AnasayfaBlogHedef Pazarlama Nedir?
Satış - Pazarlama

Hedef Pazarlama Nedir?

05 Kasım 2021
Beyaz gömlek giymiş gözlüklü bir kadın dosdoğru karşıya bakıyor. Açık tenli, gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık. Saçları kahverengi ve yüzünden geriye doğru toplanmış. Bir çift yuvarlak, siyah çerçeveli gözlük takıyor. Gömleği beyazdır ve iki düğmeli bir yakası vardır. Kolları iki yanında ve elleri kucağında duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade vardır. Gözleri gözlükleriyle çerçevelenmiş ve kaşları hafifçe çatılmış. Burnu düz ve çenesi hafif sivri.
Hedef Pazarlama AşamalarıAçıklamaÖrnek
Pazarı BölümlemekPazarı demografik, coğrafi, psikografik ve davranışsal özelliklere göre bölümlere ayırmakBir spor mağazası gençler ve yetişkinler olmak üzere iki bölüme ayırabilir.
Pazarı ÖlçmekHer bölümün büyüklüğünü ve değerini belirlemekYetişkinler bölümü gençlerden daha fazla gelir getirebilir.
Rekabet AnaliziRekabet ettiğiniz markaların pazardaki gücünü ve yerini değerlendirmekBüyük bir spor mağazası zinciri ile rekabet edebiliriz.
Göz Ardı Edilen Pazarları TespitYeterince hizmet görmeyen ya da hizmet edilmeyen pazar bölümlerini ortaya çıkarmakFitness ürünleri satan mağazalar genellikle kadınları ihmal eder.
Dimi AlmaMüşteriler tarafından çekici görülen bölümlerin önemli olduğunu tespit etmekKadınlar için özel olarak tasarlanmış fitness ürünleri büyük ilgi çekebilir.
Hedef Pazarı SeçmeHizmet sunulacak olan hedef pazarın karar verilmesiKadın tüketicileri hedefleyen bir fitness ürünleri pazarına yönelme kararı.
Hedef Pazar AnaliziBelirlenen hedef pazarın ihtiyaçları, hobileri, isteklerine odaklanmakKadın tüketicilerin fitness ürünlerine olan ilgisi ve tercihleri analiz edilir.
Müşteri Profili ÇizmekHedef müşteri kitlesiyle ilgili ayrıntılı bilgi toplamakKadın fitness müşterilerinin genellikle hangi yaş aralığı, meslek ve gelir düzeyine sahip olduğunu anlamak.
Pazarlama Stratejileri BelirlemekHedef pazara en etkili şekilde hitap etmek için pazarlama stratejileri ve taktikleri belirlemekSosyal medya ve influencer pazarlama, kadın fitness ürünleri pazarında etkili olabilir.
Stratejiyi Değerlendirmek ve AyarlamakPazarlama stratejisinin sonuçlarını değerlendirme ve stratejiyi iyileştirmek için gerekli ayarlamaları yapmaEğer sosyal medya kampanyası beklenen sonuçları getirmezse, strateji influencer pazarlama üzerine odaklanabilir.

Gelişen teknoloji yaşamlarımızın her yanına bir sihirli değnek gibi dokunmaktadır. Teknoloji, geliştirdiği iletişim ve ulaşım ağları ile çizilen sınırların önemini azaltmaya başlamıştır. Yaşadığımız yerküre tüm firmalar için bir pazar haline dönüşmüştür. Firmalar da bu pazardan paylarını alabilmek için rekabet haline girmişler ve yeni arayış yollarına başvurmuşturlar. Firmalar ürettikleri ürün veya hizmetlere ihtiyaç duyan ve bunun karşılığında kendilerine ödeme yapacak kişilere ulaşmak zorundadır. Tabi ki bu durum kendiliğinden ya da bir sihirli dernek vasıtasıyla oluşmamaktadır. Markalar bu durumun oluşabilmesi için hedef pazarlama yöntemine ihtiyaç duymaktadır. Peki, hedef pazarlama nedir? Markaların, potansiyel tüketicilerinin ilgilendikleri alanları, ihtiyaçlarını, hobilerini, isteklerini vb. durumlarını anlamaları ve araştırmaları demektir.

Markalar hedef pazarlama sayesinde üretecekleri mesajı, oluşturacakları bütçeyi, ürün ya da hizmetini satın alma olasılığı yüksek olan pazarın segmentine odaklamaktadırlar. Bu sayede müşterilerinin ihtiyaçlarını, hobilerini, isteklerini vb. durumlarını rahatça karşılayabiliyorlar. Aynı zamanda bunu yaparken belirli bir plana sadık kalarak kendi çıkarlarını koruyarak yapmaktadırlar. Aslında bu kavram hem markanın hem de tüketicilerin avantajı için büyük olanaklar sunmaktadır. Hedef pazarlamanın en önemli olduğu nokta hedef pazar tanımlamasının etkili ve doğru bir şekilde yapılmasıdır. Bu durum firmaların iş planının bir parçası olarak karşımıza çıkar. İş planlaması adı altında yapılan bu eylem sadece bir kerelik yapılan bir etkinlik değil de sürekliliği olan bir eylem olarak kabul edilir.

Hedef pazarlama hakkında kısa bir giriş yaptıktan sonra gelin hep beraber bu konuyu derinlemesine öğrenelim. Ben başlıyorum, beni takip edin!

Hedef Pazarlama Nedir?

Hedef pazarlama bir markanın hitap etmek istediği ve kendisini çekmek istediği müşteri grup ya da gruplarına denir. Müşterilerinin ihtiyaç ve gereksinimlerini anlamaları ve bunun üzerine araştırmaları yaparak hizmet sunmalarına denir. Bir marka bu eylemi gerçekleştirebilmek için ilk önce pazarı bölümlemeli ve kendi kaynaklarını, ürettiği malın veya hizmetin özelliklerini geliştirmelidir. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra da pazar bölümlerinin yapısını ve bölümdeki rekabet durumunu belirleyerek hareket etmelidir.

Bir marka hedef pazar tayin edebilmek için belirtilen şu işlemleri yapması gerekir;

  • Pazarı belirli ölçülere göre bölümlere ayırmak,

  • Pazar bölümlerini büyüklük ve değer olarak ölçümlerini yapmak,

  • Rekabet ettiği markaların pazarda güçlerini değerlendirmek,

  • Yeterince hizmet görmeyen ya da hizmet edilmeyen pazar bölümlerini ortaya çıkarmak ve değerlendirmede bulunmak,

  • Müşteriler tarafından çekici görülen bölümlerin üzerine gitmek,

  • Hangi alanda hizmet edileceği üzerine bir karara varmak hedef pazar tayin etmek için yeterlidir.

bir markanın pazarlama stratejisinde başarılı olup olmadığını hedef pazar analizi ile öğrenebiliriz. eğer bir marka hedef pazarını müşterilerinin ihtiyaçları, hobileri, istekleri vb. durumlarına döndüyse o marka pazarlama stratejisinde başarılıdır diyebiliriz. eğer belirlediğiniz hedef pazar ürün veya hizmetlerinize fazla dikkat etmiyor ve görmezden geliyorsa pazarlama stratejisinde o marka başarısız olmuş diyebiliriz. aynı zamanda tüketicilerin ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması ve işletmenin en karlı pazara yönelmesini de sağlayan önemli bir stratejidir. buradan hedef pazarlama başlığının ne kadar önemli olduğunu, firmaların pazarlama stratejilerinin başarısını etkilediği sonucuna ulaşabiliriz.

Hedef Pazarlama Yaparken Sorulması Gereken Sorular Nelerdir?Bir işe başlarken atılması gereken ilk adım pazarınızı tanımaktır. Müşterinizin kim olduğu, müşterilerinizin nerede yaşadıkları, neleri satın aldıkları, nasıl davrandıkları, satın alma davranışlarında atladıkları adımları vb. durumları bilmeniz gerekir. Bunları yapabilmeniz için bazı soruları sormanız gerekir. Bu sorular;

  • Kim Sorusu: Bir markanın ürettiği ürün veya hizmete kim ihtiyaç duymaktadır. Demografik olarak sizin bilgilenmenizi sağlamaktadır. Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, aile yapısı, meslek vb. demografik ayrıntıları ekleyerek amacınıza ulaşmayı sağlar.

  • Nerede Sorusu: Markanın coğrafi olarak bilgilenmesini sağlamaktadır. Müşterilerin bulunabileceği yerler hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar.

  • Neden Sorusu: Psikografik sonuçlara ulaşmayı sağlar. Müşterilerin nerelerden ve neye göre seçim yaptığını öğrenmeyi sağlamaktadır. Müşterilerin satın alma alışkanlıkları hakkında markaların bilgi sahibi olmasını sağlar.

  • Nasıl Sorusu: Müşterilerin nasıl davrandığı ile ilgili bilgi veren bir sorudur. Müşteriler ihtiyaçlarını sağlamak için ürün satın almaktadırlar. Ancak ihtiyaçlarını nasıl değerlendirdiklerini anlamak için bu sorunun sorulması gerekir.

Hedef pazar belirleyen bir marka müşterilerinin cinsiyetlerini ve yaş aralıklarını bilmek zorundadır. Müşterilerinin ilgi alanları, hobileri, istekleri ve ihtiyaçlarını bilmesi ise oldukça elzemdir. Müşterilerin yaşadıkları coğrafyayı bilmesi ve o coğrafya üzerine planlamalar yapılması da gerekmektedir. Müşterilerin nasıl yaşadıkları hakkında bilgi edinilerek onların özel hissetmelerini sağlamak hedef pazar için gereklidir. Müşterilerin ekonomik durumu hatta yaşadıkları evin kira mı kendi evi mi olduklarına kadar detaylı bir araştırma yapılması gereklidir. Ardından toplamış olduğunuz anahtar bilgiler ile yapmış olduğunuz varsayımları kullanarak hareket etmeniz gerekir.

Hedef Pazar Seçim Stratejileri Nelerdir?

Hedef pazar seçim stratejileri için çok çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Hedef pazar seçim stratejileri belirlerken üzerinde durulması gereken bazı konular vardır. Bunlar birincisi, hedef pazar yeterince büyük mü değil mi? İkincisi ise söz konusu pazarda sizin markanıza bir talebin olup olmadığını bilmek gerekir. Üçüncüsü, pazarın büyüme potansiyeli taşıması gerekir. Son olarak da pazardan gelen talebin makul bir kara sebep olması gerekir.

Pazar bölümlendirilmesi yapılması, pazarın farklı fırsatlar taşıyan bölümlerinin ortaya çıkmasını sağlayarak markalara kazanım sağlar. Özellikle karlılık, satış potansiyeli, rekabet açısından elverişli olan pazar bölümlerinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Buradan hareketle hedef pazar seçim stratejileri nelerdir sorusunu cevaplayalım.

Farklılaştırılmamış Pazarlama:

Hedef pazar seçim stratejileri arasında ilk sırada farklılaştırılmamış pazarlama yer alır. Farklılaştırılmamış pazarlama bir marka tarafından pazarın bölümlendirilmesi yapılmadan tüm pazara yönelik uyguladığı pazarlama stratejilerini içerir. Farklılaştırılmamış pazarlama yapan bir marka pazara sadece tek bir ürün ve tek bir pazarlama karması ile hitap etmektedir. Farklılaştırılmamış pazarlama diğerlerinden farklı olarak müşterilerin ortak olduğu konular üzerine yoğunlaşmaktadır. Ayrıca farklılaştırılmamış pazarlama üretim ve dağıtım faaliyetlerini kitlesel olarak yürüttüğü için geniş bir potansiyel pazara yöneliktir. Bu durum markanın maliyetlerinin düşmesini sağlamakta ve kar oranının artmasını sağlamaktadır. Farklılaştırılmamış pazarlama kitlesel bir pazarlama stratejisi olduğu için tüm müşterileri memnun edecek bir ürün geliştirmenin zor olduğunu da vurgulamak gerekir.

Farklılaştırılmış Pazarlama:

Hedef pazar seçim stratejileri arasında farklılaştırılmış pazarlama da yer alır. Farklılaştırılmış pazarlama bir markanın pazarı bölümlere ayırması ve pazarlama faaliyetlerini bu bölümlerden seçerek yürütmesidir. Farklılaştırılmış pazarlama müşterilerine göre pazarlama stratejisi geliştirmektedir. Markanın belirlediği her pazar bölümü için marka tarafından ayrı bir pazarlama karması uygulanmaktadır. Farklılaştırılmış pazarlama ayırdığı her bir bölüm için farklı ürün, fiyat, dağıtım vb. politikalar geliştirmektedir. Bu durum da oldukça maliyetlidir. Farklılaştırılmış pazarlama izlemiş olduğu politikalara göre ayırmış olduğu her bir pazar bölümünün potansiyel müşterisi olmalıdır. Son olarak farklılaştırılmış pazarlama markalar için ürün, hizmet, imaj ve personel farklılaştırılması olarak gerçekleşebilir.

Yoğunlaşmış Pazarlama:

Hedef pazar seçim stratejileri arasında yoğunlaşmış pazarlama bulunur. Yoğunlaşmış pazarlama bir markanın pazarın tümüne hizmet etmez. Yoğunlaşmış pazarlama pazarın kaynaklarına, uzmanlığına, yeteneklerine vb. durumlarına bağlı olarak bir ya da az sayıdaki pazarın bölümlerine yönelir. Yoğunlaştırılmış bir pazarlama stratejisi yürüten herhangi bir marka, bir pazar bölümüne veya alt bölümlerine de yönelmektedir. Küçük ve ortak özellikleri olan müşterilere yoğunlaşır. Niş pazarlama olarak da adlandırılır. Yoğunlaşmış pazarlama bir markanın büyük bir pazardan küçük bir pay almasının yerine küçük bir pazardan büyük bir pay almasını esas alan bir uygulamadır. Yoğunlaşmış pazarlama izlediği bu politika ile markanın bir bölümde uzmanlaşarak diğer kuruluşlara göre farklı konumda yer almasını sağlar.

Mikro Pazarlama:

Hedef pazar seçim stratejileri arasında mikro pazarlama yer alır. Mikro pazarlama bir markanın bireylerin veya yerel grupların isteklerini gidermeye yönelik bir politika izlemektedir. Mikro pazarlama bire bir pazarlama ve yerel pazarlama olmak üzere ikiye ayrılır. Mikro pazarlama alt dalı olan yerel pazarlama, pazarlama faaliyetlerini yerel grupların istek ve ihtiyaçlarına göre düzenler. Mikro pazarlama alt dalı olan bire bir pazarlama ise her bir bireye yönelik farklı strateji oluşturmayı kapsar.

Pazarı Bölümlemek, Pazarı demografik, coğrafi, psikografik ve davranışsal özelliklere göre bölümlere ayırmak, Bir spor mağazası gençler ve yetişkinler olmak üzere iki bölüme ayırabilir, Pazarı Ölçmek, Her bölümün büyüklüğünü ve değerini belirlemek, Yetişkinler bölümü gençlerden daha fazla gelir getirebilir, Rekabet Analizi, Rekabet ettiğiniz markaların pazardaki gücünü ve yerini değerlendirmek, Büyük bir spor mağazası zinciri ile rekabet edebiliriz, Göz Ardı Edilen Pazarları Tespit, Yeterince hizmet görmeyen ya da hizmet edilmeyen pazar bölümlerini ortaya çıkarmak, Fitness ürünleri satan mağazalar genellikle kadınları ihmal eder, Dimi Alma, Müşteriler tarafından çekici görülen bölümlerin önemli olduğunu tespit etmek, Kadınlar için özel olarak tasarlanmış fitness ürünleri büyük ilgi çekebilir, Hedef Pazarı Seçme, Hizmet sunulacak olan hedef pazarın karar verilmesi, Kadın tüketicileri hedefleyen bir fitness ürünleri pazarına yönelme kararı, Hedef Pazar Analizi, Belirlenen hedef pazarın ihtiyaçları, hobileri, isteklerine odaklanmak, Kadın tüketicilerin fitness ürünlerine olan ilgisi ve tercihleri analiz edilir, Müşteri Profili Çizmek, Hedef müşteri kitlesiyle ilgili ayrıntılı bilgi toplamak, Kadın fitness müşterilerinin genellikle hangi yaş aralığı, meslek ve gelir düzeyine sahip olduğunu anlamak, Pazarlama Stratejileri Belirlemek, Hedef pazara en etkili şekilde hitap etmek için pazarlama stratejileri ve taktikleri belirlemek, Sosyal medya ve influencer pazarlama, kadın fitness ürünleri pazarında etkili olabilir, Stratejiyi Değerlendirmek ve Ayarlamak, Pazarlama stratejisinin sonuçlarını değerlendirme ve stratejiyi iyileştirmek için gerekli ayarlamaları yapma, Eğer sosyal medya kampanyası beklenen sonuçları getirmezse, strateji influencer pazarlama üzerine odaklanabilir
hedef pazarlama hedef pazarlama nedir hedef pazarlama türleri pazarlama iletişimi
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kişi elinde bir tablet tutarken görülüyor. Diğer elinde ise bir yüzük taktığı görülüyor. Görüntünün sağ tarafında, yanında bir ışık bulunan mavi plastik bir sepet ile bir teneke kutunun yakın çekimi görülüyor. Görüntünün sol tarafında, farklı renklerde şişelerin bulunduğu bir meyve suyu rafı görülüyor. Rafın altında, bir bilek bandının yakın çekimi görülüyor. Görüntünün üst kısmında, bir elin parmağını kaldırarak rafa doğru uzandığı görülüyor. Arka plan parlak bir ışıkla aydınlatılmış. Genel olarak görüntü, çeşitli nesnelerle çevrili bir şekilde tablet tutan bir kişiyi göstermektedir.
Satış - Pazarlama

Yeni Normalde Tüketici Davranışları

02 Eylül 2020
Sakallı ve bıyıklı bir adam işaret parmağıyla çenesini gösteriyor. Sol tarafında siyah beyaz bir logo bulunan ekose düğmeli bir gömlek giymektedir. Yüz hatları görünüyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Gözleri koyu renktir ve dudakları hafifçe ayrıktır. Saçları koyu renk ve geriye doğru taranmış. İfadesi ciddi ve odaklanmış. Arka plan düz beyaz bir duvardır.
Satış - Pazarlama

Niş Pazarlama Nedir?

18 Kasım 2021
Gözlüklü bir kadın kameraya sıcak bir ifadeyle bakıyor. Parlak turuncu uzun kollu bir gömlek giyiyor ve siyah saçları yüzünden geriye doğru toplanmış. Gözlükleri gümüş desenli yuvarlaktır ve boynunda zarif bir altın kolye vardır. Beyaz bir duvarın önünde duruyor, elleri yanlarında duruyor. Gözleri kahverengi ve dudakları sanki bir şey söylemek üzereymiş gibi hafifçe ayrık. Kendinden emin ve dingin görünüyor ve görüntü bir sakinlik ve güç hissi veriyor.
Satış - Pazarlama

Pazarlama İnovasyon Örnekleri

07 Mart 2020
Bu görsel dijital pazarlama alanında bir online kursu tasvir etmektedir. Sakallı ve bıyıklı bir adam çerçevenin ortasında parmağıyla işaret ediyor. Beyaz gömleği ve sarı arka planı parlak ve canlı bir kontrast oluşturuyor. Arka planda ayrıca bir bileziğin ve bir adamın yüzünün yakın çekimini görebiliyoruz. Bu görsel, dijital pazarlama kursunun ideal bir temsili olup, ön planda materyalin önemini gösteren bir erkek yer almaktadır. Renklerin, nesnelerin ve yüz ifadelerinin birleşimi, görsele dijital pazarlama için bir coşku ve heyecan hissi veriyor. Bu görsel, dijital pazarlamanın getirebileceği bilgi ve heyecanın mükemmel bir temsili.
4.9
(331)

Dijital Pazarlama Eğitimi

15 Konu5 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
775519
Kızıl saçlı, sakallı ve beyaz gömlekli bir adam başparmağını kaldırıyor. Yüzü görüntünün odak noktasıdır, arka planda bulanık bir bilezik vardır. Sağında beyaz zemin üzerinde siyah bir yazı ve üstünde içinde beyaz bir tik olan yeşil bir daire var. Adamın geniş bir gülümsemesi var ve yaptığı işten çok memnun görünüyor. Sanki neşesini vurgulamak istercesine etrafı güneşli bir atmosferle çevrili. Gözleri kapalı ve başparmağıyla onay ve pozitiflik ifade eden bir işaret yapıyor. Coşkusu bulaşıcı ve bu resme bakarken iyimserlik hissetmemek mümkün değil.
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
1287524