AnasayfaBlogElektrik Yüksek Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Elektrik Yüksek Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

11 Temmuz 2021
Baret ve güvenlik yeleği giymiş bir adam elleri önünde ayakta duruyor. Elinde bir kağıt parçası tutuyor ve yüz ifadesi odaklanmış ve kararlı. Arka plan hafif bulanık ve görüntünün üst kısmına yakın bir yerde sarı ve turuncu bir nesne görülüyor. Sağ alt köşede bir tabletin yakın çekimi ve görüntünün ortasında bir işaret görülüyor. Adamın parlak turuncu yeleği arka planda göze çarpıyor ve görüntünün sol alt tarafında kırmızı bir nesne bulanık görünüyor. Adam sanki aklında bir amaç varmış gibi kendinden emin bir şekilde kağıdı tutuyor.
Elektrik Yüksek MühendisliğiGörev ve SorumluluklarNasıl Elektrik Yüksek Mühendisi Olunur?
Elektrik ve elektromanyetik konularında çalışan uzman mühendistir.Elektrikle ilgili olan tüm sistemleri tasarlar, proje haline getirir ve geliştirir.Mühendislik Fakültelerinin Elektrik mühendisliği lisans bölümünü bitirecek ve yüksek lisans yapacak kişiler .
Çalışma alanı oldukça genis olan bir uzmanlik dalıdır.Elektrik üretim sistemleri, elektrik dağıtım sistemleri, cihazların kontrol edilmesi gibi işleri yaparlar.Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunları da elektrik yüksek mühendisliği için başvuru yapabilir.
Yüksek lisans derecesini almış olan elektrik mühendisidir.Kurumların yönetici ve müdür gibi idari kadrolarında görev alabilirler.Üniversitelerin açtığı yüksek lisans eğitim programlarını tamamladıklarında yüksek mühendis unvanı alırlar.
Elektrik enerjisinin üretim, sunum ve kullanım aşamalarında söz sahibi olan uzman mühendistir.Bilimsel tekniklere ve endüstri sektörüne katkı sağlar, çevreye duyarlı, araştırmacı kişilik yapısına sahip olması gerekir.Üniversitelerin Elektrik mühendisliği alanında açtığı yüksek lisans programlarına başvurup başarılı olarak mezun olmalıdırlar.
Bilimsel yetkinlik kazanmış kişilerdir.Bilimsel danışmanlık, yani bilirkişi görevi yaparlar.Üniversitelerin Elektrik mühendisliği alanında açtığı yüksek lisans programlarını tamamlayıp doktora yapabilirler.
İleri mühendislik teknikleri ile çözüm üreten mühendislerdir.Sistemi kurma ve aksaklıkları giderme işlerinden sorumlu kişilerdir.Herhangi bir devlet veya vakıf üniversitesinin Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olup yüksek lisans yapabilirler.
Elektrik mühendisliğinin bir alanında uzmanlaşmış mühendislerdir.Projeleri yönetme ve proje tasarlama yetkinliğine sahip kişilerdir.Başarılı bir şekilde lisansüstü eğitimini tamamlayarak bu unvanı elde ederler.
Meraklı, araştırmacı ve çözüm odaklı kişiliklerdir.Elektrik sistemlerinin optimizasyonu ve yenilikçi çözüm stratejilerini uygulama yetkinliğine sahiptir.başvurdukları yüksek lisans programlarını başarı ile tamamlayıp, gerekli sınavlardan geçmeleri gerekmektedir.
Çağa uyum sağlayacak şekilde modern tekniklerle eğitim almış mühendislerdir.Hem devlet kurumlarında hem de özel kurumlarda elektrik sistemlerinin plânlanması ve kurulması.Elektrik Mühendisliği lisans derecesini tamamladıktan sonra alınan yüksek lisans derecesiyle elde edilir.
Özellikle elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı ve tüketimi üzerinde yoğunlaşan mühendislerdir.Çalıştıkları projede elektrikle ilgili tüm mühendislik prensiplerini uygulama yetkinliği bulunmaktadır.Tezli yüksek lisans programını başarıyla tamamladıktan sonra bu unvana hak kazanılır.

Elektrik mühendisliği, geçmişten günümüze kadar ilgi görmekte olan bir meslek ve en çok tercih edilen mühendisliklerden birisi. Elektrik yüksek mühendisliği ise, son zamanlarda gençlerin tercih ettiği, yüksek lisans derecesiyle elde edilen bir unvandır. Elektrik yüksek mühendisliği hakkında bilgi vermeden önce, elektrik mühendisinin kim olduğunu ve sorumluluklarını açıklamamız gerekiyor. 

Elektrik mühendisi; elektrik üretiminden iletim sistemlerine, elektrik dağıtım sistemlerinden bu sistemlerin proje ve kontrol aşamalarında çalışan uzmandır. Bu uzmanların sorumlulukları arasında; elektrik üretimi, iletilmesi ve dağıtılması aşamalarında kullanılan cihazlarla ilgili işlemler gelir. Elektrik mühendisleri, her aşamada kullanılan cihazların kontrollerini ve hesaplamalarını yapmakla görevlidir.

Elektrik yüksek mühendisliği konusuna gelirsek; bu konuyu aşağıdaki alt başlıklarda açıklamaya çalışacağız. Bu açıklamalardan önce kısaca söylememiz gerekir ki; elektrik yüksek mühendisliği, yüksek lisans derecesini almış olan elektrik mühendisidir. 

Elektrik mühendisi unvanını hak etmek için, Mühendislik Fakültelerinin Elektrik mühendisliği lisans bölümünü bitirmek gerekir. Ayrıca, Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunları da elektrik yüksek mühendisliği için başvuru yapabiliyor. Bu iki bölümden mezun olan elektrik/elektrik-elektronik mühendisleri, elektrik mühendisliği alanında üniversitelerin açtığı yüksek lisans programlarına başvurabilirler. Bu yüksek lisans programlarını okuyan ve gerekli şartları tamamlayan öğrenciler, elektrik yüksek mühendisi unvanını alır. 

Elektrik mühendisliği alanında ülkemiz üniversitelerinde açılmış olan çok sayıda yüksek lisans programları bulunuyor. Elektrik yüksek mühendisi konusuna giriş yapmadan önce, yüksek lisans programlarında genel olarak hangi eğitimlerin verildiğine dair bir bilgi paylaşmamız yararlı olacaktır.

Günümüzde elektrik mühendisliği yüksek lisans programları, çağa uyum sağlayacak şekilde modern tekniklerle eğitim yapıyor. Programlarda okutulan teorik dersler; bilgisayar simülasyonlarıyla ve son teknolojiye sahip laboratuvarlarda yapılmakta. Ayrıca tasarımla ilgili projeler de uygulama derslerinden birisidir. Yüksek lisans programının amaçlarından birisi, ileri mühendislik uygulamalarıyla öğrencilerin öğrenme süreçlerinin beslenmesidir. Teorik olarak verilen bilgilerin etkin bir şekilde kullanılması ve öğrencilerin teknik yeteneklerinin gelişmesi de diğer amaçlardır. 

Bu yazımızda, “Elektrik yüksek mühendisi nedir?”, “Elektrik yüksek mühendisi ne iş yapar?”, “Elektrik yüksek mühendisi nasıl olunur?” ve “Elektrik yüksek mühendisi maaşları” gibi konuları işleyeceğiz. Elektrik yüksek mühendisliği mesleğiyle ilgili merak edilen konular hakkındaki yazımıza birlikte göz atalım…

Elektrik Yüksek Mühendisi Nedir?

Elektrik yüksek mühendisi, elektrik ve elektromanyetik konularında çalışan uzman mühendistir. Yüksek mühendislik türü olarak yeni bir uzmanlık dalı olmasına rağmen, çalışma alanı oldukça geniştir. Elektrik yüksek mühendisi, elektrikle ilgili olan tüm sistemleri tasarlayan, proje haline getiren ve geliştiren uzman mühendistir. Bu mühendisler; elektrik üretim sistemleri, elektrik dağıtım sistemleri, cihazların kontrol edilmesi gibi işleri yaparlar. Diğer elektrik mühendislerinden en önemli farkları, elektrik konusundaki sorunları ileri mühendislik teknikleriyle çözmeleridir.

Elektrik yüksek mühendisler de diğer yüksek mühendisler gibi; kurumların yönetici ve müdür gibi idarî kadrolarında görev alırlar. Bu mühendislerin de kendi şirketlerini açmak; orada kurucu ve genel müdür gibi unvanlarla çalışabildiklerini de eklemeliyiz. 

“Elektrik yüksek mühendisi nedir?” sorusunun tam açıklamasını da şu şekilde yapabiliriz: Elektrik yüksek mühendisi; elektrik enerjisinin üretim, sunum ve kullanım aşamalarında söz sahibi olan uzman mühendise denir. Bu mühendislerin yetkileri ve sorumlulukları; hem dünyanın hem de ülkemizin enerji ihtiyaçlarını da gözetmekle başlar. Bu mühendislerin; bilimsel tekniklere ve endüstri sektörüne katkı sağlayacak, çevreye duyarlı, araştırmacı kişilik yapısına sahip olması gerekir. Bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak ve bu çalışmaları bilim dünyasıyla paylaşmak da bu yüksek mühendislerin temel görevlerinden birisidir. 

Elektrik yüksek mühendislerinin en önemli görevlerinden birisi de; elektrikle ilgili konularda bilimsel danışmanlık, yani bilirkişi görevi yapmaktır. Çünkü bu uzmanlar, aldıkları ileri mühendislik eğitimleri sayesinde, bilimsel yetkinlik kazanmış kişilerdir. 

Elektrik Yüksek Mühendisi Ne İş Yapar? 

Elektrik yüksek mühendisleri de diğer mühendisler gibi, hem devlet kurumlarında hem de özel kurumlarda çalışma imkânı bulabiliyor. Bütün sektörlerdeki kurum ve kuruluşların elektrik sistemlerinin plânlanması ve kurulması, bu yüksek mühendislerin temel görevlerinden birisidir. Ayrıca bu sistemlerde yaşanan herhangi bir aksaklık veya sorunu, ileri mühendislik çözümleriyle halletmek de en önemli görevlerindendir. 

Elektrik yüksek mühendislerinin görevlerine bakmadan önce, çalışabildikleri birimleri de söylemeliyiz. Bu uzmanlar; kurum ve kuruluşların üretim, proje, tasarım, finans, Ar-Ge ve pazarlama gibi birimlerinde iş imkânı bulabiliyorlar. 
Elektrik yüksek mühendislerinin başlıca görevlerini şöyle sıralayabiliriz:

  • Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda elektrik sistemleri tasarlamak,

  • Elektrik üretim, kurulum teknikleri ve kullanılacak malzemeleri belirlemek,

  • Elektrik sistemleri, cihazlar ve diğer ürünlerin kalitesini kontrol etmek,

  • Kontrolde tespit ettiği bilgileri kaydetmek ve analizlerini yapmak,

  • Tasarımla ilgili programları veya sistemleri kullanarak örnek ürün modeli yapmak,

  • Sistemlerde kullanılacak cihazları ve malzemeleri tasarlayıp geliştirmek,

  • Elektrik sistemleriyle ilgili projeler hazırlayıp üzerinde çalışmak, 

  • Elektrik sistemlerinin şemalarını çizmek ve devreleri düzenlemek,

  • Sistemlerin kurulumunda maliyet ve zaman tabloları hazırlamak ve raporlamak,

  • Sistemlerin ve cihazların kalite standartlarına uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak.

Elektrik Yüksek Mühendisi Maaşları

Elektrik yüksek mühendisi maaşları, çalışılan kurumun tipine göre farklılıklar gösterebiliyor. Kamu kurumlarında ve özel kurumlarda maaş hesaplamaları farklı sistemlerde olduğu için, bu uzmanların aldıkları maaşlar da değişken olabiliyor.

Elektrik yüksek mühendisi maaşları 2021 yılı için özel sektörde en düşük 5.000 TL ve ortalama 8.000 TL civarında görülüyor. Yeni başlayan elektrik mühendisleri asgari ücret seviyesi olan 3.000 TL alırken, en yüksek 5.220 TL olduğu belirtiliyor. Özel sektördeki çalışanların ikramiye, şehir dışı/yurtdışı proje ücretleri ve fazla mesai ücretleri gibi ek ödemeleri de maaşa ekleniyor. Böylece daha yüksek meblağlar elde edilebiliyor.

Devlet kurumlarındaki elektrik mühendisliği maaşlarına bakarsak; özel sektördeki rakamlara yakın bir maaş olduğunu görebiliyoruz. Yine, elektrik yüksek mühendislerinin devlet kadrolarındaki maaşları da özel sektördekine benzer rakamlarda oluyor. Ancak devlet kurumlarında çalışan elektrik yüksek mühendisi, AGİ gibi ek ödemeler de alabiliyor. Devlet kadrolarında sosyal haklar daha fazla olmasına rağmen, ek ödemeler özel sektördeki kadar olamıyor. Devlet kurumlarındaki maaşı etkileyen konulardan biri sözleşmeli veya kadrolu olma durumudur. Kıdem yılı, çalışanın medenî durumu, eş ve çocukların bilgisi gibi konular da maaşlara ek ücret olarak yansıyor. 

Elektrik yüksek mühendislerinin maaşlarının hesaplanmasında bazı etkenler de göz önüne alınabiliyor. Mezun olunan üniversiteler, alınan başarılar, yapılan projeler, yabancı dil bilgisi ve akademik eğitim de maaş hesabında değerlendiriliyor. 
Yüksek mühendislerin maaş hesabını etkileyen bir konu da akademik kariyer olarak karşımıza çıkıyor. Doktora ve doçentlik gibi akademik aşamaları tamamlayan elektrik yüksek mühendislerinin maaşları hem kamuda hem de özelde artabiliyor. Bu akademik aşamalar, hem özel sektörde hem de kamu kurumlarında maaşlara katkı yapan etkenlerdendir. 

Elektrik Yüksek Mühendisi Nasıl Olunur?

“Elektrik yüksek mühendisi nasıl olunur?” sorusuna verilecek cevap iki aşamalıdır: Elektrik yüksek mühendisliğinin ilk aşaması, Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarından mezun olmaktır. Yüksek lisans mezuniyeti, elektrik yüksek mühendisi olmanın ikinci aşamasıdır. Bu bölümlerden mezun olan mühendis adaylarının, elektrik yüksek mühendisliği için yüksek lisans programlarını da bitirmesi gerekiyor. 

Üniversitelerde yüksek lisans programlarının iki seçeneği bulunuyor; tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans. Tezli yüksek lisans, akademik kariyerin devam etmesi için uygun seçenektir. Tezsiz yüksek lisans programı da, akademik kariyer imkânı sağlamayan bir özelliktedir. Tezsiz programdan mezun olan mühendisler, sadece yüksek mühendis unvanını hak edebilir. 

akademik kariyer yapmanın önemi, kurumdaki mevki ve maaş durumunda ortaya çıkar. bunların dışında, üniversitelerde çalışma şansı vererek, öğretim üyesi olma yolunu açar. öğretim üyesi, yani akademisyen olmak için tezli yüksek lisans programlarını bitirmek gerekiyor. ancak tezsiz yüksek lisans programı mezunlarının bu imkânları olmuyor. 

Elektrik yüksek mühendisi adaylarının; yüksek lisans programında ilk yıl için 24 kredilik ve iki dönemlik ders alması gerekiyor. İkinci ve son yıl süresince tez ya da proje yazma sorumlulukları bulunuyor. Tezlerini veya projelerini teslim eden ve başarılı bulunan öğrenciler mezun olarak “elektrik yüksek mühendisi” unvanı alabiliyorlar.

Elektrik ve elektromanyetik konularında çalışan uzman mühendistir, Elektrikle ilgili olan tüm sistemleri tasarlar, proje haline getirir ve geliştirir, Mühendislik Fakültelerinin Elektrik mühendisliği lisans bölümünü bitirecek ve yüksek lisans yapacak kişiler , Çalışma alanı oldukça genis olan bir uzmanlik dalıdır, Elektrik üretim sistemleri, elektrik dağıtım sistemleri, cihazların kontrol edilmesi gibi işleri yaparlar, Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunları da elektrik yüksek mühendisliği için başvuru yapabilir, Yüksek lisans derecesini almış olan elektrik mühendisidir, Kurumların yönetici ve müdür gibi idari kadrolarında görev alabilirler, Üniversitelerin açtığı yüksek lisans eğitim programlarını tamamladıklarında yüksek mühendis unvanı alırlar, Elektrik enerjisinin üretim, sunum ve kullanım aşamalarında söz sahibi olan uzman mühendistir, Bilimsel tekniklere ve endüstri sektörüne katkı sağlar, çevreye duyarlı, araştırmacı kişilik yapısına sahip olması gerekir, Üniversitelerin Elektrik mühendisliği alanında açtığı yüksek lisans programlarına başvurup başarılı olarak mezun olmalıdırlar, Bilimsel yetkinlik kazanmış kişilerdir, Bilimsel danışmanlık, yani bilirkişi görevi yaparlar, Üniversitelerin Elektrik mühendisliği alanında açtığı yüksek lisans programlarını tamamlayıp doktora yapabilirler, İleri mühendislik teknikleri ile çözüm üreten mühendislerdir, Sistemi kurma ve aksaklıkları giderme işlerinden sorumlu kişilerdir, Herhangi bir devlet veya vakıf üniversitesinin Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olup yüksek lisans yapabilirler, Elektrik mühendisliğinin bir alanında uzmanlaşmış mühendislerdir, Projeleri yönetme ve proje tasarlama yetkinliğine sahip kişilerdir, Başarılı bir şekilde lisansüstü eğitimini tamamlayarak bu unvanı elde ederler , Meraklı, araştırmacı ve çözüm odaklı kişiliklerdir, Elektrik sistemlerinin optimizasyonu ve yenilikçi çözüm stratejilerini uygulama yetkinliğine sahiptir, başvurdukları yüksek lisans programlarını başarı ile tamamlayıp, gerekli sınavlardan geçmeleri gerekmektedir , Çağa uyum sağlayacak şekilde modern tekniklerle eğitim almış mühendislerdir, Hem devlet kurumlarında hem de özel kurumlarda elektrik sistemlerinin plânlanması ve kurulması, Elektrik Mühendisliği lisans derecesini tamamladıktan sonra alınan yüksek lisans derecesiyle elde edilir, Özellikle elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı ve tüketimi üzerinde yoğunlaşan mühendislerdir, Çalıştıkları projede elektrikle ilgili tüm mühendislik prensiplerini uygulama yetkinliği bulunmaktadır, Tezli yüksek lisans programını başarıyla tamamladıktan sonra bu unvana hak kazanılır
Elektrik Yüksek Mühendisi Elektrik Yüksek Mühendisi nedir Elektrik Yüksek Mühendisi ne iş yapar Elektrik Yüksek Mühendisi maaşları Elektrik Yüksek Mühendisi nasıl olunur
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu, siyah ve yeşil metinli bir bayrağın önünde gülümseyen takım elbiseli bir adamın görüntüsüdür. Bu görsel bir Japon online eğitim kursunun parçasıdır. Resimdeki adam, kursun öğrencileri hazırlayacağı profesyonel tipine bir örnektir. Bu kursun yardımıyla öğrenciler profesyonel dünyaya girmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanabilirler. Arka plandaki bayrak, kursun Japon kültürü ve değerlerine odaklandığını göstermektedir. Siyah ve yeşil metin muhtemelen çevrimiçi kursun logosudur. Kursun güvenilir ve iyi bir üne sahip olduğunu gösterir. Bu kursu almak, öğrencilerin başarılı olmak için gerekli becerileri kazanmalarını sağlayacaktır. Onlara herhangi bir işyeri için bir varlık haline getirecek bilgiyi verecektir.
5
(35)

Japonca Eğitimi

16 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12450
Bu görüntü, arka planda kablolar ve beyaz tahta bulunan bir devre kartı üzerinde çalışan bir kişiyi yakalıyor. Bu, fiziksel hesaplama ve robotikte kullanılan bir mikrodenetleyici platformu olan bir Arduino eğitimidir. Görüntüdeki kişi muhtemelen devre kartını kablolarla ve beyaz tahtadaki metinle programlıyor. Kodu yazmak için muhtemelen bir dizüstü bilgisayar kullanıyorlar. Bu görüntüde kabloları işaret eden bir parmağın yakın çekimi, kişinin kabloları nasıl birbirine bağladığını gösteriyor. Arka plandaki dizüstü bilgisayar, eldeki görevin karmaşıklığını ortaya koyuyor. Bu görüntü, dijital dünya için karmaşık ama bir o kadar da gerekli bir beceriyi öğrenme ve uygulama sürecini yansıtıyor. Teknolojinin gücüne ve yeni beceriler öğrenmenin önemine dair harika bir örnek. Arduino eğitimleri öğrencilerin programlamanın temellerini öğrenmelerini ve bunları fiziksel dünyaya uygulamalarını sağlar.
5
(4)

Arduino Eğitimi

19 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
9130