AnasayfaBlogPatoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü (MYO)
Bölümler

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü (MYO)

18 Ocak 2021
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü (MYO)

Patoloji bir çoğumuzun endişeli anlarımızda tesadüfen tanışmak zorunda kaldığı bilim dalıdır. Alanı doku ve organlardır. Hastalıklarla ilişkili organ, doku ve hücrelerdeki yapısal ve de işlevsel değişikler incelenip raporlanır. Patoloji testlerinin çoğunlukla kanser tanısı konması ve kanserin evresini belirlemek amacıyla kullanıldığını söyleyebiliriz.

Organ nakli kararları ve çeşitli mikrobik hastalıkların tanısında ve farklı bir çok konuda bu bilimin sunduğu raporlamalar önemlidir. Patoloji, sağlık kurumlarında teşhis ve tedavi hizmetlerinin desteklendiği önemli ve vazgeçilmez bir çalışma alanıdır. Bu alanda yürütülen tüm faaliyetler titiz, detaylı ve sabır isteyen ekip çalışması gerektirir. Ekipte patoloji uzmanları, patoloji teknikeri ve biyologlar yer alır.

Dilerseniz bu alanda yürütülen işleri kısaca özetlemek isterim: Ameliyat sırasında alınan doku ve organ parçaları, biyopsi ve sürüntü materyalleri vb. numuneler özel saklama kapları içinde patoloji laboratuvarına ulaştırılır. Gelen numunelerin içeriğinin bozulmasını önlemek için bir dizi işlemden geçirilir. Sonrasında numunelerden elde edilen mikron kalınlığındaki kesitler boyanır. Mikroskopta incelenme aşamasına geçilir.

Patoloji alanındaki faaliyetler stabil görünse de zaman zaman acil uygulamalar söz konusudur. Acil patoloji işlemlerinin adı frozendir. Merak edenler için bu işlemi de açmak isterim. Bazı ameliyat kararlarında cerrahinin seyri öngörülemez. Örneğin kanser ön tanılı meme ameliyatı düşünelim. Cerrah, anestezi sonrası kesiyi yapıp şüpheli alandan kesitler alır. Bu esnada patoloji bölümünde ekip hazır beklemektedir. Alınan kesitler özel kaplarla laboratuvara ulaştırılır. Hızlı bir işlemden geçen dokular incelenip raporlanır. Bu rapora göre hekim sadece kitleyi alma, meme dokusunun bir bölümünü alma ya da memeyi tamamen alma kararı verir. Kanserin yayılım durumuna göre ameliyat alanını genişletilip koltuk altı lenf bezlerini de alabilir.

Son yıllarda teşhis ve tedavi alanındaki teknolojik gelişmeler ve hastalık çeşitliliklerinin artması patoloji hizmetlerini önemli bir konuma taşımıştır. Yeni tekniklerle donatılan laboratuvarlar açılmış ve mevcut laboratuvar şartları iyileştirilerek akreditasyonları sağlanmıştır. İncelemeyi yapan ve raporlayan patoloji uzmanlarının teknik eleman desteğine olan ihtiyaçları da günbegün artmaktadır. Patoloji Laboratuvar Teknikleri (MYO) bu alandaki nitelikli teknik eleman yetiştirmek amacıyla açılmıştır. 

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü (MYO) Nedir?

Patoloji Laboratuvar Teknikleri (MYO) TYT puanı ile öğrenci kabul eden 2 yıllık ön lisans programıdır. Bölüm ilk kez 1992-1993 akademik yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır.

Programın amacı sektöre nitelikli teknik eleman yetiştirmektir. Bu kapsamda öğrenciler vücut dokuları ve sıvılarını mikroskobik incelemeye hazır hale getirmeyi öğrenirler. İnceleme öncesi, inceleme aşaması ve sonrasındaki tüm süreçleri kontrol edebilme yetisi kazanırlar. Göz ve el becerilerini geliştirirler. Aynı zamanda problem çözme deneyimleri edinirler.

Eğitim programı klinik stajlarla desteklenir. Bu bölümü tercih etmeyi düşünenlerin: Kimya ve biyolojiye ilgi duymaları, dikkatli ve sorumluluk sahibi olmaları gerekmektedir. Ekip çalışmasına yatkın olmaları beklenir. Çalışma alanının kapalı olacağını bilmelerinde fayda vardır. Kullanacakları tıbbi cihazlar , yeni teknik ve teknolojiler konusunda eğitimleri sürekli olacaktır.

Klinik staj ve çalışma alanlarında kullanacakları kimyasallara karşı hassasiyetlerini sorgulayarak tercih yapmalarını özellikle önermek isterim. Görme yetisi (İleri derecede) ve renk görme problemi çalışma alanında telafi edilemez. Adayların sağ ellerini kullanma sorunları olmamalıdır. Programı başarı ile tamamlayanlar patoloji teknikeri ünvanını alırlar. Aynı zamanda DGS puanı ile aşağıda listelediğim lisans programlarına geçiş hakkı kazanırlar.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü İş İmkanları Nelerdir? 

Patoloji Laboratuvar Teknikleri (MYO) bölümü mezunlarına patoloji laboratuvar teknikeri ünvanı verilir. Bu bölümü seçeceklerin iş imkanlarından önce açılan kadroları incelemeleri yerinde olacaktır. Neden mi? Dilerseniz bu sorunun cevabını aşağıdaki listeye göz attıktan sonra birlikte verelim.

 • 2017/4 Ataması : 38 Kadro

 • 2009/1 Ataması: 33 Kadro

 • 2009/8 Ataması: 8 Kadro

 • 2010/5 Ataması: 5 Kadro

 • 2011/3 Ataması: 49 Kadro

 • 2011/9 Ataması:5 Kadro

 • 2012/5 Ataması:10 Kadro

 • 2013/3 Ataması:11 Kadro

Sizin de göreceğiniz üzere açılan kadro sayıları oldukça az. Dilerseniz bu konuyu bir de sağlık alanındaki diğer atamalarla kıyaslayarak değerlendirelim: 2019/4 Lisans Atamasında, 5000 hemşire ve 1000 ebeye kadro açılmıştır. Aynı yıl Ön Lisans Atamasında: 807 ilk ve acil yardım, 237 röntgen teknikeri,192 anestezi teknikeri ve 191 laboratuvar teknikeri göreve başlamıştır. Patoloji teknikerliği için ise 33 kadro ayrılmıştır. Devlet memurluğuna atanmayı düşünenlerin bu durumu göz önüne almalarının faydalı olacağını düşünüyorum. Bu noktada: 2020-8 merkezi atamasında 14 kişinin atandığını, en düşük puanlı atamanın 80,689 /en yüksek atamanın ise 81,375 olduğunu belirtmek isterim. Özel sektörde çalışmayı hedefleyenlerin özellikle mesleki açıdan kendilerini geliştirmeleri ve referansları etkili olacaktır. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü mezunları aşağıda listelediğim alanlarda istihdam edilebilirler:

 • Kamu, Özel ve Üniversite Hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları

 • Özel Histoloji ve Patoloji Laboratuvarları

 • Moleküler Patoloji Laboratuvarı

 • Tıp Fakültesi Histoloji Laboratuvarları

 • KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi)

 • Adli Tıp Kurumu

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

 Öncelikle patoloji teknikerlerinin meslek hastalıkları, riskler ve iş kazaları konusunda dikkatli davranmaları gerektiğini belirtmek isterim. Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı mezunları aşağıda sıraladığım faaliyetleri gerçekleştirirler.

 • Hekim tarafından istenilen doku kesitlerini incelemek ve makroskopik gözlem.

 • Biyopsi materyallerinin kabul ve boyama işlemlerini yapmak.

 • Boya çözeltilerini hazırlamak ve kontrol etmek.

 • Otomatik ya da manuel doku takibi yapmak.

 • Su banyosu için kesit işlemi uygulamak.

 • Laboratuvar kayıtlarını tutmak.

 • Laboratuvarda kullanılan aletlerin temizlik dezenfeksiyon ve sterilizasyon süreçlerini kontrol etmek.

 • Lam ve blok arşivlemesi yapmak.

 • Doku tespitinde kullanılan solüsyonların uygun oranlarda hazırlanması.

 • Doğrudan yayma ya da sitosantrifüj sistemlerini uygulamak.

 • Sonuç raporları için arşiv kayıtları oluşturmak.

 • Mikroskop, doku takip cihazı ve mikrotomun günlük-haftalık bakım ve kalibrasyonunu yapmak/yapılmasını takip etmek.

 •  Kalite ve akreditasyon çalışmalarına katılmak

Peki böylesine komplike bir alanda hizmet veren patoloji teknikerlerinin maaşlarını merak ettiniz mi? Cevabınızın “Evet!” olacağını düşünerek sizler için ücret bilgilerini paylaşmak isterim. 2021 yılında göreve yeni başlayan bekar ve çocuksuz patoloji teknikerinin maaşı: 4368.00TL civarında olurken çalıştığı kuruma göre değişen miktarlarda sabit olmayan ek ödeme alabilmesi söz konusudur. Özel sektörde ise ücretler kıdem ve mesleki yeterlilik durumuna göre 3000TL üzerinde olacak şekilde değişkenlik gösterir.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Dersleri Nelerdir? 

Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümünde ağırlıklı olarak mesleki ders içerikli öğretim programı uygulanır. Kültür dersleri yanında seçmeli ders uygulaması da vardır. Teorik mesleki dersler "Laboratuvar Uygulama Teknikleri" adı altında yürütülen laboratuvar çalışmaları ile desteklenir. Bölümde zorunlu yaz stajı uygulaması vardır. Ders başlıkları üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir. Merak edenler için aşağıda temel dersleri listeliyorum.

 • Enfeksiyon Hastalıkları

 • Histoloji

 • Patoloji

 • Mikrobiyoloji

 • Temel Kavramlar

 • Laboratuvar Güvenliği

 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik

 • Histoteknoloji

 • Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulama

 • Sitoteknoloji

 • Makroskobik Diseksiyon

 • Moleküler Patoloji

 • Özel Histokimya Teknikleri

 • Sağlık Hukuku

 • Temel İlkyardım

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

2020 yılı YÖK Atlas verilerine göre Patoloji Laboratuvar Teknikleri (MYO) bölümüne en düşük taban puan ve sıralama ile öğrenci kabul eden üniversite İstanbul Bilgi Üniversitesi (%50 Burslu) olmuştur. (Taban puan:187,42705 / sıralama:1.726.252)

En Yüksek taban puan ve sıralama ile öğrenci kabul eden ilk beş üniversiteyi de sizler için yüksekten başlayarak sıralıyorum:

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralama
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiPatoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)309,00910355.429
Bezm-İ Alem Vakıf ÜniversitesiPatoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)295,03603441.590
Biruni ÜniversitesiPatoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)291,20970468.631
Marmara ÜniversitesiPatoloji Laboratuvar Teknikleri289,62805480.378
İstanbul Medipol ÜniversitesiPatoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)289,46969481.460
Patoloji patoloji laboratuvar teknikleri Patoloji Laboratuvar Teknikleri (MYO) patoloji teknikeri dokukesit Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü
İlknur Işık
İlknur Işık
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.