AnasayfaBlogFelsefe Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Felsefe Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

21 Haziran 2021
Felsefe Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

Mevlana Fihi Ma Fih kitabında ‘’Kardeşim sen düşünceden ibaretsin, geriye kalan et ve kemiksin.’’ demiş. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik akıldır. İnsan akıl sayesinde iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden ayırabilir. İnsanın bu ayırımları yapabilmesi için yaptığı eylem ise düşünmektir. Yani bir hükme varmak için bilgileri araştırmaya, karşılaştırmaya ve aralarındaki ilişkilerden yararlanarak bilgi ve fikir üretmeye düşünmek denir. Düşünmek, insana mahsus bir özelliktir. Zihinsel bir süreçtir. Nasıl ki kalbin vazifesi sürekli kan pompalamak, gözün vazifesi görmek ise aklın(beynin) vazifesi de sürekli düşünmek, fikir üretmektir. İnsanın hayatını kolaylaştırması ya da hayat kalitesini artırması için gerekli olan düşünme türleri ise mantıklı ve bilinçli düşünmedir. Peki, insan mantıklı ve bilinçli düşünmeyi nasıl yapacak? Düşünmenin mantıklı ve mantıksızını, bilinçli ya da bilinçsizini nasıl ayırt edecek? İşte burada insana yardımcı olacak şey bir düşünme sanatı olan felsefedir.

Felsefe ‘’Bilgelik aşkı/ sevgisi’’ manasına gelen philo-sophia kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bir kelimedir. Genel anlamda akla dayanarak derin düşünme etkinliği diyebiliriz. Felsefe insanın hayatını, yaşadığı toplumu, kendisini ve kâinatı anlamlandırmak için yaptığı düşünme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmış bir ilimdir. Her insan hayatında bu tür konular hakkında düşünür ve hayatına bu sorulara verdiği cevaplar neticesinde yön verir. 12 yaşına kadar somut düşünen, somut olaylar hakkında sorular soran insan, 12 yaşından sonra soyut düşünmeye ve soyut kavramları anlamlandırmaya çalışır. Varlık, evren, değerler, bilgi gibi kavramları sorgulayarak eleştirel ve bütüncül düşünmeyi öğrenir. Sorgulayan, farklı fikirlere saygı duymayı bilen, yorumlama yeteneği olan bireyler yetiştirmek ise felsefe eğitimiyle mümkün olur. Ülkemizde felsefe eğitimi orta öğretim kurumları olan liselerde felsefe öğretmeni tarafından felsefe dersiyle verilir. 

Felsefe Öğretmeni Nedir?

Felsefe öğretmeni devlet okullarında veya özel eğitim kurumlarında felsefe dersi anlatan kişidir. Orta öğretim kurumlarında 10. ve 11. sınıflara haftada 2 ders saati felsefe dersine girer. Ayrıca seçmeli derslerde sosyal bilimler kategorisinde bulunan alanıyla ilgili derslere de girer. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Tebliğler Dergisine göre felsefe öğretmeni şu derslere girebilir:

Felsefe dersi eğitimiyle Milli Eğitim Bakanlığı şu kazanımları öğrencilere vermek ister:

 • Felsefenin gündelik hayatla ilgisini kavratmak,

 • Kavramları doğru ve yerinde kullanarak düşüncelerini ifade etmek,

 • Felsefi terminolojiyi öğretmek,

 • Felsefi akıl yürütme becerisi kazandırmak,

 • Felsefenin diğer bilimlerle ilişkisini kavratmak,

 • Filozofların ve felsefi yaklaşımların felsefenin temel sorularına verdikleri cevapları incelemek,

Felsefe Öğretmeni Ne İş Yapar?

Felsefe öğretmeni, hem öğretmenlik mesleği hem de alanıyla ilgili özelliklere sahip olmalıdır. Sözel ifade yeteneği gelişmiş, sosyal bilimlerle ilgili ve alanında başarılı olmalıdır. Soyut konularla ilgilenmekten zevk almalıdır. Sürekli kendini geliştiren ve kendini öğrencilerine sevdiren bir öğretmen olmalıdır. Çünkü ders sevilmez, öğretmen sevilir demişler. Öğretmenin kendini sevdirmesi öğrencinin derse olan ilgisini artıracaktır. Felsefe dersi, soyut konulardan oluşan sözel bir ders olduğu için öğrencinin dikkatini sürekli derste tutmak zordur.
Felsefe öğretmeninin görevleri şunlardır:

 • Felsefe öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına uyarak dersi anlatacağı grubun seviyesine göre dersini işler.

 • Öğrencilerin başarılarını sınavla değerlendirir.

 • Alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder. Buna göre mesleki gelişimini sağlar.

 • Öğrencilere felsefi okuryazarlık kazandırır.

 • Felsefe öğretmeni, dersin konularını güncel hayatla ilişkilendirerek ders anlatır.

 • Felsefe öğretmeni, öğrencilerinin gelişimlerini gözlemler. Problemlerinin çözümüne yardım eder.

 • Felsefe öğretmeni, öğrencilerin derse aktif bir şekilde katılması için dersle ilgili roman, hikâye, şiir ve deneme okuması gibi etkinlikler yapar.

 • Eğitici kol çalışmalarında görev alır. Burada öğrencilerin yeteneklerini artırıcı faaliyetler yapar.

 • Felsefe öğretmeninin sınıf öğretmenliği görevi varsa öğrencilerinin alan ve ders seçimine yardımcı olur.

 • Nöbetçi olduğu zamanlarda okul disiplinini sağlar.

Felsefe Öğretmeni Maaşları

Felsefe öğretmeni, özel ders alanında en az ilgi gören branş öğretmenlerindendir. Bu nedenle özel ders ücretleri düşüktür. Genel olarak ders saati ücreti 50-100 TL arasındadır. Özel eğitim kurumlarında çalışan bir felsefe öğretmeninin aylık kazancı 3000-5000 TL arasında değişir. Devlet okullarında çalışan bir felsefe öğretmeninin maaşı ise kıdem yılı ve dercesine göre değişir.

Derece  Kıdem Yılı  Maaş9/2 1 4.792.96 TL8/1 3 4.801.37 TL7/3  5  4.820.60 TL6/2 7 4.866.84. TL5/3 11 4.901.67 TL3/3 17  5.161.41 TL1/2 22 5.440.51 TL1/4 25 5.459.73 TL

Bu hesaplama bekâr öğretmen için yapılan hesaplamadır. BES, sendika, İLKSAN kesintisi bu hesaplamalarda yoktur.

Felsefe Öğretmeni Nasıl Olunur?

Felsefe dersi sözel bir ders olmasına rağmen üniversite sınavında felsefe bölümüne sözel alandan değil, eşit ağırlık alanından hazırlanarak girilir. Felsefe öğretmeniyle Felsefe grubu öğretmeni aynı öğretmendir. ÖSYM kataloğunda felsefe öğretmenliği ve felsefe bölümünü ayırt etmek için eğitim fakültesi bünyesindeki felsefe öğretmenliğine felsefe grubu öğretmenliği denmiştir. Ayrıca felsefe grubu derken felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık dersleri kastedilir. Ülkemizde 68 üniversitede felsefe bölümü varken felsefe grubu öğretmenliği bölümü sadece 3 üniversitede( Gazi, Çukurova ve Atatürk üniversitesi) vardır. Felsefe öğretmeni olabilmek için şu bölümlerden birini okumak gereklidir:

Atanma önceliği felsefe grubu öğretmenliği bölümündedir. Eğer felsefe bölümü okursanız felsefe öğretmeni olabilmek için en az 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji dersi aldığınızı belgelendirmeniz gerekir. Sosyoloji bölümü okursanız felsefe öğretmeni olabilmeniz için en az 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji, 8 kredi mantık dersi aldığınızı belgelendirmeniz gerekir. Ayrıca her iki bölüm mezunları da "Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’’ ya da "Pedagojik Formasyon’’ sertifikaları almaları gerekir. Felsefe öğretmenliği atamalarına baktığımızda ise en az atanan branş öğretmenlerinden biri olduğunu görüyoruz. 2020 yılında toplamda sadece 271 kişi atanmış. Atama puanları da oldukça yüksek. Son 4 yıldaki atama puanları 82-90 arası değişmiş.

Felsefe Öğretmeni Felsefe Öğretmeni nedir Felsefe Öğretmeni ne iş yapar Felsefe Öğretmeni maaşları Felsefe Öğretmeni nasıl olunur
Nurcan Büyükelyas
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Felsefe Bölümü Nedir?
Bölümler

Felsefe Bölümü Nedir?

30 Mayıs 2020
Felsefe Öğretmenliği Bölümü
Bölümler

Felsefe Öğretmenliği Bölümü

01 Ağustos 2020