AnasayfaBlogGüçlü Yönleriniz Kariyerinizi Nasıl Etkiler?
Kariyer

Güçlü Yönleriniz Kariyerinizi Nasıl Etkiler?

20 Eylül 2021
Bir kişi, üzerine beyin çizilmiş bir ampulün önünde durmaktadır. Kişi kollarını kaldırmış bir şekilde durmakta ve karanlık bir arka plana karşı siluet oluşturmaktadır. Beynin çizimi, ampulün camında, beynin olukları gibi karmaşık detaylarla görülebilmektedir. Kişinin bacakları karanlık odada görülebiliyor ve ölçek hissi veriyor. Ampul ve beyin çizimi karanlık arka planla keskin bir kontrast oluştururken parlak ışık kişiyi aydınlatıyor. Genel görüntü bir keşif ve buluş hissi uyandırıyor.
Güçlü YönlerTanımıKariyerdeki Etkileri
BilgelikYaratıcılık, merak, açık görüşlülük, bilgiye duyulan merak, bakış açısı gibi özellikler içerir.Karar verme süreçlerinde daha isabetli kararlar almanın yanı sıra, problem çözme yeteneklerini geliştirir.
CesaretZorluklarla mücadele edebilme gücü, kendine ve diğerlerine karşı dürüst olabilmeyi kapsar.İş yerindeki zorlukları çözme ve başarıya ulaşma konusunda önemli bir motivasyon kaynağıdır.
HümanizmDuygusal zeka, karşılıksız iyilik sunmak, yakın ve sevgi dolu ilişkilere değer verme gibi özellikler içerir.İş yerindeki ilişkileri güçlendirir ve daha iyi bir ekip çalışması sağlar.
DürüstlükEşit fırsatları herkese sunma ve lider olma kabiliyeti gibi özellikler içerir.İş yerinde daha adil ve pozitif bir ortam oluşmasını sağlar, liderlik pozisyonları için tohum ekler.
IlımlılıkSağduyulu olma, alçak gönüllülük ve tevazu gibi özellikler içerir.İş yerindeki çatışmaların ve yanlış anlaşmaların önlenmesinde yardımcı olur.
MinnettarlıkGelecekle ilgili umut olmak, şükran duymak, güzelliği görebilmek ve görünür kılmak gibi olumlu tutumlar içerir.İş yerindeki genel moral ve motivasyonu yükseltir, daha pozitif ve üretken bir çalışma ortamı sağlar.
Öz-FarkındalıkBireyin kendi güçlü ve zayıf yönlerini anlama kabiliyeti.Kişisel gelişim ve kariyer ilerlemesinde hayati bir rol oynar, eksik yönlerin geliştirilmesine ve güçlü yönlerin daha iyi kullanılmasına yardımcı olur.
Sorumluluk Sahibi OlmaBireyin görevlerinin ve yükümlülüklerinin farkında olması ve onları yerine getirme konusunda sebat gösterme özelliği.İş yerinde güven oluşturur ve başarma, işleri tamamlama kabiliyetini gösterir.
Enerjik OlmaCanlılık, dinamizm ve motivasyon seviyesinin yüksek olması.Yüksek enerji seviyesi, genellikle yüksek performans ve üretkenlik ile ilişkilendirilir.
Duygusal ZekaÇevredeki diğer insanların duygularını anlama ve bu bilgileri kullanma kabiliyeti.Ekiple etkili iletişim kurmayı ve etkili liderlik yapmayı sağlar.

Her insan yaşadığı hayatı kendi bakış açısına, kişiliğine ve karakteristik özelliklerine göre deneyimler. Mutluluğu, huzuru ve başarısı kişilik haritasındaki özelliklerin dışavurumu kadardır. Güçlü ve zayıf yönlerimize hayatımızda ne kadar yer verdiğimiz bize günün sonunda tatmin olmuş bir yaşam sağlar. Ancak bu noktada öz farkındalığı arttırmak için insanın kendisini yeterli ölçüde tanıması gerekir. Ve güçlü yönlerinizi bulmak adına ne kadar farkındalığınızı geliştirirseniz özel ve iş hayatınızda o kadar mutluluğu yakalarsınız.

Hayata bakışımızda bazı belirgin ve kabul gören özelliklerimizin dışında çoğu zaman eleştiriye açık özellikler de bulunur. Dışadönük, cesaretli ya da sorumluluk sahibi olmak gibi belirleyici faktörler toplum tarafından alkışlanan özelliklerdir. Ancak aralarında negatif olarak değerlendirilenler de mevcuttur. Mesela; günün her saati iletişimde olmayı tercih etmemek, izole kalarak çalışabilmek sizi daha verimli yapabilir, ancak bakıldığında bunlar pek pozitif algılanmaz. Ya da öğrenmeye büyük bir merak duyuyor olabilir; ancak sorumluluk sizin belki de güçlü yönlerinizden biri değildir.

Mutluluğunuzu ve başarı tanımımızı oluşturan güçlü yönleriniz kendini gösterdiğinde size huzuru getirir; gizli kaldığında ise çıkabilmenin yolunu arar ve kişide içten içe bir sıkıntı yaratır. Üzerine uzun uzun düşünebilirsiniz, okuyunca içinizden bir ses gayri ihtiyari “evet işte tam da böyle hissediyorum” diyebilirsiniz.

Güçlü Yönleriniz Nelerdir?

Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız, açlığınızı unuttuğunuz anlarda aşağıdaki durumlar sizde vuku bulmuşsa çoktan fark etmişsiniz demektir. Hangi hallerde akışta kalıp, tüm dünyayı unuttuğunuzu merak ediyorsanız tüm dünya tarafından kabul edilmiş 6 temel gücü inceleyebilirsiniz.

  • Bilgelik

  • Cesaret

  • Hümanizm

  • Dürüstlük

  • Ilımlılık

  • Minnettarlık

Bu özellikler aslında bir bakıma öz-değer olarak da ifade edilebilir. Biraz içlerini doldurmak gerekirse; bilgeliğin içinde yaratıcılık, merak, açık görüşlülük, bilgiye duyulan merak, bakış açısı yer alır.

Cesaret ise; zorluklarla mücadele edebilme gücü, kendine ve diğerlerine karşı dürüst olabilmeyi kapsar. Sorumluluklarının farkında olma, sebat gösterebilme ve enerjik olabilmek de tahmin edilemeyen ancak cesaretli olabilmenin getirileri arasındadır. Hümanizmin içinde ise son yıllarda gittikçe önemini arttıran duygusal zeka yer alır. Duygusal zeka çevrenizdekilerin his ve duygularından en az kendi his ve duygularınız kadar farkında olabilmektir. Diğerlerine karşılıksız iyilik sunmak, yakın ve sevgi dolu ilişkilere değer olduğunu bilmektir.

Dördüncü bir özellik olan dürüstlük ise tahmin edildiği gibi herkese eşit şansı sunmakla beraber lider olabilme özelliğini kapsamaktadır. Genellikle avukatlarda, adaletle yakından ilişkili kimselerde bulunan bir yetidir. Ilımlılık yeni duyduğumuz bir kavram olabilir. Sağduyulu olmayı işaret eden alçak gönüllülük ve tevazu gibi özellikler bazen zayıflık olarak algılansa da aslında kişiye öz-düzenleme yetisi kazandırarak problemlerin üzerinde pek fazla durmadan sonuca ulaştırabilen bir etkisi de vardır.

Minnettarlık gelecekle ilgili umut dolmak, şükran duymak, güzelliği görebilmek ve görünür kılmak, hayatın içinde neşeyi yakalamak ruhu beslemenin de önemine inanan insanların özelliği olarak sıralanabilir.

Güçlü Yönlerin Kariyere Etkisi

Dönüşen iş dünyasında artık yetenekler konuşmaktadır ve kişiyi istediği noktaya getiren içinde taşıdığı, doğumla beraber gelen güçlü yönleridir. Çünkü temel değerlerimiz için herhangi bir koşullanma gerekmez, dışarıdan bir motivasyonla harekete geçmeye ihtiyaç duymazlar ve en önemlisi de ufak bir eleştiriyle sizi yarı yolda bırakmazlar.

Eğitim sistemi herkesi ortalamanın içine alarak bir öğrenim sunar; sizi ayrı ayrı kişilik özelliklerinize göre değerlendirmez. Hem bununla uğraşacak vakti yoktur hem de sizi yakından izleyecek gözetmenleri. Biraz gayret ve içe dönüp neler olduğuna bakmak gerekebilir. Kısacası güçlü yönleriniz öz-farkındalıkla açığa çıkar. Doğar, gelişir ve sizinle beraber büyümeye devam eder. Sizde açığa çıkar ve tüm insanlığı etkiler.

Biraz da dünya genelindeki yansımasına bakacak olursak işsizlik büyük oranda artmakta ancak doğru oranda işverenlerin de donanımlı çalışan ihtiyacı artmaktadır. Bugüne kadar teknoloji bu denli büyük güç olana kadar eski alışkanlıklarımız konuşuyordu ve üniversitelerin bünyesindeki bölümler bize yeterli geliyordu. Ancak oluşan ve kapatılmayan boşluklardan dolayı son birkaç yıldır online eğitimlerin ve kursların sayısı gitgide büyümektedir. Bunun bir sebebinin üniversitelerin yeterlilik seviyesinin sorgulanması diğeri ise bireylerin kendilerini üniversite ve hatta iş hayatına kadar yakından tanıyamamalarıdır.

Yetenek Kendini Ne Zaman Gösterir?

Ego 7 yaşından sonra oluşur, bu genel bir kanıdır. Egoyu ise olduğumuz gibi davranmamızı değil, olmamızı istedikleri gibi söyleyen bir iç ses olarak tanımlayabiliriz. Çocuklar o yaşa kadar kendini rahatlıkla gerçekleştirir, çevre tarafından baskılansa da hislerine ket vurmadan devam eder.

Çocukluğumuz bu anlamda bizim sığınacağımız evimizdir. Orada ilk sinyalleri vermiş oluruz, öğrenme stillerimiz, dünyayı nasıl algıladığımız, oyunlarımıza kattıklarımız bizim yeteneğimizi temsil eder. Yani aslında doğumla beraber ortaya çıkan kişilik özellikleriniz hem sizi yansıtır hem de dünyadan ne istediğinizi. Ya da büyük soru dünyanın sizden ne istediğini. Çünkü bireysel problemler, toplumun problemi, toplumun problemi ise devletlerin sıkıntısı haline gelir. Bu sebeple artık kişisel güçler, bilimin de mutluluk olgusunun içinde incelediği bir olgu haline gelmiştir.

Bireysellik, Başarı ve Bilim

Yalnızca spiritüel alanın değil bilimin de konusu haline gelen kişilerin mutluluğu bilim insanlarının da çözmesi gerektiğine inandığı bir problem haline gelmiştir. Yale Üniversitesi’ni de rahatsız etmiş olacak ki; tüm dünyaya açtığı online “Mutluluğun Bilimi” eğitimiyle, meraklılarına güçlü yönlerin gün içerisindeki kullanımının ciddiyetini anlatır.

Eğitimin daha ilk haftasında sizden dört imza gücünüzü belirlemenizi ve bunları gün içerisinde hangi oranda kullandığınızı not almanızı ister. Pozitif psikolojinin babası olarak görülen Martin Seligman’ın güçlü yönlere bakış açısını değerlendirir. Başka içeriklere de konu olacak birçok kıstası mevcuttur mutluluğun. Ancak kariyer başarısı ve iş hayatındaki huzuru düşünecek olursak, kimse gerçekten kendini yaşatmadığı bir ortamda mutlu olamaz ve başarıyı yakalayamaz. Kısacası tüm bu kişilik testleri, analizler insanları sahip oldukları güce yönlendirme istediğinden ve ihtiyacından kaynaklanır.

Güçlü Yönlerimiz ve Başarı

Hayatımızın her alanında, başarınızın tanımında, özgürlüğünüzün gerçekleşmesinde güçlü yönleriniz büyük oranda söz sahibidir. Kim olduğumuzu özel hayatımızda olduğu gibi yansıtırız; ancak iş hayatında takdir edilme ihtiyacından olayı biraz çekingen davranabiliriz. Bunun sebebi ise başta da belirtildiği gibi sahip olmadığımız özelliklerden dolayı öz- motivasyonda dışa bağımlı hale gelmemizdir.

Güçlü yönlerinizi hobi olarak, akşam eve geldiğinizde de kullanabilirsiniz ya da imza güçlerinize, gayret ve eğitimi de ekleyip tüm gün iş hayatında kullanıp eve huzurla da dönebilirsiniz. Dijital dönüşümden dolayı IK’nın iş tanımı da değişiyor. Yurtdışında online olarak yeni yeteneklere ulaşmak için kurumlar ek hizmet alıyor.

İş tanımları, sektörlerin varlığı, dijital ortamda ne kadar tutunup tutunmadıkları yeni iş kollarını doğuruyor. Büyük veri büyük bir Pazar haline geliyor ve belki ileride sadece büyük veri analitiği adı altında üniversitelerde bölümler açılacak. Şu an bu açığı kapatacak insanlar çoktandır meraklarından dolayı sektörün içindeler ve yeni yetenekler olarak adlandırılıyorlar.

Yine yetenek ihtiyacından yola çıkarak, küçüklükten itibaren sorgulanan eğitim sistemi artık yerini biricik olmanın önemine bıraktı ve montessori okullarının açılma oranı hızla artmaya başladı. Bir taraf değişime ayak uydururken, diğer taraf yetenek ve yetkinlik arıyor. Dünya değişiyor. Tutunabilmek gayretten önce kendini tanımayı ve güçlü yönlerimizle barışık olmayı gerektiriyor.

Bilgelik, Yaratıcılık, merak, açık görüşlülük, bilgiye duyulan merak, bakış açısı gibi özellikler içerir, Karar verme süreçlerinde daha isabetli kararlar almanın yanı sıra, problem çözme yeteneklerini geliştirir, Cesaret, Zorluklarla mücadele edebilme gücü, kendine ve diğerlerine karşı dürüst olabilmeyi kapsar, İş yerindeki zorlukları çözme ve başarıya ulaşma konusunda önemli bir motivasyon kaynağıdır, Hümanizm, Duygusal zeka, karşılıksız iyilik sunmak, yakın ve sevgi dolu ilişkilere değer verme gibi özellikler içerir, İş yerindeki ilişkileri güçlendirir ve daha iyi bir ekip çalışması sağlar, Dürüstlük, Eşit fırsatları herkese sunma ve lider olma kabiliyeti gibi özellikler içerir, İş yerinde daha adil ve pozitif bir ortam oluşmasını sağlar, liderlik pozisyonları için tohum ekler, Ilımlılık, Sağduyulu olma, alçak gönüllülük ve tevazu gibi özellikler içerir, İş yerindeki çatışmaların ve yanlış anlaşmaların önlenmesinde yardımcı olur, Minnettarlık, Gelecekle ilgili umut olmak, şükran duymak, güzelliği görebilmek ve görünür kılmak gibi olumlu tutumlar içerir, İş yerindeki genel moral ve motivasyonu yükseltir, daha pozitif ve üretken bir çalışma ortamı sağlar, Öz-Farkındalık, Bireyin kendi güçlü ve zayıf yönlerini anlama kabiliyeti, Kişisel gelişim ve kariyer ilerlemesinde hayati bir rol oynar, eksik yönlerin geliştirilmesine ve güçlü yönlerin daha iyi kullanılmasına yardımcı olur, Sorumluluk Sahibi Olma, Bireyin görevlerinin ve yükümlülüklerinin farkında olması ve onları yerine getirme konusunda sebat gösterme özelliği, İş yerinde güven oluşturur ve başarma, işleri tamamlama kabiliyetini gösterir, Enerjik Olma, Canlılık, dinamizm ve motivasyon seviyesinin yüksek olması, Yüksek enerji seviyesi, genellikle yüksek performans ve üretkenlik ile ilişkilendirilir, Duygusal Zeka, Çevredeki diğer insanların duygularını anlama ve bu bilgileri kullanma kabiliyeti, Ekiple etkili iletişim kurmayı ve etkili liderlik yapmayı sağlar
güçlü yönleriniz kariyerinizi nasıl etkiler güçlü yönler bilgelik cesaret hümanizm dürüstlük minnettarlık güçlü yönleriniz nelerdir
Kahverengi saçlı genç bir kadın dışarıda duruyor ve kameraya genişçe gülümsüyor. Gözleri neşeli bir ifadeyle kapalı ve dudakları hoş bir sırıtışla kıvrılmış. Üzerinde beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon var ve kollarını iki yana açmış. Arka planda beyaz bulutlarla bezeli mavi bir gökyüzü var. Rahat ve mutlu görünüyor, memnuniyetin mükemmel bir görüntüsü.
Pınar Benşin
Blog Yazarı

Uluslararası İlişkiler mezunu, perakendenin marka yönetimi ve ithalat departmanlarında görev aldı. Özel sektör deneyiminden sonra insan gelişimine yönelerek; nefes teknikleri, beslenme ve yaşam koçluğu üzerine eğitimler aldı. Bireysel ve kurumsal nefes eğitmenliği yaptı. Bir süredir güçlü yönler ve meslek seçimiyle ilgili eğitimler alıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.