AnasayfaBlogYazılım Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Yazılım Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

19 Mart 2021
Yazılım Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

Yazılım Mühendisliği, kullanıcı ihtiyaçlarını analiz etme ardından bu ihtiyaçları karşılayacak yazılım uygulamalarını planlama, tasarlama, oluşturma ve test etme süreci olarak tanımlanmaktadır. Yazılım Mühendisliği ayrıca yazılımın geliştirilmesi, çalıştırılması ve bakımı için hesaplanabilir bir yaklaşım olan sistematik, disiplinli bir uygulama olarak da tanımlanmaktadır.

Gerçek ve güvenilir makinelerde verimli çalışan kişi, yazılımı ekonomik olarak elde etmenize yardımcı olmaktadır. Bilimsel bilginin bilgisayar programlarının yaratıcı tasarımına ve inşasına pratik uygulamasını içeren Yazılım Mühendisliği ilaveten bunları geliştirmek, çalıştırmak ve sürdürmek için gerekli olan ilgili belgeleri de içermektedir.

Yazılım Mühendisi Nedir?

Yazılım Mühendisliği, sistem yazılımlarını ve uygulama yazılımlarının geliştirilmesini ve oluşturulmasını içeren bir bilgisayar bilimi alanı olarak adlandırılmaktadır. Bilgisayar sistemleri yazılımı, bilgi işlem yardımcı programları ve işletim sistemlerini içeren programlardan oluşmaktadır. Uygulama yazılımı, web tarayıcıları, veri tabanı programları vb. içeren kullanıcı odaklı programları da kapsamaktadır.

Mobil teknolojiye artan bağlılık, risk sermayesi ile ilgili destekli girişimler, teknolojinin çoğalan karmaşıklığı ve gelişmekte olan endüstriler nedeni ile günümüzde yazılım mühendisliğine yapılan çok fazla yatırımlar bulunmaktadır. Yetenekli ve kalifiye yazılım mühendislerine olan talebin sonu gelmiyor gibi görünmekte. Bu talep, değişen ekonomik ortamla güçlendirilmekte ve teknoloji çözümlerine duyulan ihtiyaçla beslenmektedir. Dünya genelinde artık internete bağlı olan, veri toplayan ve paylaşan milyarlarca fiziksel cihazla, tüm endüstriler hızla teknoloji odaklı endüstriler haline gelmektedir.

Yazılım Mühendisleri, bilgisayar işletim sistemleri, yazılım geliştirme ve programlama dilleri hakkında oldukça kapsamlı bilgiye sahiptir. Ayrıca mühendislik ilkelerini yazılım oluşturmaya uygulamaktadırlar. Bu mühendisliğin ilkelerini, ihtiyaç analizinden yazılım sürecine kadar geliştirme sürecinin her aşamasına uygulayarak, bireysel müşteriler için özelleştirilmiş sistemler oluşturabilmektedirler. Bir inşaat mühendisinin bir köprünün sağlam temele sahip olduğundan emin olması gibi bir yazılım mühendisinin de yazılım ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde incelemesi ve emin olması gerekmektedir. Mühendisler bu konuda çalışmalarına başlayacak ve geliştirme süreci boyunca sistematik bir şekilde çalışacaktır.

Yazılım Mühendisi Ne İş Yapar?

Yazılım mühendisleri oldukça çok aranan elemanlar kategorisinde bulunmaktadır. Özellikle günümüzde daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bir Yazılım Mühendisi, bilgisayar yazılımı tasarlamak ve geliştirmek için matematiksel analizi ve bilgisayar biliminin ilkelerini uygulamaktadır. İşletim sistemleri, bilgisayar oyunları, ara katman yazılımları, iş uygulamaları ve ağ kontrol sistemleri gibi bir Yazılım Mühendisinin geliştirebileceği birden fazla yazılım türü bulunmaktadır.

Teknolojideki değişiklikler ve yeni uzmanlık alanları, bu mesleğin hızlı bir şekilde gelişmesini sürdürmektedir. Bir müşteri ile çalışırken, bir Yazılım Mühendisi tipik olarak müşterinin ihtiyaçlarını analiz edecek, ardından bu ihtiyaçları karşılamak için bilgisayar yazılımını tasarlayacak, test edecek ve geliştirecektir.

Bilgi işlem sistemlerinde, yazılım yapısında ve mevcut donanımın sınırlamalarını tanımada uzmandırlar. Bu süreçler oldukça karmaşık ve komplekslidir. Bu nedenle diyagramların, akış şemalarının kullanılması ve bilgisayara ne yapması gerektiğini söyleyen algoritmaların oluşturulması yaratılmaktadır. Bu tür talimatları bir bilgisayar diline dönüştürerek programlamak veya kodlamak genellikle bir bilgisayar programcısının sorumluluğu içerisinde bulunmaktadır.

Yazılım Mühendisleri ayrıca kişilerarası becerilere sahip olmalı ve son ürüne kadar yazılımı tasarlamak, test etmek ve hatalarını ayıklamak için kullanıcılarla etkili bir şekilde iletişim kurabilmelidir. Genellikle mühendisler, yazılım planlamasının ilk aşamalarından test, geliştirme, eğitim ve destek aşamalarına kadar dahil olmaktadırlar. Yazılım mühendisleri, firmaların, şirketlerin, tüketicilerin istek ve gereksinimlerini karşılayacak yazılım çözümleri geliştirmek için bilgisayar bilimi ilkelerini kullanmaktadır.

Yazılım Mühendisleri, oyunlar, masaüstü, web uygulamaları, robotlar, mobil uygulamalar, işletim ve ağ sistemleri gibi birçok türde çözüm oluşturmaktadırlar. Bunu, bir fikri bir fikre dönüştürmek için programlama dilleri, çerçeveler, veri tabanları, sunucular ve diğer teknolojileri kullanarak yapmaktadırlar. Yazılım Mühendisleri birçok proje türü üzerinde çalıştıkları için, aynı zamanda, yukarıda tanımladığımız tüm görseller gibi, çeşitli iş rolleri, sorumlulukları ve hatta kişilikleri de üstlenmektedirler.

Yazılım Mühendisi Maaşları

Yazılım Mühendisleri için kodlama işlerinin ötesinde birçok farklı kariyer yolları vardır. Bunlar; web geliştiricisi, mobil geliştirici, test ve kalite güvence mühendisliği, sistem mühendisliği, veri bilimcisi, veri mühendisliği, veri tabanı yöneticisi gibi alanlara ayrılmaktadır. Açıkçası, iş için güçlü kodlama becerileri gereklidir, her kodlayıcı, günümüzün Yazılım Mühendisliği işlerine hak kazanmak için belirli sosyal becerilere de sahip olmalıdır. Yazılım Mühendisliğine bakıldığında maaşlar kamu ve özel sektörlerde oldukça farklılıklar göstermektedir. 

Bu mühendisliğin maaşları kamu kurum ve kuruluşlarında 6000 TL ile 7000 TL arasında değişkenlikler göstermektedir. Yazılım Mühendisliğinin özel sektördeki maaşları 3000 TL ile 10000 TL arasında değişmektedir. Ortalama olarak baz alacak olursak Yazılım Mühendisliği maaşları 5900 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat farklılıkları firmadan firmaya çalıştığınız alana göre de değişmektedir.

Yazılım Mühendisi Nasıl Olunur?

Yazılım Mühendisliği, bir bütün olarak bilgisayar teknolojisi için hayati öneme sahip bir alandır. Bilgisayar donanımını çalıştıracak yazılım olmadan, bu donanım sadece bir plastik, silikon ve metal yığınından ibarettir. En katı anlamıyla, Yazılım Mühendisliği yazılımın tasarımına, geliştirilmesine ve uygulanmasına gerçekleştirilen işlemlerdir.

Yazılım Mühendisliği benzersiz, bilimsel ve teknik olarak yönlendirilen bir alan olduğundan, özel eğitim ve resmi dereceler gereklidir. Mezunlar, Yazılım Mühendisliğinde bir derece alarak, video oyunları yaratma, internet uygulamaları geliştirme, bilgisayar ağları çalıştırma veya bir kuruluş için bilgisayar güvenlik önlemleri uygulama gibi birçok alanda çalışabilmektedirler. Yazılım Mühendisi olabilmek için öncelikle ÖSYM'nin TYT ve AYT sınavlarına girilmesi gerekmektedir.

Yazılım Mühendisliği 4 yıllık lisans bölümünün en yüksek taban puanı 508,36983, en düşük ise 283,66909 taban puandır. Öğrencilerin sınavlara girdikten sonra bu verilen puan aralığında bir puan almaları gerekmektedir. Mühendislik Fakültesinde bulunan bölümde 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Öğrenciler başarı ile mezun olduktan sonra Yazılım Mühendisi olabilmektedir.

Yazılım Mühendisleri Kaç Gruba Ayrılır?

Yazılım Mühendisliğinin iki ana dalı bulunmaktadır. Birincisi Uygulama Mühendisliği diğeri ise Sistem Mühendisliğidir. 

Uygulama Mühendisleri: Uygulama mühendisleri, son kullanıcının ihtiyaçlarını inceleyerek, çözümleyerek işletmeler ve kuruluşlar için uygulamalar oluşturup, uyarlamaktadır. Bu uygulamaları veya programları tasarlayıp, oluşturup, kurup, bakımını yapmaktadırlar.

Sistem Mühendisleri: Sistem mühendisleri, bir işletmenin ya da kuruluşun bilgisayar sistemlerinin oluşturulması, bakımı ve büyümesini koordine etmektedir. Her departmanın ihtiyaçlarını koordine edip, teknik önerilerde bulunup, şirket ile bilgisayarları birbirine bağlayan ağları kurmaktadırlar.

Yazılım mühendisi olmak hem sol hem de sağ beyin düşüncesinde analitik becerilerin yanı sıra problem çözme becerileri son derece iyi olan biri için harika bir kariyer seçimi olmaktadır. Yazılım Mühendisleri içgüdüsel problem çözücülerdir.

Yazılım Mühendisi Nedir?

Yazılım Mühendisliği, bilgi işlem, proje yönetimi ve yazılım geliştirmeyi harmanlamaktadır. Yazılım Mühendisleri web ve mobil uygulamalar, gömülü sistemler, ağ iletişimi, veri, güvenlik ve sistem yönetimi gibi geniş bilgi alanlarında kapsamlı bir kritik işlevler listesini yönetmektedir. Bu kritik işlevler, genellikle iş ihtiyaçları ve kullanım analizi, tasarım ve geliştirme, uygulama, kalite güvence testi ve ürün yayınlamayı içeren tüm gelişme süreçlerini kapsamaktadır.

Yazılım Mühendisinin Çalışma Alanı Nasıldır?

Dijital hizmetlerin yükselişiyle birlikte, dünya genelindeki hemen hemen her sektörde yazılım mühendisleri istihdam edilmektedir. Yazılım Mühendisleri, çok sayıda endüstride teknoloji, sağlık hizmetleri, otomotiv üretimi, yeşil enerji, uzaktan algılama, havacılık, devlet, kar amacı gütmeyen kuruluş ve finans dahil olmak üzere herhangi bir sayıda alanda kariyer yapabilirler. Genellikle rahat ortamlarda çalışırlar, ancak bazen uzun saatler ve sıkı teslim tarihleri içeren stresli bir işin içinde kendilerini de bulabilmektedirler.

Yazılım Mühendislerinin Kişilikleri Nasıldır?

Yazılım mühendislerinin farklı kişilikleri vardır. Araştırmacı bireyler olma eğilimi gösteren bu kişiler entelektüel, iç gözlemci ve meraklı bir yapıya sahiptirler. Metodik, rasyonel, analitik ve mantıklı olarak hareket etmektedirler.

yazılım software yazılım mühendisliği sistem mühendisliği teknoloji yazılım mühendisi yazılım mühendisi nedir yazılım mühendisi ne iş yapar yazılım mühendisi maaşları
Fatma Aykut
Fatma Aykut
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunu olan Fatma Aykut, 7.5 yıl yerel bir televizyonda Yayın Operatörlüğü ve Muhabirlik yaptı. Şu an Atatürk Üniversitesi Reklamcılık bölümünü okuyor ve İstanbul İşletme Enstitüsü’nde içerik editörlüğü yapıyor.    

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Python Eğitimi
4.9
(65)

Python Eğitimi

10 Konu5 Saat
Hanifi ÇetinkayaHanifi Çetinkaya
267150
C# ile programlama hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğretecek kapsamlı bir C# Eğitimi arıyorsanız, bu kurs tam size göre!
5
(51)

C# Eğitimi

10 Konu5 Saat
Özlem AnıÖzlem Anı
219134
HTML5 ve CSS3 Eğitimi
4.9
(62)

HTML5 ve CSS3 Eğitimi

35 Konu5 Saat
Beytullah AnıBeytullah Anı
245100