AnasayfaBlogEğitim İhtiyaç Analizi
Eğitim

Eğitim İhtiyaç Analizi

28 Temmuz 2021
Takım elbiseli bir adam beyaz tahtanın önünde durmakta ve üzerinde gösterilen grafiği işaret etmektedir. Lacivert bir kravat takmış ve sunumuna odaklanmış görünüyor. Bir grup insan grafiğe bakmakta ve adamın söylediklerini dikkatle dinlemektedir. Adamın arkasında bir masanın üzerinde açık duran bir dizüstü bilgisayar ve onu tutan bir el vardır. Masanın üzerinde, hafifçe odak dışında kalan bir bardak vardır. Yakınında birkaç su bardağından oluşan bir grup var. Arka planda, saçları yüzünü kısmen gizleyen bir kadın başı görülüyor.
Eğitim İhtiyaç Analizi KavramıUygulamanın FaydalarıAnaliz Aşamaları
Çalışanların yetkinliklerini ölçmek, eksiklikleri belirlemek ve çözüm aramak için yapılan anketler.Bireysel ve kurumsal gelişim, motivasyon artışı, aidiyet duygusu kazanımı, kariyer planlaması ve verimlilik.Sektör ve rakip analizleri, problem teşhisi ve verilerin toplanması.
İhtiyaç; 'ne' ile 'ne olmalı' arasındaki farkı belirler.Çalışanların hangi alanda daha verimli ve iyi olduğunu ortaya çıkarır, eksiklikleri gidererek kariyer ilerlemesi sağlar.İşletme veya kurumda performans düşüklüğü gibi durumların sebeplerini ortaya çıkarır.
Eğitim ihtiyaçları düzenli aralıklarla veya eğitim eksikliği sinyalleri alındığında yapılır.Zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar, sağlam temeller atarak ilerlemeyi sağlar.Problemlerin nedenleri saptanır, sonuç odaklı hızlı yol alınabilir.
Rakip firmalar ve sektör trendleri de analize dahil edilir.Rekabetin yoğun olduğu piyasada farkındalık ve yenilikçilik sağlar.Veriler; mülakatlar, işletme dokümanları, gözlemler ve çeşitli anketler ile toplanır.
Eğitim danışmanlığı firmaları da bu analizleri yapabilir.En büyük yatırım insana, kurumlar için de çalışana yapılan yatırımdır.Problem teşhisi, çalışanların performansları değerlendirilip eksiklikleri analiz edilir.
Ortaya çıkan eğitim ihtiyaçları planlanıp çalışanlara bu eğitimler sunulur.Çalışanların ihtiyaçları, beklentileri ve eksiklikleri belirlenir ve geliştirilir.Yürütülen aşamalarla eksikliklere nokta atışı yapılır.
Kişi bazlı gereksinimler belirlenir.Bireylerin özel yetenek ve ihtiyaçlarına odaklanılması.Problemi belirlemek ve çözüm bulmak için gereken süreç.
İyi bir yer edinmenin yolu yeniliğe ayak uydurabilmek ve eğitimli olmaktan geçer.Çalışanları motive eder ve aidiyet duygusu kazandırır.Araştırmalar ve kayıtlar ile eksiklikler belirlenir.
Verilen eğitimler kurumun yükselişinde önemli ölçüde etkili olur.Verimlilik artışı ve maliyetlerin düşürülmesi.Verilerin toplanması ve eksikliklerin giderilmesi.
Gelişime ve değişime açık bireylerle gelecek vadeden işlere imza atılabilir.Kariyer planlama ve gelişim için önemli bir araç.Sektör ve rakip analizleri, problem teşhisi ve çözüm arayışı.

Rekabetin esas olduğu birçok sektörde karşılaştığımız performans sorunları, çalışan memnuniyetsizlikleri ve daha fazlası için yazıyoruz. Bir sorunu giderebilmek veya eksikliği tamamlayabilmek için sizce en doğru yol nedir? Biz söyleyelim, önce nedeni sorgulamak. Eğitim ihtiyaç analiziyle yapılan esas şey de bu. Hem işletmeye hem çalışanlara birçok faydası dokunan bu analizle amaç eğitimle tüm sorunlara çözümler üretebilmek. Girizgahımızı yaptıysak şimdi biraz eğitim ihtiyaç analizi kavramına yoğunlaşalım.

Eğitim İhtiyaç Analizi Nedir?

Kurumların çalışanlarının yetkinliklerini ölçmek, bunları geliştirmek, var olan eksiklikleri tespit etmek ve bunlara çözüm aramak için yaptıkları anketlerdir. Hatta ihtiyaç kelimesinin en güzel tanımı ‘ne’ ile ‘ne olmalı’ arasındaki farktır. Dolayısıyla ihtiyaç analizi de bu farkın nasıl kapatılabileceğine kafa yoran bir süreç oluyor. 

Eğitim ihtiyaç analizlerini kurumun eğitim departmanı yapabildiği gibi bu anketleri eğitim danışmanlığı firmalarından da temin edebilirler. Eğitim ihtiyaç analizi düzenli aralıklarla yapılabildiği gibi eğitim eksikliği sinyalleri alındığında da yapılabilmektedir. Eğitim ihtiyaç analizleri sayesinde çalışanların ihtiyaçları, beklentileri ve eksiklikleri tespit ediliyor. Yapılan araştırmaların sonucunda da geliştirilmesi gereken eğitimler planlanıp çalışanlara bu eğitimler sunuluyor. Kurum ve çalışanlar için oldukça faydalı bir o kadar da gerekli bir uygulama.

Sonuçta eksikliklerin üzerine yeni şeyler öğretmektense sağlam temeller atarak ilerlemek şirket yararına büyük fark yaratabilir. Ayrıca herkesin farklı yönlerde zayıflıkları olabilir. Bu eğitim ihtiyaç analizi sayesinde kişi bazlı gereksinimler ortaya çıkmış oluyor. Şimdi eğitim ihtiyaç analizinin faydalarını detaylıca inceleyelim.

Eğitim İhtiyaç Analizinin Faydaları

Eğitim ihtiyaç analizinin değişime ve gelişime açık her birey ve her kurum için birçok faydası vardır.

 • Hem bireysel hem kurumsal bir gelişme kaydedilmiş olur. Gelişime ve değişime açık bireylerle gelecek vadeden işlere imza atılabilir.

 • Rekabetin yoğun olduğu piyasada iyi bir yer edinmenin yolu yeniliğe ayak uydurabilmek ve eğitimli olmaktan geçer. Bu yüzden eğitim ihtiyaç analizi oldukça faydalı olacaktır.

 • En büyük yatırım insana, kurumlar için de çalışana yapılan yatırımdır. Eğitim ihtiyaç analizleri doğrultusunda verilen eğitimler de kurumun yükselişinde önemli ölçüde etkili olacaktır.

 • eğitim ihtiyaç analizleri sayesinde çalışanlar motive edilmekte ve çalışanlara aidiyet duygusu kazandırılmaktadır. bu sayede çalışan, kurumuna güvenerek motivasyonunu artırır ve çok daha iyi işler çıkarır.

 • Eğitim ihtiyaç analizi sayesinde çalışan bireyler kariyer planlamalarında önünde duran eksiklikleri gidererek ilerleme imkanına sahip olurlar.

 • Eğitim ihtiyaç analizleri bireysel olarak yürütüldüğü için çalışanların hangi alanda daha verimli ve iyi olduğunu ortaya çıkarır, o alana yönlenmelerini sağlar.

 • Hem zamandan hem maliyetten tasarruf edilmiş olunur. Şöyle düşünün, sadece eğitim vermek amaçlı verilen yanlış eğitimlere harcanan masraflar ve zaman kurumu geriye atacaktır.

 • İşletme veya kurumda performans düşüklüğü gibi durumlarda ana sebebi ortaya çıkarmaya yarar. Neden kolayca saptanırsa sonuç odaklı o kadar hızlı yol alınabilir.

Eğitim İhtiyaç Analizinin Aşamaları

Eğitim ihtiyaç analiziyle ilgili birçok bilgi edindik. Peki bu analiz nasıl gerçekleştiriliyor? Şimdi işin perde arkasına göz atma zamanı.

 • Sektör ve rakip analizlerinin yapılması

Eğitim ihtiyaç analizlerinin belirlenmesinde öncelikle mevcut durum analiz edilmelidir. Buna aynı sektöre bakıp kıyaslamalar yaparak başlayabilirsiniz. Yani popüler ne uygulamalar var, sizin işletmenizde bunlardan hangileri yok bunlar ortaya çıkarılır. Günümüzde "trend" diye geçen kelimenin, rekabetin halt safhada olduğu ortamlarda isminden söz ettiren bir kavram olduğunu görüyoruz. Gelecek vadeden, ileri görüşlü bir şirkete sahip olmak istiyorsanız sizin de tıpkı teknolojiyi takip eder gibi trendleri de takip etmeniz gerekir.

Sonrasında ise rakip firmalarınızla kendinizinkini kıyaslayabilirsiniz. Rakip firmalar personellerine ne gibi eğitimler veriyor, performansları hangi çıtada seyrediyor? Bütün bunları araştırıp kayda almalısınız.

 • Problem teşhisi

Eğitim ihtiyaç analizinin belki de en önemli basamağı diyebiliriz. Ortada bir sorun veya eksiklik var tamam, anlaşıldı. Fakat buna sebep olan ne? İşte burada problemin doğru teşhisi çok önemli. Tıpkı sağlıkta doğru teşhis, doğru prognoz denildiği gibi iş hayatında da doğru teşhis doğru yol demektir. Çalışan bireylerin performansları değerlendirilip eksiklikleri analiz edilir. Gerekli olan eğitimler böylelikle ortaya çıkar.

 • Verilerin toplanması

Bu aşamada artık gerekli sorgulamalar yapılıp bilgiler toplanıyor. Çalışanlara mülakatlar yapılır, işletmeyle ilgili dokümanlar gözden geçirilir, iş yaparken kişiler gözlemlenir, çeşitli anketler yapılır. Böylelikle eksikliklere nokta atışı yapılarak artık çözüme doğru bir yola gidilir.

 • Değerlendirme ve çözüm önerileri

Problemler belirlendi, veriler toplandı sıra bunları doğru bir şekilde değerlendirebilmekte. Profesyonel bir analiz çalışması gerekiyor. Böylelikle çözüm önerileri oluşturuluyor.

 • Eğitim ihtiyaçlarını belirleme

Son aşamamız olan eğitim ihtiyaçlarını belirlemede kısa ve uzun vadede analizler yapılır. Acil olarak nelerin eğitimi verilmeli ya da şirketin ileride ne gibi eğitimlere ihtiyacı var gibi analizler yapılır. Böylelikle eğitim ihtiyaç analizi başarıyla sonuçlanmış olur.

Eğitim İhtiyaç Analizi Örneği

Her işletmenin kendine uygun eğitim ihtiyaç analizleri vardır. Bunları kurumun eğitim departmanı yapabildiği gibi eğitim danışmanlığı firmalarından da çeşitli anketler temin edebiliyorlar. Biz bu başlığımızda eğitim ihtiyaç analiziyle ilgili öğrendiklerimizi bir çerçeveye oturtmak istedik. Kabataslak nasıl bir ihtiyaç analizi oluşturulabilir, şimdi buna bakalım.

 1. Kişinin adı, soyadı, unvanı, telefonu gibi temel sorularla başlanır.

 2. Kişinin eğitim durumu sorgulanır.

 3. Kişinin mesleği sorgulanır, iş tanımı, görevleri gibi sorular sorulur.

 4. Kişinin yaptığı işte ne gibi yeteneklere sahip olması gerekir, kişisel becerileri sorgulanır.

 5. Kişinin okul dışında aldığı eğitimler sorgulanır. Burada devreye sertifika programları girebilir. Kişi kendini geliştirmek adına ne gibi eğitimlerden geçti?

 6. Kişiye kendini neyde geliştirmek istediği sorulur. İşinde kendini nerede görüyor ve nerede olmak istiyor? 

 7. Kişiye işiyle ilgili hangi alanlarda eğitim almak istediği sorulur. Yani nerede kendini eksik hissediyor veya kendi için hangi eğitim en iyisi olur düşüncesinde, bunlar sorgulanır.

Yukarıdaki gibi soruların yanında daha spesifik sorgulamalar ve ölçeklendirmeler de yapılabilmektedir. Buna da birkaç örnek vererek konuyu aydınlatalım.

 • Kişiye ihtiyaç duyduğu eğitimin nerede düzenlenmesi onun için ideal olur sorulabilir.

 • Kişiye bu eğitimlerin kimler tarafından nasıl verilmesi gerektiğiyle ilgili seçenekler sunulup kişiden birini seçmesi istenebilir.

 • Kişiye eğitimin hangi zamanlarda sunulmasının onun için iyi olabileceği sorulabilir.

 • Kişiye daha önce aldığı eğitimlerin ne kadar katkı sağladığını düşündüğü sorulabilir.

Çalışanların yetkinliklerini ölçmek, eksiklikleri belirlemek ve çözüm aramak için yapılan anketler, Bireysel ve kurumsal gelişim, motivasyon artışı, aidiyet duygusu kazanımı, kariyer planlaması ve verimlilik, Sektör ve rakip analizleri, problem teşhisi ve verilerin toplanması, İhtiyaç; 'ne' ile 'ne olmalı' arasındaki farkı belirler, Çalışanların hangi alanda daha verimli ve iyi olduğunu ortaya çıkarır, eksiklikleri gidererek kariyer ilerlemesi sağlar, İşletme veya kurumda performans düşüklüğü gibi durumların sebeplerini ortaya çıkarır, Eğitim ihtiyaçları düzenli aralıklarla veya eğitim eksikliği sinyalleri alındığında yapılır, Zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar, sağlam temeller atarak ilerlemeyi sağlar, Problemlerin nedenleri saptanır, sonuç odaklı hızlı yol alınabilir, Rakip firmalar ve sektör trendleri de analize dahil edilir, Rekabetin yoğun olduğu piyasada farkındalık ve yenilikçilik sağlar, Veriler; mülakatlar, işletme dokümanları, gözlemler ve çeşitli anketler ile toplanır, Eğitim danışmanlığı firmaları da bu analizleri yapabilir, En büyük yatırım insana, kurumlar için de çalışana yapılan yatırımdır, Problem teşhisi, çalışanların performansları değerlendirilip eksiklikleri analiz edilir, Ortaya çıkan eğitim ihtiyaçları planlanıp çalışanlara bu eğitimler sunulur, Çalışanların ihtiyaçları, beklentileri ve eksiklikleri belirlenir ve geliştirilir, Yürütülen aşamalarla eksikliklere nokta atışı yapılır, Kişi bazlı gereksinimler belirlenir, Bireylerin özel yetenek ve ihtiyaçlarına odaklanılması, Problemi belirlemek ve çözüm bulmak için gereken süreç, İyi bir yer edinmenin yolu yeniliğe ayak uydurabilmek ve eğitimli olmaktan geçer, Çalışanları motive eder ve aidiyet duygusu kazandırır, Araştırmalar ve kayıtlar ile eksiklikler belirlenir, Verilen eğitimler kurumun yükselişinde önemli ölçüde etkili olur, Verimlilik artışı ve maliyetlerin düşürülmesi, Verilerin toplanması ve eksikliklerin giderilmesi, Gelişime ve değişime açık bireylerle gelecek vadeden işlere imza atılabilir, Kariyer planlama ve gelişim için önemli bir araç, Sektör ve rakip analizleri, problem teşhisi ve çözüm arayışı
Eğitim İhtiyaç Analizi Eğitim İhtiyaç Analizi nedir Eğitim İhtiyaç Analizi örneği Eğitim İhtiyaç Analizi aşamaları
Bu fotoğraf bir tarlada oturan bir kadını gösteriyor. Beyaz uzun kollu bir gömlek, mavi kot pantolon ve kahverengi botlar giyiyor. Saçları düşük bir at kuyruğu şeklinde geriye toplanmış ve gözlük takıyor. İki eli kucağında ve uzaklara bakıyor. Tarla yemyeşil, uzun otlar ve arka planda birkaç ağaç var. Gökyüzü güzel bir mavidir ve birkaç beyaz bulut etrafa dağılmıştır. Kadın huzurlu ve çevresinden memnun görünüyor. Görüntü boyunca yayılan sakin bir özgüveni var.
Beyda Çalışkan
Blog Yazarı

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği 4. sınıf öğrencisidir. Okumak, yazmak, araştırmak dışında müzikle ilgilenmeyi seviyor. Fakülte sosyal kulüplerinden birinin de kurucuları arasında. 

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kadın elleriyle ağzını kapatıyor, gözleri kapalı ve başı hafifçe aşağı eğik. Kırmızı bir ceket ve gözlük takıyor, açık kahverengi saçları omuzlarına dökülüyor. Yüzü yakından çekilmiş, yüz ifadesi şaşkınlık ve endişe dolu. Elleri narin ve tırnakları açık pembeye boyanmış. Ağzı şok içinde hafifçe açık, elleri onu korurken dudakları hafifçe ayrılmış. Düşünceli ve savunmasız görünüyor, ifadesi bir belirsizlik duygusu taşıyor.
Kişisel Gelişim

Nasıl Eğitmen Olunur?

10 Şubat 2021
Bir adam bilgisayar ekranının önünde durmakta ve sağ eliyle işaret etmektedir. Beyaz bir gömlek ve koyu renk bir pantolon giymektedir. Sağ elini uzatmış, işaret parmağı ve başparmağı ekranı gösteriyor. Yüzünde göreve odaklandığını gösteren ciddi bir ifade var. Bilgisayar ekranında renkli bir dizi çizgi, eğri ve şekil görüntüleniyor. Arka planda bazı raflar ve bir dosya dolabı görülüyor. Ekranın üstünden gelen bir miktar ışık adamın yüzünü aydınlatıyor. Adam odaklanmış ve kararlı, önündeki her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazır.
Uzaktan Eğitim

Eğitim ile Teknolojinin İlişkisi

16 Mart 2018