AnasayfaBlogEn Zor 50 İngilizce Mülakat Soruları
Mülakat Soruları

En Zor 50 İngilizce Mülakat Soruları

25 Aralık 2019
Bir kişi masada oturuyor, elleri masanın üzerinde sıkıca duruyor. Bir eli kalem tutarken diğer eli yumruk halindedir. Kişi masanın üzerinde duran bir kâğıda yazı yazmaktadır ve arka planda bir pano görünmektedir. Kâğıdın üzerinde gri bir zemin üzerinde beyaz bir 'Z' harfi ve alt köşede kırmızı bir nesne görülmektedir. Ortam doğal ışıkla aydınlatılmıştır ve nesnelerin renkleri belirgin ve nettir. Kişi odaklanmış ve kararlı görünüyor ve muhtemelen bir özgeçmiş ya da başka bir önemli belge yazıyor.
Mülakat SorusuSoru TürüHazırlık Önerisi
Describe your management sytle?Yönetim Beklentisi İlişkin SoruKendinizin diğerlerini nasıl yönettiğini, nasıl organize olduğunuzu ve çatışma durumlarında nasıl reaksiyon gösterdiğinizi örneklerle anlatabilirsiniz.
Are you willing to travel or relocated if necessary?Esneklik İlişkin SoruBu soruya verdiğiniz yanıt, işin sizi ne kadar fazla meşgul edebileceği konusunda işverene bir fikir verecektir. Yanıtınızı işi, yaşam tarzınız ve beklentilerinizle nasıl dengelemeyi planladığınıza dayandırmalısınız.
What motivates you to do a good job?Motivasyon İlişkin SoruBu soruya cevap verirken, önce hangi faktörlerin sizi motive ettiğini belirtin ve sonra bu motivasyonun nasıl olumlu sonuçlar doğurduğuna dair örnekler verin.
What other companies are you interviewing with?İş Arama Aktivitesi İlişkin SoruBu soruya verilen yanıt, adayın piyasadaki fırsatları ve tercihlerini belirleyebilir. Rekabetçi bir yanıt vermek yerine, olası işverenlere odaklanmanın sizin için önemli olduğunu vurgulayabilirsiniz.
What relevant experience do you have?Deneyim İlişkin SoruEğitim arka planınıza, iş deneyiminize, becerilerinize ve başarılarınıza odaklanın. İlgili deneyimlerinizi ve nasıl işe yarayacağını açıklayın.
What do you know about this organization?Şirket Bilgisi İlişkin SoruŞirketin hizmetleri, ürünleri, müşteri tabanı, görüntüsü, hedefleri, misyonu ve değerleri hakkında bilgi sahibi olun.
How do you stay current in your field?Gelişim İlişkin SoruBranşınızdaki gelişmeleri takip etmek için kullandığınız kaynakları ve yöntemleri belirtin.
How do you define success?Genel Tanımlama SorusuBaşarının sizin için ne anlama geldiğini belirtin ve bunu nasıl ölçtüğünüzü açıklayın.
What is your dream job or dream company?Hedefler ve İdeal Kavramları Konulu Soruİdeal işinizin veya ideal şirketinizin özelliklerini belirtmeniz beklenir.
Why are you leaving your last job?Son İş Tecrübesi İlişkin SoruBu tür sorulara pozitif ve olumlu bir şekilde yanıt verin. Bu sizin profesyonellik seviyenizi ve olgunluğunuzu gösterecektir.

Mülakatta başınıza gelebilecek en kötü şeyleri hiç düşündünüz mü? Ya da başınıza gelebilecek kötü olaylar için bir planınız var mı? Bunlar neler olabilir, mülakata geç kalmak, işe alımcıya yanlış hitap etmek, mülakat gün ve saatini karıştırmak veya İngilizce mülakata başlamak. Sonuncusu hariç alabileceğiniz tedbirler oldukça basit, alarm kurarak, hatırlatma ekleyerek çözebilirsiniz. Ancak İngilizce mülakat için bir planınız yoksa bugünden itibaren düşünmelisiniz.

İngilizce mülakat soruları herkes için tedirgin edici olabilir. Seviyeniz çok iyi olsa bile kafa dağınıklığı yaşadığınız bir anda ya da her zaman cevap verdiğiniz bir soru, alışık olmadığınız bir tarzda geldiğinde zorluk yaşayabilirsiniz. Çinceden sonra dünyada en çok konuşulan ikinci dilin İngilizce olduğunu göz önüne alırsak, mülakatların İngilizce olması sizi şaşırtmamalı. Her an size sorulacak İngilizce mülakat sorularına hazırlıklı olmalısınız. Bu sorular çoğu zaman kolay olsa da zaman zaman zor da gelebilir. En iyi hazırlık kendinizi her zaman güncel tutmaktır. Enstitü’den zaman sorunu yaşamadan alabileceğiniz online yabancı dil eğitimleri ile bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Aynı zamanda İngilizce Konuşma kursu da konuşma esnasında dikkat etmeniz gereken yerleri size öğretir.

İlgili Eğitim: İngilizce Mülakata Hazırlık Eğitimi

Zor İngilizce Mülakat Soruları

 • Describe your management sytle?

Yönetim biçiminizi anlatın.

 • How do you measure success?

Başarıyı nasıl ölçersiniz?

 • Desribe a major goal you have set for yourself recently?

Yakın zamanda kendiniz için koyduğunuz büyük bir hedefi tanımlayın.

 • What have you done to improve your skills, knowledge in the last year?

Son bir yılda yeteneklerinizi, bilginizi geliştirmek için neler yaptınız?

 • Are you willing to travel or relocated if necessary?

Gerektiğinde seyahat edebilir ya da taşınabilir misiniz?

 • Has anything ever irritated you about people you have worked with?

Birlikte çalıştığınız kişilerle sorun yaşadığınız oldu mu?

 • Describe your work ethic.

 İş ahlakınızı anlatır mısınız? 

 • How would your manager or colleagues describe you?

Yöneticiniz ya da iş arkadaşlarınız sizi nasıl tanımlar?

 • Give me an example of something you tried to accomplish but failed.

Bana başarmaya çalıştığınız ancak başarısız olduğunuz bir şeye örnek verin.

 • What do you consider greatest achievement?

En büyük başarınızı ne olarak görüyorsunuz?

 • Describe what you think makes a good supervisor, manager or team leader.

İyi bir işveren, yönetici veya takım lideri olmanın gereklilikleri hakkında ne düşündüğünüzü anlatınız.

 • Do you prefer to work alone or as a part of team?

Takımın bir parçası olarak mı yoksa yalnız mı çalışmayı tercih edersiniz?

 • How do you define success?

Başarıyı nasıl tanımlarsınız?

 • What motivates you to do a good job?

İyi bir iş çıkarmak için sizi ne motive eder?

 • How do you stay current in your field?

Alanınızda nasıl güncel kalırsınız?

 • What was the worst career mistake you have ever made and what did you learn from it?

Kariyerinizde yaptığınız en büyük hata neydi ve bundan ne öğrendiniz?

 • What other companies are you interviewing with?

Görüştüğünüz diğer şirketler nelerdir?

 • What will you do if you don’t get this job?

Bu işe alınmazsanız ne yapacaksınız?

 • Would you rather work for money or job satisfaction?

Para için mi yoksa iş tatmini için mi çalışmayı tercih edersiniz?

 • What are your strenghts?

Güçlü yönleriniz nelerdir?

 • How do you know you will like the career path?

Bu kariyeri seveceğinizi nasıl biliyorsunuz?

 • Tell me about any issues you have had with a previous boss.

Önceki yöneticiniz ile yaşadığınız sorunlardan bahsedin.

 • What is your dream job or dream company?

Hayal ettiğiniz iş ya da şirket nedir?

 • How long do you want to work for us if we hire you?

Sizi işe alırsak bizimle ne kadar süre çalışmayı istersiniz?

 • Why are you leaving your last job?

Son işinizden neden ayrılmak istiyorsunuz?

 • Tell us about your projects.

Bize projelerinizi anlatın.

 • What relevant experience do you have?

İlgili deneyimleriniz nelerdir?

 • What motivates you at the workplace?

İş yerinde sizi ne motive eder?

 • What do you do in your current role?

Şu an ki görevinizde neler yapıyorsunuz?

 • Why would you like to work here?

Neden bu firmada çalışmak istiyorsunuz?

 • What do you know about this organization?

Şirketimiz hakkında ne biliyosunuz?

 • What kind of salary are you expecting?

Maaş beklentiniz nedir?

 • What do you dislike about your last job?

Son işinizde neyi sevmediniz?

 • How are you when you are working under pressure?

Baskı altında çalışabilir misiniz?

 • What are yor weaknesses?

Zayıf yanlarınız nelerdir?

 • What major problem did you have to deal with recently? How did you handle it?

Son zamanlarda yaşadığınız en büyük problem neydi ve bunun üstesinden nasıl geldiniz?

 • What sort of person do you not like to work with?

Nasıl bir insanla birlikte çalışmak istemezsiniz.

 • Tell me about a challenge or conflict you have faced at work and how you dealt with it.

İşinizde karşılaştığınız bir anlaşmazlığı ve bununla nasıl baş ettiğinizi anlatabilir misiniz?

 • Are you willing to work overtime?

Fazla mesai yapmayı ister misiniz?

 • How do you decide priorities in your working time? Are deadlines important to you?

Çalışma zamanlarınızda önceliklerinize nasıl karar veriyorsunuz? Teslim tarihleri sizin için önemli mi?

 • Do you presentation skills impress audience? Could you give us any example?

Sunum becerileriniz dinleyicileri etkiler mi? Bize örnek verebilir misiniz?

 • Can you give me five words that best describe you?

Sizi en iyi tanımlayan 5 kelime nedir?

 • Do you have any question for us?

Bize sorularınız var mı?

 • Can you tell me a little about yourself?

Kendinizden biraz bahseder misiniz?

 • Where do you see yourself being in 3-5 years from now?

Kendinizi 3 – 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz?

 • What is your career objective?

Kariyer hedefiniz nedir?

 • Please, give me an example of a time when you showed initiative.

İnisiyatif gösterdiğiniz bir zamana örnek verin lütfen.

 • Tell us about a time when you had to give someone negative feedback.

Birisine olumsuz geri bildirim vermek zorunda olduğunuz bir zamanı anlatın.

 • What would you do in your first 6 months?

İlk 6 ayınızda neler yapacaksınız?

 • What courses have you taken to further your professional growth?

Profesyonel gelişiminizi ilerletmek için hangi dersleri aldınız?

İngilizce Mülakata Nasıl Hazırlanmalısınız?

 • CV’nizi İngilizce hazırlayarak başlayabilirsiniz. Size gelecek olan mülakat soruları CV'niz üzerinden geleceği için özgeçmişinizde yazan kelimelere aşina olmanızı sağlayacak.

 • Yaşamınızla ilgili genel bilgileri ezberleyin, doğum tarihi ve yeriniz, okullarınız gibi. Böylece akıcı konuşmanın çalışmasını yapmış olursunuz.

 • İngilizce soru sorabilecek kadar çalışın. Mülakatta soracağınız soruları İngilizce hazırlayabilirsiniz. Bu rahat olmanızı da sağlayacaktır.

 • Rakamları ve tarihleri İngilizce olarak ezberleyin. İngilizce devam ederken birden rakamları Türkçe söylemeyin. “I was born in 1994.” derken İngilizce devam edeceksiniz, emeklerinizi basit hatalarla heba etmeyin.

 • Görüşmenizin ne zaman İngilizceye döneceği belli olmayacağı için ilk gelebilecek sorulara hazırlıklarınızı tam yapmaya çalışın.

 • Aksanınız ve çok güzel İngilizce' niz varmış gibi davranmayın. Karşınızdaki sizden İngilizce cevaplar bekliyorsa muhtemelen yabancı dili sizden daha iyidir.

 • Başvurduğunuz işin jargonunu öğrenmeye çalışın yani İş İngilizcesi çalışın. Mülakatta konuşmalarınıza ekleyin.

 • Kontrollü bir şekilde cevap verin, akıcı olmasına özen gösterin.

Describe your management sytle?, Yönetim Beklentisi İlişkin Soru, Kendinizin diğerlerini nasıl yönettiğini, nasıl organize olduğunuzu ve çatışma durumlarında nasıl reaksiyon gösterdiğinizi örneklerle anlatabilirsiniz, Are you willing to travel or relocated if necessary?, Esneklik İlişkin Soru, Bu soruya verdiğiniz yanıt, işin sizi ne kadar fazla meşgul edebileceği konusunda işverene bir fikir verecektir Yanıtınızı işi, yaşam tarzınız ve beklentilerinizle nasıl dengelemeyi planladığınıza dayandırmalısınız, What motivates you to do a good job?, Motivasyon İlişkin Soru, Bu soruya cevap verirken, önce hangi faktörlerin sizi motive ettiğini belirtin ve sonra bu motivasyonun nasıl olumlu sonuçlar doğurduğuna dair örnekler verin, What other companies are you interviewing with?, İş Arama Aktivitesi İlişkin Soru, Bu soruya verilen yanıt, adayın piyasadaki fırsatları ve tercihlerini belirleyebilir Rekabetçi bir yanıt vermek yerine, olası işverenlere odaklanmanın sizin için önemli olduğunu vurgulayabilirsiniz, What relevant experience do you have?, Deneyim İlişkin Soru, Eğitim arka planınıza, iş deneyiminize, becerilerinize ve başarılarınıza odaklanın İlgili deneyimlerinizi ve nasıl işe yarayacağını açıklayın, What do you know about this organization?, Şirket Bilgisi İlişkin Soru, Şirketin hizmetleri, ürünleri, müşteri tabanı, görüntüsü, hedefleri, misyonu ve değerleri hakkında bilgi sahibi olun, How do you stay current in your field?, Gelişim İlişkin Soru, Branşınızdaki gelişmeleri takip etmek için kullandığınız kaynakları ve yöntemleri belirtin, How do you define success?, Genel Tanımlama Sorusu, Başarının sizin için ne anlama geldiğini belirtin ve bunu nasıl ölçtüğünüzü açıklayın, What is your dream job or dream company?, Hedefler ve İdeal Kavramları Konulu Soru, İdeal işinizin veya ideal şirketinizin özelliklerini belirtmeniz beklenir, Why are you leaving your last job?, Son İş Tecrübesi İlişkin Soru, Bu tür sorulara pozitif ve olumlu bir şekilde yanıt verin Bu sizin profesyonellik seviyenizi ve olgunluğunuzu gösterecektir
ingilizce mülakat mülakat ingilizce mülakat soruları mülakat soruları speaking iş ingilizcesi mülakata hazırlık online eğitim
Genç bir kadın beyaz dişlerini göstererek kameraya doğru gülümsüyor. Parlak kahverengi gözleri ve yüzünden geriye doğru toplanmış uzun, siyah saçları var. Beyaz yakalı ve manşetli mavi bir gömlek ve beyaz bir etek giyiyor. Kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş ve kendinden emin bir duruşu var. Yüzü yandan gelen ışıkla aydınlanmakta, sıcak ve davetkâr bir atmosfer yaratmaktadır. Rahatlamış ve mutlu bir halde görünüyor.
Tuba Kamaşoğlu Çağlar
Blog Yazarı

İnsan kaynakları, mülakat tavsiyeleri ve cv hazırlama konularında içerik üretiyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir grup insan bir masanın etrafında toplanmış, sandalyelerde oturmaktadır. Her birinin elinde, üzerinde büyük siyah bir soru işareti bulunan beyaz bir kağıt parçası vardır. Ortadaki adam siyah bir takım elbise giymiş, kravat takmış ve yüzünde kararlı bir ifade var. Sağındaki kadın mavi bir bluz giymiştir ve yüzünde merak ifadesi vardır. Soldaki adamın gri bir gömleği var ve dikkatle soru işaretine bakıyor. Arka planda beyaz bir tahtaya basılmış bir soru işaretinin yakın çekimi ve soru işareti tutan bir el var. Odadaki herkes odaklanmış durumda ve atmosfer bir beklenti havasında.
Mülakat Soruları

Sorulmuş En Çılgın Mülakat Soruları

23 Ekim 2015
Takım elbiseli bir kadın masa başında oturmaktadır. Yüzü kameraya dönük, kolları masanın üzerinde ve elleri dinlenme pozisyonunda. Başı hafifçe sağa eğiktir ve gözleri kapalıdır. Arka planda bir sandalyenin bulanık bir görüntüsü ve bir kişinin ayağının yakın çekimi vardır. Ayrıca bir kişinin elinin bulanık bir görüntüsü ve beyaz bir nesnenin yakın çekimi var. Kadın derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor ve ifadesi nötr. Işık yumuşak ve renkler sessiz.
Mülakat Soruları

Mülakat Soruları - Cevapları

07 Nisan 2018
Resimde beyaz gömlek giyen bir kişi görülüyor, kolunu önüne uzatmış. Parmaklarını birbirine dokunduruyor ve elinin yakın çekimi görülebiliyor. Görüntü hafif bulanık görünmekte, kişinin kolu ve eli çerçevenin büyük bir kısmını kaplamaktadır. Kişinin teni açık renktir ve tırnakları soluk pembe bir renge boyanmıştır. Görüntünün arka planı odak dışıdır ve gri tonları görülebilir. Kişinin saçları kahverengi ve gömleğinde beyaz ve gri çizgilerden oluşan bir desen var gibi görünüyor.
Mülakat Teknikleri

Mülakat Teknikleri Nelerdir?

23 Mart 2018