AnasayfaBlogTapu Kadastro Bölümü
Bölümler

Tapu Kadastro Bölümü

24 Kasım 2020
Bir kişi tablet bilgisayar kullanmaktadır. Cihazı sağ elinde tutuyor ve işaret parmağıyla dokunmatik ekrana bastırıyor. Kişinin sol eli cihazın yan tarafında durmaktadır. Tabletin siyah bir ekranı vardır ve kişi dikkatle ekrandakilere bakmaktadır. Arka plan açık gri bir tezgah ile bej renkli bir duvardır. Kişi derin bir konsantrasyon içinde, elindeki işe odaklanmış gibi görünüyor.
KonuAçıklamaÖnem
Tapu Kadastro BölümüTapu ve kadastro ile ilgili teknik ve hukuki eğitim veren bir bölüm.Toprağın değerine ve sınırlarına uygun bölünmelere göre iş gücü yetiştirerek, kişiler ve devlet arasındaki işlemleri gerçekleştirir.
Ölçme BilgisiKoordinat ve noktasal hesaplar, hataların en aza indirilmesi üzerine çalışmalar.Doğru ölçümler ve somut verilerle haritalandırma yapılmasını sağlar.
Harita ÇıkarmaSomut verilerle yapılan ölçümler sonucunda harita ve kroki çıkarılması.Alanın amacına uygun ve yüksek kaliteli haritaların oluşturulmasını sağlar.
Harita OkumaHaritalarda başlık, ölçek, kenar bilgisinin yorumlanması ve harita üç boyutlu hale getirme.Harita okuma ve oluşturma becerisinin geliştirilmesi ve haritalarla çalışma kabiliyetinin edinilmesini hedefler.
Topografik ÖzelliklerTopografik özelliklerin ölçeğe ve eğime göre yorumlanması.Çalışma yapılacak yerin topografik özelliklerini anlamak ve bu özellikler doğrultusunda işlerin planlanması.
Hukuki AltyapıTapu ve kadastro ile ilgili hukuki altyapı bilgili olan kişilerin yetiştirilmesi.Konu üzerine hukuki bilgiye sahip olmak haksızlıkların önlenmesini ve adil bir sistem sağlamaktadır.
Mesleki Etik ve SorumlulukMesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olan kişilerin yetiştirilmesi.Mesleki faaliyetleri etik kurallar ve sorumluluk çerçevesinde gerçekleştirebilmek önemlidir.
Arazi ÖlçümüBölüm mezunlarının kazandığı teknik yeteneklerle arazi ölçümü yapma.Arazinin özelliğini ve kullanılabilirliğini belirlemek, uygun planlama ve geliştirmeyi sağlar.
İş İmkanlarıMezunların arazi ölçüm ve değerlendirme, harita çizme, kadastro çalışmalarında bulunma gibi iş imkanları var.Sektördeki ihtiyaçları karşılayacak nitelikli iş gücü sağlar.
Eğitim Süresi ve DiliTapu ve Kadastro Bölümü, 4 yarıyıl süren ve Türkçe eğitim veren bir ön lisans programıdır.Alanında donanımlı tapu ve kadastro teknikerlerini yetiştirmeye yönelik bir eğitim süreci sunar.

Dünya üzerinde yer edinmek, yaşam alanımızı oluşturmak, varlığımızı sürdürmek için gerekli olan şeylerin başında toprak gelir elbette ki. Topraktan ürünler elde eder yaşamamız için en gerekli olan beslenme ihtiyacımızı karşılarız. Toprak üzerinde barınaklar inşa eder korunma ve güvenlik ihtiyacımızı karşılarız. Bunların yanında eğlenme ve sosyalleşme ihtiyaçlarımız için de fırsatlar sunar bize toprak.

Zamanımızı kaliteli geçirmek için edindiğimiz hobilerimizi uygulama alanı oluşturur. Hobi bahçeleri edinebilir balkonumuzu, evimizi güzelleştirmek için çiçekler yetiştirmemize yardımcı olur. Tabi bunlar arasında bize sağladığı en büyük fayda güvenlik ihtiyacımızı karşılamasıdır.

Yaşam alanımızı toprak üzerine kurup bizi tehlikelerden, doğanın kısmi zararlarından koruyacak şekilde çevreleriz. Bir nevi toprağı kişiselleştirmiş olup sahipleniriz. Ve zamanla diğer insanlarla mekansal olarak yakınlaşmaya başlarız. Bu yakınlık sınırların belirlenmesi ve bu sınırların korunması gerekli kılar. Toprağın değerine büyüklüğüne niteliğine uygun bölünmeler... Bunların eğitimini veren ve hukuki yollarla yapacak olan iş gücü yetiştiren bölüm de Tapu ve Kadastro bölümüdür.

Tapu Kadastro Bölümü Nedir?

Tapu, edinilen taşınmaz malların sahibini gösteren belge; kadastro ise bu taşınmaz malların değerinin ve sınırının belirlenmesi olarak tanımlanmıştır. Bu iki alanın güncel teknolojiler yardımıyla gelişmesini, planlamasını yapan, sınırların meşru kılınması için eğitimler verip personel yetiştirme görevini ise Tapu Kadastro bölümü üstlenmiştir.

Mal ve gayrimenkul edinme, kamulaştırma, proje yönetme gibi işlemler kişi-kişi ve kişi-devlet arasındaki işlemleri kapsadığından bölüm anayasal ve hukuki temellere dayanarak varlığını korumaktadır. Bunların birbirlerine karşı olan kısıtlayıcı haklarını gözetleyerek mağduriyetleri en aza indirmeyi amaçlar. Bölüm vereceği ölçme bilgisi dersleriyle; koordinat hesabı, noktasal hesaplar, hataların en aza indirmesi için çalışmalarını yürütür. Bunun yanında fotogrametrik görüntüleme gibi kendine özgü görüntüleme yöntemleri vardır.

Tapu Kadastro bölümü için en geniş çalışma alanını toprak oluşturur elbette ki. Herhangi bir kargaşa yaratmadan hizmet sağlamak için yapılan işlerin sorunsuz olması gerekir. Bölüm de yapacağı her işte özenli çalışmalar yürütür ve hassasiyetle eğitimlerini verir. Ölçüm işlemleri yapıldıktan sonra somut verilerle haritalandırma yapar, haritaların çeşitlerini değerlendirir ve unsurlarını öğretir. Amacına uygun çıktılar oluşturulması için başlık, ölçek, kenar bilgisi eğitimleri harita okuma için önem taşır. Çalışma yapılacak alanın topografik özelliklerinin yansıtılması için ölçeğe göre küçültme, eğimi dikkate almak önemlidir.

Bölüm tapu ya da kadastro çalışması yapacak olan kişilerin daha önce karşılaştıkları herhangi bir haritayı okuma, harita üzerinde ölçümler yapma, yapacakları işe göre uyarlama, üç boyutlu hale getirme işlemleri için kolaylık sağlamakta temel ve teknik bilgileri vermektedir.

Tapu ve Kadastro Bölümü Nedir?

Tapu ve kadastro bölümü, tapu sicillerinin tutulmasına ilişkin prensipler ile tapu sicilinin oluşturulmasını sağlayan kadastro çalışmaları alanında çalışan elemanlar yetiştiren bir bölümdür. Tapu ve kadastro bölümü, tapu ve sicillerinin tutulması ve kadastro çalışmaları için gerekli işlemleri yapacak olan kişileri yetiştiren bir bölümdür. Gelişen teknolojinin ışığında arazi ölçümü ve harita teknikleri konusunda yeterli donanıma sahip nitelikli kişileri yetiştiren bir bölümüdür.

Tapu ve kadastro bölümü, tapu uygulamalarının hukuki ve teknik boyutlarını bilen, kadastronun hukuki altyapısını ve uygulamalarını bilen kişiler yetiştiren bir bölümdür. Öğrendiği bilgiler sayesinde mühendislik faaliyetlerinde görev alacak kişiler yetiştiren bir bölümdür. Tapu ve kadastro bölümü, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda mesleki yeterlilik kazanmış kişilerin yetişmesini sağlayan bir bölümdür. Tapu ve kadastro bölümü, mesleki etik ve sorumluluk sahibi, alanındaki güncel gelişmeleri takip eden kişilerin yetişmesini sağlamaktadır.

Tapu ve kadastro bölümü, üniversitelerin ön lisans programlarında yer alan bir bölümdür. Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Eğitim dili ise Türkçedir. Alanında donanımlı tapu ve kadastro teknikeri yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Bölüm ülkemizin çeşitleri üniversitelerinde yer almaktadır. Bölüm hakkında bilgi sahibi olduktan sonra tapu ve kadastro bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olalım.

Tapu Kadastro Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bölüm mezunları en genel haliyle arazide çalışır. Kullanacakları özel aletlerle araziler inceler, ölçüm yapar. Çalışmalarıyla sınır ölçümleri, sınır noktalarının belirlenmesi, parsel sınırlandırması, yer kontrol noktalarının belirlenmesi işlerini yapar. Varsa daha önce yapılmış olan ölçüm hatalarını düzeltir, kontrollerini sağlar.

Gerekli ölçümler yapıldıktan sonra amacına uygun harita ve krokilerini çıkarır. Alanı, yapılacak işin amacına göre değerlendirip uygun harita çeşidiyle eşleştirip çizimlerini yaparlar. Çizim yapmak ve alanı düzlem üzerine aktarmak için yükseklik ölçümü, eğim ölçümü, alan ölçümleri gibi teknik ölçümler yapar. Belirli metotlarla topografyanın gösterilmesini sağlar. Daha önce çıkarılmış olan haritalardan profil çıkarma eğim hesaplama gibi harita okuma işlemlerini de yapar.

Edindikleri teknik ve sayısal verilerle taşınmazların ve sahiplerinin kaydını tutup muhafazasını sağlar ve arşiv işlemlerini yürütür. Bu yetkinliklerini kamusal alanda faaliyet gösteren firmalarda da kullanıp köprü, yol, baraj yapımına proje aşamasında katkıda bulunur. Karşılıklı olarak kamu ve kişinin yararını gözeterek, gerekli hallerde taşınmazların kamulaştırma şartlarına uygun olarak ve satın alma usulleri uygun şekilde kamulaştırılmasını sağlar. Kamulaştırma yapmadan önce yapılacak işleri yürütür.

Var olan eski tapuların kayıtlarını ilgili mevzuatlara ve iskan kanunlarına göre değerlendirmesini yapar. Tescili gereken taşınmazların tapu sicillerine kayıt işlemlerini yürütür ve takibi sağlar. Ölüme bağlı kayıplarda miras hukuku esaslarına bağlı olarak mirasın tasarrufunun sağlanması, iptali, intikali işlemlerini yapar.

Kurulacak olan şehirlerin alanlarını plan çeşitlerine göre değerlendirip planlama sürecinde görev alır. Şehir ve bölgelerin planlamasını yaparken sosyal, ekonomik ve fiziksel belirleyicilerle içeriğini oluşturup; üretim, tüketim ve yaşam olanaklarını en yararlı seviyede planlayacak şekilde çalışırlar. Şehirlerin imar planlarını çıkarırken yol ve istikamet planları, idari sınır planlarını, yerleşim yeri ve belediye sınırlarını gruplara ayırma işlemlerini yapar ve parselleme ölçümleriyle çizimlerini yapar.

Tapu Kadastro Bölümü İş İmkanları Neler?

Mezunlar kamu kurumlarında çalışabilecekleri gibi özel sektörde de çalışabilirler. İmar faaliyetleri, özelleştirme, ölçüm yapma, tapu düzenleme, takip ve arşivini gerektiren alanlarda istihdam edilebilirler. Çalışabilecekleri kurumlar arasında;

 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,

 • Tapu Sicil Müdürlükleri,

 • Kadastro Müdürlükleri,

 • Karayolları Genel Müdürlüğü,

 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

 • Devlet Demir Yolları,

 • Devlet Su İşleri,

 • Belediyeler gibi kurumlar yer alırken elektrik kurumları ve özel müteahhitlik firmalar bulunur.

Bu alanlarda çalışmak için gerekli donanım ve yeterliğe sahip olarak mezun olurlar.

Tapu ve Kadastro İş İmkanları Nelerdir?

Tapu ve kadastro bölümü iş imkanları kamu ve özel sektörü kapsamaktadır. Tapu ve kadastro bölümü iş imkanları arasında Çevre Şehircilik Bakanlığına bağlı olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışmak yer alır. Tapu ve kadastro bölümü iş imkanları arasında Tapu Sicil Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri ve Tapu Kadastro Bölge Müdürlüklerinde çalışmak yer alır. Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri ve Devlet Demir Yollarında çalışmak tapu ve kadastro bölümü iş imkanları arasında yer alır.

Tapu ve kadastro bölümü iş imkanları arasında belediyeler, İller Bankası ve TOKİ’de çalışmak yer alır. Bunların yanı sıra valilikler, Milli Emlak Müdürlükleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğünde çalışmak da bölümün sağladığı çalışma imkanlarıdır. Tapu ve kadastro bölümü iş imkanları arasında yol ve inşaat projeleri, altyapı projeleri, numarataj projeleri ve arazi toplulaştırma projelerinde çalışmak yer alır. Coğrafi bilgi sistemleri, restorasyon projeleri ve gayrimenkul şirketlerinde çalışmak bölümün sunduğu diğer avantajlar arasında yer alır.

Son olarak tapu ve kadastro bölümü iş imkanları arasında dikey geçiş sınavı ile lisans bölümü okumak gelir. DGS ile öğrenciler:

Bu bölümleri okuyabilirler. Bu sayede sahip oldukları iş imkanlarını da genişletmiş olurlar. Bölümün sunduğu çalışma imkanlarını öğrendikten sonra şimdi de tapu ve kadastro bölümü mezunları ne iş yapar başlığını inceleyelim.

Tapu ve Kadastro Mezunları Ne İş Yapar?

Tapu ve kadastro bölümü mezunları ön lisans diploması ve “tapu ve kadastro teknikeri” unvanı alarak mezun olurlar. Mezunların yaptıkları işler;

 • Tapu ve kadastro bölümü mezunları, güncel mevzuata hakim olur ve bu alanda teorik ve uygulamalı çalışmaların yapılmasını sağlarlar.

 • Tapu ve kadastro bölümü mezunları, yaptıkları ölçülerden yararlanarak istenilen hesabı yapar ve bilgisayar çizimlerini hallederler.

 • Tapu ve kadastro bölümü mezunları, iş güvenliği ve sağlığı, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ile hareket ederek işlerini yaparlar.

 • Tapu ve kadastro bölümü mezunları, sorumlulukları altındaki tapu sicillerinin düzenli bir şekilde tutulmasını, taşınmazlarla ilgili her türlü tescil işlerinin yapılmasını ve siciller üzerindeki değişiklikler üzerine çalışmalarını yaparlar.

 • Tapu ve kadastro bölümü mezunları, taşınmaza yönelik arabuluculuk faaliyetleri düzenler, lisans verir ve bu faaliyetlerin esaslarını belirler.

 • Tapu ve kadastro bölümü mezunları, yerleşim bölgelerinde bireylere veya kurumlara ait olan taşınmazların alanını ölçer, sınırlarını belirler, haritasını yapar ve yapılan işlemlerin tapu kayıtlarına işlenmesi görevini yaparlar.

 • Son olarak yol vb. kamuya ait alanların gereken alanının ölçüm işlerini yapar ve bu alanda kamulaştırılması gereken yapıları belirlerler.

Mezunların yaptıkları işler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra şimdi de bölüm dersleri hakkında bilgi sahibi olalım.

Tapu Kadastro Bölümü Dersleri Neler?

Bölüm, ders programını dört yıllık eğitim sonucunda yetkinliğe ulaştıracak şekilde düzenlemiştir. Programın içinde genel eğitim-öğretimi sağlayacak dersler de verilirken bölüme özgü dersler de verilmektedir. Genel eğitim-öğretim derslerini;

 • Matematik,

 • Bilgisayar

 • Atatürk İlke ve İnkılapları,

 • Türk Dili,

 • Yabancı Dil oluşturmaktadır.

Bölüme özgü dersler ise;

 • Yönetim ve Organizasyon,

 • Hukukun Genel Esasları,

 • İktisat,

 • Maliyet Muhasebesi,

 • Kamu Yönetimi,

 • Kamu Maliyesi,

 • Medeni Hukuk,

 • Kamu Hukuku,

 • Eşya Hukuku,

 • Borçlar Hukuku,

 • Takip Hukuku,

 • Anayasa Hukuku,

 • Ticaret Hukuku,

 • Mahalli İdareler,

 • Ölçme Bilgisi,

 • Bilimsel Araştırma Teknikleri,

 • Osmanlı Türkçesi,

 • Örgütsel Davranışlar,

 • İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi,

 • Kentleşme ve İmar,

 • Türk Vergi Sistemi,

 • Kadastro Bilgisi,

 • Tapu Sicil Uygulamaları

Tapu ve Kadastro Dersleri Nelerdir?

 • Tapu Sicil Uygulaması

 • Tapu Mevzuatı

 • Kadastro Bilgisi

 • Kartografya

 • Matematik

 • İktisada Giriş

 • Hukukun Temel Esasları

 • Yönetim ve Organizasyon

 • Genel Muhasebe

 • İletişim

 • Kamu Yönetimi

 • Maliyet Muhasebesi

 • Medeni Hukuk

 • Mesleki Etik

 • Ölçme Bilgisi

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri

 • Çevre Koruma

 • Bilgisayar Destekli Harita Yapımı

 • GNSS ve Ölçüm Teknikleri

 • İstatistik

 • Ticaret Hukuku

 • Eşya Hukuku

 • Borçlar Hukuku

 • Miras Hukuku

 • İmar Planı ve Uygulaması

 • Şehircilik ve İmar

 • Arazi Yönetimi

 • Kamulaştırma

 • Kamu Maliyesi

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Osmanlı Türkçesi

 • Örgütsel Davranış

 • İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

Yukarıda verilen dersler genel olarak belirtilmiştir. Dersler üniversiteden üniversiteye göre değişiklik gösterebilir.

Tapu Kadastro Bölümü Taban Puanları ve Sıralaması

Tapu Kadastro bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerin öncelikle TYT sınavından 150 ve üzeri puan alıp ikinci oturuma giriş hakkı kazanmaları gerekir. İkinci oturumda da yeterli puanı alıp lisans bölümlerine yerleşebilirler. TYT puanıyla tercih yapıp ön lisans programlarına yerleşen öğrenciler de eğitimlerini bitirip dikey geçiş sınavlarına girerek eğitimlerine 3. sınıf öğrencisi olarak devam edebilirler. Böylece ön lisans eğitimlerini lisansla tamamlamış olurlar.

Lisans eğitimi veren üniversiteler, kabul ettiği puan ve sıralamaları;

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralama
Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiTapu Kadastro301,852228139
Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiTapu Kadastro264,753417553

Tapu ve Kadastro Taban Puanları ve Sıralama

Belirtilen bölümü okumak isteyen öğrenciler ilk önce TYT sınavına girmek zorundadır. Aldığı puan ve başarı sıralamasına göre öğrenciler istedikleri üniversite doğrultusunda tercihlerini yapabilirler. Aşağıda sizlere hazırlamış olduğum liste en iyi üniversiteler tapu ve kadastro bölümü hakkında bilgi vermektedir. Liste, en güncel verilere sahiptir.

ÜniversiteBölümTaban PuanıSıralama
Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiTapu ve Kadastro276,30315591416
Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiTapu ve Kadastro266,19124690798
Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiTapu ve Kadastro263,79475716033
Selçuk ÜniversitesiTapu ve Kadastro260,07078757321
Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiTapu ve Kadastro251,92500854773
Tapu Kadastro Bölümü, Tapu ve kadastro ile ilgili teknik ve hukuki eğitim veren bir bölüm, Toprağın değerine ve sınırlarına uygun bölünmelere göre iş gücü yetiştirerek, kişiler ve devlet arasındaki işlemleri gerçekleştirir, Ölçme Bilgisi, Koordinat ve noktasal hesaplar, hataların en aza indirilmesi üzerine çalışmalar, Doğru ölçümler ve somut verilerle haritalandırma yapılmasını sağlar, Harita Çıkarma, Somut verilerle yapılan ölçümler sonucunda harita ve kroki çıkarılması, Alanın amacına uygun ve yüksek kaliteli haritaların oluşturulmasını sağlar, Harita Okuma, Haritalarda başlık, ölçek, kenar bilgisinin yorumlanması ve harita üç boyutlu hale getirme, Harita okuma ve oluşturma becerisinin geliştirilmesi ve haritalarla çalışma kabiliyetinin edinilmesini hedefler, Topografik Özellikler, Topografik özelliklerin ölçeğe ve eğime göre yorumlanması, Çalışma yapılacak yerin topografik özelliklerini anlamak ve bu özellikler doğrultusunda işlerin planlanması, Hukuki Altyapı, Tapu ve kadastro ile ilgili hukuki altyapı bilgili olan kişilerin yetiştirilmesi, Konu üzerine hukuki bilgiye sahip olmak haksızlıkların önlenmesini ve adil bir sistem sağlamaktadır, Mesleki Etik ve Sorumluluk, Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olan kişilerin yetiştirilmesi, Mesleki faaliyetleri etik kurallar ve sorumluluk çerçevesinde gerçekleştirebilmek önemlidir, Arazi Ölçümü, Bölüm mezunlarının kazandığı teknik yeteneklerle arazi ölçümü yapma, Arazinin özelliğini ve kullanılabilirliğini belirlemek, uygun planlama ve geliştirmeyi sağlar, İş İmkanları, Mezunların arazi ölçüm ve değerlendirme, harita çizme, kadastro çalışmalarında bulunma gibi iş imkanları var, Sektördeki ihtiyaçları karşılayacak nitelikli iş gücü sağlar, Eğitim Süresi ve Dili, Tapu ve Kadastro Bölümü, 4 yarıyıl süren ve Türkçe eğitim veren bir ön lisans programıdır, Alanında donanımlı tapu ve kadastro teknikerlerini yetiştirmeye yönelik bir eğitim süreci sunar
tapu ve kadastro bölümü tapu ve kadastro tapu ve kadastro bölümü mezunları tapu ve kadastro bölümü iş imkanları toprak ve mülkiyet tapı kadastro bölümü tapu kadastro bölümü nedir tapu kadastro
Uzun kumral saçlı genç bir kadın doğrudan kameraya gülümsüyor. Yumuşak yüz hatları ve sıcak bir ifadesi var. Gözleri parlak ve dudakları rahat bir gülümsemeyle hafifçe ayrılmış. Kısa kabarık kollu ve beyaz yakalı soluk pembe bir üst giyiyor. Elleri vücudunun önünde birbirine kenetlenmiş. Yanakları pembe ve yüzü uzun saçlarıyla çerçevelenmiş. Doğrudan kamera objektifine bakarken eğleniyor gibi görünüyor. Arka plan parlak ve havadar, biraz da mavi. Kadın mutlu, memnun ve kendinden emin görünüyor ve neşe hissi yayıyor.
Esma Akkaya
Blog Yazarı

2014 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun olan Esma Akkaya, kişisel gelişim alanında birçok eğitim aldı. Kişisel gelişim alanında diksiyon, çizim alanında da 3ds Max Üç Boyutlu Grafik Animasyon sertifikalarına sahip olan Esma Akkaya, eğitim, seyahat ve coğrafya başlıklarıyla ilgili blog yazıları kaleme almakta. 

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü bir çevrimiçi Satış Yönetimi Kursunu tasvir etmektedir. Bir adam kameraya doğru gülümsüyor ve arkasında mavi bir arka plan var. Görselde ayrıca bir tabela, bir harf, bir logo ve birkaç kağıt parçası yakın plan çekilmiştir. Bu detaylar kursun satış yönetimi konularına odaklandığını gösteriyor. Adamın ifadesi, kursa olan hevesini ve bağlılığını yansıtıyor ve bir coşku ve motivasyon duygusu sergiliyor. Bu görüntü, başarıya ulaşmak için gereken ciddiyet ve adanmışlığı yansıttığı için kursun ideal bir temsilidir. Ayrıca, belirli bir konu hakkında bilgili ve bilgili olmanın önemini de aktarmaktadır. Bu imaj ile kurs, öğrenciye başarılı bir satış yöneticisi olmak için gerekli araçları ve kaynakları sağlamayı amaçlamaktadır. Çevrimiçi bir kurs sunarak, öğrenciler satış yönetimi alanında mükemmelleşmek için gereken bilgi ve becerileri kazanabilirler.
5
(21)

Satış Yönetimi Eğitimi

18 Konu5 Saat
Bu, siyah tişört giyen bir adamın görüntüsüdür. Beyaz bir arka planın önünde duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade ile dümdüz karşıya bakıyor. Kolları yanlarında rahat bir şekilde duruyor. Yakası v yakalı, vücuda oturan siyah bir tişört giyiyor. Koyu kahverengi saçları yüzünden uzakta geriye taranmış. Koyu renk gözleri yoğun ve odaklanmış görünüyor. Güçlü bir çene çizgisi ve ince bir bıyığı var. Cildi hafif bronzlaşmış. Sol koluna gümüş bir saat takıyor. Kendinden emin ve kontrollü görünüyor.Ali Kayacan
12450
 Bu online kurs ile iş iletişiminizde ikna tekniklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.
5
(141)

İkna Teknikleri Eğitimi

14 Konu5 Saat