinde kurulmuştur. Bu yıldan itibaren nükleer enerjiye olan ilgi gittikçe artış göstermiştir. Nükleer Enerji sektöründe görülen ilgi pek çok mesleğin ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Bunlardan biri de nükleer enerji mühendisliğidir. Nükleer Enerji Mühendisliği bölümü, nükleer santrallerin geliştirilmesinde önderlik edecek, tasarımlarını yapacak, santralin bir problem çıkartmadan çalışmasını sağlayacak mezunları enerji sektörüne kazandırmayı hedefler.

Nükleer Enerji Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Öğrencilerin bölümü başarıyla tamamlayabilmeleri için bölüm şartlarından olan 240 krediyi tamamlamaları gerekir. Bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler nükleer enerji mühendisi unvanı almaya hak kazanır. Bölümü tercih edecek aday öğrencilerin bazı özelliklere sahip olması beklenir. Bunlar; disiplinli, sorumluluk sahibi, planlı, düzenli, sayısal derslere ilgili, mühendislik ve enerji sektörüne karşı meraklı, analitik düşünme becerisine sahip, ekip çalışmasına uyumlu bireyler olmalarıdır.

Nükleer Enerji Mühendisi Nedir?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bazı meslekler oldukça popüler olmaya başladı. Bunlar içinde yer nükleer enerji mühendisliği son yılların gözde meslekleri arasında yerini aldı. 1942 yılından itibaren nükleer enerjinin yayılması ile birlikte bu sektörde emek veren işgücü oldukça fazla ihtiyaç haline gelmiştir. Son yıllarda hızla artış gösteren nükleer enerji santralleri de mühendis ihtiyacını doğurmuştur.

Üniversitelerin bünyesinde yer alan Nükleer enerji mühendisliği bölümü sağladığı eğitimler sayesinde alanında uzman ve donanımlı nükleer enerji mühendislerini mezun etmeye devam ediyor. Nükleer enerji mühendisi; nükleer santrallerin geliştirilmesini ve tasarımlarının yapılmasını sağlayan meslek mensubudur. Nükleer enerji mühendisleri santrallerin sorunsuz çalıştırılmasından sorumlu kişilerdir.

Nükleer santrallerinin tasarlanmasından geliştirilmesine pek çok önemli görevi yerine getiren nükleer enerji mühendisi, kurulan santralin sorunsuz bir şekilde işlemesinden görevli olan kişiler arasında yer alır. Mühendis bunların yanında nükleer enerji ve radyasyondan faydalanmak amacıyla kullanılan süreçleri, araçları ve sistemleri araştırmaktan da sorumludur. Nükleer santrallerde çalışmalarını sürdüren nükleer enerji mühendisi, nükleer reaktör fiziği ve teknolojisi alanında destekler sunar. Yine nükleer enerji güvenliği, sürdürülebilir enerji dönüşüm teknolojileri ve radyasyondan korunma gibi konularda mühendisin alanı içindedir.

Mühendis, nükleer santrallerde üretilen enerjinin ekonomik ve güvenli bir şekilde kullanılabilir hale gelmesini sağlamaktan da sorumludur. Nükleer enerji mühendisi olabilmek için Nükleer enerji mühendisliği bölümünden mezun olmanız şartı aranır. Ülkemizde sayılı birkaç üniversitede Nükleer Enerji Mühendisliği bölümü bulunmaktadır. Eğitimler 4 yıllık olup, lisans düzeyinde verilir.

Hacettepe üniversitesinde yer alan nükleer enerji mühendisliği bölümü İngilizce eğitim vermektedir. Sinop üniversitesi nükleer enerji mühendisliği bölümü ise Türkçe olarak eğitim vermektedir. Aynı zamanda Hacettepe üniversitesinde KKTC uyruklu öğrenciler için açılmış olan bölümün öğrenim dili de İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Bölümü tercih etmeyi düşünen adayların bu alana ilgi duyması mesleklerinde başlarılı olmaları için önemlidir. İşlerini titizlikle yürütmeleri gerektiği için konsantrasyon sıkıntısı yaşamamaları da önemlidir.

Nükleer Enerji Mühendisi Nasıl Olunur?

Nükleer enerji mühendisliği bölümünde eğitim almak isteyen adaylar araştırmacı ve disiplinli bireyler olmaları önemlidir. Sorumluluk sahibi ve planlı kişiler nükleer enerji mühendisliği bölümünü tercih ederken hiç tereddüt etmelerine gerek yoktur. Bu adayların mühendislik ve enerji sektörüne ilgisinin de yüksek olması başarılarında önemli bir rol oynar.

Nükleer enerji mühendisleri üniversitelerde yer alan mühendislik fakültesine bağlı bölümde eğitim alır. Üniversitelerde bulunan nükleer enerji mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans eğitimi ile tamamlanmaktadır. 4 Yıllık eğitimi tamamladıktan sonra ise nükleer enerji mühendisleri stajlarını tamamlar ve iş hayatına atılırlar. İş yaşamına başlayan mühendislerin kendilerini geliştirme sürecini devam ettirmeleri gerekir. Türkiye genelinde iki üniversitede nükleer enerji mühendisi olma imkanına sahipsiniz. Sinop Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesinde bu eğitimden faydalanabilirsiniz. Nükleer enerji mühendisi olmak isteyen kişiler bu bölümlerden birini tercih edebilir.

Üniversitelerde yer alan nükleer enerji mühendisliği programında; bilgisayar programlama, genel fizik, genel matematik ve reaktör fiziği gibi derslere yer verilir. Üniversite tercihi sırasında nükleer enerji bölümünü seçecek aday öğrencilerin sayısal dersleri; matematik ve fen bilimleri sorularını yanıtlamaları gerekir. Nükleer enerji mühendisliği bölümü sayısal puan türünde öğrenci kabul etmektedir. Sınavda yüksek sayısal puan alan aday öğrenciler, nükleer enerji bölümüne kabul edilme hakkı kazanabilir.

Nükleer Enerji Mühendisi Ne İş Yapar?

Nükleer enerji mühendisliğinin temel amacı nükleer enerji alanında sektöre yetişmiş, donanımlı elemanlar kazandırmaktır. Nükleer enerji mühendisliği bölümünde sunulan temel mühendislik eğitimleri oldukça donanımlı mezunlar yetiştirmek amaçlı hazırlanmıştır. Aynı zamanda alan dersleri ile birlikte bilgi ve birikim açısından oldukça zengin bir eğitim almış olursunuz. Bu mühendisler istedikleri nükleer enerji santrallerinde rahatlıkla çalışma kapasitesine sahip olacak şekilde yetişir. Nükleer enerji mühendisi, ciddi görevler üstlenir. Mühendisin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Nükleer santral işletmelerinin kurulması planlanan alanın zemin etüdünü yapar.

 • Nükleer santralin çevre, güvenlik, oluşum ve iklim bakımından değerlendirmesini yapmak, santralin kurulması için uygunluk görüşü belirtmek temel görevleri arasındadır.

 • Nükleer santral içinde kullanılan cihazların kullanımında bir problem çıkmaması için gerekli önlemleri alması gerekir.

 • Nükleer enerjinin üretimi ve geliştirilmesi ve enerjinin barışçı amaçlarla kullanılması amacıyla çeşitli araştırmalar içinde olur.

 • Sağlıkla ilgili riskli unsurları ortadan kaldırmayı hedefler.

Nükleer Enerji Mühendisliği İş İmkanları Nelerdir?

Nükleer enerji mühendisliği bölümü mezunlarının başlıca çalışmayı tercih ettiği yerler kamu ve özel sektör içerisinde yer alan enerji sektörü içerisinde bulunan kurum ve kuruluşlardır. Kamu sektöründe çalışmak isteyen mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS’ndan beklenen puan ile başvuru yapmaları gerekir.

Ülkemizde nükleer enerji mühendisliği mezunları iş olanakları henüz sınırlıdır. Ancak mesleki eğitim sınırlı sayıda kişiye verildiğinden meslek çalışanları araştırmaya yönelik kurumlar içinde görev alırlar. Bu meslekte yabancı dil oldukça önemlidir. Yabancı dil bilgisi iyi olan mezunlar, daha iyi şartlarda ve kolay iş bulabilirler.

Nükleer enerji santrallerinde, enerji sektöründe, endüstriyel üretim tesislerinde, araştırma-geliştirme laboratuvarlarında, sağlık fiziği alanında hastane ve tıbbi laboratuvarlarda, kamu kurum ve kuruluşlarında genel olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu) ve TEAŞ (Türk Elektrik Anonim ŞT.)'de çalışma imkanı elde ederler.

Nükleer Enerji Mühendisi Maaşları

Günümüzde son derece ilgi gören nükleer enerji mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler nükleer enerji santrallerinde çalışmalarını yürütür. Nükleer enerji mühendisleri; üretim alanında, tasarım sürecinde, maliyet analizi, yöneticilik ve kalite kontrolü gibi alanlarda çalışmalar yapabilir.

Nükleer enerji mühendisleri genellikle enerji santrallerinde, nükleer enerji sistemleri alanında faaliyet gösteren şirketlerde görev alır. Kamu ve özel sektör içinde yer alan pek çok kurumda iş bulunabilir. Yüksek maaşlar ile görev alan nükleer enerji mühendisleri, stajlarını tamamladıktan sonra kendi alanlarında işlerde çalışma imkanına sahip olur. Nükleer enerji mühendisliği bölümünden, 4 yıllık lisans eğitimi aldıktan sonra mezun olan kişiler, "Nükleer Enerji Mühendisi" unvanı almaya hak kazanır. Santral kontrolü ve nükleer enerji santrali tasarımı yapan mühendisler pek çok farklı iş konulunda çalışmalarını yürütürler.

Kazandıkları maaşlar eğitimlerine, tecrübelerine ve çalıştıkları kurumun özelliklerine göre değişiklik gösterir. Mühendislerin gelişen teknolojileri yakından takip etmesi gerekir. Başarılarında rol oynayan en önemli faktörlerden biri de sürekli kendilerine geliştirmeye devam etmeleridir. Nükleer enerji mühendisinin maaş gelirleri aşağıdaki gibidir.

 • Yeni mezun olmuş veya henüz sektör tecrübesi olmayan mühendislerin maaşı: 3.000 TL ile 4.500 TL aralığında değişmektedir.

 • Ortalama 3 yıllık tecrübe sahibi olan nükleer mühendisi 4.500 TL ile 6000 TL aralığında maaş kazanır.

 • 3 yıl ve üzeri tecrübe sahibi olan nükleer enerji mühendisi ise 6.000 TL ile 9.000 TL aralığında gelir elde eder.

 • Kamu sektöründe görev alan mühendisler ise ortalama 5.890 TL kazanır.

Nükleer Enerji Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Nükleer santrallerin tasarlanmasına ve geliştirilmesinde çalışan nükleer enerji mühendisi, kurulan santralin bir problem yaratmadan işlemesinden görevli yetkin kişilerdendir. Nükleer enerji mühendisi aynı zamanda nükleer enerji ve radyasyondan fayda sağlamak amacı ile kullanılan süreçleri, araçları ve sistemleri araştırmak gibi önemli sorumluluklara sahiptir.

Nükleer santrallerde çalışan nükleer enerji mühendisi, nükleer reaktör fiziği ve teknolojisi, nükleer enerji güvenliği, sürdürülebilir enerji dönüşüm teknolojileri, radyasyondan korunma gibi önemli konularda destek verir. Mühendis bunların yanı sıra nükleer santrallerde üretilen enerjinin ekonomik ve güvenli bir şekilde kullanılabilir hale gelmesinde rol oynar. Nükleer enerji mühendisinin üstelendiği görevler oldukça önemlidir. Mühendisin görevleri arasında aşağıdaki detaylar yer alır.

 • Nükleer santral işletmeleri için kurulum alanı zemin etüdü yapmak,

 • Nükleer santralin çevre, güvenlik, fiziksel koşullar ve iklim açısından değerlendirmesini yapar, santralin kurulmasıyla ilgili görüşlerini belirtmek,

 • Nükleer santral içinde kullanılan cihazların kullanımı esnasında bir sorunla karşılaşılmaması için önlem almak,

 • Nükleer enerjinin üretimi, geliştirilmesi ve enerjinin barışçı amaçlarla kullanılması için gerekli araştırmalar yapmak.

 • Çalışanların ve çevrenin açısından sağlıkla ilgili riskli unsurları ortadan kaldırmak.

Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Nükleer enerji mühendisliği bölümünü tercih edecek adaylar öncelikle eğitim yaşamları boyunca karşı karşıya kalacakları dersleri merak eder. 4 yıllık eğitim süreleri boyunca birçok bir sayısal dersle karşı karşıya kalırlar. Kariyerlerine yön verirken aldıkları eğitimin yanı sıra ileride çalışma imkanı bulabilecekleri kurumlar hakkında da bilgi sahibi olacakları imkanları elde ederler.

Üniversitelere göre değişim göstermek kaydı ile staj zorunlulukları bulunabilir. Stajlarını tamamlayan öğrenciler staj yaptıkları kurumdan staj defterine onay aldıktan sonra üniversitelerinin belirlediği tarihte staj defterini kurula teslim ederler. Bölüm, kariyerlerinde başarılı olabilecek, bilgi ve beceri ile mezun olacak nitelikli çalışanların yetişmesi için tüm imkanları kullanmaya çabalar. Bölümün gerekleri yerine getirip, 4 yıl boyunca tüm derslerden başarı ile geçen öğrenciler, nükleer enerji mühendisliği lisans diploması almaya hak kazanır. Öğrencilerin eğitimleri boyunca karşı karşıya kalacakları dersler aşağıdaki gibidir.

 • Bilgisayar Programlama,

 • Genel Fizik,

 • Genel Matematik,

 • Nükleer Santral ve Reaktör Tasarımı,

 • Reaktör Fiziği,

 • Radyasyon Algılama ve Ölçme,

 • Nükleer Fizik,

 • Nükleer Yakıt Yönetimi,

 • Enerji,

 • Mühendislik İş Etiği

Nükleer Enerji Mühendisliği, Uranyum-235 çekirdeğinin bir nötronu yutarak bölünmesi ve enerji üretme süreci, Zincirleme tepkimeler gerçekleşir ve sürekli enerji üretimini sağlar, Nükleer Enerji Tarihi, Uranyumun 1789'da keşfi nükleer enerji tarihine başlangıç olarak kabul edilir, Dünyanın ilk nükleer enerji santrali 1954'te Sovyetler Birliği'nde çalışmaya başlapıştır, Nükleer Santral Nedir?, Ağır atom çekirdeklerinin nötronlarla bombardıman edilmesi ve parçalanması sonucu enerji üreten yapılar, Hafif atom çekirdeklerinin birleşme tepkimeleri de nükleer enerji açığa çıkarır, Nükleer Santrallerin Faydaları, Ucuz, sürdürülebilir, iklim koşullarından etkilenmeyen ve küresel ısınmayı arttırmayan enerji kaynağı, Kurulum alanı diğer santral tiplerine göre daha küçüktür, Nükleer Santrallerin Zararları, Tehlikeli radyoaktif atıklar oluşturabilir ve olası kazaları yıkıcı etkileri olabilir, Uranyum kaynakları sınırlıdır ve terör saldırıları için hedef seçilebilir, Çernobil Faciası, Radyoaktif dumanın 10 gün boyunca atmosfere karıştığı kazadır, Bu tür yayılan radyasyon, insan ve çevre sağlığını uzun yıllar boyunca olumsuz etkiler, Nükleer Güvenlik Kültürü, Three Mile Island ve Çernobil kazaları sonrasında gündeme gelen güvenlik kavramı, Güvenlik malzemeleri, sistemler ve standartların geliştirilmesi için çalışmalar başlatıldı, Nükleer Enerji Denetimi, Nükleer alanı denetleyen ve düzenleyen kurumlar oluşturulmuştur, Nükleer faaliyetler kontrol altında tutulmakta ve sürekli denetime tabi tutulmaktadır, Nükleer Santrallerin Güvenliği, Nükleer santraller, insan müdahalesi olmaksızın 72 saat boyunca soğutma ve koruma sağlar, Nükleer santrallerin güvenlik seviyeleri kompakt ekipman ve sistem tasarımlarıyla yükseltilmiştir, Füzyon, Hafif atom çekirdeklerinin birleşmesi sonucunda enerji açığa çıkan tepkime, Yüksek sıcaklık gerektirir ve enerji üretiminde önemli bir rol oynar
nükleer nükleer enerji nükleer santral nükleer enerji mühendisliği çernobil nükleer enerji mühendisi nükleer enerji santrali nükleer enerji mühendisi nedir nükleer enerji mühendisi ne iş yapar nükleer enerji mühendisi maaşları
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.