AnasayfaBlogEtkinlik Yönetimi Ne İşe Yarar?
Nasıl Yapılır?

Etkinlik Yönetimi Ne İşe Yarar?

25 Ocak 2021
Bir kişi elinde şeffaf bir cihaz tutmaktadır. Cihaz dikdörtgen şeklindedir ve siyah bir kenarlığa sahiptir. Cihazın ekranı aydınlatılmıştır ve çeşitli simgeler ve dosyalar içeren bir bilgisayar masaüstünü göstermektedir. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi kot pantolon giymektedir. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri cihaza odaklanmıştır. Arka plan bulanık ve odak dışıdır, bu da kişinin yakın çekimde olduğunu düşündürür. Odadaki ışık parlaktır ve görüntüye yumuşak sarı bir ton verir. Cihazı inceleyen kişinin yüzü sakin ve odaklanmış görünüyor.
Etkinlik Yönetimi AşamalarıAçıklamaFaydaları
Etkinlik ÖncesiBütçe belirleme, tedarik ve tasarım, planlama, riskleri belirleme, pazarlama yöntemlerini planlama aşamalarını içerir.Potansiyel krizleri önler, organizasyonun düzgün bir şekilde ilerlemesini sağlar.
Etkinlik DönemiUygulama, kriz yönetimini etkinleştirme ve süreçleri yönetme aşamalarını içerir.Etkinlik esnasındaki olası hataları minimize eder ve etkinliğin belirlenen plana göre yürütülmesini sağlar.
Etkinlik SonrasıDenetleme, raporlama, ölçme ve değerlendirme aşamalarını içerir.Etkinlik sonuçlarını analiz eder ve gelecek etkinlikler için geliştirme fırsatları belirler.
PlanlamaEtkinliğin amacına, türüne ve hedeflerine uygun bir plan yaratılır.Etkinliğin hedefleri doğrultusunda ilerlemesini ve organize olmasını sağlar.
Risk YönetimiEtkinlik öncesinde olası riskler belirlenir ve alternatif planlamalar yapılır.Olası kriz durumlarında belirlenen planlar ile hızlı ve etkili bir şekilde hareket etme olanağı sağlar.
5N1K SorularıEtkinliğin ne, ne zaman, nerede, niçin, nasıl ve kim tarafından organize edildiği sorularına yanıt bulma aşamasıdır.Etkinliği detaylarıyla anlama ve planlama imkanı sunar.
Bütçe OlanaklarıEtkinliğin gerçekleşebilmesi için gerekli olan bütçenin belirlenmesi aşamasıdır.Planlanan etkinliğin maliyet efektifliğini analiz eder ve finansal kontrol sağlar.
Pazarlama Yöntemleri PlanlamaEtkinliğin tanıtımı ve pazarlanması için kullanılacak yöntemlerin planlanması aşamasıdır.Etkinliğin bilinirliğini artırır ve hedef kitleye ulaşmayı sağlar.
Kriz YönetimiEtkinlik süresince olası krizlerin yönetilmesi ve çözülmesi aşamasıdır.Kriz durumlarında hızlı ve doğru hareket etmeyi sağlar.
DeğerlendirmeEtkinlik bitiminde geri bildirimlerin alınarak analiz edilmesi ve öğrenilenlerin kaydedilmesi aşamasıdır.Gelecekteki etkinlikler için değerli bilgiler sağlar ve sürekli iyileştirme olanağı sunar.

Halkla İlişkiler uygulamaları arasında, son yıllarda en çok uygulanan yöntemlerden biri etkinlik yönetimidir. Etkinlik yönetimi, halkla ilişkilerin etkinlik ve organizasyon temelli mesajlarını hedef kitleye en doğru planla iletmeyi amaçlayan bir yönetim sürecidir. Etkinlik yönetiminde; kurum ve markalar, etkinlik sürecinin en verimli şekilde geçmesi adına bir dizi plan, strateji ve adımları düşünürler. Özellikle büyük bir etkinlik için doğru adımların uygulanması ve olası bir krizi önlemek adına etkinlik yönetiminden faydalanılır. 

Halkla ilişkiler; kurum, marka ve işletmeler için hayati uygulamalara sahiptir. Etkinlik yönetimi, itibar yönetimi ve kurumsal iletişim gibi uygulamalar, hedef kitle ya da müşteri grubu ile iyi niyetli iletişimi sürdürmek için gereklidirler. Etkinlik yönetimi, tüm bilgilerin pratik olarak uygulanabildiği bir süreçtir. Etkinlik öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılacağı önceden belirlenir ve çeşitli planlar üretilir. Önemli ve büyük ölçekli etkinlikler dışında da uygulanabilen etkinlik yönetimi, bugün en önemli halkla ilişkiler alanlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Etkinlik yönetiminin neden bu kadar önemli olduğunu ve nasıl kullanıldığı merak ediyorsanız yazımızın ileriki bölümleri sizi bekliyor. 

Etkinlik Yönetimi Nedir?

Etkinlik yönetimi, (Event Management) iletişim veya halkla ilişkiler geliştirmek için planlanan organizasyon, sunum, faaliyet ve etkinliklerin doğru şekilde yönetilmesi ile ilgilidir. Etkinlikler; büyük, küçük, yöresel, kişisel veya kültür-sanat odaklı olabilir. Her tür etkinlik ya da organizasyon için belli bir plan yaratılır. İster bir düğün organizasyonu olsun, ister uluslararası bir turnuva olsun, belirlenmiş bir planlar listesi muhakkak hazırlanmış olur. Etkinlik yönetimi de bu planların ve etkinlik sürecinin nasıl olması gerektiği ile ilgili yöntemleri etkinleştirir. 

Bir etkinlik, yalnızca etkinlik öncesi yapılan planlara göre yönetilmez. Etkinlik sırası ve sonrası da etkinlik yönetimi içinde yer alır. Etkinliğin gidişatı ne yönde, gerekli planlar doğru işleniyor mu, etkinlik için yapılan planlar ne kadar uygulanabildi gibi sorular, etkinlik yönetiminde önemli yer tutar. Etkinlik yönetiminin önemli adımları olan etkinlik öncesi, sırası ve sonrası durumları şöyle ele alabiliriz: 

Etkinlik Öncesi: Bütçe belirleme, tedarik-tasarım, planlama, öncelikleri ve riskleri belirleme, pazarlama yöntemlerini planlama. 

Etkinlik Dönemi: Planları uygulama, kriz yönetimini etkinleştirme, süreci yönetme.

Etkinlik Sonrası: Denetleme, raporlama, ölçme-değerlendirme. 

Etkinlik için mutlaka uyulması gerekilen bu aşamalar, bir sonraki etkinlik için de önemli bilgi ve değerlendirmeler sunar. Örneğin, denetleme yapılan bir etkinliğin, ne seviyede planlara uygun yürütüldüğü tespit edilir ve bir sonraki etkinlik için eksikler belirlenir. Aynı zamanda, etkinlik öncesi planlama; etkinliğin türüne, etkinliğin büyüklüğüne, amaç ve hedeflere göre düzenlenir. Yapılan tüm planlamalar, etkinliğin hedeflere uygun olması için elzemdir. Etkinlik sırasında ise etkinliğin gidişatı kontrol edilir ve olası risklere karşı B veya C planına geçilir. Alternatif planlamalar, etkinlik öncesinde düşünülür ve risk yönetiminden yararlanılır.

Etkinlik Yönetimi Neden Önemlidir?

Halkla ilişkiler uygulamaları, hedef kitleye yönelik iletişimsel çözümler üretir. Etkinlik yönetimini önemli kılan şey de kurumların/markaların organizasyon içeriğini, istenilen şekilde iletmelerine yardımcı olmaktır. Etkinlik yönetimi sürecinde, en önemli aşama olan planlama belirlenir ve gerekli uygulamalar düşünülür. Her etkinlik için etkinlik yönetimi şart mıdır derseniz, bu sorunun yanıtı etkinliğin amacına, türüne ve hedeflerine göre değişebilir. Küçük ölçekli bir etkinlik için dahi planlama şarttır; çünkü etkinliğin bir nihai amacı vardır ve bu amaca uygun adımları planlamak gerekir.

Etkinlik yönetimi, tüm aşamalarıyla etkinlik yöneticisi ve ekibiyle harekete geçirilir ve sonuçlar etkinlik sonrası değerlendirilir. Bugün halkla ilişkilerin çeşitli uygulamaları arasında en fayda sağlayıcı uygulamalardan biri olan etkinlik yönetimi; etkinliğin yaratacağı stresin de önüne geçer. Halkla ilişkilerin merkezinde yer alan strateji ve planlama, etkinlik yönetimi de içinde de geçerlidir. Günümüzde kurum kültürüne sahip ve kurumsallığını gösterme hedefinde olan her işletme ve marka, etkinlik yönetiminden de faydalanması gerektiğini bilir. 

Etkinlik Yönetimi Aşamaları

Etkinlik yönetimi süreci; tema, hedefler, bütçe ve tüm ayrıntılı planlamalardan oluşur. Süreç boyunca 5N1K sorularıyla etkinliğin düzeni tasarlanır. 5N1K sorularının içerdiği anlamlar şunlardır:

Ne: Etkinliğin Türü Ne? Kurumsal mı yoksa sosyal tabanlı bir etkinlik mi?

Ne Zaman: Etkinlik Ne Zaman Uygulanacak? Hangi mevsim, zaman koşullarında?

Nerede: Mekân, Ulaşım, Lojistik Olanakları. 

Niçin: Etkinlik Neden Uygulanacak? Hedef ve Amaçları Belirleme. 

Nasıl: Etkinlik Nasıl Gerçekleşecek? Bütçe Olanaklarına Göre Etkinlik Planlaması. 

Kim: Hedef Kitle Kim? Etkinliğe Kimlerin Katılması İsteniyor? Katılımcı sayısı sınırlı mı? Mekân, katılımcılara uygun mu?

5N1K soruları, süreci canlandırmak için uygun bir içeriğe sahiptir. Planlama ve stratejilerin tümü, öncesinde etkinliğe uygun sorular sorularla ortaya çıkar. Planlamalar da bu sorulara uygun olarak etkili görülebilir. Örneğin, etkinliğin ne zaman yapılacağı, o ayın ve günün hava koşullarına bakmayı gerektirir ve olumsuz bir hava durumunda alternatif günler seçilebilir. Yine etkinliğin bütçeye mi uygun olacağı yoksa etkinlik için bir bütçe mi ayrılmalı sorusu da yanıtlanarak etkinlik planlama sürecine geçilir.

Etkinlik için gerekli olan organizasyon yönetim aşamalarını şöyle sıralayabiliriz: Pazarlama birimi, finans birimi, uygulama hizmetleri, uygulama-konuk hizmetleri ve yönetim birimi. Etkinlik yöneticisi ve kurumun diğer birim yetkilileri bir araya gelerek gerekli adımları uygularlar.

Etkinlik Yönetim Sürecinde Etkinlik Yöneticisi

Etkinlik yöneticisi, pazarlama veya halkla ilişkiler birimleri ile koordineli olarak etkinlik sürecini yönetir. Etkinlik yöneticisinin temel görevi, etkinliğin, planlama, uygulama ve denetleme aşamalarını yönetebilmektir. Etkinlik yöneticisi süreç boyunca tek başına çalışmaz, diğer birimlerden de uzman çalışanlarla bir ekip kurar. Kurulan ekip, etkinlik ya da organizasyonun planlarını, uygulanabilecek hâle getirir. 

Etkinlik yöneticisi, günümüzün en ilgi çeken mesleklerinden biridir. Bir etkinliğin içinde bulunmak her ne kadar eğlenceli ve ilgi çekici görünse de süreci yönetmek kolay bir iş değildir; hatta stresli bir iş olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bununla birlikte deneyim kazanan bir etkinlik yöneticisi ve ekibi, süreci nasıl etkin yürüteceğini de bilerek işleri yoluna koyabilmektedir. Etkinlik yönetim sürecinde, önemli bir görev ve sorumluluğa sahip etkinlik yöneticisi, iletişim becerilerine ve halkla ilişkiler uygulamalarına da aşina olarak etkinlik yönetimini başarıyla uygular.

Etkinlik Öncesi, Bütçe belirleme, tedarik ve tasarım, planlama, riskleri belirleme, pazarlama yöntemlerini planlama aşamalarını içerir, Potansiyel krizleri önler, organizasyonun düzgün bir şekilde ilerlemesini sağlar, Etkinlik Dönemi, Uygulama, kriz yönetimini etkinleştirme ve süreçleri yönetme aşamalarını içerir, Etkinlik esnasındaki olası hataları minimize eder ve etkinliğin belirlenen plana göre yürütülmesini sağlar, Etkinlik Sonrası, Denetleme, raporlama, ölçme ve değerlendirme aşamalarını içerir, Etkinlik sonuçlarını analiz eder ve gelecek etkinlikler için geliştirme fırsatları belirler, Planlama, Etkinliğin amacına, türüne ve hedeflerine uygun bir plan yaratılır, Etkinliğin hedefleri doğrultusunda ilerlemesini ve organize olmasını sağlar, Risk Yönetimi, Etkinlik öncesinde olası riskler belirlenir ve alternatif planlamalar yapılır, Olası kriz durumlarında belirlenen planlar ile hızlı ve etkili bir şekilde hareket etme olanağı sağlar, 5N1K Soruları, Etkinliğin ne, ne zaman, nerede, niçin, nasıl ve kim tarafından organize edildiği sorularına yanıt bulma aşamasıdır, Etkinliği detaylarıyla anlama ve planlama imkanı sunar, Bütçe Olanakları, Etkinliğin gerçekleşebilmesi için gerekli olan bütçenin belirlenmesi aşamasıdır, Planlanan etkinliğin maliyet efektifliğini analiz eder ve finansal kontrol sağlar, Pazarlama Yöntemleri Planlama, Etkinliğin tanıtımı ve pazarlanması için kullanılacak yöntemlerin planlanması aşamasıdır, Etkinliğin bilinirliğini artırır ve hedef kitleye ulaşmayı sağlar, Kriz Yönetimi, Etkinlik süresince olası krizlerin yönetilmesi ve çözülmesi aşamasıdır, Kriz durumlarında hızlı ve doğru hareket etmeyi sağlar, Değerlendirme, Etkinlik bitiminde geri bildirimlerin alınarak analiz edilmesi ve öğrenilenlerin kaydedilmesi aşamasıdır, Gelecekteki etkinlikler için değerli bilgiler sağlar ve sürekli iyileştirme olanağı sunar
etkinlik yönetimi halkla ilişkiler uygulamaları event management etkinlik yöneticisi etkinlik yönetimi süreci
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.