AnasayfaBlogHasta Bakıcı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Hasta Bakıcı Nedir? Ne İş Yapar?

12 Haziran 2021
Hastane yatağındaki bir kadın elinde bir yürüteç tutuyor. Mavi bir hastane önlüğü giymektedir ve bacakları görünmektedir. Sol elinde siyah saplı beyaz bir tahta var. Sağ kolu odaktadır ve eli yürütecin üst kısmını kavramaktadır. Yüzü görünmüyor ama sarı saçları at kuyruğu şeklinde arkaya doğru toplanmış. Arka plandaki oda, gri duvarları ve birkaç tıbbi aleti olan steril bir hastane odasıdır.
GörevlerSorumluluklarGerekli Yetenekler
Çarşafları değiştirmek ve yatakları yapmakKırılan, eksilen, arıza yapan cihaz veya malzemeleri servis sorumlu hemşiresine bildirmekSağlık alanında bilgi ve deneyim, sözlü ve yazılı iletişim becerileri
Servisin ihtiyaç duyduğu malzeme eksiklerini temin etmekSorumlu hemşireye gerektiğinde yardımcı olmakDikkatli ve düzenli olma, problem çözme yeteneği
Hastanın içinde bulunmuş olduğu yatağı yapmakHemşirenin yönergelerine uygun bir şekilde hareket etmekFiziksel dayanıklılık ve hasta bakımı hakkında bilgi
Hastaya ait olan materyalleri hemşire bilgisi dahilinde temizlemekTıbbi malzemelerin doğru kullanımını sağlamakHijyen kurallarına dikkat etme, detaylara özen gösterme
Tıbbi personelin talimatları doğrultusunda hastaları götürür ve getirirHastaların güvenliğini ve rahatını sağlamakEmpati kurma becerisi, sabırlı ve anlayışlı olma
Serviste kirli çamaşırların tamamını sayarak çamaşırhane görevli personeline teslim etmekServis çevresinin temiz ve düzenli tutulmasıDikkatli ve titiz olma, organizasyon yeteneği
Servis çalışmaları kapsamında ilgili hizmetçi eğitim toplantılarına katılımHasta bakım ve servis düzeni hakkında güncel bilgilere sahip olmaSürekli öğrenme ve gelişim yeteneği
Taburcu edilmesi beklenen ya da başka servise gönderilecek hastaların hazırlığında hemşireye yardımcı olmakHasta durumlarını takip etme ve gerekli tedbirleri almaEkip çalışmasına yatkınlık, hasta hizmetine odaklanma
Tıbbi sarf malzemelerini hastane deposundan almakMalzeme eksikliklerinin zamanında tespiti ve giderilmesiZaman yönetimi becerileri, dikkatli çalışma
Kırtasiye malzemelerini temin etmek ve evrakların fotokopilerini çekmekServis çalışmalarının aksamamasını sağlamakİyi organizasyon becerileri, dikkatve titizlik

Hasta bakıcı, faklı sebeplerden dolayı hastanede yatışı gerçekleştiren veya evde bakımı yapılması gereken kişinin gerek tedavi aşamasında gerekse günlük hayatında hastaya yardımcı olan kişi olarak tarif edilebilir. Hasta bakım hizmetinde bulunacak olan kişinin her zaman için güvenilir ve işini iyi yapan kişilerden olması beklenmektedir. Çünkü konu sağlıktır ve hafife alınabilecek bir konu kesinlikle değildir. Bu yazımızda hasta bakıcılarına yer verdik.

Hasta Bakıcı Nedir?

Hasta bakıcı, faklı sebeplerden dolayı hastanede yatışı gerçekleştiren veya evde bakımı yapılması gereken kişinin gerek tedavi aşamasında gerekse günlük hayatında hastaya yardımcı olan kişi olarak tarif edilebilir. Hasta bakım hizmetinde bulunacak olan kişinin her zaman için güvenilir ve işini iyi yapan kişilerden olması beklenmektedir. Çünkü konu sağlıktır ve hafife alınabilecek bir konu kesinlikle değildir. Hastanın engelli olması, kaza geçirmiş olması veya ameliyat olması gibi durumlardan dolayı kendi bakımını yapamaması sebebiyle sağlık kurumlarına başvuruda bulunmakta veya getirilmektedir. Böyle bir durumda ise hasta bakıcısına olan ihtiyacın hem kurum kapsamında hem de kurum dışındaki evde bakım hizmetlerinde mutlaka ihtiyaç duyulmaktadır.

Hastanelerde tıbbi sağlık personeli dışında diğer sağlık profesyonellerinin verebileceği hizmetler ortadadır. Bir hemşirenin bir doktorun veya bir beslenme diyetisyenin yapabileceği görevler ortadadır. Fakat bunun dışında hasta bakımını gerçekleştirecek, temizlik işlerine, ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin yerinden alımını yapabilecek ve aynı zamanda bu hizmetlere benzer hizmetleri de ev ortamında sağlayabilecek hasta bakıcılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda verilecek hizmetin sorumlu hemşire gözetiminde verilmesi, kurumun talimatları tarafından hasta bakıcıya yaptırılması önemlidir.

Hasta Bakıcı Ne İş Yapar?

Hasta bakıcıların birçok görevleri bulunmaktadır. Bu görevler şöyledir;

 • Çarşafları değiştirmek ve yatakları yapmak

 • Kırılan, eksilen, arıza yapan cihaz veya malzemeleri servis sorumlu hemşiresine bildirmek

 • Servisin ihtiyaç duyduğu malzeme eksiklerini temin edilecek ilgili birimlerden almak

 • Kirli- temiz olan malzemeleri ilgili birimlere görür.

 • Serviste çalışan doktor ve hemşirenin istemiş olduğu malzemeleri vakit kaybetmeksizin temin eder.

 • Hastanın bulunmadığı sedye, muayene masası, transport, boş yatak çarşaflarını değiştirmekle görevlidir.

 • Hastanın içinde bulunmuş olduğu yatağı hemşirenin gözetiminde ve denetiminde yapmak.

 • Ayağa kalkabilecek durumda olan hastanın yatak çarşaflarını değiştirir.

 • Hastaya ait olan sürgü ördek gibi materyalleri hemşire bilgisi dahilinde dökümünü yaparak temizler.

 • Gerek duyulan durumlarda aspiratörleri boşaltımını sağlayarak temizler. NG ve Dren’den gelenleri boşaltmadan önce sorumlu hemşireye gösterir.

 • Temizlik personelinin olmadığı durumlarda çöplerin toplanması, kirli olan alanların temizliğini gerçekleştirir. Temizlik dezenfeksiyon ve malzeme değişimlerini gerçekleştirir.

 • Monitör, defibrilatör, havalı yatak gibi malzemelerin temizliğini gerçekleştirir.

 • Aspiratör, buhar aleti, derece kavanozu, oksijen humudiferleri ve manometresi gibi özel denebilecek araç ve gereçleri servis sorumlu hemşiresinin bilgisi ve sorumluluğu kapsamında enfeksiyon komitesinin talimatları doğrultusunda temizler ve muhafaza eder.

 • Tıbbi personelin talimatları doğrultusunda hastaları, radyoterapi, röntgen, konsültasyon, laboratuvar gibi yerlere götürür ve getirir.

 • Patolojisi alınan ve laboratuvara götürülmesi beklenen biyopsi materyalini, hekim tarafından yazılan istem kağıdını alarak numuneyi doğrudan patoloji laboratuvarına götürmekle sorumludur. Çıkmış olan sonları ise servis sekreterliğini beklenilen zamanda götürür.

 • Serviste sık sık kullanılan ancak doğrudan hasta üzerine fiyatlandırılmayan tıbbi sarf malzemelerini hastane deposundan sorumlu hemşire gözetiminde alır ve servise ya da servis ara deposuna düzenli bir şekilde yerleştirir.

 • Servisin çalışmasını bozmayacak şekilde kırtasiye malzemelerini temin eder ve çoğalması beklenen evrakların fotokopilerini çeker.

 • Serviste kirli çamaşırların tamamını sayarak çamaşırhane görevli personeline imza karşılığında teslimini gerçekleştirir ve çamaşırhaneden gelen temiz çamaşırları imza karşılığında teslim alır serviste sorumlu olan hemşirenin bilgisi dahilinde depoya yerleştirir.

 • Gerektiğinde servis çalışmaları kapsamında ilgili hizmetçi eğitim toplantılarına ve diğer bilgilendirme toplantılarına katılır.

 • Hareket zorluğu çeken hastaların mobilizasyonunun da hemşire bilgi ve gözetiminde hastaya yardım eder.

 • Taburcu edilmesi beklenen ya da başka servise gönderilecek hastaların hazırlığında hemşireye yardımcı olur ve naklini yapar.

Yukarıda yer alan görevlerin dışında daha bir çok görev ve sorumluluk görev yapılan hastanenin yönetimi tarafından hasta bakıcılarına verilmektedir.

Hasta Bakıcı Maaşları

Maaş alımları kamu ve özel sektör olarak iki başlıkta değerlendirebiliriz. Kamu kurumlarında maaş alımları hizmeti yılı, eğitim düzeyi, evli olunması gibi hususlara bağlı olarak değişmektedir. En düşük maaş 3000 TL en yüksek 4100 TL, ortalama ise 3200 TL’dir. Örneğin 4 yıllık bir hizmet geçmişi olan evli ve 2 çocuk sahibi olan bir hasta bakıcının alabileceği maaş ise 3900 TL’dir. Özel kurumlarda ise maaşlar biraz daha yüksektir. En düşük maaş 3400 TL, ortalama 3600 TL, en yüksek ise 4300 TL’ye kadar çıkmaktadır. 

Maaşların kamu hastanelerine göre yüksek olmasının en önemli nedeni ise bakıcı sayısının düşük olması ve özel kurumların bu alanda daha fazla bakım masraflarını çıkarmasıdır. Orta ve alt düzey bir gelir durumuna sahip olan hastanın özel sektörde bakımı mümkün olmayabilir. Fakat maddi olanağı yerinde olan hastaların bakımı hem kuruma hem de çalışanların tamamına pozitif bir katkı yapacaktır. Bu nedenle maaşların özel sektörde daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında evde bakım hizmetleri gerçekleştiren bir hasta bakıcının alabileceği maaşlarda oldukça yüksek olabilmektedir. Evde bakım hizmeti ortalama 3900 TL, en düşük 3500 TL en yüksek ise 8700 TL kadar çıkmaktadır. İlgili maaş rakamların tamamı 2021 yılına aittir.

Hasta Bakıcı Nasıl Olunur?

Hasta bakıcısı olabilmek için ortaokul veya lise mezunu olmak yeterlidir. Fakat ön lisans eğitimi almak isteniyorsa ve daha profesyonel olunması bekleniyorsa lise eğitimi sonrasında üniversitelerin ön lisans eğitimlerini almaları gerekir. Bunun için Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından her yıl yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girmeleri gerekir. Bu sınavın akabinde ise yaşlı bakım bölümü adı altında bir yılı teori diğer bir yılı ise ağırlıklı olarak pratik olabilecek 2 yıllık bir eğitimi tamamlamaları gerekir. Fakat eğitimlerini bu yönde tamamlamak isteyeneler özel eğitim kurumlarında hızlandırılmış bir eğitim programına (5 aylık bir program olması tercihtir.) katılmaları faydalı olacaktır.

Eğitim alan kişiler KPSS/lise sınavına girerek iyi bir puan elde etmeleri halinde kamuda istihdam edilebilirler. Fakat dışardan özel eğitim almış olan kişiler ise aracı (taşeron firmalarla) kurumlarda kamu kurumuna ait hastanelerde görev alabilirler. Her iki durumda da kamu hastanesinde çalışılabilir. Biri devlet memuru olma statüsü ile çalışırken diğeri ise taşeron diyebileceğimiz firmaları aracı ederek personel olarak çalışabilirler.

Çarşafları değiştirmek ve yatakları yapmak, Kırılan, eksilen, arıza yapan cihaz veya malzemeleri servis sorumlu hemşiresine bildirmek, Sağlık alanında bilgi ve deneyim, sözlü ve yazılı iletişim becerileri, Servisin ihtiyaç duyduğu malzeme eksiklerini temin etmek, Sorumlu hemşireye gerektiğinde yardımcı olmak, Dikkatli ve düzenli olma, problem çözme yeteneği, Hastanın içinde bulunmuş olduğu yatağı yapmak, Hemşirenin yönergelerine uygun bir şekilde hareket etmek, Fiziksel dayanıklılık ve hasta bakımı hakkında bilgi, Hastaya ait olan materyalleri hemşire bilgisi dahilinde temizlemek, Tıbbi malzemelerin doğru kullanımını sağlamak, Hijyen kurallarına dikkat etme, detaylara özen gösterme, Tıbbi personelin talimatları doğrultusunda hastaları götürür ve getirir, Hastaların güvenliğini ve rahatını sağlamak, Empati kurma becerisi, sabırlı ve anlayışlı olma, Serviste kirli çamaşırların tamamını sayarak çamaşırhane görevli personeline teslim etmek, Servis çevresinin temiz ve düzenli tutulması, Dikkatli ve titiz olma, organizasyon yeteneği, Servis çalışmaları kapsamında ilgili hizmetçi eğitim toplantılarına katılım, Hasta bakım ve servis düzeni hakkında güncel bilgilere sahip olma, Sürekli öğrenme ve gelişim yeteneği, Taburcu edilmesi beklenen ya da başka servise gönderilecek hastaların hazırlığında hemşireye yardımcı olmak, Hasta durumlarını takip etme ve gerekli tedbirleri alma, Ekip çalışmasına yatkınlık, hasta hizmetine odaklanma, Tıbbi sarf malzemelerini hastane deposundan almak, Malzeme eksikliklerinin zamanında tespiti ve giderilmesi, Zaman yönetimi becerileri, dikkatli çalışma, Kırtasiye malzemelerini temin etmek ve evrakların fotokopilerini çekmek, Servis çalışmalarının aksamamasını sağlamak, İyi organizasyon becerileri, dikkatve titizlik
Hasta Bakıcı Hasta Bakıcı nedir Hasta Bakıcı ne iş yapar Hasta Bakıcı maaşları Hasta Bakıcı nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.