AnasayfaBlogTopoğraf Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Topoğraf Nedir? Ne İş Yapar?

25 Nisan 2021
Bir adam turuncu ve mavi renklerde bir makinenin yanında duruyor. Adamın üzerinde beyaz bir tişört ve mavi bir kot pantolon vardır. Kolunu şaşkınlık ya da şok jestiyle yukarı kaldırmıştır. Makine uzun ve dikdörtgen şeklindedir, açık mavi bir paneli ve turuncu bir kolu vardır. Yan tarafında birkaç düğme ve topuz vardır. Adam ve makinenin her ikisi de yukarıdan gelen parlak bir ışıkla aydınlatılmakta ve ikisi arasında ilginç bir kontrast yaratmaktadır.
KonuAçıklamaÖrnek
TopoğrafBir yerin veya bölgenin yüzey özelliklerini tanımlayan kişiDağların, vadilerin, göllerin, okyanus tabanlarının ve diğer yeryüzü özelliklerinin haritalandırılması
Topoğrafın Çalıştığı AlanlarHükümet ve özel araştırma kurumları, petrol şirketleri, arazi geliştirme firmaları ve mühendislik şirketleriPetrol yataklarının yerini belirleme, inşaat alanlarındaki arazi özelliklerinin belirlenmesi
Kullanılan TeknolojilerGelişmiş bilgisayar ekipmanı, GPS cihazları, lazer manzaraları, radar sistemleri, hava kameralarıYeryüzü özelliklerinin hassas ölçümlemesi ve 3D modellemesi
Topoğrafik HaritalamaYeryüzündeki objelerin ve özelliklerin ayrıntılı haritalarının oluşturulmasıYollar, köprüler, binalar, nehirler, politik sınırlar ve toprak türlerini içeren ayrıntılı haritalar
Topoğrafik AraştırmaÖzgün saha çalışmaları ve analizler sonucunda bölgenin tam olarak nasıl olduğunu anlamaNehirlerin hareketi, dağların yükselişi ve vadilerin derinliği hakkında bilgi toplama
Eğitim GereksinimleriÇoğulda üniversite diploması, genellikle coğrafya, jeoloji veya haritacılık alanındaÜniversitede coğrafya veya jeoloji okuyan bir topoğraf
Astroloji UzmanlarıDiğer gezegenler, uydular ve astrolojik cisimlerin yüzeylerini incelerGüçlü teleskoplar ve uydular ile uzak cisimlerin yüzey özelliklerini belirlenmesi
Bilgisayarla Modellendirme3D işleme ve hava fotogrametrisi gibi teknikler kullanılarak yüzey özelliklerinin üç boyutlu modellerinin oluşturulmasıBilgisayar simülasyon programları ile üç boyutlu haritaların oluşturulması
Dijital SistemlerTopoğrafik verilerin bilgisayar yazılımları ile işlenmesi ve kullanılmasıGIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) kullanarak ayrıntılı haritalar oluşturma
Araştırma ve Akademik ÇalışmalarTopoğrafik bilgilerin toplanması ve analizi üzerine araştırmalar yapılır, genellikle üniversitelerde öğretim yapılarak öğrencilere bu konuda bilgi aktarılırAraştırma topoğrafları tarafından yapılan saha gözlemleri ve veri toplama

Topoğrafi, dünya yüzeyinin ayrıntılı çalışmasını tanımlamak için kullanılan, yeryüzünün tüm özellikleri ile ölçülmesi, tablolandırılmasını içeren geniş bir terimdir. Dağlar ve vadiler gibi yüzeydeki değişikliklerin yanı sıra nehirler ve yollar gibi özellikleri içermektedir. Aynı zamanda diğer gezegenlerin, ayın, asteroitlerin ve göktaşlarının yüzeyini de içerebilmektedir.

Topoğrafi, kara parçalarının birbirlerine göre konumlarını belirleme ve kaydetme uygulaması olan ölçme uygulamasıyla yakından bağlantılıdır. Bir yerin veya bölgenin yüzey özelliklerini tanımlayan kişiye Topoğraf denir.

Topoğraf Nedir?

Topoğraf kelimesinin kendisi, yer anlamına gelen Yunanca "topo" dan ve yazmak ya da kaydetmek anlamına gelen "graf" dan türetilmiştir. Bilinen ilk topoğrafik araştırmalardan bazıları 18. yüzyılın sonlarında İngiliz ordusu tarafından gerçekleştirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, en erken ayrıntılı araştırmalar 1812 Savaşı sırasında "Ordunun Topoğrafik Bürosu" tarafından yapılmıştır. 20. yüzyıl süresince topoğrafik haritalama, hassas bir ölçüm aleti olan teodolitler ve otomatik seviyeler gibi aletlerin icadıyla daha hassas ve karmaşık hale gelmiştir. Son zamanlarda, gastrointestinal sistem (coğrafi bilgi sistemi) gibi dijital dünyada olan gelişmeler, git gide karmaşık hale gelen topoğrafik haritalar oluşturmamızı sağlamaktadır. Topoğraflar işlerinde sayısal haritalama sistemini kullanmaktadırlar.

Harita oluşturmak için topoğrafik araştırmadan toplanan temel verileri kullanan çeşitli dijital sistemler bulunmaktadır. GIS, yollar, köprüler, binalar, nehirler, politik sınırlar, toprak türleri gibi hemen hemen her tür öğeyi gösteren son derece ayrıntılı haritalar oluşturmak için bilgisayar yazılımı kullanmaktadırlar. 3D işleme, bilgisayar yazılımı kullanarak üç boyutlu bir model oluşturmak için uydu veya havadan görüntüleri kullanıp, uygulamaktadırlar. Hava fotoğrafçılığı ve uydu fotoğrametri, farklı açılardan fotoğrafları birleştirir ve öğelerin konumunu hesaplamak için üçgenleme sürecini kullanır. Topoğrafik haritalar nehirlerin nasıl aktığını, dağların nasıl yükseldiğini ve dik vadilerin nasıl alçaldığını gösterir.

Topoğraf Ne İş Yapar?

Topoğraf, arazi parçalarını araştıran ve son derece doğru temsiller oluşturan bir jeoloji ve coğrafya uzmanıdır. Belirli bir alanın yüksekliği, konumu, şekli ve dış hatlarının hassas ölçümlerini sağlamak için gelişmiş bilgisayar ekipmanı kullanmaktadır. Pek çok Topoğraf, dünyanın yüzey özelliklerini incelemek için hükümet ve özel araştırma kurumları için çalışmaktadır. Profesyoneller olan kişiler sondaj ve inşaat sahaları hakkında güvenilir, pratik bilgiler sağlamak için petrol şirketleri, arazi geliştirme firmaları ve mühendislik şirketleri tarafından da istihdam edilebilmektedir.

Bir araştırma topoğrafı, dağları, vadileri, gölleri, buzulları ve hatta okyanus tabanlarını haritalamak için dikkatli saha çalışmaları yürütmektedir. Küresel konumlandırma sistemi ( GPS ) cihazları, lazer manzaraları, radar sistemleri ve hava kameraları gibi gelişmiş teknolojileri kullanmaktadırlar. Topoğraflar, yer şekillerinin kesin 3 boyutlu temsillerini oluşturmak için verileri bilgisayar simülasyon programlarına girmektedirler. Bulgularını kullanan bu kişiler, zaman içindeki değişiklikleri izleyebilir ve belirli özelliklerin nasıl oluştuğunu öğrenebilmektedirler. Birçok araştırmacı zamanlarını saha gözlemleri, araştırma ve üniversitelerde öğrencilere eğitim verme arasında bölüştürmektedir.

Uzman astronomi bilgisine sahip bazı araştırmacılar, gezegenlerin, uyduların, yıldızların, asteroitlerin ve diğer uzak cisimlerin yüzeylerini inceler. Zirveleri, vadileri, kraterleri, yanardağları ve diğer birçok önemli özelliği belirlemek için güçlü teleskoplardan ve uydulardan gelen verilerden yararlanırlar. Bir Topoğraf net bir görüntü ya da görüntü elde edemediğinde, gölgeleri ve yörünge desenlerini analiz ederek belirli özellikleri yine de belirleyebilmektedir. Diğer araştırma topoğrafyacıları gibi, astroloji uzmanları da genellikle uzmanlaşmış devlet kurumları, özel laboratuvarlar ve üniversiteler tarafından istihdam edilmektedir. Bir Topoğraf, petrol arama ya da inşaatı konusunda uzmanlaşmış şirketler için danışman olarak da çalışabilmektedir. Petrol şirketlerinde Topoğraflar, GPS cihazlarıyla petrol yataklarının yerini belirlemek, genişliklerini ölçmek ve şirketin ne kadar yer altında sondaj yapması gerektiğine karar vermek için tipik olarak Jeolog ve Oşinograflarla birlikte çalışmaktadır. Arazi geliştirme ve inşaat mühendisliği firmaları, arazileri kazmanın ve arazinin doğal konturlarını proje tasarımlarına dahil etmenin en iyi yöntemlerini belirlemek için genellikle Topograflarla birlikte çalışmaktadır.

çoğu ortamda topoğraf olmak için üniversite diploması gereklidir. çalışan profesyonel topoğrafların çoğu coğrafya, jeoloji veya haritacılık alanında en az lisans derecesine sahip olan kişilerdir. bir kişi bağımsız araştırma yapmak ya da bir üniversitede akademisyenlik yapmak istiyorsa, genellikle bir doktora derecesine ihtiyaç duymaktadır. yani yüksek lisans yaparak bu isteğini gerçekleştirebilmektedir. Yeni Topoğrafyacıların çoğu, pratik deneyim kazanmak ve kimlik bilgilerini oluşturmak için uzman profesyonel olan kişilerin asistanı olarak kariyerlerine başlamaktadır.

Topoğraf Maaşları

Topoğraflar inşaat mühendisliği, coğrafi bilgi mühendisliği, deniz mühendisliği ve haritacılık gibi alanlarda oldukça bilgi sahibi kişilerdir. Topoğraflar verileri bir harita biçiminde toplar, analiz eder ve grafiğe dökerler. Araştırmalar, fotoğraflar, GIS, uydular ve hafif görüntüleme kaynakları gibi diğer uzaktan algılama teknolojilerinden veri toplayabilirler. Haritaların hem uzamsal hem de uzaysal olmayan verileri içermesi mümkün olsada, Topoğraflar öncelikle enlem, boylam ve yükseklik gibi uzamsal bilgileri kullanmaktadırlar.

Potansiyel Topoğrafyacılar, güçlü görselleştirme becerilerine ve çalışmalarında yüksek derecede doğruluk derecesine sahip olmalıdırlar. Topoğraflar genellikle bir ofiste bilgisayar başında çalışmaktadırlar. Fakat haritalanan alanları görmek için sık sık seyahat edebilmektedirler. Bu konuda uzman kişiler hem devlet sektöründe hem de özel sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedirler.

Her yıl orantısal olarak yükselen maaşlar 2020 verilerine göre ortalama olarak 5450 TL olarak belirlenmiştir. Özel sektörde yeni işe başlayan bir Topoğrafın maaşı 3000 TL civarında görülmektedir. Özel sektörde uzman ve deneyimli olan kişilerin maaşı 5000 TL şeklinde açıklanmıştır. Devlet sektöründe çalışan bir Topoğrafın maaşı ise 4000 ile 5000 TL arasında değişmektedir.

Topoğraf Nasıl Olunur?

Topoğraf olmak isteyen öğrenciler üniversitelerin harita bölümü ya da harita mühendisliği bölümlerini tercih edebilmektedirler. 2 yıllık ön lisans ya da 4 yıllık lisans bölümlerini okuyarak istedikleri işe ilk adımı atmış olmaktadırlar. Öğrenciler okudukları dönem boyunca mekanik çizim, bilgisayar grafikleri, ölçümleme, ölçü aletleri, alan, hacim hesaplama ve bilgisayar bilimi gibi dersleri almaktadırlar. Matematik, Fizik ve Türkiye’nin Tarihi gibi ortak temel dersler de orta öğretim sonrası eğitim için iyi bir hazırlık sağlamaktadır. Topoğraflar çoğunlukla mimarlık veya mühendislik endüstrilerinde çalışmaktadırlar. Öğrenciler, arazi, saha veya jeolojik ölçüm ofisleri ile staj veya giriş seviyesi pozisyonları bulabilmektedirler. Bu mesleği icra edebilmek için Topoğrafların bazı özellikleri bulunmaktadır. Bunlar:

  • Matematik hesaplamalarını kolayca yapabilmek,

  • Dataları anlamak ve yorumlama yeteneğine sahip olmak,

  • Hem bağımsız hem de bir ekibe bağlı olarak çalışabilmek,

  • Oluşan problemlere karşı yenilikçi çözümler sunabilmek,

  • Sahada olan çalışmaları gerçekleştirebilecek kadar yeterli güce sahip olmak,

  • Hiçbir biçimde seyahat engelinin bulunmaması,

  • Hem sözlü hem de yazılı olarak iletişim yeteneğinin bulunması (raporlama, sunum vb.)

Topoğraf, Bir yerin veya bölgenin yüzey özelliklerini tanımlayan kişi, Dağların, vadilerin, göllerin, okyanus tabanlarının ve diğer yeryüzü özelliklerinin haritalandırılması, Topoğrafın Çalıştığı Alanlar, Hükümet ve özel araştırma kurumları, petrol şirketleri, arazi geliştirme firmaları ve mühendislik şirketleri, Petrol yataklarının yerini belirleme, inşaat alanlarındaki arazi özelliklerinin belirlenmesi, Kullanılan Teknolojiler, Gelişmiş bilgisayar ekipmanı, GPS cihazları, lazer manzaraları, radar sistemleri, hava kameraları, Yeryüzü özelliklerinin hassas ölçümlemesi ve 3D modellemesi, Topoğrafik Haritalama, Yeryüzündeki objelerin ve özelliklerin ayrıntılı haritalarının oluşturulması, Yollar, köprüler, binalar, nehirler, politik sınırlar ve toprak türlerini içeren ayrıntılı haritalar, Topoğrafik Araştırma, Özgün saha çalışmaları ve analizler sonucunda bölgenin tam olarak nasıl olduğunu anlama, Nehirlerin hareketi, dağların yükselişi ve vadilerin derinliği hakkında bilgi toplama, Eğitim Gereksinimleri, Çoğulda üniversite diploması, genellikle coğrafya, jeoloji veya haritacılık alanında, Üniversitede coğrafya veya jeoloji okuyan bir topoğraf, Astroloji Uzmanları, Diğer gezegenler, uydular ve astrolojik cisimlerin yüzeylerini inceler, Güçlü teleskoplar ve uydular ile uzak cisimlerin yüzey özelliklerini belirlenmesi, Bilgisayarla Modellendirme, 3D işleme ve hava fotogrametrisi gibi teknikler kullanılarak yüzey özelliklerinin üç boyutlu modellerinin oluşturulması, Bilgisayar simülasyon programları ile üç boyutlu haritaların oluşturulması, Dijital Sistemler, Topoğrafik verilerin bilgisayar yazılımları ile işlenmesi ve kullanılması, GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) kullanarak ayrıntılı haritalar oluşturma, Araştırma ve Akademik Çalışmalar, Topoğrafik bilgilerin toplanması ve analizi üzerine araştırmalar yapılır, genellikle üniversitelerde öğretim yapılarak öğrencilere bu konuda bilgi aktarılır, Araştırma topoğrafları tarafından yapılan saha gözlemleri ve veri toplama
Topoğraf Topoğraf nedir Topoğraf ne iş yapar Topoğraf maaşları Topoğraf nasıl olunur
Açık tenli ve açık kahverengi saçlı genç bir kadın doğrudan kameraya bakmaktadır. Üzerinde siyah desenli beyaz bir tişört var. Gözleri hafifçe kapalı ve dudakları rahat bir ifadeyle hafifçe ayrılmış. Boynuna altın bir kolye ve bir çift küçük halka küpe takıyor. Saçları düzgün bir şekilde toplanmış ve yüzü güneşin ışığıyla çerçevelenmiş. Yüz ifadesi sakin ve huzurlu, duruşu kendinden emin ve rahat. Bakışları hem davetkâr hem de esrarengiz.
Fatma Aykut
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunu olan Fatma Aykut, 7.5 yıl yerel bir televizyonda Yayın Operatörlüğü ve Muhabirlik yaptı. Şu an Atatürk Üniversitesi Reklamcılık bölümünü okuyor ve İstanbul İşletme Enstitüsü’nde içerik editörlüğü yapıyor.    

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.