AnasayfaBlogNöroloji Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Nöroloji Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

19 Haziran 2021
Beyaz önlüklü ve yüz maskeli bir kadın elinde şeffaf bir tüp tutuyor. Yüzünde bir gözlük var ve gözleri tüpe odaklanmış durumda. Beyaz önlüğünün birkaç cebi var ve bir çift lastik eldiven giyiyor. Tüpü elinde tutarken yüzünde kararlı bir ifade vardır. Arkasında takım elbiseli bir adam bir deftere bir şeyler yazmaktadır. Arka planda, içinde kan olduğu anlaşılan birkaç plastik torba ve bir grup beyaz şişe var. Kadının sağında, bir aletle saç kesen bir kişi vardır. Laboratuvar önlüklü kadın görüntünün odağıdır ve elindeki işe odaklandığı açıkça görülmektedir.
GörevlerAçıklamalarÖrnekler
Tanı ve tedaviNöroloji uzmanları, hastaları muayene eder ve sinir sistemi hastalıklarını teşhis eder ve tedavi eder.Beyin damar hastalıkları, epilepsi, migren
Hasta bilgilendirmeHastaları ve hasta yakınlarını tedavi süreçleri konusunda bilgilendirir ve yönlendirir.Tedavi seçenekleri, ameliyatları, ilaçlar
KonsültasyonDiğer servis ve polikliniklerden gelen konsültasyon taleplerini kabul ederek bu konuda görüşünü bildirir.Ortak hasta takibi, multidisipliner tedavi
Acil durumAcil vakalar için gelen çağrılara yanıt verir ve hastanın durumunu değerlendirir ve müdahale eder.Beyin kanamaları, felç
Bilimsel araştırmaNadar hastalıklar ve karmaşık durumlarla karşılaştığında, bu durumları bilimsel çalışmalar için belgeler ve raporlar.Bilimsel makaleler, klinik çalışmalar
İstatistiksel çalışmalarServise ait istatistiklerin düzenlenmesi ve vaktinde idareye sunulmasıyla beraber servis protokol defterinin tutulmasından sorumlu olur.Hasta sayısı, tedavi süresi, başarı oranları
Hastalık tespitiHastanın refleks, koordinasyon, duyu, zihinsel durum, dil beceri gibi alanlarda durumunu değerlendirir.Beyin tümörü, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı
Cerrahi yönlendirmeAmeliyat olması gereken hastaları, işlemi yapacak cerraha yönlendirir ve durumunu takip eder.Beyin ve sinir ameliyatları
İhbar zorunluluğuBulaşıcı hastalıkların görülmesi halinde, durumu yazılı ve sözlü olarak durumu en üst yönetime bildirir.Menenjit, ensefalit
Maaş durumuNöroloji uzmanının maaş miktarı, çalışılan sağlık tesisine, coğrafi bölgeye, tecrübeye ve bakılan hasta sayısına bağlı olarak değişir.2021 yılı için kamudaki ortalama maaş 15.000 TL

Nöroloji uzmanı, beyin ve sinir sistemini etkileyen hastalıkların tanı ve tedavilerini yapan tıp alanında lisans eğitiminin ardından uzmanlığını nöroloji alanında tamamlayan tıbbi sağlık çalışanıdır. Nöroloji hastalıkların varlığında hastada ilk olarak nöroloji hikayesi alınarak başlanır. Hastadan iyi bir öykünün alınması, tanının koyulmasını kolaylaştıracaktır. Örneğin ani gelişen baş ağrıları, kusma, mide bulantısı, bilinç kaybı gibi öyküsü alınması halinde baş içinde bir basınç ve hacim artışı olabileceği yönündedir; bu durum beyin içinde bir kanamaya neden olabileceği anlamına gelebilir. Bu çalışmamızda nöroloji uzmanı mesleğine yer verdik.

Nöroloji Uzmanı Nedir?

Nöroloji sinir sistemi fizyolojisi ve hastalıklarıyla ilgilenen tıbbi bir bilim olarak bilinmektedir. Sinir sistemi; omurilik, beyin, periferik sinir sisteminden meydana gelir. Her üç bölümden birinde gelişen ve cerrahi bir ameliyat gerektirmeyen hastalıkların tedavileri nöroloji bölümü tarafından gerçekleştirilir. Nöroloji, çocuk ve erişkin olarak iki farklı bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Nöroloji uzmanları tarafından yataklı tedavi hizmetleri, poliklinik hizmetleri ve yoğun bakım gerektiren hastalıklara bakım hizmeti vermektedir. Nöroloji uzmanı, beyin ve sinir sistemini etkileyen hastalıkların tanı ve tedavilerini yapan tıp alanında lisans eğitiminin ardından uzmanlığını nöroloji alanında tamamlayan tıbbi sağlık çalışanıdır.

Nöroloji hastalıkların varlığında hastada ilk olarak nöroloji hikayesi alınarak başlanır. Hastadan iyi bir öykünün alınması, tanının koyulmasını kolaylaştıracaktır. Örneğin; ani gelişen baş ağrıları, kusma, mide bulantısı, bilinç kaybı gibi öyküsü alınması halinde baş içinde bir basınç ve hacim artışı olabileceği yönündedir; bu durum beyin içinde bir kanamaya neden olabileceği anlamına gelebilir. Hastanın öyküsü erken teşhis açısından doğru bir şekilde alınması ve değerlendirilmesi bu açından önemlidir. Daha sonrasında ise gelen değerlendirmeler bilinç, motor sistem, kraniyel sinir, refleksler, sinir germe testleri şeklinde sıralanabilir. Burada bilinç değerlendirmeleri uyanıklığın değerlendirilmesi, letarji, konfüzyon gibi durumları ön plana çıkarmaktadır. Bu açıdan mesleğin getirmiş olduğu uzmanlığın oldukça önemli olduğunu belirtebiliriz.

Nöroloji uzmanı, hastanenin sağlamış olduğu imkanları da göz önünde bulundurulduğunda; bel ve boyun ağrıları, migren ve diğer baş ağrıları, baş dönmesi, beyin damar hastalıkları, epilepsi, uyku bozuklukları gibi benzer hastalıkların tanı ve tedavi süreçleri konusunda hizmetler sağlamaktadır.

Nöroloji Uzmanı Ne İş Yapar?

Nöroloji uzmanlarının birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluklar şöyledir;

  • Tanı ve tedavileri yapılmak üzere servislere kabul edilen hastaları uzmanlık alanları kapsamında muayene ve tedavilerini gerçekleştirir.

  • Görev yapmış olduğu servisin polikliniğini yaparak farklı uzmanlık dalları olmayan küçük yataklı tedavi kurumlarında başka uzmanlık şubelerine ait hastaları da muayene ve tedavi etmekle sorumludur. Bu sorumluluğu Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun kapsamında yerine getirir. Fakat ilk tedavi aşamasından sonra mutlaka ilgili dal uzmanının görmesi beklenen vakaları, gereği yapılması hususunda başhekime bildirimde bulunabilir.

  • Her ne vakit olursa olsun görev yapmış oldukları sağlık kuruluşları tarafından önemli ve acil vakalar sebebiyle kendilerine yapılan davete gelmeleri hastayı muayene ve tedavilerini yapmakla sorumludur.

  • Diğer servis ve polikliniklerden gelen konsültasyon davetlerini kabul ederek bu konuda görüşünü bildirir.

  • Servis ve polikliniklerde ihbarı zorunlu olan bulaşıcı hastalıkların görülmesi halinde, vakit kaybetmeksizin yazılı ve sözlü olarak durumu başhekime bildirir.

  • Orjinal çalışmalara temel oluşturan nadir hastalıklara karşılaştıkça, hastane bilimsel kuruluna sunulmak üzere bütün dokümanları ile beraber başhekimliğe sunar.

  • Servis uzman şefleri, servise ait istatistiklerin düzenlenmesi ve vaktinde idareye sunulmasıyla beraber servis protokol defterinin usul şartlarına uyularak tutulmasından sorumludur.

  • Hastanın refleks, koordinasyon, duyu, zihinsel durum, dil beceri gibi alanlarda fonksiyonel diyebileceğimiz durumlar hakkında tanı veya tedavi koyulmak kaydıyla incelemek.

  • Tedavi yöntemlerini belirleyerek hasta ve yakınlarını bilgilendirmek.

  • Ameliyat olması halinde hastayı işlemi yapacak cerraha yönlendirmek ve durumunu takip etmek gibi daha birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır.

Nöroloji Uzmanı Maaşları

Nöroloji uzmanı maaşları kamu ve özel sağlık tesisleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kamu hastanelerinde alınan maaşlarda, hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, mesleki tecrübe yılı, bakılan hasta sayısıyla beraber maaş alımları değişmektedir. Kamu sağlık tesislerinde 2021 yılı için alınan en yüksek maaş 24.000 TL en düşük maaş 13.500 TL ortalama ise 15.000 TL seviyelerindedir. Bir 3. Bölgede yer alan hastanede görevli bir uzman nöroloğun, 5 yıllık bir tecrübe ve döner sermayeden alabileceği aylık toplam maaşı 22.000 seviyelerindedir.

Özel hastanelerde ise maaş alımları daha çok mesleki tecrübe yılı ve gerçekleştirilen başarı çalışmalara bağlıdır. Ortalama maaş alımları 16.000 TL, en düşük 13.000 TL en yüksek ise 26.000 TL ye kadar çıkmaktadır. Örneğin 4 yıllık bir uzmanlık geçmişi olan ve alanında kendinden söz ettirmiş bir uzman nöroloğun alabileceği maaş 23.000 TL civarındadır. Fakat 20 yıllık bir kurumsal kimliği olan hastanede ise alınan maaş 25.000 TL bulmaktadır. Özel hastanelerdeki maaş alımları kamu hastanelerine göre daha da yüksek olduğu görülmektedir. Bunun en önemli sebebi ise özel teşebbüsün sağlık sektöründe olmak istemesine ve deneyimli nöroloji uzmanlarını bulamamalarına bağlayabiliriz.

Nöroloji Uzmanı Nasıl Olunur?

Nöroloji uzmanı olabilmek için iyi bir eğitim geçmişine sahip olmak gerekir. Bu iyi eğitim geçmişi lise yıllarından itibaren başlamaktadır. Lise olarak Fen, Anadolu veya dengi olabilecek iyi bir liseden mezun olunmalıdır. Lise eğitimi boyunca alınabilecek iyi bir eğitim iyi bir üniversite imkanını beraberinde getirebilmektedir. Liselerin sayısal bölümlerinden mezun olunmalıdır. Bu eğitimin akabinde 2021 yılı için her yıl Yüksek Öğretim Kurumu tarafından düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı girerek iyi bir puan alınmalıdır.

Bu sınavdan hemen sonra aynı yıl yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girerek buradan da iyi bir puan elde edilmelidir. Her iki sınavın belirli oranlarda alınan yüzdelikleriyle lise ağırlıklı ortalama puanı da eklenerek üniversitelerin Tıp bölümleri tercih edilmelidir. Toplamda 6 yıl boyunca devam edecek bu eğitim, teori ve pratik olarak uygulanmaktadır. Bu eğitimden sonra Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girerek iyi bir puan elde ettikten sonra 4 yıl boyunca uzmanlık eğitimlerini tamamladıktan sonra nöroloji uzmanı olarak göreve başlanmaktadır. Bu eğitim sonrasında nöroloji uzmanı olarak da özel hastanelerde çalışılabilir.

Tanı ve tedavi, Nöroloji uzmanları, hastaları muayene eder ve sinir sistemi hastalıklarını teşhis eder ve tedavi eder, Beyin damar hastalıkları, epilepsi, migren, Hasta bilgilendirme, Hastaları ve hasta yakınlarını tedavi süreçleri konusunda bilgilendirir ve yönlendirir, Tedavi seçenekleri, ameliyatları, ilaçlar, Konsültasyon, Diğer servis ve polikliniklerden gelen konsültasyon taleplerini kabul ederek bu konuda görüşünü bildirir, Ortak hasta takibi, multidisipliner tedavi, Acil durum, Acil vakalar için gelen çağrılara yanıt verir ve hastanın durumunu değerlendirir ve müdahale eder, Beyin kanamaları, felç, Bilimsel araştırma, Nadar hastalıklar ve karmaşık durumlarla karşılaştığında, bu durumları bilimsel çalışmalar için belgeler ve raporlar, Bilimsel makaleler, klinik çalışmalar, İstatistiksel çalışmalar, Servise ait istatistiklerin düzenlenmesi ve vaktinde idareye sunulmasıyla beraber servis protokol defterinin tutulmasından sorumlu olur, Hasta sayısı, tedavi süresi, başarı oranları, Hastalık tespiti, Hastanın refleks, koordinasyon, duyu, zihinsel durum, dil beceri gibi alanlarda durumunu değerlendirir, Beyin tümörü, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, Cerrahi yönlendirme, Ameliyat olması gereken hastaları, işlemi yapacak cerraha yönlendirir ve durumunu takip eder, Beyin ve sinir ameliyatları, İhbar zorunluluğu, Bulaşıcı hastalıkların görülmesi halinde, durumu yazılı ve sözlü olarak durumu en üst yönetime bildirir, Menenjit, ensefalit, Maaş durumu, Nöroloji uzmanının maaş miktarı, çalışılan sağlık tesisine, coğrafi bölgeye, tecrübeye ve bakılan hasta sayısına bağlı olarak değişir, 2021 yılı için kamudaki ortalama maaş 15000 TL
Nöroloji Uzmanı Nöroloji Uzmanı nedir Nöroloji Uzmanı ne iş yapar Nöroloji Uzmanı nasıl olunur Nöroloji Uzmanı maaşları
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Başında kapüşonuyla bir kadın gülümsüyor. Dizlerinin etrafından yırtılmış bir kot ceket giyiyor ve kot pantolonu yırtılmış. Yüzü, beyaz çizgili açık gri renkli kapüşonuyla çerçevelenmiş. Gözleri mutlu ve memnun bir ifadeyle kapalı ve dudakları memnun bir gülümsemeyle yukarı kıvrılmış. Saçları koyu kahverengi ve kıvırcıktır ve küçük küpeler takmaktadır. Üzerinde gümüş bir tılsım olan bir kolyesi var. Rahat ve memnun görünüyor, güne başlamaya hazır.
Kişisel Gelişim

10 Günde NLP Öğrenmek Mümkün Mü?

13 Aralık 2021
Kadrajın ortasında, ellerinde boks eldivenleri olan bir kadın, kırmızı bir çalar saati sıkıca tutmaktadır. Saatin beyaz bir yüzü ve siyah ibreleri vardır. Kadının ifadesi kararlı ve odaklanmış, vücudu ise konsantrasyonla gerilmiş. Önünde beyaz bir logo olan siyah bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giyiyor. Arkasında parlak sarı bir duvar ve sağında beyaz bir kapı çerçevesi var. Arka planda, içinde pencere olan bir kapı var. Kadın boks duruşunda, sol kolunu uzatmış, sağ kolunu vücuduna yaklaştırmış ve odağını çalar saate yöneltmiş.
Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim İle Fark Yaratın

01 Mayıs 2019
Bu resim online bir NLP kursunu ve sertifikasını tasvir etmektedir. Resimdeki kadın gülümseyerek kursun eğlenceli ve ödüllendirici olduğunu ima ediyor. Boynunun, saçının ve ağzının yakın çekimi, kursun doğal dil işlemenin tüm yönlerini kapsadığını göstermektedir. Siyah arka plan ve merdiven, kursun kapsamlı ve ilgi çekici olduğunu gösteriyor. Arka plandaki kişinin elleri bulanıklaştırılarak kadına ve kurs materyaline odaklanıldığı vurgulanıyor. Kısacası, bu görsel NLP kursunun ve sertifikasyonunun ilgi çekici, kapsamlı ve ödüllendirici bir deneyim sunduğunu anlatmaktadır.
5
(40)

NLP Eğitimi

26 Konu10 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
1350790
Bu görüntü, empati ve iletişim eğitimi alan bir grup insanı yakalıyor. Bireyler karşılıklı anlayış ve anlaşmaya işaret edecek şekilde el sıkışırken görülüyor. Eğitim oturumunda teknolojinin kullanıldığını gösteren bir dizüstü bilgisayar mevcut. Karşılıklı saygının önemini gösteren bir kadın ve bir erkek el sıkışırken görülüyor. Arka planda kursun fiziksel ortamına işaret eden ahşap ayaklı beyaz bir sandalye görülmektedir. Kâğıt üzerindeki bir kalem not alındığını gösteriyor. Ayrıca, grubun çeşitliliğine işaret eden sakallı bir adam var. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek bu görüntünün empati ve iletişime odaklanan bir öğrenme oturumuna ait olduğunu gösteriyor.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1008694
Bu online eğitim, zihin haritaları konusunda kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Bu eğitim size fikirlerin, kavramların ve görevlerin görsel temsillerini nasıl oluşturacağınızı öğretecektir. Düşüncelerinizi yapılandırmak ve düzenlemek için diyagramları ve grafik öğeleri nasıl kullanacağınızı ve fikirlerinizi hayata geçirmek için renkleri, sembolleri ve görüntüleri nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Ayrıca verilerinizdeki kalıpları nasıl belirleyeceğinizi ve fikirleriniz arasındaki ilişkileri nasıl tanıyıp kullanacağınızı da öğreneceksiniz. Bu eğitimle, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi daha iyi organize etmenize ve iletmenize yardımcı olacak etkili zihin haritaları oluşturma becerilerine sahip olacaksınız. Bu eğitim size zihin haritalarınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmak ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Dolgun sakallı ve yuvarlak gözlüklü olgun bir adam doğrudan kameraya bakmaktadır. Üzerinde gri, uzun kollu bir gömlek ve koyu renkli bir kot pantolon var. Saçları alnından geriye doğru taranmış ve birkaç tutam alnına düşmüş. Gözleri tetikte ve ağzı düşünceli bir ifadeyle hafifçe kıvrılmış. Adam otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüz hatları belirgin. Sakalı düzgünce kesilmiş ve gözlükleri yüzünü gurur verici bir şekilde çerçeveliyor. Kendinden emin ve dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Salim Akkök
650411