AnasayfaBlogSağlık Hizmetinde İletişimin Önemi
İletişim

Sağlık Hizmetinde İletişimin Önemi

28 Mayıs 2019
Koruyucu yüz maskesi takmış bir kadın öne doğru eğilmiş ve bir adamın yüzüne hafifçe dokunuyor. Kadın beyaz bir bluz giyiyor ve kısa, siyah saçları var. Adam uzaklara bakıyor gibi görünüyor ve hafif bir sakalı var. Görüntü sadece kadının kolunu ve adamın yüzünü gösterecek şekilde yakın plandan çekilmiştir. Arka plan odak dışıdır ve kadının yüzü kısmen görünmektedir. Adamın gözleri kapalı ve yüzü rahatlamış görünüyor. Kadının kolu nazik, rahatlatıcı bir jest yapıyor ve parmakları hafifçe adamın yüzüne dokunuyor.
KonuAçıklamaÖnem
İletişimin Genel TanımıKişiler arası duygu, düşünce ve bilgi birikiminin karşılıklı olarak aktarılması süreci.Hayatta her an yer alır, insanların anlamlı ilişkiler kurma zorunluluğu hissetmesi bu süreçten kaynaklanır.
Kendini İfade Edebilmeİletişim kurabilmemiz, karşımızdakinin duygularını, düşüncelerini, bilgisini ve beklentilerini anlama ve anlamlı ilişkiler kurabilmemizi sağlar.Sağlıklı ve anlamlı bir iletişim için karşılıklı anlaşma çok önemlidir.
Hastayı Doğru BilgilendirmeHemşirelerin, hastaların duygu durumlarını anlama ve tedavi aşamalarını anlamalarını sağlama görevi bulunur.Hasta olan birey için iletişimin anlamı çok büyük, doğru bilgi ve yönlendirme hayati önem taşır.
Sağlık Alanında Başarılı İletişimHasta birey, sağlık durumu ve geleceği ile ilgili soruları ve endişeleri bulunabilir.Hastanın doğru bilgiye ulaşma gereksinimi, normal zamanlara kıyasla hastalık dönemlerinde daha fazladır.
Eksik ve Başarısız Bir İletişimEksik ve başarısız bir iletişim, hastaların yanlış yönlendirilmesine ve enerji kaybına neden olur.Bu durum sağlığı bozuk olan bireyi daha da olumsuz etkileyebilir.
Hemşire Ve Hasta İlişkisinde Doğru İletişimHemşirelerin hasta ile iletişim becerileri, hastalar üzerindeki etkisi fazladır.Hasta ile güven duygusu oluşturma ve hastanın ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneği çok önemlidir.
Dikkat Edilmesi GerekenlerHemşirelerin hasta ile iletişimde belirli noktalara dikkat etmeleri gerekmektedir.Anlayışlı ve içten yaklaşım, hasta mahremiyetine önem verme, hastaya zorlamadan cevap aldığından emin olma çok önemlidir.
Sağlıklı ve Etkili İletişimSağlıklı ve etkili iletişim, hastaların tedavi süreçlerine daha uyumlu yaklaşmalarını sağlar.İyileşme yönünde motivasyonları artar ve alınan hizmetten mutluluk duyarlar.
Etkili İletişimin Hemşirelere EtkisiEtkili iletişim, hemşirelerin çalışma performansına ve hastaya olan yaklaşımlarına büyük etkisi vardır.Hemşirelerin mesleki doyumları artar ve hastalarla olan güven ilişkileri güçlenir.
Etkili İletişim EğitimleriEtkili iletişim konusunda eğitimler, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının yeteneklerini geliştirme imkanı sunar.Bu eğitimler sayesinde, sağlık çalışanlarına bu konuda ciddi bir fayda sağlanmış olur ve hizmet kalitesi artar.

Genel bir tanım ile kişiler arasında duygu, düşünce ve bilgi birikiminin karşılıklı olarak aktarılması sürecine iletişim diyoruz.

Geçmişten günümüze bakıldığında insanoğlunun hayatında iletişimin yer almadığı bir an neredeyse yoktur.

İnsan aradan geçen zamanla iletişim kurabilmenin birçok farklı ve sağlıklı yöntemlerini de keşfetmiştir.

İnsanoğlu kendi kendine kaldığı zamanlarda bile kendisi ile iletişim halindedir. Bu yüzdendir ki insan sosyal bir varlık olarak görülür ve çevresi ile sağlıklı/anlamlı ilişiler kurmak zorunluluğu hisseder.

Kendini İfade Edebilmek

İnsanın çevresi ile iletişimde kalmak istemesinin altında yatan en temel neden kendini ifade edebilme arzusudur. 

İletişim kurabilme yeteneğimiz sayesinde karşımızdakinin duygularını, düşüncelerini, bilgisini, gereksinimlerini, beklentilerini, istediklerini veya istemediklerini anlayabilir ilişkilerimizi anlamlı bir hale getirebiliriz. 

Sağlıklı ve anlamlı bir iletişim için de bir kişinin anlatmak istediği ile karşısındakinin anladığının aynı anlama sahip olması gerekmektedir.

Hastayı Doğru BilgilendirmekEtkili iletişim kurabilme istisnasız bütün insanlar ve bütün meslek grupları için oldukça önemlidir.

Fakat insanın her açıdan bir başkasına bağımlı olduğu hastalık dönemlerinde iletişimin anlamı hasta olan birey için çok daha fazladır. 

Çalışma alanı insana yardım etme üzerine olan hemşireler sağlık hizmeti vermenin yanı sıra hasta ile iletişimde büyük görevleri üstlenmektedir.

Hemşireler hastaya karşı tedavi edici rollerini üstlenirken ona gerekli bilgilendirmeleri vermek, hastanın tedavi aşamalarını anlamasını sağlamak ve iletişim kabiliyetleri ile hasta bireylerin duygu durumlarını anlamak zorundadır. 

Sağlık Alanında Başarılı İletişim 

Hasta birey içinde bulunduğu hastalık hali ile yaşamını tehdit altında hissedebilir, geleceği ve sağlık durumu ile ilgili soruları olabilir.

Aile içindeki konumu ile bağlantılı olarak aile bireylerinin geleceği ve işini kaybetme korkusu gibi çeşitli endişeleri olması da mümkündür.

Bu nedenle insan hastalık durumunda doğru bilgiye ulaşma gereksinimini normal bir zamana kıyasla daha fazla hissedebilir. 

İş hayatımızda özellikle de sağlık alanında çalışan bireyler için başarısız iletişimin neden olduğu sorunlar, yalnızca mesajı veren ve alan kişi ile kalmamakta zaman zaman üçüncü şahıslara da zararı dokunabilmektedir. 

Sağlık alanında eksik ve başarısız bir iletişim, hastaların yanlış yönlendirilmesine ve fazladan enerji kaybına neden olur. Bu durum sağlığı bozuk olan bireyi daha da olumsuz etkileyebilir.

Hemşire Ve Hasta İlişkisinde Doğru İletişim

Hastaya en yakın sağlık görevlisi olma ayrıcalığına sahip hemşireler hastanın durumuna göre ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve yerine getirilmesinde büyük rol oynarlar.

Hastane içi görev paylaşımı ve dağılımını sağlamakla da yükümlüdürler. Bu nedenle hemşirelerin kişiler gelişim ve iletişim becerilerini geliştirmelerinin hastalar üzerindeki etkisi fazladır.

Bu beceriler hasta ile güven duygusu oluşturma ve hasta ile karşılıklı konuşarak iletişimi başlatma konusunda bazı hassas noktalara sahiptir. 

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hemşirelerin hasta ile iletişimde şu noktalara özellikle dikkat etmesi gerekir.

  • Hastayı dikkatli dinlemek

  • Hastaya alakalı sorular sormak

  • Hastayı herhangi bir konuda cevap vermeye zorlamamak

  • Hastadan alınan cevapları doğru bir şekilde kavramak

  • Hastaya anlayışlı ve içten yaklaşmak

  • Hasta mahremiyetine önem vermek

  • Hastanın verilen bilgileri anladığından emin olmak 

  • Hastaya karşı buyurgan bir tavırda olmamak 

Hasta ile sağlıklı ve etkili iletişim kurulduğunda hastaların tedavi süreçlerine daha uyumlu yaklaştıkları, iyileşme yönünde motivasyonlarının arttığı ve alınan hizmetten mutluluk duydukları tespit edilmiştir.

Etkili ve sağlıklı iletişim kurabilmenin hemşireler üzerindeki etkilerine bakıldığında ise, hasta ile karşılıklı güven duygusunun oluşumunda pozitif etkileri olduğu ve mesleki açıdan daha fazla doyuma ulaşabildiği gözlemlenmiştir.

Etkili iletişim konusunda kendinizi geliştirmek için ücretsiz online eğitimler alabilirsiniz. Konu ile ilgili alabileceğiniz İş Hayatında Etkili İletişim Eğitimi ve Telefonda Etkili İletişim Eğitimi size büyük fayda sağlar.

Yazar: Ş. Cansu Arman

İletişimin Genel Tanımı, Kişiler arası duygu, düşünce ve bilgi birikiminin karşılıklı olarak aktarılması süreci, Hayatta her an yer alır, insanların anlamlı ilişkiler kurma zorunluluğu hissetmesi bu süreçten kaynaklanır, Kendini İfade Edebilme, İletişim kurabilmemiz, karşımızdakinin duygularını, düşüncelerini, bilgisini ve beklentilerini anlama ve anlamlı ilişkiler kurabilmemizi sağlar, Sağlıklı ve anlamlı bir iletişim için karşılıklı anlaşma çok önemlidir, Hastayı Doğru Bilgilendirme, Hemşirelerin, hastaların duygu durumlarını anlama ve tedavi aşamalarını anlamalarını sağlama görevi bulunur, Hasta olan birey için iletişimin anlamı çok büyük, doğru bilgi ve yönlendirme hayati önem taşır, Sağlık Alanında Başarılı İletişim, Hasta birey, sağlık durumu ve geleceği ile ilgili soruları ve endişeleri bulunabilir, Hastanın doğru bilgiye ulaşma gereksinimi, normal zamanlara kıyasla hastalık dönemlerinde daha fazladır, Eksik ve Başarısız Bir İletişim, Eksik ve başarısız bir iletişim, hastaların yanlış yönlendirilmesine ve enerji kaybına neden olur, Bu durum sağlığı bozuk olan bireyi daha da olumsuz etkileyebilir, Hemşire Ve Hasta İlişkisinde Doğru İletişim, Hemşirelerin hasta ile iletişim becerileri, hastalar üzerindeki etkisi fazladır, Hasta ile güven duygusu oluşturma ve hastanın ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneği çok önemlidir, Dikkat Edilmesi Gerekenler, Hemşirelerin hasta ile iletişimde belirli noktalara dikkat etmeleri gerekmektedir, Anlayışlı ve içten yaklaşım, hasta mahremiyetine önem verme, hastaya zorlamadan cevap aldığından emin olma çok önemlidir, Sağlıklı ve Etkili İletişim, Sağlıklı ve etkili iletişim, hastaların tedavi süreçlerine daha uyumlu yaklaşmalarını sağlar, İyileşme yönünde motivasyonları artar ve alınan hizmetten mutluluk duyarlar, Etkili İletişimin Hemşirelere Etkisi, Etkili iletişim, hemşirelerin çalışma performansına ve hastaya olan yaklaşımlarına büyük etkisi vardır, Hemşirelerin mesleki doyumları artar ve hastalarla olan güven ilişkileri güçlenir, Etkili İletişim Eğitimleri, Etkili iletişim konusunda eğitimler, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının yeteneklerini geliştirme imkanı sunar, Bu eğitimler sayesinde, sağlık çalışanlarına bu konuda ciddi bir fayda sağlanmış olur ve hizmet kalitesi artar
iletişim kişisel gelişim sağlık etkili iletişim sağlıklı iletişim hemşire hasta online eğitimler
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Çevresinde bir grup insan bulunan ayrıntılı bir dünya haritası gösterilir. İnsanlar yaş, cinsiyet, ırk ve kültür bakımından çeşitlilik göstermektedir ve bir ağ içinde birbirlerine bağlıdırlar. Harita farklı renklerle ve ülkeleri ve sınırlarını net bir şekilde gösteren etiketlerle doldurulmuştur. Okyanuslar koyu mavi renktedir ve kara kütleleri çeşitli yeşiller, kahverengiler ve mavilerle temsil edilmektedir. Bir grup insan haritayı tartışıyor ve dünyanın güzelliğine hayranlık duyuyor gibi görünüyor. Bir grup insan bir araya gelip dünyanın harikalarını takdir ederken bir barış ve birlik imajı çiziliyor.
İletişim

Sosyal ve Kamusal İletişim

26 Temmuz 2021
Bir grup insan güneşli bir günde resmi kıyafetleriyle dışarıda durmaktadır. Bir kadın sağ elinde bir fincan tutarken, diğeri sol elinde bir fincan tutmaktadır. Takım elbiseli bir adam grubun ortasında durmaktadır ve etrafı diğer insanlarla çevrilidir. Görüntüde beyaz bir fincan tutan bir elin yakın çekimi ve arka planda bir kişinin kolunun bulanık görüntüsü görülüyor. Arka planda elinde fincan tutan bir kadın da duruyor. Koyu renk saçlı ve beyaz gömlekli bir kişinin kafasının yakın çekimi görülüyor. Bir grup insan organize bir şekilde duruyor, konuşuyor ve gülümsüyor.
Etkili İletişim

Etkili İletişim Neden Önemli?

31 Ekim 2019