AnasayfaBlogHungaroloji Bölümü Nedir?
Bölümler

Hungaroloji Bölümü Nedir?

10 Kasım 2020
Hungaroloji Bölümü

Hungaroloji Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi bünyesindeki Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi’nde bulunan bölümlerden biridir. Bu fakültenin kurulmasını Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bizzat istediği için onun yüksek uygarlık idealini yansıtması bakımından oldukça özeldir.1935 yılında kuruluşu tamamlanan Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Cumhuriyet Türkiyesi’nin benimsediği misyon ve vizyonun önemli bir parçası olarak görülmektedir.

Hungaroloji Ana Bilim Dalı, 09 Ocak 1936 tarihinde Atatürk'ün isteğiyle kurulan bir alandır. Hungaroloji Kürsüsü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin kuruluşuyla birlikte açılan ilk 13 kürsü arasında bulunur. Bu akademik birimin ilk açılışı “Hungaroloji Enstitüsü” adıyla yapılmıştır. Enstitü’nün ilk başkanı ve hocası ise Prof. Dr. László Rásonyi’dir. Bölümün kürsü kurucusu ve başöğretmeni kabul edilen Macar Türkolog Prof. Dr. László Rásonyi, bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün davetiyle ülkemize gelmiş ve Türkiye’de Hungaroloji’nin kurumsallaşmasına öncülük etmiştir. Bu alanda pek çok öğrenci yetiştirilmesini sağlamıştır.

Hungaroloji Enstitüsü 1980 sonrasında, önce bölüm sonra da ana bilim dalına dönüştürülmüştür. Hungaroloji Ana Bilim Dalı'nın esas amacı Türk - Macar ortak geçmişini araştırmak ve Macar dilini, kültürünü, edebiyatını Türkiye'de tanıtmaktır.  Ayrıca bu alanda lisans programına ek olarak lisansüstü program da yürütülmektedir. Ankara Üniversitesi Hungaroloji Ana Bilim Dalı, Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluğun geliştirilmesindeki gayretleri nedeniyle de 1992 ve 2001 yıllarında toplamda iki kez, Macaristan Cumhuriyeti tarafından onur beratı ödülüne layık görülmüştür.

Hungaroloji Bölümü Nedir?

Hungaroloji Bölümü; Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi içinde bulunur. Türkiye'deki tek Hungaroloji Bölümü budur. Bu alan Atatürk'ün kendi isteği ile kurulmuştur. Aynı zamanda Türklerin tarih boyunca Macarlar ile yakın ilişki içinde olması ve Macarca - Türkçe arasındaki söz varlığının benzer olması da bu bölümün kurulmasına zemin hazırlayan unsurların başında gelmektedir. Dünya genelindeki ünlü Türkologların Macar olması da bu savı desteklemektedir.

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Hungaroloji Bölümü kuruluş amacı; öncelikle Türk - Macar ortak tarihsel geçmişi üzerine Macaristan’da yapılan bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi, kaynakların tanıtımının ve alan araştırmalarının yapılması ve bunun yanı sıra akademik faaliyetlerinin sürdürülmesi olarak açıklanmıştır. Hungaroloji bölümü için günümüzde lisans çalışmaları ile birlikte yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Derslerde Macar Dili’nin öğretimi, Macar Edebiyatı, Macar Kültürü ele alınırken bunların dışında ayrıca çeşitli boyutlarıyla Türk-Macar ilişkileri işlenmekte ve de çeviri uygulamaları yapılmaktadır.

Hungaroloji Bölümü; Macar Dili ve Edebiyatı konusunda eğitim veren bir alandır. Türk - Macar ortak kültürünü araştıran bu bölümün eğitim süresi 4 yıldır.  Macar Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiş kişiler yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayarak Türk ve Macar üniversitelerinde okutman ve öğretim görevlisi olarak görev yapabilir.

Bu bölüm mezunlarının geneli yurt dışına yönelmektedir. Türkiye'de Hungaroloji alanının ülkemiz üniversitelerinde yaygın olmaması daha doğrusu tek bir üniversitede bulunması mezunlarının yurt dışına gitmesine neden olmaktadır. Çünkü kendi alanları adına daha çok iş bulup faaliyet gösterebilecekleri imkanlar yurtdışında daha fazladır. Macar Dili, Ural dil ailesine bağlıdır. Bu nedenle Macarca ile Türkçe arasında yapı benzerliği bulunmaktadır. Macar dili ve tarihi ve dolaylı olarak Türkiye’de ilgi görmektedir. Türkiye'de Türkoloji Bölümü ile Macaristan'daki Türk Dili ve Edebiyatı bölümü arasında da yakın bir ilişki olduğu da söylenebilir.

Hungaroloji Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Hungaroloji bölümü mezunu olan kişiler Hungarolog unvanı alırlar. Ve hungarologlar Macar dili, edebiyatı ve tarihi hakkında donanımlı bilgi gerektiren çeşitli birimlerde çalışma imkanı bulabilirler. Bu kurumlar çoğu zaman devlet arşivleri ya da kütüphaneleridir. Macar dili üstünden yapılmış olan incelemelerde ve çevirilerde bu bölümü bitirmiş olan kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca Macar dili mezunları çeviri ofislerinde ve tercüme bürolarında da görev alabilir. Macarca-Türkçe ve Türkçe - Macarca yapılmış olan yayınevleri ve çeviri bürolarında hungarologlar çevirmen ve ya editör unvanı ile görev yapabilir.

Hungaroloji Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Hungaroloji bölümünün yaygın bir branş olmaması tercih dönemlerinde adayları düşündürmekte ve tercih edilme oranını etkilemektedir. Ülkemizde sadece bir üniversitede bu bölümün var olması diğer birçok bölüme kıyasla mezun yığılımı yaşanmasını engeller. Bu açıdan tek bir üniversitede bulunmasının, mezunların; var olan istihdamlara daha kolay ulaşabilmesini sağladığını söyleyebiliriz.

Hungarologlar, Macaristan’da ve Türkiye'de bulunan konsolosluk ve büyükelçiliklerde iş imkanı bulabilirler. Bu kadrolarda görev almak isteyen olan kişilerin KPSS'den aldığı puan önemlidir. Ek olarak Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı gibi kurumlarda da Macar Dili ve Edebiyatı alanından mezun olan kişilere zaman zaman ihtiyaç duyulabilmektedir.

Hungaroloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Günümüzde Ankara Üniversitesi Hungaroloji bölümünde  lisans eğitim - öğretim çalışmalarının yanı sıra yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Derslerde başta Macar Dili’nin öğretimi, Macar Edebiyatı, Macar Kültürü dışında ayrıca çeşitli boyutlarıyla Türk-Macar ilişkileri işlenmekte ve de çeviri uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi bünyesinde bulunan Hungaroloji lisans bölümü dersleri ise aşağıdaki gibidir. Bu derslere ilaveten ayrıca seçmeli dersler de bulunmaktadır.

 • Yabancı Dil – İngilizce

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

 • Türk Dili

 • Antik Edebiyat

 • Sözcük Türleri

 • Fonetik

 • Macar Kültür Tarihi

 • Edebiyat Bilimine Giriş

 • Bilim Tarihine Giriş

 • Felsefeye Giriş

 • Romen Kültürü

 • Sözcük Bilgisi

 • Macar Dili Tarihine Giriş

 • Mitoloji

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri

 • Gramer 1 –2

 • Metin İnceleme

 • Macarca Türkçe Çeviriye Giriş

 • Türkçe Macarca Çeviriye Giriş

 • Macar – Türk Dili ilişkileri

 • Uygulamalı Macarca Dilbilgisi

 • Türkolojiye Giriş

 • İtalyan Edebiyat Tarihi

 • Konuşma Anlama

 • Macar Edebiyatına Giriş

 • Macarca – Türkçe Çeviri Teknikleri

 • Uygulamalı Macarca Dilbilgisi

 • Türk Dilbilgisinde Temel Kavramlar

 • Türkiye Türkçesi Biçim Bilgisi

 • Macarca Türkçe Güncel Çeviri Metinleri

 • Klasik Macar Edebiyatı

 • Macaristan Tarihi

 • Macarca Tümce Türleri

 • Osmanlı – Macar İlişkileri

 • Türkiye Türkçesi Grameri

 • Eleştiri Kuram ve Yöntemleri

 • Macarca Yazılı Anlatım

 • Bilimsel Çalışma Yöntemleri

 • Türkiye Türkçesi Sözcük Bilgisi

 • Anlambilim

 • Macar Dil Bilimi

 • Modern Macar Edebiyatı

 • Macaristan Kültürü

 • Macaristan Tarihi

 • Polonya kültür Tarihi

 • Polonya Tarihi

 • Ermeni Dili ve Grameri

 • Macarca  - Türkçe ileri Çeviri

 • Mezuniyet Tezi

Hungaroloji Bölümü Taban Puan Ve Sıralama

Hungaroloji bölümü Dil bazında puanla öğrenci alan 4 yıllık bir üniversite programıdır. Birçok bölümde verilen kontenjanlar dolmayıp taban puan oluşmazken tek bir üniversitede bulunmasına rağmen verilen kontenjanın  tamamının dolduğu görülmüştür. Ülkemizde Hungaroloji alanında tek üniversite olan Ankara Üniversitesi’nin 30 kişilik kontenjan açtığı, Hungaroloji lisans bölümü taban puanı 227 ve sıralaması 71831'dir.

hungaroloji bölümü taban puan ve sıralaması hungaroloji bölümü nedir hungaroloji bölümü dersleri hungaroloji bölümü kaç yıllık hungaroloji bölümü hangi üniversite hungaroloji bölümü
Tuba Uyar
Tuba Uyar
Blog Yazarı

1989 Aralık doğumdur. İskenderun/ Hataylıdır. Konya Necmettin Erbakan üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği (BÖTE) bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başlamıştır, halen devam etmektedir. Yüz yüze İş güvenliği, online olarak içerik editörlüğü eğitimleri almıştır. Dijital İllüstratör çizimleri yapmakta ve yazar olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.