Published on: 11 Temmuz 2019 Konuk Yazar 0 Yorum
Okuma Sayısı : 987

Türk Dil Kurumu mühendisliği “İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış belli bir eğitim görmüş kimse”olarak açıklıyor. Bizler de günlük dilde mühendis kelimesini “teorik bilgileri uygulamaya döken kişi” olarak tanımlarız. 

Mühendislik

Mühendislik hala daha günümüz teknolojisiyle gelişmeye/ilerlemeye devam etmekte ve eğitim kurumları birçok değerli alanda mühendisler yetiştirmektedir. Bu alanlar içinde bilgisayar, çevre, gıda, endüstri, elektrik, makine, inşaat, harita, jeoloji, otomotiv, orman, kimya ve fizik sayılabilir. Bu ve bunların haricindeki her bir alanda yetiştirilen mühendisler önemli uygulamaları hayata geçirmekte ve hayatımızı kolaylaştırmaktadır.

Harita Mühendisliği Nedir?

Mühendisliğin alt dallarından biri olan harita mühendisliği yeryüzünde çeşitli yöntemler kullanılarak yapılan ölçümler vasıtasıyla elde edilen bilgilerin değerlendirilerek ihtiyaca bağlı yeni veriler üretilmesi çalışmalarıyla uğraşan bir mühendislik dalıdır.

Harita Mühendisi Ne Tür Çalışmalar Yapar?

Bir harita mühendisi inşaat sektörü başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösterebilir. Harita mühendislerinin yapmış oldukları çalışmalar gelecekte yapılması planlanan uygulamalara altlık oluşturmaktadır.

 • Düşey ve yatay kontrol ağı oluşturulması
 • Deformasyon ölçmeleri
 • Yol, köprü, tünel, demiryolu, metro gibi ulaşım yapıları için alt yapı sağlayan ölçümler
 • Baraj ve bunun gibi büyük yapı çalışmaları boyunca yapılan ölçümler
 • Uydulardan yararlanılarak konum verisinin elde edilmesi ve değerlendirilmesi
 • Mimari restorasyon çalışmaları için altlık planların oluşturulması
 • Topoğrafik ve tematik harita yapımı ve üretimi
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile veri tabanları oluşturulması
 • Kadastro çalışmaları
 • İmar uygulamaları
 • Kamulaştırma çalışmaları
 • Taşınmaz değerleme
 • Kentsel alan ve kırsal arazi düzenleme çalışmaları

Harita Mühendisi Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

Aşağıdaki özelliklerin tümünü taşıyan bir harita mühendisi için başarı kaçınılmazdır.

 • Arazide çalışmayı seven,
 • Mantıklı düşünebilen ve pratik şekilde düşüncesini uygulamaya koyabilen,
 • Bilgisayarı ve bilgisayar programlarını iyi kullanma becerisine sahip,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Zamanı yönetme konusunda yetenekli,
 • İyi iletişim kurabilen,
 • Hukuk alanında kendisini geliştirmiş,
 • Mesleki aletleri doğru ve hızlı bir şekilde kullanabilen

Harita Mühendisleri Nerelerde Çalışabilir?

 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri
 • Belediyeler
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Orman ve Su işleri Bakanlığı
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
 • MTA Genel Müdürlüğü
 • Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri
 • Üniversiteler
 • Özel firmalar ve bürolar

Harita Mühendisliği Eğitimi Hangi Üniversitelerde Veriliyor?

Ülkemizde şu anda (2019 yılına göre) 25 üniversitede harita mühendisliği bölümü bulunmakta. Bunlar;

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Aksaray Üniversitesi
 • Artvin Çoruh Üniversitesi
 • Avrasya Üniversitesi
 • Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Erciyes Üniversitesi
 • Gebze Teknik Üniversitesi
 • Gümüşhane Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Harran Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Konya Teknik Üniversitesi
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Okan Üniversitesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 • Uşak Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi

Geomatik Mühendisliği

Harita mühendisliği bölümünün bir diğer adı da Geomatik Mühendisliği’dir. Bülent Ecevit Üniversitesi,  Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Okan Üniversitesi Geomatik Mühendisliği adı altında eğitim vermektedir. Doğayı seven, matematikle iç içe olmak isteyen ve sayılan diğer özellikleri taşıyan herkes harita mühendisliği bölümünü gönül rahatlığı ile tercih edebilir. Birçok alanla iç içe olan bu meslek aynı zamanda kişinin kendisine yeni bir bakış açısı katmasına yardımcı olmaktadır. 

Yazar: Nihal Genç
 

 • harita mühendisi ,
 • harita mühendisliği ,
 • mühendis ,
 • mühendislik ,
 • kadastro ,
 • geomatik
Yazar
  Blog Yazarı
Özgeçmiş

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Devamı