AnasayfaBlogÖSYM ALES Sınavı Nedir?
Nedir?

ÖSYM ALES Sınavı Nedir?

31 Aralık 2019
Bu görsel sarı ve beyaz olmak üzere iki renkten oluşan bir logoyu göstermektedir. Logo, biri sarı diğeri beyaz olmak üzere birbirinin üzerine binen iki daire şeklindedir. Sarı dairenin merkezinde bir O harfi bulunurken, beyaz dairenin merkezinde bir Y harfi bulunmaktadır. Logo ayrıca, üzerine beyaz bir O harfinin yerleştirildiği mavi bir arka plana sahiptir. Ayrıca, sağ alt köşede beyaz metinli daha küçük mavi ve sarı bir işaret yer alıyor. Genel olarak logo modernlik ve zarafet hissi veriyor.
ALES Sınavı DetaylarıAçıklamaEk Bilgi
ALES Sınavı Nedir?Yüksek lisans ve doktora başvurularında istenen bir sınavdır.Yıl içerisinde 3 kez yapılır.
ALES'in Önemi Nedir?Tezli yüksek lisans programlarında önemli bir kriterdir.Yurt dışına yüksek lisans eğitimi için gönderilecek adayların belirlenmesinde etkilidir.
ALES Puanının Geçerlilik SüresiALES puanının geçerlilik süresi 5 yıldır.Geçerlilik süresi, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren başlar.
Puan HesaplamaDoğru cevap sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılır.Hesaplanan ham puan ortalaması ve standart sapması standart puanlara dönüştürülür.
Adayların Hazırlık SüreciALES sınavında toplamda 100 soru sorulur.50 sayısal, 50 sözel sorudan oluşur ve sınav süresi 150 dakikadır.
Doktora BaşvurularıDoktora başvurularında 80 ALES puanı alt sınır olarak belirlenmiştir.ALES puanı, doktora programlarının yanı sıra, bazı kurumların burs dağılımında da kullanılır.
ALES'e Kimler Başvurabilir?Lisans programından mezun olmuş ya da mezun olabilecek durumda olanlar başvuru yapabilir.Yurt dışında lisans eğitimi almış ve denklik belgesi sahibi olanlar da başvurabilir.
ALES Puanının KullanımıALES puanı, yüksek lisans başvurularının yanı sıra akademik personel atamalarında da kullanılır.Bazı üniversiteler mülakat sonuçları ve diploma puanını da değerlendirmeye alır.
Yurt Dışı EğitimYurt dışında yüksek lisans eğitimi alacak olanlar da ALES'e girebilir.Kendi imkanları ile yurt dışında yüksek lisans yapacak adayların sınava girmesine gerek yoktur.
ALES'in Geçerli Olduğu YerlerALES, yalnızca Türkiye’de kabul edilir.Bazı kurumlar ALES sonuçlarına göre burs dağıtımı yapmaktadır.

Akademik Personel ve Lisansüstü Giriş Sınavı olan ALES, yüksel lisans eğitimi almak isteyen, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve öğretim görevlisi gibi akademik personel kadrolarına atanmak isteyen kişilerin, girmesi gereken bir sınavdır. Yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans eğitimi almak isteyenlerden ve doktora başvurularında da ALES puanı şartı aranır. ALES yıl içerisinde 3 kez yapılır. İlkbahar döneminde ilki, son bahar döneminde diğer iki sınav gerçekleştirilir. İyi bir ALES puanı, yüksek lisans başvurularında adayları bir adım öne taşır.

ALES sonucu, üniversitelerin tezli yüksek lisans başvurularında %50’lik bir pay taşır. Yüksek lisans programlarına seçme yerleştirme aşamalarında tüm üniversite kurumları, ALES puanını kullanır. Ancak bazı üniversiteler, diploma puanı ve mülakat neticelerinin de içine yerleştirildiği bir puanlama sistemi kullanır.

Doktora programlarına başvuracak adaylar için 80 ALES puanı alt sınır olarak belirlenmiştir. Yüksek Lisansa başlangıç olarak düşünüldüğünde sınava, lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek duruma gelenler ile yurt dışında lisans eğitimi almış ve denklik belgesi sahibi olanlar başvuru yapabilir.

ALES Sınavının Önemi Nedir?

Tezli Yüksek lisans programları başvurusu için oldukça önemli ve belirleyici kriterdir. Üniversiteler tezli yüksek lisans programları kabullerinde ALES puanına oldukça önem veriyorlar. ALES puanının %50’nin altında olmamak şartı ile ne kadar ağırlıklı ortalamaya alınacağına, ilgili senato karar verir.

Yüksek öğretim kurumlarının, öğretim personeli ihtiyacını karşılamak amacı ile yüksek lisans eğitimi almak üzere yurt dışına göndereceği adayların, belirlenmesinde de ALES sonuçları dikkate alınmaktadır. Bu şekilde yurt dışında eğitim almak isteyen adayların sınava girmeleri mecburidir.

Kendi imkanları ile yurt dışında yüksek lisans yapmak isteyen adayların sınava girmesine gerek yoktur. Çünkü sadece Türkiye’ de kabul edilen bir sınavdır. Ayrıca bazı kurumlar yurt dışında yüksek lisans eğitimi alacak öğrencilere, ALES sonuçlarına göre burs dağılımı yapmaktadır. Yurt dışında eğitim alacak öğrenci adaylarından ülkemizde yapılmış olan bir sınavın sonucu istendiğinde, kurumlara ALES sonuçlarını verebilirler.

ALES Puanı Kaç Yıl Geçerli Sayılır?

Bu konuda Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er’e ait resmi yazıda ''Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018 tarihli ve 2017/7352 esas no’lu kararıyla ''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik'' uyarınca geçici 6'ncı maddesinin yürütmesi durdurulmuştu. Söz konusu karara karşı tarafımızca yapılan itiraz başvurusu sonucunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 28 Haziran 2018 tarihli ve 2018/392 itiraz no’lu kararı ile itirazımızın kabulüne karar verilerek Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018 tarihli ve 2017/5372 esas no’lu yürütmesinin durdurulması kararı kaldırılmıştır. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı gereği ''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik'' uyarınca Geçici 6'ncı maddesinin hükümleri uygulanmaya devam edecektir. Böylelikle 27 Eylül 2017 tarihinden önce yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerli kabul edilecektir.'' denilmiştir.

ALES Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır?

ÖSYM'nin yayınladığı 2019/1 ALES kılavuzunda yer alan bilgilere göre, puan hesaplama işlemleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. Çoktan seçmeli olarak hazırlanan sorulardan oluşan testlerin, uygulandığı sınavın cevap kağıtları, ÖSYM'de optik okuyucu tarafından okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirmeye alınacaktır. Adayların testlerdeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapların her biri ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından çıkarılan yanlış cevap sayısının dörtte biri ile ham puanlar ortaya çıkacaktır.

Her test için sınavı geçerli olan tüm adayların, ham puan ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanacak, adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülmesi sağlanacaktır. Bu durumda her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Standart puanlar kullanılarak her aday için olmak üzere sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olan, 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

Adaylar ALES Sınavına Nasıl Hazırlanmalıdır?

ALES sınavında toplamda 100 soru sorulmaktadır. Bunların 50 sorusu sayısal, 50 sorusu sözel şeklindedir. Sınav süresi 150 dakika olarak belirlenmiştir. Sayısal bölümde temel matematik ve sayısal Mantık Soruları sorulur. Sözel bölümde temel dil bilgisi, sözel mantık ve anlam bilgisi soruları sorulur.

ALES sınavına hazırlanacak kişilerin öncelikle zaman yönetimi unsurunu göz ardı etmemesi ve zaman yönetimi eğitimi almaları sınav ve iş hayatında destekleyici olacaktır. Enstitü, online eğitim seçenekleri arasında yer alan zaman yönetimi eğitimi, bu süreçte daha hızlı yol almanıza olanak sağlayacaktır.

  • İlk olarak ALES denemeleri çözülerek, eksik olan konular tespit edilmelidir.

  • Eksik konular kaynak kitaplardan çalışılarak, eksikler giderilmelidir.

  • Sınava belli bir süre kaldığında seri olarak denemeler çözülmelidir. Eksik konu kalmadığından emin olunmalıdır.

  • Seri deneme çözümleri esnasında muhakkak süre tutulmalıdır. Denemelere ALES saati dikkate alınarak başlanmalıdır.

  • Evde deneme yapılırken mutlaka cevap anahtarı işaretleme çalışmaları yapılmalı ve sürelere bu aşamada da dikkat edilmelidir.

  • Kurslar tarafından yapılan deneme sınavlarına katılmak sınav deneyimi yaşamak için yararlı olacaktır.

  • Her deneme sınavı sonrası cevapları kontrol edip, yanlış cevaplar incelenmelidir. Yanlış yapılan soru, bilgi eksikliğinden mi kaynaklanmış yoksa zaman sıkıntısından mı tespit edilmeli. Bunun üzerine eksik bilgi tamamlanmalı ya da zaman çalışmalarına ağırlık verilmelidir.

  • Çalışmaları sınava birkaç gün kala bırakmalı ve rahatlamayı sağlayacak aktivitelere zaman ayrılmalıdır.

  • Sınavdan bir gün önce mutlaka erken saatte kalkılmalı ve erken yatılmalıdır.

  • Bir sorunun üzerinde olması gerekenden fazla zaman harcanmamalıdır. Bazen boş soru bırakmakta, iyi puan almakta etkili olabilir.

ALES Sınavı Nedir?, Yüksek lisans ve doktora başvurularında istenen bir sınavdır, Yıl içerisinde 3 kez yapılır, ALES'in Önemi Nedir?, Tezli yüksek lisans programlarında önemli bir kriterdir, Yurt dışına yüksek lisans eğitimi için gönderilecek adayların belirlenmesinde etkilidir, ALES Puanının Geçerlilik Süresi, ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıldır, Geçerlilik süresi, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren başlar, Puan Hesaplama, Doğru cevap sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılır, Hesaplanan ham puan ortalaması ve standart sapması standart puanlara dönüştürülür, Adayların Hazırlık Süreci, ALES sınavında toplamda 100 soru sorulur, 50 sayısal, 50 sözel sorudan oluşur ve sınav süresi 150 dakikadır, Doktora Başvuruları, Doktora başvurularında 80 ALES puanı alt sınır olarak belirlenmiştir, ALES puanı, doktora programlarının yanı sıra, bazı kurumların burs dağılımında da kullanılır, ALES'e Kimler Başvurabilir?, Lisans programından mezun olmuş ya da mezun olabilecek durumda olanlar başvuru yapabilir, Yurt dışında lisans eğitimi almış ve denklik belgesi sahibi olanlar da başvurabilir, ALES Puanının Kullanımı, ALES puanı, yüksek lisans başvurularının yanı sıra akademik personel atamalarında da kullanılır, Bazı üniversiteler mülakat sonuçları ve diploma puanını da değerlendirmeye alır, Yurt Dışı Eğitim, Yurt dışında yüksek lisans eğitimi alacak olanlar da ALES'e girebilir, Kendi imkanları ile yurt dışında yüksek lisans yapacak adayların sınava girmesine gerek yoktur, ALES'in Geçerli Olduğu Yerler, ALES, yalnızca Türkiye’de kabul edilir, Bazı kurumlar ALES sonuçlarına göre burs dağıtımı yapmaktadır
ales sınavı kaç dakika ales kaç soru kaç dakika ösym ales ales kaç dakika ales sınavı ales hesaplama ales sınavı nedir ales nedir
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu online kurs, IELTS sınavına hazırlanmak isteyenler için idealdir. Öğrencilerin IELTS sınavında başarılı olmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olacak kapsamlı dersler ve materyaller içerir. Kurs, dört dil ve iletişim becerisinin tümünü kapsayan modüllere ayrılmıştır: okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Sınav konuları, stratejileri ve ipuçları hakkında ayrıntılı açıklamalar sağlar. Öğrenciler ayrıca çeşitli uygulama etkinlikleri ve alıştırmalarla becerilerini pratik edebilirler. Bu tam kurs, öğrencilerin istedikleri IELTS puanına eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
5
(4)

IELTS Kursu

5 Konu20 Saat
Kısa, siyah saçlı ve sıcak bir gülümsemeye sahip güzel bir kadın kameranın önünde duruyor. Üzerinde pembe çiçek desenli beyaz, bol bir gömlek ve bir çift açık renk kot pantolon var. Dudakları yanaklarına kadar uzanan geniş bir gülümsemeye dönüşürken gözleri sevinçle kapalıdır. Kolları dirseklerinden hafifçe bükülmüş ve elleri gevşek bir şekilde kot pantolonunun ceplerine sokulmuş. Güneş yakındaki bir pencereden parlıyor ve yüzünü yumuşak, doğal bir ışıkla aydınlatıyor. Neşenin resmidir, sıcaklık ve memnuniyet yayar.Magdalini Timou
21170
Bu, insanların TOEFL sınavını öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış çevrimiçi bir kursun görüntüsüdür. Görselde uzun saçlı, elinde bayrak tutan ve kameraya gülümseyen bir kadın yer almaktadır. Bu, kursun sunduğu motive edici ve destekleyici ortamın harika bir görsel temsilidir. Kapsamlı ve interaktif bir öğrenme deneyimi sunmak üzere tasarlanan kurs, insanların İngilizce dil yeterliliklerini yeni zirvelere taşımalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kurs, öğrencilere güven kazanmaları ve sınavda başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları araçları sağlayacaktır. Uygulama testleri, video dersler ve sesli materyaller gibi kaynakların kullanımı sayesinde öğrenciler TOEFL sınavını geçmek için gereken bilgi ve becerileri kazanabileceklerdir. Ayrıca kurs, öğretmenler, mentorlar ve diğer öğrencilerden oluşan özel bir ağ aracılığıyla rehberlik ve destek de sağlayacaktır. Bu kapsamlı çevrimiçi kurs ile herkes TOEFL sınavında uzman olabilir.
5
(3)

TOEFL Kursu

5 Konu20 Saat
Kısa, siyah saçlı ve sıcak bir gülümsemeye sahip güzel bir kadın kameranın önünde duruyor. Üzerinde pembe çiçek desenli beyaz, bol bir gömlek ve bir çift açık renk kot pantolon var. Dudakları yanaklarına kadar uzanan geniş bir gülümsemeye dönüşürken gözleri sevinçle kapalıdır. Kolları dirseklerinden hafifçe bükülmüş ve elleri gevşek bir şekilde kot pantolonunun ceplerine sokulmuş. Güneş yakındaki bir pencereden parlıyor ve yüzünü yumuşak, doğal bir ışıkla aydınlatıyor. Neşenin resmidir, sıcaklık ve memnuniyet yayar.Magdalini Timou
11020
Bu YDS ve YÖKDİL Sınav Hazırlık Kursu (Hızlandırılmış Kurs), YDS ve YÖKDİL sınavına hazırlanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış çevrimiçi bir kurstur. Sınav konularını hızlı ve verimli bir şekilde anlamanıza yardımcı olmak için kapsamlı ve hızlandırılmış öğrenme materyali sağlar. Kurs, video dersler, yazılı materyaller, alıştırma testleri ve interaktif alıştırmalar içererek materyallere hakim olmanıza yardımcı olur. Ayrıca, öğrencilerin sınavı geçmelerine yardımcı olma konusunda yılların deneyimine ve başarısına sahip deneyimli YDS ve YÖKDİL eğitmenlerinin rehberliğini de içerir. Kurs ayrıca, materyali anlamanıza ve en iyi sonuçları elde etmenize yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş geri bildirim ve rehberlik sağlar. Bu kurs, YDS ve YÖKDİL sınavını geçmeniz için gereken avantajı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kapsamlı materyalleri, deneyimli eğitmenleri ve kişiselleştirilmiş geri bildirimleri ile bu kurs, sınavda başarılı olmanıza yardımcı olacaktır.
5
(24)

YDS Kursu

16 Konu80 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
40400