AnasayfaBlogHarita Mühendisi Olmak
Meslekler

Harita Mühendisi Olmak

11 Temmuz 2019
Bir kişi dokunmatik ekranlı bir cihazla etkileşim kurmak için kalem kullanırken görülüyor. Kişi kalemi sağ eliyle tutuyor ve cihaza odaklanmış görünüyor. Cihaz parlak bir ekrana sahiptir ve arka plan karanlıktır. Ekranda bir Avrupa haritası görülmekte ve üstüne yakın çekim bir ızgara yerleştirilmiş. Ayrıca görüntünün sağ alt köşesinde kalem tutan bir elin yakın çekimi görülmektedir. Kişi beyaz bir gömlek giyiyor ve ekrandan gelen ışık yüzünü aydınlatıyor. Kalem ekrana temas ediyor ve kişi elindeki işe konsantre olmuş gibi görünüyor. Görüntü, dokunmatik ekranlı bir cihazı manipüle etmek için stylus kullanan bir kişi ile teknolojinin iş başında olduğu bir anı yakalıyor.
Harita MühendisliğiMühendisin GörevleriÇalışma Alanları
Mühendisliğin alt dallarından biri olan harita mühendisliği yeryüzünde çeşitli yöntemler kullanılarak yapılan ölçümler vasıtasıyla elde edilen bilgilerin değerlendirilerek ihtiyaca bağlı yeni veriler üretilmesi çalışmalarıyla uğraşan bir mühendislik dalı.Deformasyon ölçmeleri, mimari restorasyon çalışmaları için altlık planların oluşturulması, kadastro çalışmaları ve kentsel alan düzenlemeleri gibi birçok görevi vardır.Belediyeler, çeşitli bakanlıklar, üniversiteler ve özel firmalar ve bürolar gibi birçok farklı kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanı bulunmaktadır.
Geomatik Mühendisliği olarak da bilinir.Fiziki ve idari sınırların belirlenmesi, ulaşım yapıları için alt yapı ölçümleri ve veri tabanları oluşturma gibi görevlerde bulunur.Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarında da görev alabilirler.
Ülkemizde 25 üniversitede eğitim veriliyor.Gelecekte yapılması planlanan uygulamalara altlık oluşturur. Düşey ve yatay kontrol ağı oluşturulması da bu kategoride yer alır.Baraj ve büyük yapı çalışmaları boyunca yapılan ölçümler ve uydulardan yararlanılarak konum verisinin elde edilmesi ve değerlendirilmesi alanlarında da faaliyet gösterirler.
Arazide çalışmayı seven, mantıklı düşünebilen ve pratik şekilde düşüncesini uygulamaya koyabilen kişiler için uygundur.Topoğrafik ve tematik harita yapımı ve üretimi ve kamulaştırma çalışmaları gibi görevlerde bulunur.Taşınmaz değerleme ve imar uygulamalarında da çalışabilirler.
Bilgisayarı ve bilgisayar programlarını iyi kullanma becerisine sahip kişiler tarafından tercih edilir.Hukuk alanında kendisini geliştirmiş kişiler, kırsal arazi düzenleme çalışmaları ve mesleki aletleri doğru ve hızlı bir şekilde kullanabilmektedir.Ekip çalışmasına yatkın ve zamanı yönetme konusunda yetenekli kişilerin tercih ettiği bir meslek dalıdır.
İyi iletişim kurabilen kişilerin tercih ettiği bir mühendislik dalıdır.Çalışmaları gelecekte yapılması planlanan uygulamalara altlık oluşturur.Kentsel alan ve kırsal arazi düzenleme çalışmalarında da aktif rol alır.
Doğayı seven, matematikle iç içe olmak isteyen kişilerin tercih ettiği bir mühendislik dalıdır.Yurdumuzdaki dağlık arazilerde deformasyon ölçmeleri gibi bir çok alanda aktif rol alır.Gelecekte yapılması planlanan uygulamalara altlık oluşturan harita mühendisleri, kent planlama ve arazi düzenlemelerinde de büyük rol oynar.
Yürüyüşi, doğa sporları ve açık hava aktivitelerini seven kişilerin daha çok ilgi gösterdiği, arazi çalışmalarının yoğun olduğu bir dallıdır.Uygulama alanları geniş olduğundan farklı alan ve sektörlerde çalışabilir; bu da mesleği dinamik ve eğitimli bir iş gücünü gerektirir.Hem kamusal hem de özel sektörde geniş bir iş imkanı vardır.
Harita Mühendisliği, henüz tam anlamıyla keşfedilememiş ve sürekli gelişen bir mühendislik dalıdır.Oldukça geniş bir görev alanına sahip olan harita mühendisleri, coğrafi verilerin analizi, değerlendirilmesi ve sunumu üzerine çalışmalar yürütürler.Harita mühendisleri, büyük projelerin planlanmasından, gereken ölçümlerin yapılmasına ve sonuçlarının raporlanmasına kadar birçok farklı alan ve sektörde görev alabilirler.
Mühendislik disiplininin önemli bir dalıdır.Bu meslek dalı, yapıların planlanması ve inşası, işletmelerin yönetimi, çevrenin korunması, enerji sistemlerinin geliştirilmesi ve ticaretin yürütülmesi gibi pek çok alanda aktif rol alır.Harita mühendisleri, devlet kurumları, özel sektör, üniversiteler ve araştırma merkezleri gibi birçok farklı ortamda istihdam imkanına sahip olabilirler.

Türk Dil Kurumu mühendisliği “İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış belli bir eğitim görmüş kimse” olarak açıklıyor. Bizler de günlük dilde mühendis kelimesini “teorik bilgileri uygulamaya döken kişi” olarak tanımlarız. 

Mühendislik

Mühendislik hala daha günümüz teknolojisiyle gelişmeye/ilerlemeye devam etmekte ve eğitim kurumları birçok değerli alanda mühendisler yetiştirmektedir. Bu alanlar içinde bilgisayar, çevre, gıda, endüstri, elektrik, makine, inşaat, harita, jeoloji, otomotiv, orman, kimya ve fizik sayılabilir. Bu ve bunların haricindeki her bir alanda yetiştirilen mühendisler önemli uygulamaları hayata geçirmekte ve hayatımızı kolaylaştırmaktadır.

Harita Mühendisliği Nedir?

Mühendisliğin alt dallarından biri olan harita mühendisliği yeryüzünde çeşitli yöntemler kullanılarak yapılan ölçümler vasıtasıyla elde edilen bilgilerin değerlendirilerek ihtiyaca bağlı yeni veriler üretilmesi çalışmalarıyla uğraşan bir mühendislik dalıdır.

Harita Mühendisi Ne Tür Çalışmalar Yapar?

Bir harita mühendisi inşaat sektörü başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösterebilir. Harita mühendislerinin yapmış oldukları çalışmalar gelecekte yapılması planlanan uygulamalara altlık oluşturmaktadır.

 • Düşey ve yatay kontrol ağı oluşturulması

 • Deformasyon ölçmeleri

 • Yol, köprü, tünel, demiryolu, metro gibi ulaşım yapıları için alt yapı sağlayan ölçümler

 • Baraj ve bunun gibi büyük yapı çalışmaları boyunca yapılan ölçümler

 • Uydulardan yararlanılarak konum verisinin elde edilmesi ve değerlendirilmesi

 • Mimari restorasyon çalışmaları için altlık planların oluşturulması

 • Topoğrafik ve tematik harita yapımı ve üretimi

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile veri tabanları oluşturulması

 • Kadastro çalışmaları

 • İmar uygulamaları

 • Kamulaştırma çalışmaları

 • Taşınmaz değerleme

 • Kentsel alan ve kırsal arazi düzenleme çalışmaları

Harita Mühendisi Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

Aşağıdaki özelliklerin tümünü taşıyan bir harita mühendisi için başarı kaçınılmazdır.

 • Arazide çalışmayı seven,

 • Mantıklı düşünebilen ve pratik şekilde düşüncesini uygulamaya koyabilen,

 • Bilgisayarı ve bilgisayar programlarını iyi kullanma becerisine sahip,

 • Ekip çalışmasına yatkın,

 • Zamanı yönetme konusunda yetenekli,

 • İyi iletişim kurabilen,

 • Hukuk alanında kendisini geliştirmiş,

 • Mesleki aletleri doğru ve hızlı bir şekilde kullanabilen

Harita Mühendisleri Nerelerde Çalışabilir?

 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri

 • Belediyeler

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 • Orman ve Su işleri Bakanlığı

 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

 • MTA Genel Müdürlüğü

 • Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri

 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri

 • İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri

 • Üniversiteler

 • Özel firmalar ve bürolar

Harita Mühendisliği Eğitimi Hangi Üniversitelerde Veriliyor?

Ülkemizde şu anda (2019 yılına göre) 25 üniversitede harita mühendisliği bölümü bulunmakta. Bunlar;

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi

 • Aksaray Üniversitesi

 • Artvin Çoruh Üniversitesi

 • Avrasya Üniversitesi

 • Bülent Ecevit Üniversitesi

 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • Erciyes Üniversitesi

 • Gebze Teknik Üniversitesi

 • Gümüşhane Üniversitesi

 • Hacettepe Üniversitesi

 • Harran Üniversitesi

 • İstanbul Teknik Üniversitesi

 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • Kocaeli Üniversitesi

 • Konya Teknik Üniversitesi

 • Necmettin Erbakan Üniversitesi

 • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

 • Okan Üniversitesi

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

 • Uşak Üniversitesi

 • Yıldız Teknik Üniversitesi

Geomatik Mühendisliği

Harita mühendisliği bölümünün bir diğer adı da Geomatik Mühendisliği’dir. Bülent Ecevit Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Okan Üniversitesi Geomatik Mühendisliği adı altında eğitim vermektedir. Doğayı seven, matematikle iç içe olmak isteyen ve sayılan diğer özellikleri taşıyan herkes harita mühendisliği bölümünü gönül rahatlığı ile tercih edebilir. Birçok alanla iç içe olan bu meslek aynı zamanda kişinin kendisine yeni bir bakış açısı katmasına yardımcı olmaktadır.

Yazar: Nihal Genç

Mühendisliğin alt dallarından biri olan harita mühendisliği yeryüzünde çeşitli yöntemler kullanılarak yapılan ölçümler vasıtasıyla elde edilen bilgilerin değerlendirilerek ihtiyaca bağlı yeni veriler üretilmesi çalışmalarıyla uğraşan bir mühendislik dalı, Deformasyon ölçmeleri, mimari restorasyon çalışmaları için altlık planların oluşturulması, kadastro çalışmaları ve kentsel alan düzenlemeleri gibi birçok görevi vardır, Belediyeler, çeşitli bakanlıklar, üniversiteler ve özel firmalar ve bürolar gibi birçok farklı kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanı bulunmaktadır, Geomatik Mühendisliği olarak da bilinir, Fiziki ve idari sınırların belirlenmesi, ulaşım yapıları için alt yapı ölçümleri ve veri tabanları oluşturma gibi görevlerde bulunur, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarında da görev alabilirler, Ülkemizde 25 üniversitede eğitim veriliyor, Gelecekte yapılması planlanan uygulamalara altlık oluşturur Düşey ve yatay kontrol ağı oluşturulması da bu kategoride yer alır, Baraj ve büyük yapı çalışmaları boyunca yapılan ölçümler ve uydulardan yararlanılarak konum verisinin elde edilmesi ve değerlendirilmesi alanlarında da faaliyet gösterirler, Arazide çalışmayı seven, mantıklı düşünebilen ve pratik şekilde düşüncesini uygulamaya koyabilen kişiler için uygundur, Topoğrafik ve tematik harita yapımı ve üretimi ve kamulaştırma çalışmaları gibi görevlerde bulunur, Taşınmaz değerleme ve imar uygulamalarında da çalışabilirler, Bilgisayarı ve bilgisayar programlarını iyi kullanma becerisine sahip kişiler tarafından tercih edilir, Hukuk alanında kendisini geliştirmiş kişiler, kırsal arazi düzenleme çalışmaları ve mesleki aletleri doğru ve hızlı bir şekilde kullanabilmektedir, Ekip çalışmasına yatkın ve zamanı yönetme konusunda yetenekli kişilerin tercih ettiği bir meslek dalıdır, İyi iletişim kurabilen kişilerin tercih ettiği bir mühendislik dalıdır, Çalışmaları gelecekte yapılması planlanan uygulamalara altlık oluşturur, Kentsel alan ve kırsal arazi düzenleme çalışmalarında da aktif rol alır, Doğayı seven, matematikle iç içe olmak isteyen kişilerin tercih ettiği bir mühendislik dalıdır, Yurdumuzdaki dağlık arazilerde deformasyon ölçmeleri gibi bir çok alanda aktif rol alır, Gelecekte yapılması planlanan uygulamalara altlık oluşturan harita mühendisleri, kent planlama ve arazi düzenlemelerinde de büyük rol oynar, Yürüyüşi, doğa sporları ve açık hava aktivitelerini seven kişilerin daha çok ilgi gösterdiği, arazi çalışmalarının yoğun olduğu bir dallıdır, Uygulama alanları geniş olduğundan farklı alan ve sektörlerde çalışabilir; bu da mesleği dinamik ve eğitimli bir iş gücünü gerektirir, Hem kamusal hem de özel sektörde geniş bir iş imkanı vardır, Harita Mühendisliği, henüz tam anlamıyla keşfedilememiş ve sürekli gelişen bir mühendislik dalıdır, Oldukça geniş bir görev alanına sahip olan harita mühendisleri, coğrafi verilerin analizi, değerlendirilmesi ve sunumu üzerine çalışmalar yürütürler, Harita mühendisleri, büyük projelerin planlanmasından, gereken ölçümlerin yapılmasına ve sonuçlarının raporlanmasına kadar birçok farklı alan ve sektörde görev alabilirler, Mühendislik disiplininin önemli bir dalıdır, Bu meslek dalı, yapıların planlanması ve inşası, işletmelerin yönetimi, çevrenin korunması, enerji sistemlerinin geliştirilmesi ve ticaretin yürütülmesi gibi pek çok alanda aktif rol alır, Harita mühendisleri, devlet kurumları, özel sektör, üniversiteler ve araştırma merkezleri gibi birçok farklı ortamda istihdam imkanına sahip olabilirler
harita mühendisi harita mühendisliği mühendis mühendislik kadastro geomatik
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.