AnasayfaBlogGüçlü Yönleriniz Kariyerinizi Nasıl Etkiler?
Kariyer

Güçlü Yönleriniz Kariyerinizi Nasıl Etkiler?

20 Eylül 2021
Güçlü Yönleriniz Kariyerinizi Nasıl Etkiler?

Her insan yaşadığı hayatı kendi bakış açısına, kişiliğine ve karakteristik özelliklerine göre deneyimler. Mutluluğu, huzuru ve başarısı kişilik haritasındaki özelliklerin dışavurumu kadardır. Güçlü ve zayıf yönlerimize hayatımızda ne kadar yer verdiğimiz bize günün sonunda tatmin olmuş bir yaşam sağlar. Ancak bu noktada öz farkındalığı arttırmak için insanın kendisini yeterli ölçüde tanıması gerekir. Ve güçlü yönlerinizi bulmak adına ne kadar farkındalığınızı geliştirirseniz özel ve iş hayatınızda o kadar mutluluğu yakalarsınız.

Hayata bakışımızda bazı belirgin ve kabul gören özelliklerimizin dışında çoğu zaman eleştiriye açık özellikler de bulunur. Dışadönük, cesaretli ya da sorumluluk sahibi olmak gibi belirleyici faktörler toplum tarafından alkışlanan özelliklerdir. Ancak aralarında negatif olarak değerlendirilenler de mevcuttur. Mesela; günün her saati iletişimde olmayı tercih etmemek, izole kalarak çalışabilmek sizi daha verimli yapabilir, ancak bakıldığında bunlar pek pozitif algılanmaz. Ya da öğrenmeye büyük bir merak duyuyor olabilir; ancak sorumluluk sizin belki de güçlü yönlerinizden biri değildir.

Mutluluğunuzu ve başarı tanımımızı oluşturan güçlü yönleriniz kendini gösterdiğinde size huzuru getirir; gizli kaldığında ise çıkabilmenin yolunu arar ve kişide içten içe bir sıkıntı yaratır. Üzerine uzun uzun düşünebilirsiniz, okuyunca içinizden bir ses gayri ihtiyari “evet işte tam da böyle hissediyorum” diyebilirsiniz.

Güçlü Yönleriniz Nelerdir?

Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız, açlığınızı unuttuğunuz anlarda aşağıdaki durumlar sizde vuku bulmuşsa çoktan fark etmişsiniz demektir. Hangi hallerde akışta kalıp, tüm dünyayı unuttuğunuzu merak ediyorsanız tüm dünya tarafından kabul edilmiş 6 temel gücü inceleyebilirsiniz.

  • Bilgelik

  • Cesaret

  • Hümanizm

  • Dürüstlük

  • Ilımlılık

  • Minnettarlık

Bu özellikler aslında bir bakıma öz-değer olarak da ifade edilebilir. Biraz içlerini doldurmak gerekirse; bilgeliğin içinde yaratıcılık, merak, açık görüşlülük, bilgiye duyulan merak, bakış açısı yer alır.

Cesaret ise; zorluklarla mücadele edebilme gücü, kendine ve diğerlerine karşı dürüst olabilmeyi kapsar. Sorumluluklarının farkında olma, sebat gösterebilme ve enerjik olabilmek de tahmin edilemeyen ancak cesaretli olabilmenin getirileri arasındadır. Hümanizmin içinde ise son yıllarda gittikçe önemini arttıran duygusal zeka yer alır. Duygusal zeka çevrenizdekilerin his ve duygularından en az kendi his ve duygularınız kadar farkında olabilmektir. Diğerlerine karşılıksız iyilik sunmak, yakın ve sevgi dolu ilişkilere değer olduğunu bilmektir.

Dördüncü bir özellik olan dürüstlük ise tahmin edildiği gibi herkese eşit şansı sunmakla beraber lider olabilme özelliğini kapsamaktadır. Genellikle avukatlarda, adaletle yakından ilişkili kimselerde bulunan bir yetidir. Ilımlılık yeni duyduğumuz bir kavram olabilir. Sağduyulu olmayı işaret eden alçak gönüllülük ve tevazu gibi özellikler bazen zayıflık olarak algılansa da aslında kişiye öz-düzenleme yetisi kazandırarak problemlerin üzerinde pek fazla durmadan sonuca ulaştırabilen bir etkisi de vardır.

Minnettarlık gelecekle ilgili umut dolmak, şükran duymak, güzelliği görebilmek ve görünür kılmak, hayatın içinde neşeyi yakalamak ruhu beslemenin de önemine inanan insanların özelliği olarak sıralanabilir.

Güçlü Yönlerin Kariyere Etkisi

Dönüşen iş dünyasında artık yetenekler konuşmaktadır ve kişiyi istediği noktaya getiren içinde taşıdığı, doğumla beraber gelen güçlü yönleridir. Çünkü temel değerlerimiz için herhangi bir koşullanma gerekmez, dışarıdan bir motivasyonla harekete geçmeye ihtiyaç duymazlar ve en önemlisi de ufak bir eleştiriyle sizi yarı yolda bırakmazlar.

Eğitim sistemi herkesi ortalamanın içine alarak bir öğrenim sunar; sizi ayrı ayrı kişilik özelliklerinize göre değerlendirmez. Hem bununla uğraşacak vakti yoktur hem de sizi yakından izleyecek gözetmenleri. Biraz gayret ve içe dönüp neler olduğuna bakmak gerekebilir. Kısacası güçlü yönleriniz öz-farkındalıkla açığa çıkar. Doğar, gelişir ve sizinle beraber büyümeye devam eder. Sizde açığa çıkar ve tüm insanlığı etkiler.

Biraz da dünya genelindeki yansımasına bakacak olursak işsizlik büyük oranda artmakta ancak doğru oranda işverenlerin de donanımlı çalışan ihtiyacı artmaktadır. Bugüne kadar teknoloji bu denli büyük güç olana kadar eski alışkanlıklarımız konuşuyordu ve üniversitelerin bünyesindeki bölümler bize yeterli geliyordu. Ancak oluşan ve kapatılmayan boşluklardan dolayı son birkaç yıldır online eğitimlerin ve kursların sayısı gitgide büyümektedir. Bunun bir sebebinin üniversitelerin yeterlilik seviyesinin sorgulanması diğeri ise bireylerin kendilerini üniversite ve hatta iş hayatına kadar yakından tanıyamamalarıdır.

Yetenek Kendini Ne Zaman Gösterir?

Ego 7 yaşından sonra oluşur, bu genel bir kanıdır. Egoyu ise olduğumuz gibi davranmamızı değil, olmamızı istedikleri gibi söyleyen bir iç ses olarak tanımlayabiliriz. Çocuklar o yaşa kadar kendini rahatlıkla gerçekleştirir, çevre tarafından baskılansa da hislerine ket vurmadan devam eder.

Çocukluğumuz bu anlamda bizim sığınacağımız evimizdir. Orada ilk sinyalleri vermiş oluruz, öğrenme stillerimiz, dünyayı nasıl algıladığımız, oyunlarımıza kattıklarımız bizim yeteneğimizi temsil eder. Yani aslında doğumla beraber ortaya çıkan kişilik özellikleriniz hem sizi yansıtır hem de dünyadan ne istediğinizi. Ya da büyük soru dünyanın sizden ne istediğini. Çünkü bireysel problemler, toplumun problemi, toplumun problemi ise devletlerin sıkıntısı haline gelir. Bu sebeple artık kişisel güçler, bilimin de mutluluk olgusunun içinde incelediği bir olgu haline gelmiştir.

Bireysellik, Başarı ve Bilim

Yalnızca spiritüel alanın değil bilimin de konusu haline gelen kişilerin mutluluğu bilim insanlarının da çözmesi gerektiğine inandığı bir problem haline gelmiştir. Yale Üniversitesi’ni de rahatsız etmiş olacak ki; tüm dünyaya açtığı online “Mutluluğun Bilimi” eğitimiyle, meraklılarına güçlü yönlerin gün içerisindeki kullanımının ciddiyetini anlatır.

Eğitimin daha ilk haftasında sizden dört imza gücünüzü belirlemenizi ve bunları gün içerisinde hangi oranda kullandığınızı not almanızı ister. Pozitif psikolojinin babası olarak görülen Martin Seligman’ın güçlü yönlere bakış açısını değerlendirir. Başka içeriklere de konu olacak birçok kıstası mevcuttur mutluluğun. Ancak kariyer başarısı ve iş hayatındaki huzuru düşünecek olursak, kimse gerçekten kendini yaşatmadığı bir ortamda mutlu olamaz ve başarıyı yakalayamaz. Kısacası tüm bu kişilik testleri, analizler insanları sahip oldukları güce yönlendirme istediğinden ve ihtiyacından kaynaklanır.

Güçlü Yönlerimiz ve Başarı

Hayatımızın her alanında, başarınızın tanımında, özgürlüğünüzün gerçekleşmesinde güçlü yönleriniz büyük oranda söz sahibidir. Kim olduğumuzu özel hayatımızda olduğu gibi yansıtırız; ancak iş hayatında takdir edilme ihtiyacından olayı biraz çekingen davranabiliriz. Bunun sebebi ise başta da belirtildiği gibi sahip olmadığımız özelliklerden dolayı öz- motivasyonda dışa bağımlı hale gelmemizdir.

Güçlü yönlerinizi hobi olarak, akşam eve geldiğinizde de kullanabilirsiniz ya da imza güçlerinize, gayret ve eğitimi de ekleyip tüm gün iş hayatında kullanıp eve huzurla da dönebilirsiniz. Dijital dönüşümden dolayı IK’nın iş tanımı da değişiyor. Yurtdışında online olarak yeni yeteneklere ulaşmak için kurumlar ek hizmet alıyor.

İş tanımları, sektörlerin varlığı, dijital ortamda ne kadar tutunup tutunmadıkları yeni iş kollarını doğuruyor. Büyük veri büyük bir Pazar haline geliyor ve belki ileride sadece büyük veri analitiği adı altında üniversitelerde bölümler açılacak. Şu an bu açığı kapatacak insanlar çoktandır meraklarından dolayı sektörün içindeler ve yeni yetenekler olarak adlandırılıyorlar.

Yine yetenek ihtiyacından yola çıkarak, küçüklükten itibaren sorgulanan eğitim sistemi artık yerini biricik olmanın önemine bıraktı ve montessori okullarının açılma oranı hızla artmaya başladı. Bir taraf değişime ayak uydururken, diğer taraf yetenek ve yetkinlik arıyor. Dünya değişiyor. Tutunabilmek gayretten önce kendini tanımayı ve güçlü yönlerimizle barışık olmayı gerektiriyor.

Güçlü Yönleriniz Nelerdir?

Güçlü yönleriniz farkındalık gerektirir. Çaba sarf etmeden kendiliğinden gösterdiğiniz özelliklerinizdir. Kolaylıkla başarıyı yakaladığınız imza güçlerinizdir.

Güçlü Yönlerinizi Nasıl Ortaya Çıkarırsınız?

Kişisel gelişim bu yolculuk için elzem bir kaynaktır. Güçlü yönlerin keşfi ile ilgili yazılmış kaliteli kitaplardan yararlanabilirsiniz. Bireysel koçlardan yardım alabilirsiniz.

Güçlü Yönleriniz Başarıyı Getirir Mi?

Çaba ve eğitim başarının olmazsa olmazlarıdır. Ancak güçlü yönlerinizin üzerine inşa ettiğiniz bir gayret asla yıkılmayacaktır. Meslek hayatındaki başarı sizi hayat boyu mutlu kılmaya yetecektir.

güçlü yönleriniz kariyerinizi nasıl etkiler güçlü yönler bilgelik cesaret hümanizm dürüstlük minnettarlık güçlü yönleriniz nelerdir
Pınar Benşin
Pınar Benşin
Blog Yazarı

Uluslararası İlişkiler mezunu, perakendenin marka yönetimi ve ithalat departmanlarında görev aldı. Özel sektör deneyiminden sonra insan gelişimine yönelerek; nefes teknikleri, beslenme ve yaşam koçluğu üzerine eğitimler aldı. Bireysel ve kurumsal nefes eğitmenliği yaptı. Bir süredir güçlü yönler ve meslek seçimiyle ilgili eğitimler alıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Kariyer Yönetimi Eğitimi
5
(26)

Kariyer Yönetimi Eğitimi

23 Konu4 Saat
Yaşam Koçluğu Eğitimi
5
(15)

Yaşam Koçluğu Eğitimi

19 Konu16 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
800399
Zaman Yönetimi Eğitimi
4.9
(61)

Zaman Yönetimi Eğitimi

17 Konu5 Saat