AnasayfaBlogAlgoritma Geliştirme Mühendisi
Meslekler

Algoritma Geliştirme Mühendisi

11 Nisan 2021
İki el klavyede yazarken görülüyor, sol el klavyenin sol tarafında duruyor ve sağ el tuşların üzerinde gezinirken görülüyor. Sağ elin parmakları hafifçe açılmış, sol elin parmakları ise hafifçe kıvrılmış olarak görülüyor. Klavyenin tuşları beyazdır ve birkaç tanesi mavi renkle vurgulanmıştır. Arka plan karanlıktır ve odak noktası eller ve klavyedir. Klavye hafif açılıdır ve tuşlar hafifçe sağa doğru açılıdır. Eller ve klavye görüntünün ana odağıdır ve ellerin ve tuşların ayrıntıları açıkça görülebilir.
Algoritma Geliştirme Mühendisi Nedir?Gerekli YeteneklerGörevler ve Sorumluluklar
Bilgisayar yazılım sistemlerini tasarlayan ve bu sistemleri geliştiren kişidir.Problem çözme, hızlı çözüm üretebilme, uzun süreli konsantrasyon, analitik düşünce, ekip çalışmasında uyum, insan ilişkilerinde başarı, yaratıcılık, eleştirel düşünme, yenilikleri öğrenme isteği, teknolojik gelişmeleri takip etme, sayısal derslere hakim olma.Mobil ve masaüstü yazılım sistemlerinin tasarımı ve geliştirmesi, yazılımların güncel kalmasını sağlama, güvenlik açıklarını kapama, kullanıcı ihtiyaçlarını belirleme, çözüm üretme, yazılım süreçlerini takip etme, algoritmaları güncelleme ve geliştirme.
Bilgisayar, yazılım veya elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olan kişilere denir.Disiplinli, titiz, dikkatli olma, yabancı dil bilme, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olma.Kod yazma, kodları düzenleme, testler gerçekleştirme, yeni yazılım uzmanlarına eğitim verme, algoritmaları kullanıcılara anlatma, kullanım kılavuzları tasarlama.
Sorumlulukları arasında, kuruma gerekli hizmet içi eğitimler sunma, yeni başlamış olan yazılım uzmanları için gerekli dokümanları hazırlama vardır.Organizasyonel yetenekler, yönetici yetenekleri ve üst düzey problem çözme yetenekleri gereklidir.Çalıştığı kurumda yazılım süreçlerini yönetme, yeni başlayan yazılım uzmanlarına mentorluk yapma.
Yazılım süreçlerini ve kullanıcı ihtiyaçlarını analiz ederek, algoritma gereksinimlerini belirleyen ve bu gereksinimler doğrultusunda algoritma tasarımı ve geliştirmesi yapan kişi olarak tanımlanabilir.Proje yönetimi becerisi, stratejik planlama ve analiz yetenekleri, kullanıcı merkezli düşünme kabiliyeti.Algoritma tasarım ve geliştirme süreçlerini yönetme, proje aşamalarını koordine etme, kullanıcı gereksinimlerine uygun çözümler üretme ve uygulama.

Ülkemizde son yıllarda oldukça tanınan mesleklerden biri halini alan algoritma geliştirme mühendisi bilgisayar yazılım sistemlerini tasarlayan kişidir. Bu durum Algoritma geliştirme mühendisi olmak için aday olan kişilerinde hangi bölümleri okuması gerektiği konusunda bilinçlenmesini sağladı. Eğitimini başarıyla tamamlayan herkes sorunsuz bir şekilde algoritma geliştirme mühendisi olmaya hak kazanabilir.

algoritma geliştirme mühendisi bilgisayar yazılım sistemlerinin en iyi şekilde tasarlayan ve güncelleyen kişiler olarak oldukça önemli sorumluluklar üstlenir. bu alanla ilgili olan ve başarı gösteren kişiler için oldukça keyifli bir meslek tercihi olduğu söylenebilir. Algoritma geliştirme mühendisi olmak için üniversitelerde yer alan 4 yıllık lisans bölümlerinden bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ya da elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmanız gerekir.

Yazımızda Algoritma geliştirme mühendisi nedir? Algoritma geliştirme mühendisi ne iş yapar? Algoritma mühendisi olmak için hangi şartlar aranır? Gibi sorulara aradığınız yanıtları bulabilirsiniz.

Algoritma Geliştirme Mühendisi Nedir?

Algoritma geliştirme mühendisi, masaüstü ve mobil yazılım sistemlerini tasarlayan ve bu sistemleri geliştiren kişilere verilen addır. Eğitim bilgisayar mühendisliği kapsamındadır. Algoritma geliştirme mühendisi aynı zamanda yazılımların güncel kalmasıyla da ilgilidir. Ülkemizde son zamanda dikkat çeken meslek grupları arasında yer alır.

Teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler, sektörel büyüme ve bu alanda yaşanan ihtiyaçların artması nedeniyle meslek mensuplarına olan ihtiyaç ta artmıştır. Algoritma geliştirme mühendisi bilgisayar yazılım sistemlerinin en iyi şekilde tasarlanmasını sağlayan meslek çalışanlarıdır. Bu konuda uzman bir kimliğe sahip olanlar kurumlarda daha fazla sorumluluk alarak çalışmalarını yürütürler.

Algoritma geliştirme mühendisi olabilmek için 4 yıllık lisans eğitimi alınması gerekir. Eğitim; bilgisayar, yazılım ya da elektronik mühendisliği olmalıdır. Lisans eğitimi tamamlandıktan sonra bu alanda algoritma geliştirme mühendisi unvanı alarak çalışmak için yüksek lisans eğitimine de devam edilmesi gerekir. Algoritma geliştirme mühendisinin aldığı eğitimin yanında bazı önemli yeterliliklere sahip olması beklenir. Bunlar nelerdir, inceleyelim.

 • Algoritma geliştirme mühendisi olmayı düşünen kişilerin ilk olarak problem çözme konusunda yetenek sahibi olması ve hızlı çözüm getirebilmesi beklenmektedir.

 • Uzun süre konsantrasyon sağlayabilmelidir.

 • Analitik düşünceye sahip olması gerekir.

 • Ekip çalışması içinde uyumlu olmalı ve insan ilişkilerinde başarılı olması gerekir.

 • Yaratıcılık konusunda uzmanlık göstermesi ve eleştirel düşünme becerisine sahip olması beklenir.

 • Mesleki yenilikleri öğrenmeye istek göstermesi ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi gerekir.

 • Sayısal derslerle ilgili olmalı özellikle matematik dersinde başarılı olmalıdır.

 • Disiplinli, titiz ve dikkatli olmaları beklenir.

 • Yabancı dil özellikle iyi derece İngilizce bilmesi önemlidir.

 • Erkek adayların askeri yükümlülüğünü tamamlamış olması gerekir.

Algoritma Geliştirme Mühendisi Ne İş Yapar?

Algoritma geliştirme mühendisi mobil ve masaüstü yazılım sistemlerinin tasarım işlerini üstlenen ve geliştiren kişilerdir. Yazılımların güncel kalmasını sağlar. Güvelik açığını ortadan kaldıracak önlemler alır. Kurumlardaki sorumlulukları bulundukları alana göre değişiklik gösterir. İş bulma konusunda sıkıntı yaşamayan meslek grupları arasında yer alırlar. Algoritma geliştirme mühendisini görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Kullanıcıların masaüstü ve mobil uygulamalarda nelere gereksinim duyduğunu belirler, özellikleri tespit eder ve bu uygulamalarla ilgili çözümler üretir.

 • Yazılımla ilgili mevcut uygulama süreçlerini takip eder ve uyguladığı çözümlere dahil eder.

 • Algoritmalarda ihtiyaç duyulan tasarımları hazırlar ve geliştirme çalışmaları yapar.

 • Algoritmaları sürekli olarak günceller.

 • Güvenlik açıklarını ortadan kaldıracak önlemler alır.

 • Çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere kod yazar ve gerektiğinde bu kodlar üzerinde düzenlemeler yapar.

 • Sorumlu olduğu algoritmalar üzerinde ihtiyaç duyulan testleri gerçekleştirir.

 • Çalıştığı kuruma yeni başlamış olan yazılım uzmanlarına gerekli hizmet içi eğitimleri sunmak ve bu konuda gerekli olan dokümanları hazırlamaktan sorumludur.

 • Geliştirdiği algoritmaları kullanan kişi veya kurumlara eğitim vermeli ve danışmanlık hizmeti sağlamalıdır.

 • Kullanım kılavuzları tasarlar ve tasarım dokümanları hazırlarlar ve gerekli olan yönergeleri kullanıcılara iletmeleri gerekir.

Algoritma Geliştirme Mühendisi Maaşları

Algoritma geliştirme mühendisliği son yıllarda popüler olmaya başlaması ile birlikte bu alana merak duyan kişiler tarafından bölüm araştırmaları da artmıştır. Alacakları eğitim kadar kazanacakları maaşları da merak eden aday öğrenciler bu konuda detaylı araştırmalar yapar. Algoritma geliştirme mühendisi olarak çalışan kişilerin gelirleri bazı kriterlere bağlıdır. Bunlar; kurumun özellikleri, kişinin aldığı eğitim, tecrübesi, yabancı dil durumu gibi önemli kriterlerdir.

Meslek mensuplarının eğitimlerini tamamladıktan sonra kendilerini geliştirmeye devam etmeleri oldukça önemlidir. Kişisel gelişim eğitimleri, yabancı dil eğitimi gibi gelişimlerine katkı sağlayacak yeni bilgiler edinmeleri gerekir. Bazı kurumlar maaş ödemesi dışında çalışanlarının gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim imkanları da sağlamaktadır. Algoritma geliştirme mühendislerinin kariyerlerinde çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları maaşlarını inceleyelim.

 • Kıdemli yazılım mühendisi en düşük 6.000 TL ile çalışmaktadır. Ortalama 10.OOO TL kazanan mühendisler en fazla 14.500 TL kazanmaktadır.

 • Java tabanlı orta katman uzman yardımcı en düşük 6.250 TL ile çalışmaktadır. Ortalama 7.250 TL kazanan çalışanlar en yüksek 9.500 TL kazanç elde etmektedir.

Algoritma Geliştirme Mühendisi Nasıl Olunur?

Algoritma geliştirme mühendisi olmanın en önemli şartı üniversitelerde bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği gibi bölümleri başarıyla tamamlamasıdır. İlgili bölümlerde eğitim 4 yıl sürmektedir. Lisans eğitimi tamamlandıktan sonra algoritma geliştirme ile ilgili ek eğitim almaları gerekir. Bunun için yüksek lisans yapmaları gerekir.

Ayrıca üniversitelerin ya da çeşitli özel kurumların sunduğu sertifika programlarına da katılmaları faydalı olacaktır. Algoritma geliştirme mühendisine birçok sektör ihtiyaç duymaktadır. İyi eğitim almış, yabancı dil bilgisi olan ve tecrübeli ve kişisel gelişimini geliştirmeye devam eden kişilerin iş bulma süresi uzun sürmez. Mesleğe yeni adım atacaklar içinde aynı yorumu yapmak mümkündür.

Özel ve kamu alanında pek çok kurum mezunlara yer vermektedir. Yüksek Lisans programını tamamlama süresi en çok 4 yarıyıldır. Yüksek lisans eğitimim tezli veya tezsiz olarak tercih edilebilir. Yüksek lisans eğitimi sırasında alınacak ana dersler aşağıdaki gibidir.

 • Algoritma Analizi 

 • Yapay Zeka

 • Bilgi Güvenliği ve Bilgisayar Ağları 

 • Veri Bilimleri

Bilgisayar yazılım sistemlerini tasarlayan ve bu sistemleri geliştiren kişidir, Problem çözme, hızlı çözüm üretebilme, uzun süreli konsantrasyon, analitik düşünce, ekip çalışmasında uyum, insan ilişkilerinde başarı, yaratıcılık, eleştirel düşünme, yenilikleri öğrenme isteği, teknolojik gelişmeleri takip etme, sayısal derslere hakim olma, Mobil ve masaüstü yazılım sistemlerinin tasarımı ve geliştirmesi, yazılımların güncel kalmasını sağlama, güvenlik açıklarını kapama, kullanıcı ihtiyaçlarını belirleme, çözüm üretme, yazılım süreçlerini takip etme, algoritmaları güncelleme ve geliştirme, Bilgisayar, yazılım veya elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olan kişilere denir, Disiplinli, titiz, dikkatli olma, yabancı dil bilme, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olma, Kod yazma, kodları düzenleme, testler gerçekleştirme, yeni yazılım uzmanlarına eğitim verme, algoritmaları kullanıcılara anlatma, kullanım kılavuzları tasarlama, Sorumlulukları arasında, kuruma gerekli hizmet içi eğitimler sunma, yeni başlamış olan yazılım uzmanları için gerekli dokümanları hazırlama vardır, Organizasyonel yetenekler, yönetici yetenekleri ve üst düzey problem çözme yetenekleri gereklidir, Çalıştığı kurumda yazılım süreçlerini yönetme, yeni başlayan yazılım uzmanlarına mentorluk yapma, Yazılım süreçlerini ve kullanıcı ihtiyaçlarını analiz ederek, algoritma gereksinimlerini belirleyen ve bu gereksinimler doğrultusunda algoritma tasarımı ve geliştirmesi yapan kişi olarak tanımlanabilir, Proje yönetimi becerisi, stratejik planlama ve analiz yetenekleri, kullanıcı merkezli düşünme kabiliyeti, Algoritma tasarım ve geliştirme süreçlerini yönetme, proje aşamalarını koordine etme, kullanıcı gereksinimlerine uygun çözümler üretme ve uygulama
algoritma geliştirme mühendisi algoritma geliştirme mühendisi ne iş yapar algoritma geliştirme mühendisi maaşları
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kadın gülümsüyor ve arkasında dijital bir arka planla kameraya bakıyor. Yüzü yakın plandadır ve gözlerini, burnunu ve ağzını göstermektedir. Açık tenli ve koyu renk saçlı. Üzerinde O logosu olan beyaz bir üst giyiyor ve arka plan bulanık bir sayı görüntüsüyle dolu. Yüz ifadesi parlak ve neşeli ve gözleri neşe dolu. Mutlu ve memnun bir insana benziyor.
4.8
(5)

Algoritma Eğitimi

8 Konu5 Saat
Açık sarı saçlı güzel bir kadın kameraya gülümsüyor. Gözleri mutlulukla parıldıyor ve dudakları davetkâr bir şekilde kıvrılmış. Beyaz yakalı mavi bir üst ve beyaz bir etek giyiyor. Cildi parlıyor ve yanakları hafifçe kızarmış. Elleri önünde kenetlenmiş ve bir çift beyaz küpe takıyor. Bakışları doğrudan ve dostça. Neşe, çekicilik ve güven yayıyor.Özlem Anı
4640
Bir kişi bir robot üzerinde çalışıyor ve makineyi hassas hareketlerle inşa ediyor. Robot çeşitli otomobil parçaları ve LEGO parçalarından oluşuyor ve kişi her bir bileşeni dikkatlice monte ediyor. Ön planda, bir tür cihaz tutan bir elin bulanık görüntüsü görülebiliyor. Aynı elin yakın çekimi, bir tür kart tuttuğunu ortaya koyuyor. Buna ek olarak, bilinmeyen bir nesneyi tutan bir kişinin elinin bulanık görüntüsü görülebiliyor. Son olarak, bulanık bir el, üzerinde ekran olan bir cihaz tutuyor. Sonuç olarak, bu görüntü çeşitli parçalardan bir robot inşa etme sürecindeki bir kişiyi göstermektedir.
5
(4)

Robotik Kodlama Eğitimi

5 Konu30 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
11020
Bu, çevrimiçi bir Scratch kursunun görüntüsüdür. Bir dizüstü bilgisayarın önünde duran, neşeli bir ifadeye sahip takım elbiseli bir adam görülüyor. Kurs, kullanıcıların Scratch ile kod ve bilgisayar programlamanın temellerini öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kodlama ve programlamanın temellerini öğrenmek için kolay ve sezgisel bir yol sağlar. Kurs sayesinde kullanıcılar kodlamanın arkasındaki kavramları daha iyi anlayabilir ve kendi interaktif hikayelerini, oyunlarını ve animasyonlarını oluşturabilirler. Bu kurs, kodlama ve programlamaya başlamak ya da becerilerini geliştirmek isteyenler için idealdir. Hem eğlenirken hem de kodlama ve bilgisayar programlamayı daha iyi anlamanın harika bir yoludur.
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
11020
Bir binanın önünde büyük bir ağaç duruyor. Bina, dikdörtgen bir penceresi ve yeşil-beyaz duvarları olan tipik bir açık renkli yapıdır. Ağaç tam çiçek açmış ve yaprakları gökyüzüne karşı görülebiliyor. Yaprakları pencereye kadar uzanıyor ve binayla güzel bir kontrast oluşturuyor. Bölgedeki çimler yemyeşil ve gür, ağacın etrafına da birkaç küçük çalı serpiştirilmiş. Arka planda yeşil zemin üzerinde beyaz bir yazı görülüyor. Atmosfer huzurlu ve dingin, havada bir rahatlama hissi var.
5
(2)

Vray Render Kursu

11 Konu12 Saat
Bu, bronz tenli ve omuz hizasında dalgalı kahverengi saçlı genç yetişkin bir kadının yakın plan çekimi. Hafif bir gülümsemeyle sol tarafa bakıyor, gözleri hafifçe kapalı. Kaşları hafifçe çatılmış ve ona düşünceli bir ifade veriyor. Çenesi ve çene hattı güçlü ve yanaklarına dağılmış birkaç çili var. Beyaz yakalı açık pembe bir gömlek giyiyor.Şerife Demir
7350