AnasayfaBlogFelsefe Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Felsefe Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

21 Haziran 2021
Bu resim kitaplarla dolu bir rafa ait. Raf, açık renkli bir duvara ve kumaş bir arka plana sahip bir odada yer almaktadır. Raf çoğunlukla odaktadır, arka plan ise hafif bulanıktır. Rafta üst üste dizilmiş birkaç kitap var, bazıları uzun ve ince, diğerleri ise kalın ve kısa. Kitapların renkleri farklılık gösteriyor; bazılarının kapakları parlak, bazılarınınki ise koyu. Kitapların hepsi, en uzunları arkada olacak şekilde rafa düzgünce yerleştirilmiş. Ön planda küçük bir çanta görülüyor.
Konu BaşlığıAçıklamaÖrnekleme
Felsefe Nedir?Felsefe aklı kullanarak derin düşünme etkinliği ve bilgelik sevgisi anlamlarına gelir.Varlık, evren, değerler, bilgi gibi kavramların ele alındığı bir disiplin.
Felsefe Öğretmeninin Görevleri?Felsefe öğretmeni, felsefe dersine girer ve öğrencilere kavramları öğretir.Felsefenin gündelik hayatla ilişkisini kavratmak, felsefi terminoloji öğretmek ve felsefi akıl yürütme becerisini kazandırmak gibi.
Felsefe Öğretmenin Sorumlu Olduğu DerslerFelsefe, Psikoloji, Antropoloji, Mantık, Bilgi Kuramı, Sosyoloji, Demokrasi ve İnsan Hakları, İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi, Düşünme Eğitimi, Sosyal Bilim Çalışmaları derslerine girer-
Felsefi DüşünmeAkıl yoluyla yapılan bütüncül ve eleştirel düşünme etkinliğiFelsefi akıl yürütme becerisi kazandırmak bu tip düşünmeyi içerir.
Felsefi KavramlarFelsefenin temel kavramları üzerine düşünceler geliştirilir.Felsefi kavramlar arasında varlık, evren, bilgi, değerler gibi konular bulunur.
Felsefe EğitimiOrtaöğretim kurumlarında felsefe dersine girilir ve felsefe alanında bilgi verilir.Dersler genellikle Felsefe, Psikoloji, Antropoloji gibi sosyal bilimlere dayalıdır.
Felsefe ÖğretmeniFelsefe dersi anlatan oranın eğitmeni, bu alanda uzmandır.10. ve 11. sınıflara haftada 2 saatlik felsefe dersi verir.Ya da seçmeli sosyal bilimler derslerini verir
Felsefenin Diğer Bilimlerle İlişkisiFelsefe, diğer bilimlerle olan ilişkisini kavratmayı hedefler.Felsefe ve bilim birlikte çalışarak daha tam bir bilgi sağlar.
Filozofların ve Felsefi YaklaşımlarFelsefe öğretmeni, farklı filozofların düşüncelerini ve felsefenin temel sorularına verdikleri cevapları öğrencilere inceletir.-
Felsefe Öğretmeninin ÖzellikleriSözel ifade yeteneği gelişmiş, sosyal bilimlerle ilgilenen, alanında başarılı, sürekli kendini geliştiren ve sevilen bir öğretmen olmalıdır.-

Mevlana Fihi Ma Fih kitabında ‘’Kardeşim sen düşünceden ibaretsin, geriye kalan et ve kemiksin.’’ demiş. i̇nsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik akıldır. i̇nsan akıl sayesinde iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden ayırabilir. i̇nsanın bu ayırımları yapabilmesi için yaptığı eylem ise düşünmektir. yani bir hükme varmak için bilgileri araştırmaya, karşılaştırmaya ve aralarındaki ilişkilerden yararlanarak bilgi ve fikir üretmeye düşünmek denir. düşünmek, insana mahsus bir özelliktir. zihinsel bir süreçtir. nasıl ki kalbin vazifesi sürekli kan pompalamak, gözün vazifesi görmek ise aklın(beynin) vazifesi de sürekli düşünmek, fikir üretmektir. i̇nsanın hayatını kolaylaştırması ya da hayat kalitesini artırması için gerekli olan düşünme türleri ise mantıklı ve bilinçli düşünmedir. peki, insan mantıklı ve bilinçli düşünmeyi nasıl yapacak? düşünmenin mantıklı ve mantıksızını, bilinçli ya da bilinçsizini nasıl ayırt edecek? i̇şte burada insana yardımcı olacak şey bir düşünme sanatı olan felsefedir.

Felsefe ‘’Bilgelik aşkı/ sevgisi’’ manasına gelen philo-sophia kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bir kelimedir. Genel anlamda akla dayanarak derin düşünme etkinliği diyebiliriz. Felsefe insanın hayatını, yaşadığı toplumu, kendisini ve kâinatı anlamlandırmak için yaptığı düşünme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmış bir ilimdir. Her insan hayatında bu tür konular hakkında düşünür ve hayatına bu sorulara verdiği cevaplar neticesinde yön verir. 12 yaşına kadar somut düşünen, somut olaylar hakkında sorular soran insan, 12 yaşından sonra soyut düşünmeye ve soyut kavramları anlamlandırmaya çalışır. Varlık, evren, değerler, bilgi gibi kavramları sorgulayarak eleştirel ve bütüncül düşünmeyi öğrenir. Sorgulayan, farklı fikirlere saygı duymayı bilen, yorumlama yeteneği olan bireyler yetiştirmek ise felsefe eğitimiyle mümkün olur. Ülkemizde felsefe eğitimi orta öğretim kurumları olan liselerde felsefe öğretmeni tarafından felsefe dersiyle verilir. 

Felsefe Öğretmeni Nedir?

Felsefe öğretmeni devlet okullarında veya özel eğitim kurumlarında felsefe dersi anlatan kişidir. Orta öğretim kurumlarında 10. ve 11. sınıflara haftada 2 ders saati felsefe dersine girer. Ayrıca seçmeli derslerde sosyal bilimler kategorisinde bulunan alanıyla ilgili derslere de girer. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Tebliğler Dergisine göre felsefe öğretmeni şu derslere girebilir:

Felsefe dersi eğitimiyle Milli Eğitim Bakanlığı şu kazanımları öğrencilere vermek ister:

 • Felsefenin gündelik hayatla ilgisini kavratmak,

 • Kavramları doğru ve yerinde kullanarak düşüncelerini ifade etmek,

 • Felsefi terminolojiyi öğretmek,

 • Felsefi akıl yürütme becerisi kazandırmak,

 • Felsefenin diğer bilimlerle ilişkisini kavratmak,

 • Filozofların ve felsefi yaklaşımların felsefenin temel sorularına verdikleri cevapları incelemek,

Felsefe Öğretmeni Ne İş Yapar?

Felsefe öğretmeni, hem öğretmenlik mesleği hem de alanıyla ilgili özelliklere sahip olmalıdır. Sözel ifade yeteneği gelişmiş, sosyal bilimlerle ilgili ve alanında başarılı olmalıdır. Soyut konularla ilgilenmekten zevk almalıdır. Sürekli kendini geliştiren ve kendini öğrencilerine sevdiren bir öğretmen olmalıdır. Çünkü ders sevilmez, öğretmen sevilir demişler. Öğretmenin kendini sevdirmesi öğrencinin derse olan ilgisini artıracaktır. Felsefe dersi, soyut konulardan oluşan sözel bir ders olduğu için öğrencinin dikkatini sürekli derste tutmak zordur.
Felsefe öğretmeninin görevleri şunlardır: • Felsefe öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına uyarak dersi anlatacağı grubun seviyesine göre dersini işler.

 • Öğrencilerin başarılarını sınavla değerlendirir.

 • Alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder. Buna göre mesleki gelişimini sağlar.

 • Öğrencilere felsefi okuryazarlık kazandırır.

 • Felsefe öğretmeni, dersin konularını güncel hayatla ilişkilendirerek ders anlatır.

 • Felsefe öğretmeni, öğrencilerinin gelişimlerini gözlemler. Problemlerinin çözümüne yardım eder.

 • Felsefe öğretmeni, öğrencilerin derse aktif bir şekilde katılması için dersle ilgili roman, hikâye, şiir ve deneme okuması gibi etkinlikler yapar.

 • Eğitici kol çalışmalarında görev alır. Burada öğrencilerin yeteneklerini artırıcı faaliyetler yapar.

 • Felsefe öğretmeninin sınıf öğretmenliği görevi varsa öğrencilerinin alan ve ders seçimine yardımcı olur.

 • Nöbetçi olduğu zamanlarda okul disiplinini sağlar.

Felsefe Öğretmeni Maaşları

Felsefe öğretmeni, özel ders alanında en az ilgi gören branş öğretmenlerindendir. Bu nedenle özel ders ücretleri düşüktür. Genel olarak ders saati ücreti 50-100 TL arasındadır. Özel eğitim kurumlarında çalışan bir felsefe öğretmeninin aylık kazancı 3000-5000 TL arasında değişir. Devlet okullarında çalışan bir felsefe öğretmeninin maaşı ise kıdem yılı ve dercesine göre değişir.

Derece  Kıdem Yılı  Maaş9/2 1 4.792.96 TL8/1 3 4.801.37 TL7/3  5  4.820.60 TL6/2 7 4.866.84. TL5/3 11 4.901.67 TL3/3 17  5.161.41 TL1/2 22 5.440.51 TL1/4 25 5.459.73 TL

Bu hesaplama bekâr öğretmen için yapılan hesaplamadır. BES, sendika, İLKSAN kesintisi bu hesaplamalarda yoktur.

Felsefe Öğretmeni Nasıl Olunur?

Felsefe dersi sözel bir ders olmasına rağmen üniversite sınavında felsefe bölümüne sözel alandan değil, eşit ağırlık alanından hazırlanarak girilir. Felsefe öğretmeniyle Felsefe grubu öğretmeni aynı öğretmendir. ÖSYM kataloğunda felsefe öğretmenliği ve felsefe bölümünü ayırt etmek için eğitim fakültesi bünyesindeki felsefe öğretmenliğine felsefe grubu öğretmenliği denmiştir. Ayrıca felsefe grubu derken felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık dersleri kastedilir. Ülkemizde 68 üniversitede felsefe bölümü varken felsefe grubu öğretmenliği bölümü sadece 3 üniversitede( Gazi, Çukurova ve Atatürk üniversitesi) vardır. Felsefe öğretmeni olabilmek için şu bölümlerden birini okumak gereklidir:

Atanma önceliği felsefe grubu öğretmenliği bölümündedir. Eğer felsefe bölümü okursanız felsefe öğretmeni olabilmek için en az 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji dersi aldığınızı belgelendirmeniz gerekir. Sosyoloji bölümü okursanız felsefe öğretmeni olabilmeniz için en az 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji, 8 kredi mantık dersi aldığınızı belgelendirmeniz gerekir. Ayrıca her iki bölüm mezunları da "Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’’ ya da "Pedagojik Formasyon’’ sertifikaları almaları gerekir. Felsefe öğretmenliği atamalarına baktığımızda ise en az atanan branş öğretmenlerinden biri olduğunu görüyoruz. 2020 yılında toplamda sadece 271 kişi atanmış. Atama puanları da oldukça yüksek. Son 4 yıldaki atama puanları 82-90 arası değişmiş.

Felsefe Nedir?, Felsefe aklı kullanarak derin düşünme etkinliği ve bilgelik sevgisi anlamlarına gelir, Varlık, evren, değerler, bilgi gibi kavramların ele alındığı bir disiplin, Felsefe Öğretmeninin Görevleri?, Felsefe öğretmeni, felsefe dersine girer ve öğrencilere kavramları öğretir, Felsefenin gündelik hayatla ilişkisini kavratmak, felsefi terminoloji öğretmek ve felsefi akıl yürütme becerisini kazandırmak gibi, Felsefe Öğretmenin Sorumlu Olduğu Dersler, Felsefe, Psikoloji, Antropoloji, Mantık, Bilgi Kuramı, Sosyoloji, Demokrasi ve İnsan Hakları, İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi, Düşünme Eğitimi, Sosyal Bilim Çalışmaları derslerine girer, -, Felsefi Düşünme, Akıl yoluyla yapılan bütüncül ve eleştirel düşünme etkinliği, Felsefi akıl yürütme becerisi kazandırmak bu tip düşünmeyi içerir, Felsefi Kavramlar, Felsefenin temel kavramları üzerine düşünceler geliştirilir, Felsefi kavramlar arasında varlık, evren, bilgi, değerler gibi konular bulunur, Felsefe Eğitimi, Ortaöğretim kurumlarında felsefe dersine girilir ve felsefe alanında bilgi verilir, Dersler genellikle Felsefe, Psikoloji, Antropoloji gibi sosyal bilimlere dayalıdır, Felsefe Öğretmeni, Felsefe dersi anlatan oranın eğitmeni, bu alanda uzmandır, 10 ve 11 sınıflara haftada 2 saatlik felsefe dersi verirYa da seçmeli sosyal bilimler derslerini verir, Felsefenin Diğer Bilimlerle İlişkisi, Felsefe, diğer bilimlerle olan ilişkisini kavratmayı hedefler, Felsefe ve bilim birlikte çalışarak daha tam bir bilgi sağlar, Filozofların ve Felsefi Yaklaşımlar, Felsefe öğretmeni, farklı filozofların düşüncelerini ve felsefenin temel sorularına verdikleri cevapları öğrencilere inceletir, -, Felsefe Öğretmeninin Özellikleri, Sözel ifade yeteneği gelişmiş, sosyal bilimlerle ilgilenen, alanında başarılı, sürekli kendini geliştiren ve sevilen bir öğretmen olmalıdır, -
Felsefe Öğretmeni Felsefe Öğretmeni nedir Felsefe Öğretmeni ne iş yapar Felsefe Öğretmeni maaşları Felsefe Öğretmeni nasıl olunur
Genç bir kadın balkonda durmuş, uzaklara bakmaktadır. Beyaz bir gömlek ve koyu mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçlarını topuz yapmış ve yüzünde sıcak bir gülümseme var. Balkon, uzakta tepelerin ve ağaçların yer aldığı huzurlu bir manzaraya bakmaktadır. Güneş batıyor ve gökyüzü turuncu, sarı ve pembenin güzel bir karışımı. Kadın ellerini korkuluklara dayamış, kendinden emin bir şekilde durmakta ve merakla dışarı bakmaktadır. O anın güzelliğine kapılmış, yüzünde neşe ve memnuniyet ifadesi var.
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Arkasında kırmızı ve sarı bir bayrak bulunan oyuncak bir uçak, siyah ve kırmızı kumaş bir yüzey üzerinde durmaktadır. Oyuncak uçak beyazdır, kanatlarında ve kuyruğunda kırmızı bir şerit vardır ve gövdenin ortasında bir logo bulunmaktadır. Ön planda, sol üst köşede bir numara görülüyor. Güneş parlak bir şekilde parlıyor, sahneyi aydınlatıyor ve uçağa canlı bir parlaklık veriyor. Uçağın arkasında, üzerinde beyaz yazılar bulunan parlak sarı ve kırmızı bir bayrak vardır. Sahne arka planda mavi bir gökyüzü ile çerçevelenmiş ve tüm görüntü neşe ve macera duygusu ile doludur.
4.8
(189)

Almanca Kursu (A1-A2)

4 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1102606
Bir kadın, aydınlık bir odada dikkatle bilgisayar ekranına bakmaktadır. Pembe bir bluz giymiş ve koyu kahverengi saçlarını arkadan bağlamış. Gözleri ekrana odaklanmıştır ve elleri masanın üzerinde hafifçe durmaktadır. Arka plandaki duvarlar beyaz ve üzerlerinde birkaç poster ve resim var. Masa ahşap ve pembe bir yastık da dahil olmak üzere çeşitli eşyalarla dolu. Derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor, sanki bilgisayarda bir sorunu çözmeye çalışıyor. Odadaki aydınlatma sıcak ve davetkâr, atmosfer ise konsantrasyon ve odaklanma havasında.
5
(36)

Nöropazarlama Eğitimi

19 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
17631193