AnasayfaBlogErkek Hemşire Olmak Nedir?
Meslekler

Erkek Hemşire Olmak Nedir?

25 Ocak 2019
Erkek Hemşire Olmak Nedir?
KonuBilgiDetaylar
Erkek Hemşirelik Nedir?Hemşirelik, bireyin ve toplumun sağlığını koruyan ve geliştiren, hastalıklarla mücadele eden bir meslektir.2007'ye kadar kadınlar tarafından icra edilen bir meslek iken erkeklere de açılmıştır.
Hemşirelik DersleriAnatomi, fizyoloji, dahiliye gibi derslerin yanı sıra latince terimlerin de öğrenilmesi gerekiyor.Ana derslerde zorluk yaşanabilir ancak verimli ve düzenli çalışmayla üstesinden gelinebilir.
Erkek Hemşirelik Hakkında Toplum AlgısıErkeklerin hemşire olması birçok kişi tarafından normal karşılanıyor ancak bu duruma alışamayanlar da var.Sağlıkta cinsiyet eşitliği ilkesine rağmen, bazıları bu mesleğin kadınlar tarafından icra edilmesi gerektiği konusunda ısrarcıdır.
Erkek Hemşirelık Mezunu Veren ÜniversitelerTüm üniversiteler erkek hemşire mezunu vermektedir.Yeni yapılan düzenlemelerle sağlık meslek lisesi mezunu olan öğrencilere 'hemşire yardımcısı' unvanı verilmektedir.
Erkek Hemşirelerin GörüşleriHastalarına daha az stresle daha etkili şekilde bakabildiklerine inanıyorlar.Female hemşirelere göre daha az ev ve aile yükümlülükleri olduğuna inanıyorlar
Hemşirelik Mesleğine Erkeklerin KatkısıErkekler hemşirelik tarihinin büyük bölümünde rol almışlardır.Günümüzde erkeklerin hemşirelik mesleğine yönelimi artmakta ve erkek hemşire sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
Erkek Hemşirelerin Meslekleri Hakkında DüşünceleriErkek hemşireler, kadın hemşirelere kıyasla daha az ev ve aile yükümlülükleri olduğu için işlerine daha iyi odaklanabildiklerini düşünüyorlar.Erkek hemşireler aynı zamanda iş birliği ve verimlilik konularında da daha başarılı olabileceklerini ifade ediyorlar.
Erkek Hemşirelerin Hastalarla İlişkileriErkek hemşireler, bazen hastalarına aile üyelerinin vermekte zorlandığı destek ve bakımı sağlayabildiklerini belirtiyorlar.Bazı durumlarda, hastaların erkek hemşirelerden daha fazla destek ve ilgi görmeyi tercih ettikleri de gözlemlenmiştir.
Meslek SeçimiHemşirelik gibi zorlu bir mesleği seçerken, öğrencilerin dikkatli olmaları ve kendilerine en uygun mesleği seçmeleri gerekmektedir.Cinsiyet, meslek seçiminde sadece bir faktördür ve asıl bireyin yetenekleri, ilgi alanları ve istekleri dikkate alınmalıdır.
Erkek Hemşirelerin AvantajlarıErkeklerin hemşirelik mesleğine katılması, kadınlar üzerinde oluşan iş yükünü azaltır ve daha fazla iş gücü sağlar.Erkek hemşireler, çoğunlukla kadınların daha çok duygusal olduğu ve iş yükünden olumsuz etkilenebildiği durumlarda daha iyi performans gösterebilirler.

Üniversite sınavları yaklaştıkça öğrencilerin meslekler hakkındaki merakı da artıyor. Son yıllarda en çok tercih edilen mesleklerden biri olan hemşirelik artık erkek öğrenciler tarafından da bir hayli ilgi görüyor. Yalnız bu mesleği tercih etmek isteyen ancak kafalarında soru işareti olan ve tereddütte olup bizlere soru yönelten birçok öğrenci arkadaşlarımız da var. Biz de bu sebeple bu konuyu ele alma gereği duyduk.

Hemşire bireyin, ailenin, toplumun sağlığını koruyan, gelistiren, hastalık halinde diğer sağlık personelleri ile işbirliği içerisinde iyileştiren bakım ve sanattan oluşan kutsal mesleği icra eden meslek üyeleridir. Bu kutsal meslek "hem" yani birlikte ve "şıra" yani süt kelimelerinin birleşiminden meydana gelen süttaşlık anlamına geliyor.

Hemşirelik Okumak Zor Mu?

Tabi her bölümü okumanın zorluğu olduğu gibi hemşirelik bölümünü okumanın da zor olduğu taraflar var. Örneğin Anatomi, fizyoloji, dahiliye gibi derslerde sürekli latince terimler kullanmak gerekiyor. Ancak gerçekten bu bölümü seviyorsanız ve özgüveninizi ortaya çıkarabilirseniz pek de zorlanmazsınız. Zorlanabileceginiz dersler diğer bölümlerde olduğu gibi ana dersler olup, verimli ve düzenli çalışmayla rahatlıkla bu zorluğun üstesinden gelebilirsiniz.

Erkek Hemşirelik

2007 yılına kadar bu mesleği yalnızca kadınlar icra ederken 2007 yılında yapılan yasa değişikliği ile erkeklere de bu mesleği tercih etme hakkı tanındı.Toplum tarafından erkek hemşirelere "hemşir" dense de bu konu hala tartışılmaktadır.

Erkek hemşirelere karşı toplum algısı

Erkeklerin hemşirelik yapılması toplumun bazı kesimleri tarafından uygun görülse de bu duruma alışamayanlar da var haliyle. Sebebi ise bu mesleğin yıllardır kadınlar tarafından icra edilmesi ve bu mesleği sadece kadınların yaptığı algısının kalıplaşmış olmasıdır.

Tüm Üniversiteler Erkek Hemşire Mezunu Veriyor Mu?

Hemşirelik eğitimi veren tüm okullar artık erkek hemşire mezunu vermektedir. Yeni yapılan düzenlemeyle hemşire olmak için üniversite okuma şartı getirilmiş ve sağlık meslek lisesi mezunu olan öğrencilere "hemşire yardımcısı" unvanı verilmektedir.

Bazı hastaneler yoğun bakım ve ameliyathane üniteleri gibi biraz daha bedensel güç isteyen bölümler olduğu için bu ünitelere alınan hemşireler arasında erkek olma şartı koşabiliyor. Yine erkek hastaların erkek hemşire istemeleri erkek hemşirelere olan önyargının önüne geçiyor. Erkeklerin soğukkanlı olması, kadınlar gibi mesleklerinde çok başarılı olabilmeleri ve cinsiyet eşitliği de göz önüne alındığı zaman hemşirelik her iki cinsiyetin de yapabileceği bir meslektir. Ancak her mesleğin kendine göre zorlukları vardır o yüzden öğrenciler meslek seçimi yaparken dikkatli olmalıdır.

Her ne kadar erkek hemşirelik 2007 yılından itibaren başlamıştır desek de hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale dönemi öncesi kiliselerde "dekon" adı verilen erkek hasta bakıcılar ve "dekones" adı verilen kadın hasta bakıcılar birlikte çalışmıştır. Yine Orta Çağ, Bizans ve Roma dönemlerinde de erkek hasta bakıcılar olmuştur. Yani erkekler hemşirelik tarihinin büyük bölümünde rol almıştır. Günümüzde erkeklerin hemşirelik mesleğine yönelimi artmakta ve erkek hemşire sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Peki Erkek Hemşirelerin Meslekleri Hakkında Düşünceleri Neler?

Elbette mesleği en iyi onu icra edenler anlatabilidir. Biz de Erkek hemşirelerin meslekleri hakkında düşüncelerini kendilerine sorduk ve size en iyi onların anlatabileceğini düşünerek ve bilgilendirmede takım çalışmasının önemli olduğu bilinci ile biraz da ropörtaj usulü kullanarak erkek hemşirelerin düşüncelerine yazımızda yer verdik.

İşte Erkek Hemşirelerin Meslekleri Hakkındaki Düşünceleri

Hemşire Nuh Yalçın: Kadın hemşirelerin hastane dışında bakmaları gereken çocukları ve aileleri var yani erkek hemşireye kıyasla iş gücü daha fazla. Erkek hemşire hastaneden sonra kafasını dinleyebiliyor, ertesi gün işine daha iyi adapte olabiliyor. Ama bunu bir bayan hemşire için söylemek zor. Çünkü işten sonra yemek yapma ve ev işleri buna dahil olduğu için pek dinlenecek bir vakti olmuyor ve bu da psikolojik ve fizyolojik olarak yorgunluğa neden oluyor. Yine doğum ve emzirme dönemlerinde kadınlar psikolojik olarak etkilenebiliyor ve bu dönemlerde mesleklerine uzun aralar verebiliyor bu da mesleğe dönüşte adaptasyon sorununu ortaya çıkarabiliyor. Hormonların etkisiyle bayanlar daha çok duygusal olabiliyor ve olaylardan, iş yükünden olumsuz etkilenebiliyor. Tüm bunlar adaptasyon sorunları, verimlilik ve iş birliğini azaltan durumlar. Ama erkek hemşire olarak bu tür sıkıntılar yaşanmamakta daha iyi adapte olunmakta, iş birliği sağlanmakta ve bu da verimliliği arttırmaktadır.

Hemşire Muhammed Angün: Zira yeri gelir bir erkek hemşire, Hayatının büyük bir kısmında oğul sevgisinden mahrum kalmış bir yaşlı hastaya ihtiyacı olduğu baba-oğul sevgisi eksikliği açısından sevgi dolu yaklaşıp, saygı ve hastayı önemsiyormuş edasıyla davranarak profesyonel bir bakım vermeyi de unutmayarak kişiyi sosyokültürel bakımdan iyileştirebilir. Veya yeri gelir bir kadın hemşire, yetim kalan ve anne şefkatine ihtiyaç duyan bir çocuk hastanın durumunu yine profesyonel bir bakımla, dünyaya karanlık bir küreden bakan gözlerinin ardındaki perdeyi kaldırabilir. Özverinin mesleği de diyebiliriz hemşirelik için. Yani onemli olan cinsiyetçilik değil de insanlıkdır. 

Hemşire Mehmet Yağan: Sağlık sektöründe erkek hemşire olması olumlu sonuçlar teşkil etmektedir. Örnek verecek olursak kadın hemşirelerden fiziki açıdan daha güçlü olması yada bana göre bazı kadın hemşirelerden daha fazla merhametli olması diyebilirim. Sonuç olarak erkek hemşirelik bazı kesimler tarafından ön yargı ile karşılanıyor olsa da bu yanlış bir ön yargı ve sağlık sektörünün erkek hemşirelere daha fazla yer açması gerektiğinin ve erkek hemşirelere ihtiyacın olduğu kanaatindeyim.

Hemşire Aziz Karakuş: Hemşirelikte var olan insan hastalıklarına yaklaşırken sadece bir beden işi değil aynı zamanda kişisel düşünce ve psikolojik olarakta hastaya yaklaşıp rahatlatabiliriz ; bu yüzden düşüncelerin önem kazandığı bu durumda hem erkek hemde kadınların bir konu hakkında farklı düşüncelerinin olabileceğini varsayarak bireyi hem bedenen hem ruhen birçok yönden rahatlatabiliriz. Topluma farklı açılardan baktığımız zaman var olan sorunları anlatırken eşcinsine daha rahat anlatırken karşı cinsine anlatmaktan utanmaktadır. Bu durumu göz önünde bulundurduğumuz zaman hem erkek hem de kadın personelin bir arada çalıştığı zaman olanak ve koşullarının daha iyi olduğunu savunabiliriz. Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır.

Hemşire İbrahim Bal: Bu mesleği icra edecek erkek adaylar öncelikle kendi dünyalarında şu soruyu sormalılar kendilerine: bizler bakım vereceğimiz hastalara acaba bir bayan hemşire kadar samimi, içten ve sıcak yaklaşımla, ödül ceza sistemine takılmadan sadece mesleğin gerektirdiği şekilde davranabilecek miyiz? Eğer bu soruya cevabınız evet ise bu meslek tam size göre.

Erkek Hemşirelik Nedir?, Hemşirelik, bireyin ve toplumun sağlığını koruyan ve geliştiren, hastalıklarla mücadele eden bir meslektir, 2007'ye kadar kadınlar tarafından icra edilen bir meslek iken erkeklere de açılmıştır, Hemşirelik Dersleri, Anatomi, fizyoloji, dahiliye gibi derslerin yanı sıra latince terimlerin de öğrenilmesi gerekiyor, Ana derslerde zorluk yaşanabilir ancak verimli ve düzenli çalışmayla üstesinden gelinebilir, Erkek Hemşirelik Hakkında Toplum Algısı, Erkeklerin hemşire olması birçok kişi tarafından normal karşılanıyor ancak bu duruma alışamayanlar da var, Sağlıkta cinsiyet eşitliği ilkesine rağmen, bazıları bu mesleğin kadınlar tarafından icra edilmesi gerektiği konusunda ısrarcıdır, Erkek Hemşirelık Mezunu Veren Üniversiteler, Tüm üniversiteler erkek hemşire mezunu vermektedir, Yeni yapılan düzenlemelerle sağlık meslek lisesi mezunu olan öğrencilere 'hemşire yardımcısı' unvanı verilmektedir, Erkek Hemşirelerin Görüşleri, Hastalarına daha az stresle daha etkili şekilde bakabildiklerine inanıyorlar, Female hemşirelere göre daha az ev ve aile yükümlülükleri olduğuna inanıyorlar, Hemşirelik Mesleğine Erkeklerin Katkısı, Erkekler hemşirelik tarihinin büyük bölümünde rol almışlardır, Günümüzde erkeklerin hemşirelik mesleğine yönelimi artmakta ve erkek hemşire sayısı gün geçtikçe artmaktadır, Erkek Hemşirelerin Meslekleri Hakkında Düşünceleri, Erkek hemşireler, kadın hemşirelere kıyasla daha az ev ve aile yükümlülükleri olduğu için işlerine daha iyi odaklanabildiklerini düşünüyorlar, Erkek hemşireler aynı zamanda iş birliği ve verimlilik konularında da daha başarılı olabileceklerini ifade ediyorlar, Erkek Hemşirelerin Hastalarla İlişkileri, Erkek hemşireler, bazen hastalarına aile üyelerinin vermekte zorlandığı destek ve bakımı sağlayabildiklerini belirtiyorlar, Bazı durumlarda, hastaların erkek hemşirelerden daha fazla destek ve ilgi görmeyi tercih ettikleri de gözlemlenmiştir, Meslek Seçimi, Hemşirelik gibi zorlu bir mesleği seçerken, öğrencilerin dikkatli olmaları ve kendilerine en uygun mesleği seçmeleri gerekmektedir, Cinsiyet, meslek seçiminde sadece bir faktördür ve asıl bireyin yetenekleri, ilgi alanları ve istekleri dikkate alınmalıdır, Erkek Hemşirelerin Avantajları, Erkeklerin hemşirelik mesleğine katılması, kadınlar üzerinde oluşan iş yükünü azaltır ve daha fazla iş gücü sağlar, Erkek hemşireler, çoğunlukla kadınların daha çok duygusal olduğu ve iş yükünden olumsuz etkilenebildiği durumlarda daha iyi performans gösterebilirler
meslekler hemşirelik hasta bakımı hastane çalışanı iientütü enstitü blog istanbul işletme enstitüsü
Rüya Naz
Rüya Naz
Blog Yazarı

Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunudur. İstanbul İşletme Enstitüsünden aldığı birçok sertifikası bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.