AnasayfaBlogZabıt Katibi Nedir? Ne İş Yapar? Ne Kadar Maaş Alır?
Meslekler

Zabıt Katibi Nedir? Ne İş Yapar? Ne Kadar Maaş Alır?

05 Temmuz 2021
Bir kişinin daktilo üzerindeki ellerinin yakın çekimi. Eller daktilonun tuşları üzerine yerleştirilmiş ve parmaklar sanki yazmak üzereymiş gibi tuşların etrafında kıvrılmış. Görüntünün arka planı bulanıktır ve sağ üst köşede kırmızı ve sarı bir nesne vardır. Sağ alt köşede renkli bir insan resmi ve bir masanın üzerinde bir çiçek var. Sol üst köşede ise bulanık bir kalp resmi var. Genel görüntü canlı, renk ve hareket dolu.
Zabıt Katibi Nedir?Ne İş Yapar?Ne Kadar Maaş Alır?
Adliyelerde görülen davalarda çalışan personeldir.Dosya hazırlar, duruşma tutanaklarını düzenler, icra işlemlerini yürütür ve seçim kurullarında da görev alır.Maaşları genellikle devlet memurları arasında orta seviyede olup tecrübe, hizmet yılı ve görev yerine bağlı olarak değişmektedir.
Aynı zamanda zor ve sorumluluk dolu bir meslektir.Hafta sonu ve gece mesailerinde de çalışarak yargı sürecinin hızlanmasını sağlarlar.Zorlu çalışma koşulları ve yüksek sorumlulukları karşılığı genellikle memur maaşı alırlar.
Arapça kökenli 'katip' kelimesi 'usta yazıcı' anlamına gelir.Resmi kurumlarda kayıt tutar, yazılı ve işaret dili çevirisini yapar ve yasal işlemle ilgili bilgilerin gizliliğini sağlar.Devlet politikalarına ve ekonomik duruma bağlı olarak maaşları değişiklik gösterebilir.
Bilgilere erişimi olan kişiler arasındadır.Kayıtların kopyalarını mahkeme yetkililerine ve ilgili taraflara ulaştırır.Maaşlarında zaman içerisinde yıllık zamlar ve ek ödemeler yapılmaktadır.

Son dönemlerde adliyelerde davaların görülme sıklığı oldukça artış göstermiştir. Dava sayılarının iyiden iyiye artış göstermesi bireyleri yeni araştırmalara sevk etmiştir. Yalnızca bireyleri değil Adalet Bakanlığını da yeni personel alımına itmiştir. Davaların artış göstermesi, Bakanlıktaki işlerin hızlı ilerlemesi ve vatandaşın mağdur olmaması için yeni yargı personellerine ihtiyaç artmıştır. Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan, süper kahraman edasıyla pelerinsiz memurlar olarak adlandırılan zabıt katiplerinden bahsediyorum.

Zabıt katipleri olmasa Bakanlık ve İl Müdürlükleri dahil çoğu yerde işler bu kadar hızlı yürümez ve vatandaşların çoğu mağdur durumuna düşerdi. Zabıt katibi, adliyelerde görülen davalarda çalışan personele denir. Davaların yanında icra dairelerinde ve seçim kurullarında da çalışır. Görev yerinde hem yazışma hem de dosyaların yapılmasına kadar birçok sorumluluğu üstünde taşır. Adliyede görülen duruşmaların tutanaklarının düzenlenmesi işlemi de zabıt katiplerinin yaptığı işler arasındadır.

Kısacası görev yerlerinde bütün kalem işlerinin halledilmesi zabıt katibi tarafından gerçekleşir. Adliyede gerçekleşecek olan davaları takip, gerekli tüm işlemlerin ve yazışmaların yapılmasını sağlayan personeldir. Benim en yakın arkadaşımın mesleği de zabıt katipliği. Arkadaşımdan dolayı bu mesleğin ne kadar zor ve sorumluluklarla dolu olduğunu iyi biliyorum. Hafta sonu mesaileri, gece mesaileri vb. ile dolu geçen günleri de bulunmaktadır. Arkadaşıma hep adalet süreci işliyorsa senin sayende diyorum. Çünkü yaptıkları işlerle sürecin işlemesini sağlayan pelerinsiz kahramanlar onlar.

Katip Ne Demek?

Katip Arapça kökenli bir kelime olup usta yazıcı anlamına gelmektedir. Başka bir isimle de zabıt katibi olarak da bilinir. İdari duruşmalarda, mahkemelerde ve resmi kurumlarda bütün yasal işlemlerin yürütülürken kayıt altına alınması gereken ifadeleri birebir kaleme alan kişidir.

Katibin mesleki açıdan görev aldığı yerlere göre değişen sorumlulukları vardır. Bunlar:

 • Mahkeme, seçim kurulu ve resmi iş yerlerinde ifade ve yasal işlem kayıtlarını tutar.

 • Özel ekipmanlar aracılığıyla (ses kayıt cihazı, video vs.) kayıtları dinler ve yazılı hale getirir.

 • Kayıt kopyalarını arşivler.

 • Eş zamanlı işaret dili çevirisi yapar.

 • Yasal işlemle ilgili bilgilerin gizliliğini sağlar. 

 • Kayıtların kopyalarını mahkeme yetkililerine ve ilgili taraflara ulaştırır.

 • Yargılamada alınan kararı hakimin talebi üzerine okur.

 • Not ve kaynakları gözden geçirerek doğru kayıt oluşturur.


Katip olmak için Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen zabıt katipliği sınavına girmek ve bu sınavda başarılı olmak gerekir. Sınav iki bölümden oluşur. Birinci aşama uygulamalı klavye, ikinci aşama sözlü yani mülakat sınavıdır. Sınava gerekli şartları taşıyan herkes girebilir. 

 • İyi bir kelime haznesine sahip olmak.

 • Dilbilgisini ve noktalama işaretlerine hakim olmak.

 • Konsantrasyonu güçlü olmak

 • Çalışma odaklı ve çok dikkatli olmak.

 • Dinleme kabiliyetinin yüksek olması konuşulan her kelimeyi not almak için çok önemli bir özelliktir.

Zabıt Katibi Nedir?

Zabıt katibi; adliyede, bölge mahkemesinde, icra dairesinde, seçim kurullarında çalışan personeldir. Duruşmadan çıkan tutanakları düzenleme ve yazma işini yapan yargı personeli olarak tanınır. Özellikle mahkeme salonlarında savcı ve hakimin ağzından çıkan her sözü yazmaları ile tanınan bir kişidir. Tabi ki de yaptıkları iş bununla sınırlı değildir. Bu sadece mesleğin tanınmasını sağlayan önemli ve zor bir özelliktir. Mahkeme, savcılık vb. yerlere istek ya da şikayetini belirtmek isteyen vatandaşlarla ilk muhatap olan kişidir. Vatandaşların sorunlarına çözüm getirebilmek için yüksek iletişim becerileri olan kişidir.

Mahkeme kararlarını vatandaşlara tebliğ eden, tutuklanan kişilerin cezaevine gitmeden önce işlemlerini halleden kişidir. Zabıt katibi, sürekli hakim, savcı ve bireylerle etkileşim halinde olduğu için anlatım ve raporlama yeteneğine sahip olan kişidir. Dosya, evrak vb. işlemlerde herhangi bir eksiklik olduğunda gerekli makamlara bu eksikliği bildiren kişidir. Vatandaşların duruşma gününden önce gerekli yazışmalarını yaparak işlemleri halleden kişidir. Zabıt katibi, Adalet Bakanlığı tarafından atanan yardımcı yargı personelidir.

Özetlemek gerekirse, bölge idare ve iş mahkemelerinde, mahkeme ve savcılıklarda, icra dairelerinde, seçim kurullarında genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilen personeldir. Çalıştığı yerdeki tüm kalem işlerinden sorumludur. Yazışma, dosyalama, evrak takibi ve düzeni gibi işlerden sorumludur. Kamu personeli olduğu için 657 sayılı kanuna tabi olan yardımcı yargı personeli olarak tanımlanır. Bu konu başlığı hakkında bilgi sahibi olduktan sonra şimdi de zabıt katibi görevi hakkında bilgi sahibi olalım.

Zabıt Katibi Ne İş Yapar?

Zabıt katibi adliyelerde, seçim kurullarında ve icra kurullarında hem yazışma hem de dosyalama yapan duruşma tutanaklarını düzenleyen meslek grubunda çalışan kişiye denir. Bu kişilerin atama işlemleri Adalet Bakanlığı tarafından yapılır. Yardımcı yargı personeli olarak da bilinen ve mahkeme salonlarında hakimler tarafından söylenen her kelimeyi yazıya geçiren kişilerdir.

Zabıt katibi aynı zamanda şikayet ve istekte bulunmak için mahkeme ve savcılığa gelen halktan kişilerin görüştükleri ilk memurdur. Halktan Sorunlarına çözüm arayan yurttaşlarla etkili ve doğru iletişim kurar. Oldukça önemli bir görev tanımları vardır. Görevlendirildikleri kuruma göre yaptıkları iş tanımı farklılık gösterebilir.

Zabıt katibinin başlıca görevleri ve yaptıkları işler şu şekildedir:

 • Mahkemelerde gerekli tutanakları tutmak

 • Dava dosyalarını oluşturan her türlü evrakın düzenli ve sıralı olmasını sağlamak

 • Bütün tutanakları ve kararları imzaları tam halde dosyalamak

 • Kayıtları ve dosyaları tarih sıralı olarak eksiksiz bir şekilde tutmak

 • Davası biten dosyaları arşivlemek

 • Cezaevi müdürlük yazışmalarını yapmak, tutuklu sanık için duruşma gün ve saati bildirmek

 • Duruşma gününü planlamak gerekli listeyi düzenlemek.

 • Hukuksal işlerin sorunsuz şekilde ilerlemesini sağlar.

 • Anayasa Hukuku

 • Hukuk Başlangıcı

 • Medeni Usul Hukuku 

 • Ceza Hukuku

 • Yargı Örgütü

 • Klavye Teknikleri

 • Büro Yönetim Teknikleri 

 • Tüm bu dersler Adalet Meslek Yüksek Okulu kapsamında verilir.

 • Zabıt katibi görevi arasında çalıştığı yerdeki tüm kalem işlerini yapmak yer alır.

 • Zabıt katibi görevi arasında dosya ve evrakların takibini ve düzenlemesini yapmak yer alır. Aynı zamanda dosya ve evrakların belirtilen tarihlerde sisteme işlenmesini sağlar.

 • Zabıt katibi görevi arasında işlemini hallettiği dosyaları arşivlemek yer alır.

 • Zabıt katibi görevi arasında yargılama sürecinde olan bütün evrak, dosya vb. materyalleri düzenli bir şekilde muhafaza etmek yer alır.

 • Tutuklayıp cezaevine gönderme ya da serbest bırakma gibi olaylarda gerekli yazıların hüküm özetlerini zamanında çıkararak gerekli makamlara iletilmesini sağlar.

 • Zabıt katibi görevi arasında davalarda çıkan kararları yazıp gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak yer alır.

 • Mahkeme dışında gerçekleşen tüm işlemlerde hazır bir vaziyette bulunmak zabıt katibi görevi arasında yer alır.

 • Nöbet gün ve saatleri içerisinde hazır olarak tüm işlemlerin aksamadan yapılmasını sağlar.

 • Tebligat evraklarını hazırlayarak işlemlerin halledilmesini sağlar.

 • Alınan karar ve tutanakları yazılı usule uygun şekilde yazar.

 • Bulunduğu duruşmada hakimin talebine göre yargılamanın bir bölümünü ya da tamamını okur.

 • İlgili kişiler ya da taraflara kayıtları ulaştırma görevini yapar.

 • Davacı ve davalıya davet gönderme vb. işleri yapar.

Bir katibin genel olarak yapacağı işler yukarıda belirtildiği gibidir. Katibin çalıştığı yere göre görevinde değişiklikler olabilir. Zabıt katibinin yaptığı işleri öğrendikten sonra şimdi de zabıt katibi maaşları hakkında bilgi sahibi olalım.

Zabıt Katibi Nerelerde Çalışır?

Zabit Katibi yargıya yardımcı personellerdendir. Seçim kurumlarında, mahkemelerde, adliyelerde, icra dairelerinde tüm dosyalama ve yazışma işlemlerinden ve tutanakların tutulmasından, düzenine kadar önemli işlemleri yerine getirmekle sorumlu devlet memurudur.

İcra ve takip işlemlerini yapar. Tutanak ve kararları usulünce yazar. İlgili davaları takip edip zamanında gerekli yazışmaları yapar. Dosya ile ilgili bilgi ve evrakların eksik olduğu durumlarda gerekli makamlara haber verir. Duruşma gününden önce gerekli yazıları yazar. Kanun ve yönetmelikçe belirlenen tüm görevleri yerine getirir.

Zabit katiplerinin çalışma yerleri genellikle büro ortamlarıdır. Oldukça yoğun bir iş yükleri vardır. Adliyelerde en yoğun çalışan meslek grubudur. Devlet memuru oldukları için çalışma saatleri de aynı saatler içinde olup, hafta sonları çalışmazlar.

Sürekli masa ve bilgisayar başında çalıştıkları için oturuş bozuklukları ve göz bozuklukları gibi sağlık sorunları yaşamaları olasıdır. 
Zabıt katipleri farklı yerlerde görev alabilirler. Bunlar:

 • Adalet Bakanlığı 

 • Cumhuriyet Başsavcılıkları

 • Mahkemeler

 • Hukuk ve avukat büroları

 • Yüksek Seçim Kurulu

 • Ceza ve İnfaz kurumları

 • Noterler 

 • Resmi ve özel bankalar

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliği bölümünde

 • Tutukevleri

 • Özel güvenlik şirketleri

 • Banka ve sigorta şirketleri

 • Özel firmaların hukuk departmanları

 • Takip birimlerinde çalışma imkanları vardır. 

Zabit Katibi olmak için bir takım şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartları taşıyan kişiler bu mesleği yapabilmek için başvuruda bulunabilir.

Zabıt Katibi Maaşları

 • Lise muzunu olan ve mesleğe yeni başlayan sözleşmeli zabıt katibi maaşları 4.250 TL olarak belirtilmiştir.

 • Ön lisans mezunu olan ve mesleğe yeni başlayan sözleşmeli zabıt katibi maaşları 4.300 TL olarak belirtilmiştir.

 • Lisans mezunu olan ve mesleğe yeni başlayan sözleşmeli zabıt katibi maaşları 4.400 TL olarak belirtilmiştir.

 • 5 yıl deneyim sahibi olan ve 7/3 kıdeme sahip olan zabıt katibi maaşları 4.500 TL olarak belirlenmiştir.

 • 10 yıl deneyim sahibi olan ve 5/2 kıdeme sahip olan zabıt katibi maaşları 4.600 TL olarak belirlenmiştir.

 • 25 yıl deneyim sahibi olan ve 1/4 kıdeme sahip olan zabıt katibi maaşları 5.750 TL olarak belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen maaşlar 2021 yılı veri ışığında paylaşılmıştır. Maaşlar, mezuniyet derecesi, görev yeri, memurun çocuğu olup olmadığı, evli ya da bekar olma durumu, evli ise eşinin çalışıp çalışmama durumu, deneyim ve görev yerindeki yoğunluğa göre değişmektedir.

Zabıt katibi maaşları bazı etkenlere göre artış gösterebilir. Örneğin, evli olan aile yardımı altında ek ödeme alır. Çocuğu olan bir zabıt katibi her çocuğu başına ek ödeme alır. Çok yoğun bir bölgede çalışan biri ise ek ödeme alır. Sosyal denge tazminatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ile de maaşlar artış gösterir. Son olarak yabancı dil biliyorsa dil tazminatı ödemesi ile daha yüksek maaş alabilmektedir. Maaşlar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra nasıl bu mesleği yapabileceğimiz ile ilgili bilgi sahibi olalım.

Zabıt Katibi Nasıl Olunur?

Zabıt katibi olmak isteyen kişiler mutlaka KPSS sınavına girip bu sınavdan 70 ve üzeri puan almak zorundadır. Aynı zamanda KPSS sınavının yapıldığı yıl itibarı ile 35 yaşını aşmamış olmak gerekir. Tüm bu özellikleri taşıyan herkes katiplik uygulama sınavına girmeye hak kazanır.

Sınavdan 1 hafta önce Adalet Bakanlığı’nın resmi web sayfasından yayınlanan metinler içerisinden, sınav anında Adalet Komisyonlarınca kura çekilir. Kurada gelen metni, katip adayının 3 dakika içerisinde en az 90 kelime yazması beklenir. Sınav sonrası hatasız 90 kelime ve üzeri yazan adaylar birinci sınavdan başarılı olmuş sayılır.

Gelelim sınavın ikinci aşamasına. Birinci sınavdan başarılı olan adaylar ikinci sınava girmeye hak kazanır. Bu sınav birebir sözlü mülakat sınavıdır. Bu sınavı da başarı ile vermiş olan adaylar artık “Zabıt Katibi” olmuştur. Ve artık devlet memurudur.

Zabıt Katibi Olma Şartları

 • İlk önce Adalet Bakanlığının ilanlarında başvuru açılması gerekir. Bakanlığın sitesinden başvuru olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 • Diğer bir şart ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması gerekir.

 • Başvuracak olan kişinin en az lise mezunu olması şartı aranır.

 • Başvuran kişi kamu haklarını kaybetmemiş olmalı ve yüz kızartıcı suç işlememesi gerekir.

 • 35 yaşını aşmayan kişiler bu mesleği yapabilmek için başvuruda bulunabilir.

 • Kamu Personeli ve Seçme Sınavından belirtilen puan türünden en az 70 puan almak diğer başvuru şartlarından birisidir.

 • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak, ertelemek ya da muaf olmak şartı aranmaktadır.

 • Son olarak yazılı sınavda başarılı olan adayların uygulama ve sözlü sınavda başarılı olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen maddeler resmi olarak belirtilmiştir. Bunların yanında yoğun konsantrasyon, etkili iletişim, zaman yönetimi, sorumluluk ve yönetim becerilerine sahip olunması gerekmektedir. Umarım yazı siz değerli okuyucularım için faydalı olup aklınızdaki sorulara bir cevap olma niteliği taşımaktadır.

Adliyelerde görülen davalarda çalışan personeldir, Dosya hazırlar, duruşma tutanaklarını düzenler, icra işlemlerini yürütür ve seçim kurullarında da görev alır, Maaşları genellikle devlet memurları arasında orta seviyede olup tecrübe, hizmet yılı ve görev yerine bağlı olarak değişmektedir, Aynı zamanda zor ve sorumluluk dolu bir meslektir, Hafta sonu ve gece mesailerinde de çalışarak yargı sürecinin hızlanmasını sağlarlar, Zorlu çalışma koşulları ve yüksek sorumlulukları karşılığı genellikle memur maaşı alırlar, Arapça kökenli 'katip' kelimesi 'usta yazıcı' anlamına gelir, Resmi kurumlarda kayıt tutar, yazılı ve işaret dili çevirisini yapar ve yasal işlemle ilgili bilgilerin gizliliğini sağlar, Devlet politikalarına ve ekonomik duruma bağlı olarak maaşları değişiklik gösterebilir, Bilgilere erişimi olan kişiler arasındadır, Kayıtların kopyalarını mahkeme yetkililerine ve ilgili taraflara ulaştırır, Maaşlarında zaman içerisinde yıllık zamlar ve ek ödemeler yapılmaktadır
Zabıt Katibi Zabıt Katibi nedir Zabıt Katibi ne iş yapar Zabıt Katibi maaşları Zabıt Katibi nasıl olunur
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.