AnasayfaBlogCeza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü (MYO)
Bölümler

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü (MYO)

30 Kasım 2020
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü MYO
KonuAçıklamaÖnemli Notlar
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri BölümüCeza infaz kurumları, çocuk ıslah evleri ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışacak nitelikli eleman yetiştiren bir bölüm.Bölüm, Adalet Bakanlığı'nın infaz ve koruma memurları ihtiyacını karşılar.
Eğitim Süresi ve İçeriğiCeza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü 2 yıllık önlisans programıdır. Öğrenciler, hukuki bilgilerin yanı sıra fiziksel kapasitelerini geliştirecek eğitimler alır.Hükümlülerin infazlarını sağlama, bunların iaşelerine ve meslek edinmelerine yardımcı olma eğitimleri verilmektedir.
İş İmkanlarıBölüm mezunları, kamu ve özel sektörde birçok alanda çalışabilirler.Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, hukuk bürosu gibi yerlerde iş imkanları bulunmaktadır.
Suç Kavramı ve ToplumSuç kavramı, bireylerden toplumları ve devletleri etkileyen önemli bir olgudur.Devletin en önemli görevlerinden biri, suç işleyen kişileri cezalandırmak ve toplumun güvenliğini sağlamaktır.
Denetimli Serbestlik GörevlileriBölüm mezunları, denetimli serbestlik müdürlüklerinde tutukluların denetim ve izlenmesinde görev alabilir.Denetimli serbestlik görevlileri, tutukluların topluma kazandırılmasında önemli bir role sahiptir.
Dikey Geçiş SınavıBölüm mezunları, dikey geçiş sınavına girerek 4 yıllık hukuk programını okuyabilir.Hukuk eğitimi, iş imkanlarını genişletmekte ve kariyer olanaklarını artırmaktadır.
Gardiyanlık MesleğiBölüm mezunları, eğitim durumlarına göre yapılan sınavlara girerek gardiyanlık görevlerine başvurabilir.Gardiyanların en önemli görevleri arasında ceza infaz kurumlarında tutukluların güvenliğini sağlamak ve onların ıslahına yardımcı olmak yer alır.
Özel Güvenlik GörevliliğiBölüm mezunları, özel yerlerde silahsız güvenlik görevlisi olarak da çalışabilir.Özel güvenlik görevlisi olabilmek için ilgili kurumlarca düzenlenen özel güvenlik kurslarına katılmak ve başarılı olmak gerekmektedir.
Suçluların Topluma KazandırılmasıBölüm mezunları, suçluların topluma kazandırılmasında aktif bir rol alır.Bu, suçluların tekrar suça meyil etmelerini engellemek ve onları sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırmak için gereklidir.
Nitelikli İnfaz ve Koruma Memuru YetiştirilmesiBölüm, dünya standartlarında yetişmiş, sorumluluk sahibi ve donanımlı infaz ve koruma memurları yetiştirmeyi amaçlar.Yetiştirilen memurlar, hükümlülerin infazlarını sağlama ve çalışma güvenliğini sağlayan nitelikli personellerdir.

Suç kavramı insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Bu nedenle insanlık devam ettiği sürece suç kavramı da hayatlarımızda yer alacaktır. Bu kavram toplumsal bir olguyu temsil etmektedir. Suç, ilk bakıldığı zaman polis, mahkeme ve adalet kavramlarını ilgilendiriyor gibi gözükse de mikro anlamda bireyleri etkilemektedir. Makro düzeyde de toplumları etkileyen önemli bir olgudur. Suç kavramı farklı boyutlarda sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bunlardan en önemlileri güvenlik ve adalet sonuçlarıdır.

Toplumu oluşturan bireylerin devletten talep ettikleri en önemli hizmetler güvenlik ve adalet hizmetidir. Bu hizmetleri sağlayamayan devletler iflas etmiş olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden devletler, ceza işlemiş olan kişileri adalet yoluyla ceza infaz kurumlarına göndermektedir. Burada da devreye ceza infaz ve güvenlik hizmetleri girmektedir. Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri, hukuki olarak ceza tedbiri yaptırımına bağlanmış kişilerden sorumlu olmak için ortaya çıkmıştır.

Yasaklanan ya da cezalandırılan davranışlar sergileyen kişiler, hukuki olarak ceza tedbirine bağlanır. Bu kişilerin ıslahevlerinde ya da ceza infaz kurumları içerisinde barınma, sağlık, güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için ceza infaz ve güvenlik hizmetleri ortaya çıkmıştır. Bu sayede tutuklu ya da hükümlülerin ihtiyaçlarının karşılanması sağlanır. Bunun yanında suçluların topluma kazandırılması konusunda da hizmetler verilmektedir. Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri, hukuk temelli olarak hükümlülere yaklaşmaktadır. Yazıya giriş yaptıktan sonra akademik boyutu olan ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü hakkında bilgi sahibi olalım. Hazırsanız başlıyoruz!

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Nedir?

Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü, ceza infaz kurumları ve çocuk ıslah evlerinde barındırılan tutukluların barınma, güvenlik, eğitim, sağlık vb. ihtiyaçlarını karşılamak için nitelikli eleman yetiştiren bir bölümdür. Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü, tutukluların topluma kazandırılmasında rol oynayan meslek elemanı yetiştiren bir bölümdür. Aynı zamanda denetimli serbestlik müdürlüklerinde tutukluların denetim ve izlenmesinde görev alacak kişilerin yetişmesini sağlayan bir bölümdür.

Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü, ceza infaz kurumları, çocuk ıslah evleri ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışacak nitelikli elemanların yetişmesini sağlayan bir bölümdür. Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü, Adalet Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu nitelikli infaz ve koruma memurları yetiştiren bir bölümdür. Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü, dünya standartlarında yetişmiş, sorumluluk sahibi, mesleki etik kavramını benimsemiş ve donanımlı infaz ve koruma memurları yetiştirmektedir.

Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü, öğrencilerine fiziksel kapasitelerini geliştirmeyi ve kazandıkları bilgileri uygulamada nasıl kullanacaklarını göstermeyi amaçlayan bir eğitim anlayışı sunar. İnfaz ve koruma memurları olarak çalışmak isteyen kişiler, yönetmeliğe göre yapılacak sınav tarihi itibariyle 30 yaşını aşmamış olmaları gerekir. Aynı zamanda kadın öğrencilerin 160 cm, erkek öğrencilerin 170 cm’den kısa olmaması gerekmektedir. Aynı zamanda boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla olmamalıdır. Aynı zamanda aradaki fark 17’den az olmamalıdır. İnfaz ve koruma memurları olmak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken önemli bir ayrıntıdır.

Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü, hükümlülerin infazlarını sağlama, bunların iaşelerine ve meslek edinmelerine katkı sağlayacak infaz ve koruma memurları yetiştirir. Aynı zamanda hükümlülerin çalışma güvenliğini sağlama ve görevlerini belirli bir yönetim ve organizasyon içerinde yürüten nitelikli infaz ve koruma memurları yetiştiren bir bölümdür. Bu bölüm 2 yıllık bir bölümdür. Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşur.

İlgili eğitim: Yönetim ve Organizasyon Eğitimi

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Ceza infaz ve güvenlik hizmetler bölümü iş imkanları kamu ve özel sektörü kapsamaktadır. Ceza ve güvenlik hizmetleri bölümü iş imkanları arasında Adalet Bakanlığı, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Ceza infaz kurumları içerisinde çalışmak yer alır. Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü iş imkanları arasında aynı müdürlüğe bağlı olan denetim serbestlik müdürlüklerinde çalışmak yer alır.

Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü iş imkanları arasında eğitim durumuna göre yapılan sınava girerek baş gardiyan olarak çalışmak yer alır. Aynı zamanda özel yerlerde silahsız güvenlik görevlisi olarak da çalışmak bölümün sunduğu imkanlar arasında yer alır. Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü iş imkanları arasında dikey geçiş sınavına girerek hukuk bölümü okumak da yer alır. Bu sayede daha fazla iş imkanına sahip olunur. Bölümün mezunlarına sunduğu iş imkanlarını öğrendikten sonra şimdi de ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü mezunları ne iş yapar başlığını inceleyelim.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü mezunları, ön lisans diploması ve “infaz koruma memurları” unvanı alarak mezun olurlar. Mezunlar, hukukun temel kavramlarını ve hukuk disiplinlerinin özelliklerini bilerek çalışmalarını yaparlar. Genel olarak mezunların yaptıkları işler;

 • Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü mezunları, tutuklu ya da hükümlülerin eğitim, sağlık, güvenlik vb. sosyal yaşamları ile ilgilenirler.

 • Tutuklu ya da hükümlülerin toplumsal yaşama kazandırılması için çalışmalar yürütürler.

 • Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü mezunları, tutuklu ya da hükümlülerin meslek edinmesi için çalışırlar. Aynı zamanda mesleklerini yapmalarını sağlarken çalışma güvenliği kurallarına da dikkat ederler.

 • Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü mezunları, görev yaptıkları birimlerde rutin aramalar yaparlar. Ceza infaz kurumları içerisinde bulundurulması yasak olan eşyaları toplarlar.

 • Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü mezunları, ceza infaz kurumları içerisinde bulundurulan tutuklular ile ilgili gerekli kayıt işlemlerinin tutulmasını yaparlar.

 • Denetimli serbestlik müdürlükleri içerisinde bulunanların takibinin yapılmasını sağlarlar.

 • Suç ve suçluluk ile ilgili özellikleri ve ceza sistemindeki güvenlik unsurlarını bilerek hareket ederler.

 • Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü mezunları, hükümlü ya da tutukluları teslim alıp odalarına yerleştirme işlemlerini yaparlar.

 • Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü mezunları, ceza infaz kurumları içerisinde oluşan sorunların çözümüne yönelik sorumluluğu altında olanları yönetirler.

 • Son olarak, mesleklerinin getirdiği dürüstlük, etik, adalet ve hukukun üstünlüğü anlayışına göre hareket ederler.

Mezunların ne iş yaptıklarını öğrendikten sonra şimdi de bölüm dersleri hakkındaki bilgileri öğrenelim.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Ceza İnfaz Kurumlarında İnsan Hakları

 • Devlet Teşkilatı ve Bakanlık Teşkilat Yapısı

 • Mesleki Etik

 • Anayasa Hukuku

 • İletişim

İlgili eğitim kategorisi: İletişim Eğitimleri

 • Ceza İnfaz Kurumları Güvenliği

 • Özel Güvenlik Hukuku

 • Güvenlik Sistemleri

 • Hukuki Yazışma

 • Mesleki Müdahale Teknikleri

 • Ceza Hukuku

 • Kamu Personeli Mevzuatı

 • Ceza İnfaz Kurumu Yönetimi

 • İnfaz Hukuku

 • Psikoloji

 • Uyap

 • Ceza Muhakemesi Hukuku

 • Mali Hukuk Bilgisi

 • Genel Muhasebe

İlgili eğitim: Genel Muhasebe Eğitimi

 • Kriminoloji

 • Ceza İnfaz Kurumlarında Psikososyal Yaklaşımlar

 • Sosyoloji

 • Klavye Kullanımı

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

İlgili eğitim: Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (Bilgilendirme)

 • Kriz ve Kriz Yönetimi

 • Psikolojik Taciz

 • İnsan Hakları

Yukarıda belirtilen dersler genel olarak verilmiştir. Dersler üniversiteden üniversiteye göre değişiklik gösterebilir.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Belirtilen bölümü okumak isteyen öğrenciler TYT sınavına girmelidir. Ön lisans bölümü olduğu için TYT puanı üzerinden öğrenci kabul etmektedir. Aşağıda en yüksek ve en düşük puana ait bilgiler verilmiştir.

ÜniversiteTaban PuanSıralama
İnönü Üniversitesi281,26854547478
Kapadokya Üniversitesi273,63506616263
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü, Ceza infaz kurumları, çocuk ıslah evleri ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışacak nitelikli eleman yetiştiren bir bölüm, Bölüm, Adalet Bakanlığı'nın infaz ve koruma memurları ihtiyacını karşılar, Eğitim Süresi ve İçeriği, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü 2 yıllık önlisans programıdır Öğrenciler, hukuki bilgilerin yanı sıra fiziksel kapasitelerini geliştirecek eğitimler alır, Hükümlülerin infazlarını sağlama, bunların iaşelerine ve meslek edinmelerine yardımcı olma eğitimleri verilmektedir, İş İmkanları, Bölüm mezunları, kamu ve özel sektörde birçok alanda çalışabilirler, Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, hukuk bürosu gibi yerlerde iş imkanları bulunmaktadır, Suç Kavramı ve Toplum, Suç kavramı, bireylerden toplumları ve devletleri etkileyen önemli bir olgudur, Devletin en önemli görevlerinden biri, suç işleyen kişileri cezalandırmak ve toplumun güvenliğini sağlamaktır, Denetimli Serbestlik Görevlileri, Bölüm mezunları, denetimli serbestlik müdürlüklerinde tutukluların denetim ve izlenmesinde görev alabilir, Denetimli serbestlik görevlileri, tutukluların topluma kazandırılmasında önemli bir role sahiptir, Dikey Geçiş Sınavı, Bölüm mezunları, dikey geçiş sınavına girerek 4 yıllık hukuk programını okuyabilir, Hukuk eğitimi, iş imkanlarını genişletmekte ve kariyer olanaklarını artırmaktadır, Gardiyanlık Mesleği, Bölüm mezunları, eğitim durumlarına göre yapılan sınavlara girerek gardiyanlık görevlerine başvurabilir, Gardiyanların en önemli görevleri arasında ceza infaz kurumlarında tutukluların güvenliğini sağlamak ve onların ıslahına yardımcı olmak yer alır, Özel Güvenlik Görevliliği, Bölüm mezunları, özel yerlerde silahsız güvenlik görevlisi olarak da çalışabilir, Özel güvenlik görevlisi olabilmek için ilgili kurumlarca düzenlenen özel güvenlik kurslarına katılmak ve başarılı olmak gerekmektedir, Suçluların Topluma Kazandırılması, Bölüm mezunları, suçluların topluma kazandırılmasında aktif bir rol alır, Bu, suçluların tekrar suça meyil etmelerini engellemek ve onları sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırmak için gereklidir, Nitelikli İnfaz ve Koruma Memuru Yetiştirilmesi, Bölüm, dünya standartlarında yetişmiş, sorumluluk sahibi ve donanımlı infaz ve koruma memurları yetiştirmeyi amaçlar, Yetiştirilen memurlar, hükümlülerin infazlarını sağlama ve çalışma güvenliğini sağlayan nitelikli personellerdir
ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü mezunları ceza infaz kurumları ceza infaz ve güvenlik hizmetleri infaz ve koruma memurları ceza infaz ve güvenlik hizmetleri iş imkanları
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.