AnasayfaBlogBaşkatip Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Başkatip Nedir? Ne İş Yapar?

18 Mart 2021
Başkatip Nedir? Ne İş Yapar?

Noter kâtibi, diğer adı ile başkâtip, noterlik kanun ve yönetmeliğinde bulunan; sözleşme, beyanname, ihtarname, senet ve örnek çıkarma işlemleri gibi önemli hukuk işlemleri usule uygun ve düzenli olarak yapılmasında görev alan kişilerdir. Noterlikte çalışmakta olan diğer tüm personelin denetiminden de sorumlu olan kişilerdir.

Noter kâtibi olarak çalışma hayatına devam etmek isteyen pek çok kişi bu konu hakkında detaylı olarak araştırmalar yapıyor. Bu meslekte kariyer sahibi olmayı düşünenler için belli başlı bazı koşullar bulunur. Bu koşullarına yerine getiren kişiler başkâtip unvanı almaya hak kazanır.

Noter aynı zamanda noterlikte görev alan tüm personelin denetimini yapılmasını sağlamalıdır. Bu sebeple başkâtibe bu alanda her zaman ihtiyaç duyulacaktır. Özel sektörde iş imkanı bulunmayan ancak kamu alanında belli oranlarda maaşlarla çalışabilen meslek mensuplarıdır. Bu alanda kariyer planı çizan adayların en az lise mezunu olmaları beklenir.

Yazımızda başkâtip nedir? Başkâtibin görev ve sorumlulukları nelerdir? Ne kadar maaş kazanır? Gibi sorulara yanıt bulabilirsiniz.

Başkatip Nedir?

Başkâtip, noter kâtibi olarak ta bilinir. Kanunlarda belirtilen noter işlerinin yapılmasında görev alan tüm işleyişten sorumlu olan kişilerdir. Aynı zamanda tüm noter işlemlerinin gerek görülen zamanda yapılması ile de başkâtipler ilgilenmektedir. Başkâtip, kanunlar tarafından belirlenen resmi veya özel tüm işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yerine getirir. İşlerin sistemli ve zamanında tamamlanması için kontroller yapan yetkili kişilerdir.

Çalışmaları sırasında araç ve ekipmanları mesleğe uygun olacak şekilde kullanırlar. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği kurallarına da uymaları gerekir. İşlerinde titiz ve dikkatli olmaları oldukça önemlidir. Başkâtip olabilmek için en az lise mezunu olmak yeterlidir; ancak atama ve göreve başlama süreçlerinin daha hızlı bir şekilde tamamlanması için Adalet Meslek Yüksekokulu'nda 2 yıllık bir eğitim almaları oldukça önemlidir.

Üniversite eğitimleri boyunca öğrenciler, başlıca bazı derslerden sorumlu olurlar. Bunlar; Hukukun Temel Kavramları, İdari Hukuka Giriş, Medeni Hukuk, Türk Anayasa Hukuku, Yabancı Dil, Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar, İnfaz Hukuku, İdari Yargı gibi önemli alan dersleridir.

Başkâtip olmak için bazı önemli kişisel özelliklere de sahip olmak gerekir. Bu durum meslekte daha başarılı olmanıza ve hızla yükselmenize yardımcı olur.

 • İlgili mevzuatlarına ve noterliğin iç işleyişine tam olarak hakim olmaları gerekir.

 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerisi sergilemeleri beklenir.

 • Sonuç odaklı çalışabilme becerisine sahip olmalılar.

 • Planlama ve organizasyonel beceri gösterme yeteneği sergilemeliler.

 • Birden fazla görevi önceliklendirme becerisi ve yönetme yeteneği göstermeleri önemlidir.

 • Öz disiplin sahibi olmalılar.

 • Meslek etiği için uygun davranışlar sergileyecek yeteneğe sahip olmalılar.

 • Diğer personel ile iletişim içinde olacakları için takım çalışması içinde uyumlu çalışmalılar.

 • Analitik düşünme becerisi göstermeleri beklenir.

 • Yenilikleri yakından takip etmeli ve güncel kalmaya özen göstermeleri gerekir.

Başkatip Ne İş Yapar?

Başkâtip çalışma sırasında yerine getirmesi gereken bazı önemli görev ve sorumluluklara sahiptir. Tüm işlerin disiplinli bir şekilde tamamlanmasında rol oynar. Mesleği ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ederek, kendisinden beklenen görevleri eksiksiz olarak yerine getirir. Çalışmaları önemli titizlik ve disiplin gerektirir. Kendileri dışında çalışanları da koordine etmeleri gerekebileceği için yönetim kabiliyetlerini de geliştirmeleri gerekir. Başkâtibin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Gerekli olan kurum ve kuruluşlarla haberleşmeyi sağlamakta görevlidir.

 • Yazı işlerinin zamanında yerine getirilmesi için çalışmalarda bulunması gerekir.

 • Gerekli belgeleri ilgili makamlara gönderir.

 • Zorunlu olan defterleri düzenli bir şekilde tutmalıdır.

 • Kuruma bırakılan emanetlerin ilgili yerlere teslim edilmesini ve muhafaza edilmesini sağlamakla yükümlüdür.

 • Arşiv bölümünü denetlemekten sorumludur.

 • Noterlik dairesinde gerekli temizlik ve düzenin yerine getirilmesini sağlamaktan sorumludur.

Başkatip Maaşları

Başkâtipler özel sektörde yer almadığı gibi kamu alanında önemli bir yere sahiptir. Aldıkları görev ve sorumluluklar önem ve dikkat gerektirir. Titiz ve detaycı çalışmalar içinde olan meslek mensupları bu alanda önemli sorumluluklar üstlenir. Dolayısı ile aldıkları maaşlarda genellikle standart ve belli bir ortalamaya sahiptir. Aşağıda ortalama alınan fiyatları inceleyebilirsiniz.

 • Başkâtip en düşük 2.850. TL maaş kazanmaktadır.

 • Ortalama 3.500 TL gibi maaş kazanmaktadır.

 • En yüksek ise 4.100 TL gibi maaş kazanmaktadırlar.

Başkatip Nasıl Olunur?

Noter kâtibi olmak üzere kariyer planı yapan pek çok kişi bu konu hakkında detaylı bilgi öğrenmek için çalışmalar yapar. Bu meslekte başarılı bir kariyer çizmeyi düşünenler için belli başlı bazı koşul ve şartlar aranır. Noter kanun ve yönetmeliğinde bulunması gereken; beyanname, sözleşme, ihtarname, senet ve benzeri tüm hukuki işlemleri usulüne uygun ve düzenli şekilde yapan kişilere noter kâtibi dendiğini yukarıda detaylı olarak açıkladık.

Başkâtip aynı zamanda noterlikte çalışan tüm personelin denetimini de yapmak ve notere iletmekle yükümlü kişi olarak bilinmektedir. Noterle ilgili yapılması gereken tüm işlerin hatasız ve tam olacak biçimde tamamlanması noter kâtibinin başlıca görevleri arasında yer almaktadır. Başkâtipler en az lise mezunu olabileceği gibi kariyerlerinde hızla yol alabilmek için bu alanla ilgili ön lisans eğitimi almayı tercih edebilir.

Bu alanda eğitim, Adalet Meslek Yüksekokulu'nda 2 yıllık bir eğitim almaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu programdan eğitim alan ve kendini geliştirmeye devam eden başkâtipler diğer adaylara göre bir adım önde olur. Başkâtip olabilmek için hem yasal süreç içinde belli başlı bazı şartlar bulunmakta hem de kişisel nitelik açısından bazı özellikler aranır. Başkâtip olma şartlarını aşağıda inceleyebilirsiniz.

 • En az lise mezunu olması şartı aranır.

 • İlgili noter yanında en az 6 ay çalışılma şartı aranır.

 • Süreç tamamlandıktan sonra katiplik yemini etmeleri gerekir.

 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisi göstermeleri beklenir.

 • Sonuç odaklı olacak şekilde bir yaklaşım becerisi gösterecek şekilde davranmaları gerekir.

 • Planlama ve organizasyon becerisini nitelikli olacak şekilde sergilemeleri gerekir.

başkatip noter katibi noter kanun ön lisans başkatip nedir başkatip ne iş yapar başkatip maaşları
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Konsolos Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Konsolos Nedir? Ne İş Yapar?

28 Nisan 2021
Avukat Katibi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Avukat Katibi Nedir? Ne İş Yapar?

09 Aralık 2021
Psikoloji Bölümünü Tanıyalım
Meslekler

Psikoloji Bölümünü Tanıyalım

18 Temmuz 2020
Noter Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Noter Nedir? Ne İş Yapar?

08 Nisan 2021